Приказ от 09.02.1999 № 25 Об утверждении Инструкции о порядке осуществления перезахоронения останков граждан иностранных государств, которые погибли вследствие войн, депортаций и политических репрессий на тер...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 25 від 09.02.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 квітня 1999 р.
                   за N 255/3548

   Про затвердження Інструкції про порядок здійснення
   перепоховання останків громадян іноземних держав, які
   загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних
         репресій на території України

   На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15
січня 1999 року N інд.69 відповідно до п.3.1 та п.4.1 протоколу
від 28 грудня 1998 року засідання Державної міжвідомчої комісії у
справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, яка
діє згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня
1996 року N 897 "Про Державну міжвідомчу комісію у
справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій" зі
змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 27 квітня 1998 року N 572 та від 30
листопада 1998 року N 1895, та з метою забезпечення
організації робіт з ексгумації та перепоховання останків громадян
іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та
політичних репресій на території України, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення перепоховання
останків громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн,
депортацій  та політичних репресій на території України, що
додається.
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України по  житлово-комунальному  господарству  "Про
затвердження  Інструкції  про  порядок перепоховання громадян
іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій та
політичних репресій на території України" від 30 вересня 1996 року
N 81, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
11 жовтня 1996 року за N 591/1616.
   3. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
   4. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах
увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій Казакевича
В.В.

 Голова Комітету,
 Голова Державної міжвідомчої
 комісії у справах увічнення пам'яті
 жертв війни та політичних репресій          В.М.Гусаков
                       Затверджено
                    Наказ Державного комітету
                    будівництва, архітектури та
                    житлової політики України
                    09.02.99 N 25
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 квітня 1999 р.
                   за N 255/3548
              Інструкція
   про порядок здійснення перепоховання останків громадян
   іноземних держав, які загинули  внаслідок  воєн,
   депортацій та політичних репресій на території України
   1. Інструкція про порядок здійснення перепоховання останків
громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій
та політичних репресій на території України далі - Інструкція),
розроблена відповідно до Женевських конвенцій про захист жертв
війни від 12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ), пункту 4.1 протоколу від 28 грудня 1998 року засідання
Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв
війни та політичних репресій, яка діє згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 2 серпня 1996 року N 897 "Про
Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв
війни  та  політичних репресій" зі змінами та доповненнями,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 квітня
1998 року N 572 та від 30 листопада 1998 року N 1895
 (далі - Державна комісія), та згідно з дорученням
Кабінету Міністрів України від 15 січня 1999 року N інд.69.
   2. Інструкція  встановлює  єдиний  порядок ексгумації та
перепоховання останків громадян іноземних держав, які загинули
внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій на території
України (далі - загиблі громадяни іноземних держав).
   3. Інструкція є обов'язковою для всіх тих органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, місцевих установ державної
санітарно-епідеміологічної   служби,  підприємств,  установ,
організацій та об'єднань громадян України тощо, а також іноземних
юридичних осіб, які беруть участь у заходах з ексгумації та
перепоховання останків загиблих громадян іноземних держав.
   4. Ексгумація та перепоховання останків загиблих громадян
іноземних держав може здійснюватися тільки у виняткових випадках
на підставі рішення Державної комісії на виконання Угоди між
Урядом України та Урядом Республіки Польща про збереження місць
пам'яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21
березня 1994 року, Угоди між Урядом України і Урядом ФРН про
догляд за могилами загиблих воїнів в Україні і ФРН від 29 травня
1996 року , Угоди між Урядом України та Урядом
Угорської Республіки про збереження та увічнення місць пам'яті
загиблих військовослужбовців та цивільних жертв воєн та про статус
поховань від 16 листопада 1996 року та Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про догляд за
військовими похованнями від 31 липня 1998 року (далі - міжнародні
угоди України).
