Письмо от 05.03.1999 № 1598/5/15-1116 Относительно амортизации затрат бюджетов на строительство и содержание сооружений благоустройства и жилых домов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 1598/5/15-1116 від 05.03.99
   м.Київ
 
             
 
 
 
   На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10
лютого 1999 року N 2339/72 Державна податкова адміністрація
України розглянула лист Сумської облдержадміністрації від 2 лютого
1999 року N 1-2/107 щодо внесення змін до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" і в межах своєї компетенції
повідомляє.
   Відповідно до Закону України  від 22 травня 1997 року
N 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" із внесеними
змінами і доповненнями) не підлягають амортизації та здійснюються
за рахунок відповідних джерел фінансування, зокрема, витрати
бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою й жилих
будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів
(підпункт 8.1.4 статті 8).
   Таким чином, витрати капітального характеру, що не підлягають
відшкодуванню у складі тарифів на квартирну плату та  інші
комунальні послуги, на утримання об'єктів житлового фонду та
об'єктів комунальної інфраструктури, які перебувають на балансі
місцевих рад народних депутатів, повинні проводитися за рахунок
місцевих бюджетів.
   Тобто, амортизації підлягають тільки ті витрати на придбання,
виготовлення і поліпшення основних фондів, які входять до складу
затверджених у встановленому порядку тарифів на комунальні послуги
і квартирну плату.
   Поряд із цим, відповідно до Положення про порядок передачі в
комунальну власність загальнодержавного житлового  фонду,  що
перебував у повному господарському віданні або в оперативному
управлінні підприємств, установ та організацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1995 року
N 891, відомчий житловий фонд передається у власність
відповідних міст, селищ і сіл безплатно.
   Разом з відомчим житловим фондом передаються відповідним
комунальним підприємствам зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-,
водопостачання і водовідведення, а також будівлі, призначені для
обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та
водопровідні споруди,  вбудовані  і  прибудовані  приміщення,
обладнання тощо).
   При цьому, передача будинків відомчого житлового фонду в
комунальну власність провадиться комісією з питань приймання
відомчого житлового фонду в комунальну власність, яка утворюється
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
або виконкомом відповідної Ради.
   У разі,  якщо  житловий будинок та об'єкти комунального
призначення, що його обслуговують, відповідно до висновків цієї
комісії визнані такими, що потребують ремонту, орган, який утворив
комісію, приймає рішення про джерела фінансування і  термін
виконання робіт, у тому числі з залученням в установленому порядку
коштів підприємств, установ і організацій, які передають житловий
фонд у комунальну власність.
   Враховуючи викладене,  Державна  податкова  адміністрація
України вважає, що питання стосовно покриття витрат на проведення
ремонтних робіт на об'єктах житлового фонду та  комунальної
інфраструктури,  що  були  передані  з  балансу  відповідних
підприємств, установ і організацій на баланс місцевих органів
влади врегульовано чинним законодавством і не потребує внесення
змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
.
 
 Заступник голови ДПА України              Г.Оперенко
 
 "Налоговый, банковский, таможенный Консультант", N 14-15/99

БУДСТАНДАРТ Online