Постановление от 18.01.1999 № 57 О внесении изменений и дополнений к некоторым постановлениям Кабинета Министров Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 18 січня 1999 р. N 57
                Київ
     Про внесення змін і доповнень до деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити зміни і доповнення до деяких постанов Кабінету
Міністрів України, що додаються.
 
   Прем'єр-міністр України       В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 18 січня 1999 р. N 57
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
    що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів
               України
   1. Пункт 1 Порядку передачі  документації  на  державну
екологічну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 жовтня 1995 р. N 870 ЗП України,
1996 р., N 3, ст. 85), доповнити абзацом такого змісту:
   "Дія цього Порядку не поширюється на інвестиційні програми та
проекти будівництва, які є об'єктами  комплексної  державної
експертизи".
   2. Графу  другу таблиці нормативів витрат на проведення
державної екологічної експертизи, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 644 (ЗП
України, 1996 р., N 13, ст. 367), викласти у такій редакції:
   "екологічні програми і проекти (в тому числі передпланова та
передпроектна документація)".
   3. У Положенні про порядок проведення державної експертизи
(перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію
виробничих  об'єктів  і  виготовлення засобів виробництва на
відповідність  їх  нормативним  актам  про  охорону  праці,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня
1994 р. N 431 (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 254):
   а) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
   "Експертиза проектної документації з питань охорони праці на
будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих
об'єктів є складовою частиною комплексної державної експертизи
інвестиційних програм і проектів будівництва";
   б) у  пункті  4  слово  "органи"  замінити  словами
"експертно-технічні центри";
   в) пункт 5 викласти у такій редакції:
   "5. Для одержання експертного висновку на  відповідність
проектної документації з питань охорони праці власник проекту або
уповноважений ним орган укладає договір щодо проектів:
   на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) - з
відповідною службою Укрінвестекспертизи, яка залучає на договірних
засадах експертно-технічні центри Держнаглядохоронпраці;
   на впровадження нових  технологій,  виготовлення  засобів
виробництва,  колективного  та  індивідуального  захисту  -
безпосередньо    з    експертно-технічними    центрами
Держнаглядохоронпраці з поданням заяви і загальної пояснювальної
записки до проекту";
   г) у пункті 6:
   після слів "з питань охорони праці" доповнити словами "крім
пов'язаних   з   будівництвом  (реконструкцією,  технічним
переоснащенням)";
   доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Вартість робіт,  пов'язаних  з  проведенням  експертизи
проектної документації з питань охорони праці на будівництво
(реконструкцію, технічне переоснащення), визначається згідно з
Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N
1308";
   д) пункт 7 викласти у такій редакції:
   "7. Термін проведення експертизи проектної документації з
питань охорони праці, як правило, не повинен перевищувати 30
календарних днів".

БУДСТАНДАРТ Online