   5. Підставою для прийняття Державною комісією рішення щодо
здійснення ексгумації останків загиблих громадян іноземних держав
з метою їх перепоховання може бути лише письмове клопотання до
Державної комісії від іноземної установи, яка  має  на  це
повноваження  згідно з умовами відповідної міжнародної угоди
України, та відомості про відсутність у місці поховання особливо
небезпечних інфекцій.
   В зазначеному клопотанні слід вказати обгрунтовані причини
потрібності  здійснення перепоховання та порядок фінансування
робіт, пов'язаних з ексгумацією та  перепохованням  останків
загиблих громадян іноземних держав.
   6. Рішення про здійснення  ексгумації  та  перепоховання
останків загиблих громадян іноземних держав (далі - рішення
Державної комісії) Державна комісія приймає за погодженням з
відповідними  органами  місцевого  самоврядування,  місцевими
установами  державної  санітарно-епідеміологічної  служби  та
іноземною  установою,  яка має на це повноваження згідно з
відповідною міжнародною угодою України.
   Якщо в місці поховання знаходяться останки загиблих громадян
кількох іноземних держав, то рішення Державної комісії набуває
чинності тільки після погодження з відповідними державами.
   7. В рішенні Державної комісії слід зазначити підставу для
його прийняття, місце проведення ексгумації та перепоховання
останків  загиблих  громадян  іноземних  держав,  виконавця
(виконавців) робіт з ексгумації та перепоховання останків загиблих
громадян іноземних держав, строки виконання зазначених робіт та
умови  їх  фінансового,  матеріально-технічного та побутового
забезпечення.
   8. Роботи з ексгумації та перепоховання останків загиблих
громадян іноземних держав здійснюють спеціалізовані підприємства
та установи України, які займаються цим за родом своєї діяльності,
за участю  представників  органів  місцевого  самоврядування,
судово-медичного  експерта,  що  має  медично-криміналістичну
підготовку (далі - судово-медичний експерт), та представників
іноземної  установи,  яка  має на це повноваження згідно з
відповідною міжнародною угодою України.
   В роботі з ексгумації та перепоховання останків загиблих
громадян іноземних держав можуть брати  участь  представники
Товариства Червоного Хреста України.
   9. Ексгумація останків загиблих громадян іноземних держав
може здійснюватися тільки з тих місць поховань загиблих громадян
іноземних держав, які перебувають на державному обліку згідно з
вимогами "Інструкції про порядок пошуку та обліку місць поховання
громадян іноземних держав, які загинули внаслідок воєн, депортацій
та  політичних репресій, на території України", затвердженої
наказом Держбуду  України  від 09.02.99 N 24 
зареєстрованим Міністерством  юстиції  України  25.02.99  за
N 116/3409 (далі - Інструкція про порядок пошуку та обліку місць
поховання загиблих громадян іноземних держав).
   10. Ексгумація останків загиблих громадян іноземних держав
може здійснюватися тільки з метою їх перепоховання в іншому місці
згідно з умовами відповідних міжнародних угод України.
   11. Право на ексгумацію останків загиблих громадян іноземних
держав надає дозвіл Державної комісії, погоджений з органами
місцевого самоврядування.
   Здійснення ексгумації останків загиблих громадян іноземних
держав без отримання дозволу Державної комісії тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
   12. Ексгумацію та перепоховання останків загиблих громадян
іноземних держав слід виконувати, як правило, в теплу пору року, з
дотриманням вимог техніки безпеки та санітарних вимог, визначених
місцевими комунальними службами та  санітарно-епідеміологічною
станцією.
   Ексгумація останків загиблих громадян іноземних держав з
колективних могил може виконуватися тільки за умов здійснення
ексгумації останків всіх загиблих громадян іноземних держав,
похованих в колективній могилі.
   13. Протягом усього строку здійснення ексгумації останків
загиблих громадян іноземних держав ділянка робіт підлягає охороні
органами внутрішніх  справ  або  підприємствами,  які  мають
спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання послуг, пов'язаних з
охороною державної власності на договірних засадах.
