Приказ от 07.09.1998 № 194 Об утверждении Типового положения о порядке конкурсного отбора предприятий для содержания жилых домов и придомовых территорий и Типового договора на содержание жилых домов и придомо...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 194 від 07.09.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 грудня 1998 р.
                   за N 825/3265
 
     Про затвердження Типового положення про порядок
     конкурсного відбору підприємств для утримання
     житлових будинків і прибудинкових територій та
     Типового  договору  на  утримання  житлових
        будинків і прибудинкових територій
 
   На виконання  абзацу  2 пункту 1 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 30 липня 1998 року N 628-р та з
метою впровадження конкурентних засад у сфері утримання житлових
будинків та прибудинкових територій Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типове положення про  порядок  конкурсного
відбору  підприємств  для  утримання  житлових  будинків  і
прибудинкових територій додається) та  Типовий  договір  на
утримання житлових будинків і прибудинкових територій
(додається).
   2. Начальнику Відділу житлового господарства Корчуку І.М.
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу "Про затвердження Типового положення про порядок
конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і
прибудинкових територій та Типового договору на утримання житлових
будинків і прибудинкових територій".
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету Онищука Г.І.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                         Затверджено
                     Наказ Державного комітету
                     будівництва, архітектури
                     та  житлової  політики
                     України 07.09.98 N 194
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 грудня 1998 р.
                   за N 825/3265
 
