Протокол расширенного совещания с главными архитекторами областей Украины при участии народных депутатов Украины - членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
ВИСТАВКОВІ ЗАХОДИ

П Р О Т О К О Л

розширеної наради з головними архітекторами областей України

за участю народних депутатів України - членів Комітету Верховної Ради

 України з питань будівництва, транспорту і зв’язку

4-5 жовтня 2002 р.                                                                                                                                                   Київська область

                                                                                                                   м. Біла Церква

Тема наради:

“Містобудівні проблеми розвитку малих і середніх  міст України в контексті виконання Закону України “Про Генеральну схему планування території України”

Виступили:

Череп Валерій Іванович

Голова Держбуду України

“Завдання Держбуду та місцевих державних адміністрацій із забезпечення державного регулювання, планування та забудови малих міст України”

Пустовойтенко Валерій Павлович

Голова Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку

“Законодавче забезпечення розвитку малих міст України”

Першин Володимир Леонідович

Державний секретар Мінекономіки України

“Про державну програму розвитку малих міст України”

Білоконь Юрій Миколайович

Директор інституту “Діпромісто”

“Основні положення Генеральної схеми планування території України та її вплив на розвиток регіонів”

Бабушкін Сергій В’ячеславович

Начальник Головного Управління містобудування та архітектури, головний архітектор м. Києва

“Про практику забудови міста Києва та основні напрями її подальшого удосконалення”

Шпилевський Іван Іванович

Головний архітектор Київської області

“Містобудівні особливості забудови малих міст Київської області”

Папка Володимир Володимирович

Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції Держбуду України

“Шляхи удосконалення роботи інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю”

Мурманов Маркоз Васильович

Голова Ради, головний архітектор Одеської області

“Проблеми розвитку малих і середніх міст Одеської області”

Несвіт Тетяна Романівна

Головний архітектор проектів інституту “Діпромісто”

“Комплексне забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на прикладі м. Бровари”

Позняков Микола Васильович

Головний архітектор Луганської області

“Проблеми життєдіяльності депресивних шахтарських міст, де змінюється містобудівна містозабезпечуюча база монофункціональних населених пунктів Луганської області”

Думітращук Валентина Дмитрівна

Головний архітектор Чернівецької області

“Проблеми реалізації містобудівних проблем у Чернівецькій області”

Соколов Ігор Анатолійович

Головний архітектор Дніпропетровської області

“Особливості діяльності органів архітектури Дніпропетровської області на сучасному етапі”

Дейнека Олександр Миколайович

Начальник обласної інспекції ДАБК управління містобудування та архітектури Одеської облдержадміністрації

“Підвищення ролі інспекцій ДАБК управлінь містобудування та архітектури  облдержадміністрацій щодо забезпечення дотримання містобудівного законодавства”

Бондаренко Олександр Миколайович

Головний архітектор Кіровоградської області

“Взаємодія управлінь містобудування та архітектури облдержадміністрацій зі структурними підрозділами Держбуду України”

Учасники наради відзначили, що вирішення проблем розвитку малих і середніх міст, в яких проживає близько 40% населення України, має особливо важливе значення для подальшого соціально-економічного розвитку держави.

Генеральною схемою планування території України визначено сучасний стан малих міст, який характеризується кризовим станом міської інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, односторонньою спеціалізацією промислових комплексів, низькими темпами будівництва житла та ін. Визначені конкретні шляхи вирішення проблем малих міст з урахуванням їх розташування, природного та історико-культурного потенціалу, виробничого профілю.

Розроблено Загальнодержавну програму розвитку малих міст, яка спрямована на створення організаційних, нормативно-правових та економічних механізмів забезпечення соціально-економічного розвитку міст, підвищення життєвого рівня населення, розроблення правових засад державного стимулювання цих процесів. 

Забезпечення сталого розвитку малих міст також потребує підвищення інвестиційної привабливості територій, забезпечення різноманітних взаємозв’язків з відповідними центрами систем розселення, іншими населеними пунктами. Важливе значення у вирішенні цих питань відіграє містобудівна документація.

Учасники наради вважають за необхідне:

- обласним державним адміністраціям:

§  активізувати діяльність з органами місцевого самоврядування щодо коригування містобудівної документації, схем та проектів планування територій областей, районів, генеральних планів міст, розробки регіональних та місцевих правил забудови;

§ забезпечити до кінця поточного року створення, в разі відсутності, посад начальників районних інспекцій архітектурно-будівельного контролю та укомплектування цих інспекцій відповідними кадрами;

- Держбуду:

§ розробити проект цільової програми забезпечення сталого розвитку населених пунктів, включаючи план заходів щодо регулювання розвитку територій, які потребують державної підтримки;

§ передбачити розробку експериментальних (пілотних) проектів генеральних планів депресивних шахтарських міст, міст-курортів;

§ прискорити завершення нового ДБН “Містобудування. Планування та забудова населених пунктів”;

§ сприяти формуванню законодавчої та нормативно-правової бази з питань іпотеки як механізму залучення коштів для будівництва житла;

§ запровадити удосконалену процедуру проведення експертизи проектів об’єктів будівництва, визначити перелік об’єктів, експертиза проектів яких допустима за спрощеною схемою;

§ підготувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства стосовно посилення архітектурно-будівельного контролю у будівництві;

§ підготувати пропозиції та внести у встановленому порядку до Кабінету Міністрів України зміни до Типового положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації щодо створення у складі зазначених держадміністрацій окремих відділів містобудування та архітектури (без функцій житлово-комунального господарства).

                                                               

_______________

БУДСТАНДАРТ Online