   14. Ексгумовані останки загиблих громадян іноземних держав
необхідно укладати в труни, кожна з яких повинна мати інвентарний
номер.
   15. Ексгумовані останки загиблих громадян іноземних держав
потрібно зберігати, транспортувати та перепоховувати тільки в
трунах.
   При виготовленні трун із нетрадиційних матеріалів на них слід
отримати узгоджені з Міністерством охорони здоров'я та затверджені
в  установленому  порядку  технічні умови їх експлуатації і
позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на
вироби з цих матеріалів.
   16. Труни з ексгумованими  останками  загиблих  громадян
іноземних держав можна зберігати тільки в сухих та вентильованих
приміщеннях.
   17. Труни  з  ексгумованими  останками загиблих громадян
іноземних держав, що проходять через митний кордон України,
повинні бути опечатані сургучними печатками виконавчих органів
місцевого самоврядування.
   18. Відповідальність  за збереження трун з ексгумованими
останками загиблих громадян іноземних держав до моменту  їх
транспортування до місць перепоховання покладається на виконавця
ексгумаційних робіт.
   19. Знайдена під час ексгумаційних робіт зброя передається за
актом органам внутрішніх справ.
   20. Після завершення ексгумації останків загиблих громадян
іноземних держав виконавець робіт протягом місяця подає  до
Державної комісії акти про ексгумацію останків загиблих громадян
іноземних держав (далі - Акт про ексгумацію), додаток 1.
   21. Акт про ексгумацію складається особою, відповідальною за
виконання ексгумаційних робіт, уповноваженою підприємством чи
установою, що є виконавцем ексгумаційних робіт згідно з вимогами
цієї Інструкції.
   Акт  про ексгумацію складається за участю представників
іноземної установи, яка має на це повноваження згідно з умовами
відповідної міжнародної угоди України, судово-медичного експерта
та  осіб,  уповноважених  тим  виконавчим  органом місцевого
самоврядування, на території дії якого розташовано зазначене місце
поховання загиблих громадян іноземної держави.
   В Акті про ексгумацію вказується повна назва підприємства чи
установи, що є виконавцем ексгумаційних робіт, з посиланням на
дозвіл Державної комісії.
   В Акті про ексгумацію вказується повна назва населеного
пункту України, на території якого розташовано зазначене місце
поховання, з посиланням на дані обліку місць поховання загиблих
громадян іноземних держав згідно з вимогами Інструкції про порядок
пошуку та обліку місць поховання загиблих громадян іноземних
держав.
   Акт підписується  особою,  відповідальною  за  виконання
ексгумаційних робіт, представником іноземної установи, яка має на
це повноваження згідно з умовами відповідної міжнародної угоди
України, судово-медичним експертом, уповноваженим представником
органу місцевого самоврядування та затверджується відповідальним
секретарем Державної комісії.
   22. Після завершення ексгумаційних робіт місця  розкопок
повинні бути впорядковані до стану, придатного для використання за
цільовим призначенням, яке визначається в рішенні  Державної
комісії.
   23. Транспортування ексгумованих останків загиблих громадян
іноземних держав здійснюється виконавцем робіт з ексгумації або
виконавцем робіт з перепоховання останків загиблих  громадян
іноземних держав.
   24. Перепоховання ексгумованих останків загиблих громадян
іноземних держав може здійснюватися як в Україні на діючих або
новостворених цвинтарях загиблих громадян іноземних держав, що
перебувають на державному обліку згідно з вимогами Інструкції про
порядок пошуку та обліку місць поховання загиблих  громадян
іноземних держав, так і на територіях іноземних
держав згідно з умовами відповідних міжнародних угод України.
   25. Початок  робіт з перепоховання ексгумованих останків
загиблих громадян іноземних держав на новоствореному цвинтарі
загиблих громадян іноземних держав вважається чинною підставою для
взяття цього цвинтаря на державний облік відповідно до вимог
Інструкції про порядок пошуку та обліку місць поховання загиблих
громадян іноземних держав.
