Постановление от 23.03.1999 № 452 О распределении государственных централизованных капитальных вложений и перечни объектов, которые финансируются за их счет в 1999 году

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 23 березня 1999 р. N 452
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1667 13.09.99 )
       Про розподіл державних централізованих
      капітальних вкладень та переліки об'єктів,
      що фінансуються за їх рахунок у 1999 році
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 914 від 27.05.99 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити розподіл державних централізованих капітальних
вкладень та переліки об'єктів, що  фінансуються  за  рахунок
централізації частини амортизаційних відрахувань у Державному
бюджеті України на 1999 рік.
(  На  часткову  зміну  розподілу  державних централізованих
капітальних вкладень та переліків об'єктів, що фінансуються за їх
рахунок у 1999 році, Міністерству фінансів профінансувати в
поточному році відкрите акціонерне товариство "Харпластмас" в
обсязі 3700 тис. гривень на безповоротній основі у межах загальних
обсягів  капітальних вкладень, одержаних від централізації у
державному бюджеті 10 відсотків амортизаційних відрахувань згідно
з Постановою КМ N 914 від 27.05.99 )
   Міністерству економіки терміново довести зазначені показники
до  відповідних міністерств, інших органів виконавчої влади,
заінтересованих установ і організацій.
   Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, установам та
організаціям після  одержання зазначених показників терміново
довести їх до відповідних підприємств, установ і організацій та
встановити контроль за виконанням цих показників.
   2. Міністерству фінансів розробити у місячний термін порядок
здійснення контролю за цільовим  і  ефективним  використанням
державних централізованих капітальних вкладень.
   3. Головному управлінню Державного казначейства щомісяця -
не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом,
інформувати Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки та
Міністерство фінансів про стан надходження і використання коштів,
одержаних від централізації частини амортизаційних відрахувань у
Державному бюджеті України на 1999 рік.
   4. Державному комітетові статистики щокварталу - не пізніше
25 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати
Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки, Міністерство
фінансів про хід освоєння капітальних вкладень та введення в дію
потужностей.
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 43

БУДСТАНДАРТ Online