Письмо от 05.10.1998 № 03-303/1592 Об индексации денежной оценки земель

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
 N 03-303/1592 від 05.10.98
   м.Київ
 
            
               Верховній Раді Автономної Республіки
               Крим, обласним, Київській та
               Севастопольській міським радам
               Раді міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласним, Київській та
               Севастопольській міським державним
               адміністраціям
               Державній податковій адміністрації
               України
               Республіканському комітету
               Автономної Республіки Крим по
               земельних ресурсах і єдиному
               кадастру, обласним, Київському та
               Севастопольському міському
               управлінню земельних ресурсів
 
       Про індексацію грошової оцінки земель
 
   На виконання п.13 розділу 4 "Про показники зведеного бюджету
України та проект Закону України "Про Державний бюджет України на
1999 рік" виписки з протоколу N 31 засідання Кабінету Міністрів
України від  19 серпня 1998 року щодо проведення індексації
вартості землі з урахуванням індексу інфляції, який склався за
1997 рік, Державний комітет по земельних ресурсах, Міністерство
фінансів, Міністерство економіки та Державний комітет статистики
доводять коефіцієнти індексації, які необхідно застосувати за
станом на  01.01.1999  року  до  грошової  оцінки  земель
сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів:
   - до  грошової  оцінки  земель  сільськогосподарського
призначення - 2,07;
   - до грошової оцінки земель населених пунктів - 1,80.
   По населених пунктах, грошова оцінка яких буде виконуватись
коригуватись) після 01.01.1999 року на основі витрат на освоєння
та облаштування території, проіндексованих за індексами вартості
основних фондів за станом на 01.04.1996 року, необхідно  до
грошової оцінки земель застосувати коефіцієнт індексації - 1,80.
 
 Заступник Міністра фінансів             Г.К.Антопьєв
 N 03-303/1592 від 05.10.98
 
 Заступник Міністра економіки             В.М.Семенчук
 N 52-31/620 від 16.09.98
 
 В.о. голови Держкомзему                А.М.Третяк
 14-12-1-7/2412 від 16.09.98
 
 Заступник голови Держкомстату            Ю.М.Остапчук
                              Додаток
        Роз'яснення щодо індексації грошової
        оцінки земель за 1996 та 1997 роки
       1. По індексації грошової оцінки земель
            населених пунктів
   По населених пунктах, грошова оцінка яких виконана відповідно
до "Змін і доповнень до розділу 3 "Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського  призначення  та  населених  пунктів",
затверджених спільним наказом  Держкомзему,  Мінсільгосппроду,
Держкоммістобудування та УААН від 15.04.1997 року N 46/113/63/34
 та зареєстрованих у Мінюсті від 29.10.1997 року
N 511/2315, індексація витрат на освоєння та облаштування
території, які є вихідними для розрахунку грошової оцінки земель
населеного пункту, здійснена за індексами вартості основних фондів
за станом на 01.04.1996 року відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16 травня 1996 року N 523 "Про
проведення індексації балансової вартості основних фондів та
визначення розмірів  амортизаційних  відрахуваннь на повне іх
відновлення у 1996-1997 роках".
   Відповідно до пункту 3.3 згаданих "Змін і доповнень до
розділу 3 "Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів" індексація витрат на освоєння та
облаштування території здійснюється за індексами вартості основних
фондів у відповідності до чинного зоконодавства України.
   Пунктом 8.3.3 статті 8 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" встановлено, що "платники
податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну
індексацію  балансової  вартості  груп  основних  фондів  та
нематеріальних активів на коефіцієтн індексації, який визначається
за формулою:
   Кі=[І(а-1)-10]:100, де
   І(а-1) -  індекс  інфляції  року, за результатами якого
проводиться індексація.
   Якщо значення  Кі  не  перевищує одиниці, індексація не
проводиться".
   Враховуючи, що застосування коефіцієнту індексації (Кі) до
вартості витрат на освоєння та облаштування території  населеного
пункту, які є вихідними для розрахунку грошової оцінки його
земель, і безпосередньо до базової вартості одного квадратного
метра земель населеного пункту дає рівнозначні величини, необхідно
індексувати безпосередньо грошову оцінку земельної ділянки, що
надана у власність або у постійне користування. Грошова оцінка
наданої земельної ділянки індексується,  виходячи  з  індексу
інфляції в 1996 році - 180,3 відсотка і в 1997 році - 115,9
відсотка. Тому грошову  оцінку  земельної  ділянки  необхідно
збільшити за 1996 рік в 1,703 рази, а за 1997 рік в 1,059 рази.
Тобто, за станом на 01.01.1999 р. до грошової оцінки земельної
ділянки в  населеному пункті необхідно застосувати коефіцієнт
індексації 1,80 (1.703 х 1.059).
   Одночасно повідомляємо, що грошова оцінка населених пунктів,
яка виконана на основі нормативів  витрат  на  освоєння  та
облаштування території  згідно  скасованого  спільним  наказом
Держкомзему, Мінсільгосппроду, Держкоммістобудування та УААН від
15.04.1997 року N 46/131/63/34 розділу 3 "Порядку грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів"
підлягає обов'язковому коригуванню. Після цього до відкоригованої
грошової оцінки необхідно застосувати коефіцієнт індексації 1,80.
        2. По індексації грошової оцінки
          сільськогосподарських угідь
   Грошова оцінка сільськогосподарських угідь виконана за станом
на 01.07.1995 р. по ріллі, багаторічних насадженнях, сіножаттях та
пасовищах.
   Відповідно до  розділу  2  "Грошова  оцінка  земель
сільськогосподарського призначення" Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського  призначення  та  населених  пунктів,
затвердженого  спільним наказом Держкомзему, Мінсільгосппроду,
Держкоммістобудування та УААН від 27 листопада 1995 року N
76/230/352/150 і зареєстрованого а Мінюсті від 30
листопада 1995 року за N 427/963, в основу визначення грошової
оцінки земель сільськогосподарского призначення кладеться рентний
доход, який створюється при виробництві зернових культур  і
визначається за даними економічної оцінки земель, в 1988 році. В
умовах інфляції рентний доход обчислюється в натуральних одиницях
(у  центнерах  зерна),  який при визначенні грошової оцінки
переводиться у вартісний вираз за поточними  або  світовими
реалізаційними цінами.
   Враховуючи, що середньозважена ціна на пшеницю м'яку III
класу за 1997 р. склалася в розмірі 25,86 грн. за 1 центнер,
необхідно індексувати    грошову    оцінку   відповідного
сільськогосподарського угіддя за станом на 01.01.1999 р. в 2,07
рази (25,86 грн./ц (середньозважена ціна за 1997 р.): 12,50 грн./ц
(прийнята ціна у 1995 р.  для  визначення  грошової  оцінки
сільськогосподарських угідь).