             Типове положення
   про порядок конкурсного відбору підприємств  для
   утримання житлових будинків і прибудинкових територій
            Загальні положення
   1. Типове  положення  про  порядок  конкурсного  відбору
підприємств для утримання житлових будинків і  прибудинкових
територій (далі - Типове положення) визначає порядок організації і
проведення конкурсного відбору підприємств усіх форм власності для
утримання житлових будинків і прибудинкових територій.
   2. Підставою для проведення конкурсу є незадовільний стан
виконання комплексу послуг з утримання житла, великий обсяг
невиконаних робіт з ремонту та утримання будинків, а також скарги
мешканців на якість послуг та стан житлового фонду.
   3. Метою здійснення конкурсного відбору підприємств  для
утримання  житлових  будинків  і  прибудинкових  територій є
забезпечення ефективного збереження житлового фонду та продовження
терміну його служби, зниження вартості послуг, підвищення якості
надання послуг з обслуговування та ремонту житлового фонду і
прибудинкових територій.
   4. Рішення про проведення конкурсу приймає власник житлового
фонду, який є організатором конкурсу. Він гарантує рівні умови
всім учасникам,  незалежно  від  форми  власності  і  місця
розташування.
   Об'єднання співвласників   багатоквартирних   будинків,
житлово-будівельні  кооперативи  можуть  самостійно  залучати
підрядників для обслуговування будинку.
   5. Відбір підприємств для утримання житлових будинків і
прибудинкових територій проводиться на основі конкурсу.
   6. До участі в конкурсі допускаються підприємства усіх форм
власності, установчим завданням яких є надання послуг з утримання
житлових будинків і прибудинкових територій.
   7. До участі в конкурсі не допускаються підприємства, які:
   ліквідуються;
   визнані банкрутами;
   установчі документи  яких  визнані недійсними в судовому
порядку.
           Терміни та визначення
   8. Власник житлового фонду - суб'єкт права власності на
житло.
   9. Виконавець - підприємство, установа, організація, юридична
особа, яке(яка) уклало(а) договір на надання послуг з утримання
житлових будинків і прибудинкових територій.
   10. Замовник - власник житлового фонду.
   11. Заявка - сукупність документів, що подаються на конкурс.
   12. Об'єднання співвласників - господарська організація і
юридична особа, створена виключно для обслуговування, ремонту і
реконструкції жилого будинку та утримання прибудинкової території.
   13. Орган, уповноважений управляти житловим фондом, - орган
виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який здійснює
безпосередню реалізацію житлової політики на місцях.
   14. Потенційний  учасник  -  підприємство,  установа,
організація, юридична особа, яке(яка) офіційно подало(а) заявку
про бажання взяти участь у конкурсі з надання послуг з утримання
житлових будинків і прибудинкових територій.
   15. Прибудинкова територія - виділена в установлених межах
земельна ділянка, на якій розташовані багатоквартирний будинок
(будинки), допоміжні будівлі та споруди, призначені для його
обслуговування та забезпечення  сприятливих  умов  проживання
мешканців.
   16. Утримання житлового будинку - комплекс робіт, спрямований
на створення належних умов перебування та життєзабезпечення в
будинку громадян та на забезпечення утримання житлового фонду й
прибудинкових територій (санітарне й технічне обслуговування та
ремонт будинку).
   17. Житловий фонд - жилі будинки, а також жилі приміщення в
інших будівлях, що знаходяться на території України.
   Житловий фонд включає:
   жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
державі (державний житловий фонд);
   жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням,
профспілковим та іншим громадським організаціям  (громадський
житловий фонд);
   жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам
(фонд житлово-будівельних кооперативів);
   жилі будинки, що є в приватній власності громадян (приватний
житловий фонд).
      Порядок організації та проведення конкурсу
   18. Для  організації  та проведення конкурсу організатор
конкурсу:
   складає та доводить до потенційних учасників інформаційне
повідомлення про проведення конкурсу  через  засоби  масової
інформації не пізніше ніж за місяць до його початку.
   Інформаційне повідомлення  має  включати  в  себе  таку
інформацію:
   найменування організатора конкурсу (адреса, телефон);
   місцезнаходження та технічна характеристика житлового фонду й
прибудинкових територій, для утримання яких оголошується конкурс;
   перелік документів, потрібних для участі в конкурсі - заявка;
   дата проведення конкурсу та кінцевий строк приймання заяв на
участь у конкурсі;
   критерії визначення переможців.
   19. Організатор  конкурсу  проводить  попередні  збори
потенційних учасників конкурсу з метою їх ознайомлення з програмою
конкурсу та вимогами до складання заявок.
   Заявка повинна містити:
   заяву на участь у конкурсі;
   інформацію про учасника  конкурсу,  підтверджену  копіями
установчих документів;
   документально підтверджені дані про професійний досвід та
кваліфікацію  працівників  підприємств,  які беруть участь у
конкурсі;
   обгрунтовані пропозиції учасника про вартість обслуговування
1 кв.м загальної площі житлового фонду, який виставляється на
конкурс.
   20. Організатор  конкурсу  організовує  огляд  учасниками
конкурсу  житлового  фонду  та  прибудинкових територій, які
виставляються на конкурс.
   21. Для проведення конкурсу організатор конкурсу створює
комісію. Склад комісії та Положення про  конкурсну  комісію
затверджуються рішенням органу, уповноваженого управляти житловим
фондом. Головою комісії призначається заступник голови органу,
уповноваженого управляти житловим фондом, який відповідає за
впровадження конкуренції у сфері обслуговування  та  ремонту
житлового фонду. До складу конкурсної комісії не можуть входити
представники підприємств і організацій, які будуть брати або
можуть брати участь у конкурсі.
   До складу конкурсної комісії включаються фахівці в галузі
обслуговування  та  ремонту  житлового фонду та представники
громадськості, залучення яких до роботи в конкурсній комісії
власник житлового фонду вважає за доцільне.
   22. Конкурсна комісія:
   перевіряє наявність потрібних документів у поданих заявках;
   готує відмову для підприємств в участі в конкурсі, якщо ними
не подана в зазначений строк у повному обсязі заявка на участь у
конкурсі;
   у зазначені день та час розкриває конверти та оголошує
пропозиції учасників;
   проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх
діяльність та пропозиції;
   ухвалює рішення  про  переможця  конкурсу  на  підставі
результатів співбесіди з учасниками.
   Метою співбесіди  є  виявлення  спроможності  конкурсанта
виконувати завдання з утримання житлових будинків і прибудинкових
територій, уточнення інформації, яка міститься в заявках, а також
одержання додаткових відомостей про учасника.
   Під час співбесіди кожен член комісії заповнює оціночну
таблицю, яка передбачає відповідне число балів для  кожного
учасника.
   Переможцем конкурсу  визначається  учасник,  який  набрав
максимальне число балів.
   23. Показники учасників конкурсу  оцінюються  за  такими
критеріями:
   досвід роботи з утримання житлових будинків і
   прибудинкових територій             - до 25 балів
   кваліфікація персоналу             - до 20 балів
   план роботи                   - до 15 балів
   вартість обслуговування             - до 20 балів
   співбесіда                   - до 20 балів
   Разом                     - до 100 балів
   Винагорода за повноту складення заявки     + 5 балів
   Відгуки з попередніх місць роботи       + 5 балів
   Максимально можлива кількість         - до 110 балів
   24. Основним критерієм визначення переможця є професійний
досвід його роботи, запропонована ним вартість обслуговування
1 кв.м загальної площі житлового фонду та результати співбесіди.
   25. За результатами відбору конкурсною комісією складається
підсумковий протокол, який містить такі дані:
   склад комісії;
   місцезнаходження житлового фонду й прибудинкових територій;
   найменування учасників;
   загальна кількість балів, набраних кожним учасником;
   визнання переможця та його найменування;
   запропонована переможцем  вартість  обслуговування 1 кв.м
загальної площі житлового фонду.
   26. Переможцю конкурсу надається право укладати договір з
органом, що виконує функції замовника, на виконання робіт з
утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання
населенню послуг з тепло-, водопостачання, водовідведення та
електропостачання.
   27. У разі порушення процедури проведення конкурсу, інших
умов цього Положення учасники конкурсу мають право оскаржити таке
порушення в заяві до керівника органу, уповноваженого управляти
житловим фондом.
   Керівник органу, уповноваженого управляти житловим фондом, у
разі  виявлення  порушень  процедури  проведення конкурсу чи
фальсифікації результатів конкурсу може призначити  повторний
конкурс.
   28. У разі незгоди учасника конкурсу з рішенням керівника
органу, уповноваженого управляти житловим фондом, він має право
звернутися для вирішення спору до арбітражного суду.

БУДСТАНДАРТ Online