   26. Підставою  для  здійснення перепоховання ексгумованих
останків загиблих громадян іноземних держав є дозвіл Державної
комісії, погоджений з органами місцевого самоврядування.
   27. Здійснення  перепоховання  на  території  України
ексгумованих останків загиблих громадян іноземних держав без
отримання  дозволу  Державної  комісії  тягне  за  собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
   28. Дозвіл на здійснення перепоховання ексгумованих останків
загиблих громадян іноземних держав надається на підставі проекту
перепоховання, в якому визначаються загальні розміри місць для
перепоховання останків загиблих громадян іноземних держав, заходи
з благоустрою території, які обов'язково повинні бути здійснені,
та містяться схеми розміщення могил і проходів між ними.
   Цей проект затверджується Головою Державної комісії після
погодження з органами місцевого самоврядування, місцевою установою
державної санітарно-епідеміологічної служби  та  з  іноземною
установою, яка має на це повноваження згідно з умовами відповідної
міжнародної угоди України.
   29. Після  завершення робіт з перепоховання ексгумованих
останків загиблих громадян іноземних держав їх виконавці протягом
місяця подають до Державної комісії протоколи про перепоховання
останків загиблих громадян іноземних держав на території України
(далі - Протокол перепоховання), додаток 2.
   30. Протокол перепоховання складається особою, відповідальною
за  здійснення  перепоховання, уповноваженою підприємством чи
установою, що є виконавцем робіт з перепоховання згідно з вимогами
цієї Інструкції.
   Протокол перепоховання підписується особою, відповідальною за
здійснення  перепоховання,  та  затверджується  відповідальним
секретарем Державної комісії.
   В Протоколі перепоховання вказується, з посиланням на дозвіл
Державної комісії, повна назва підприємства чи установи, що є
виконавцем робіт з перепоховання, та повна назва населеного пункту
України, на  території  якого  розташовано  зазначене  місце
перепоховання,  з посиланням на дані здійснюваного згідно з
вимогами Інструкції про порядок пошуку та обліку місць поховання
загиблих громадян іноземних держав обліку місць поховання загиблих
громадян іноземних держав.
   В Протоколі перепоховання вказується інформація про місце
ексгумації перепохованих останків загиблих громадян іноземних
держав з посиланням на дані здійснюваного згідно з вимогами
Інструкції про порядок пошуку та обліку місць поховання загиблих
громадян іноземних держав обліку місць поховання загиблих громадян
іноземних держав.
   31. Перепоховання ексгумованих останків загиблих громадян
іноземних держав за кордоном може здійснюватися на клопотання
іноземної  установи,  яка  має на це повноваження згідно з
відповідною міжнародною угодою України, за дозволом Державної
комісії.
   32. Перетинання контейнерами  з  ексгумованими  останками
загиблих громадян іноземних держав митного кордону України може
здійснюватися за наявності акта про відсутність сторонніх вкладень
та відповідного Акта про ексгумацію.
   Акт про відсутність сторонніх  вкладень  складається  на
офіційному бланку виконавчого органу місцевого самоврядування,
підписується його головою та затверджується гербовою печаткою
органу місцевого самоврядування.
   33. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення заходів
щодо здійснення ексгумації, перепоховання на території України або
відправлення за кордон останків загиблих громадян іноземних держав
здійснюється  згідно  з умовами відповідних міжнародних угод
України.
   34. Перепоховання  останків  загиблих  громадян іноземних
держав, знайдених випадково, та поховання їх непохованих останків
здійснюється згідно з умовами відповідних міжнародних угод України
та положень цієї Інструкції.
   35. Порушення  вимог  цієї  Інструкції  тягне  за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

                     Додаток 1
                до пункту 20 Інструкції про порядок
                здійснення перепоховання останків
                громадян іноземних  держав,  які
                загинули внаслідок воєн, депортацій
                та політичних репресій на території
                України
                      Затверджено
                 Відповідальний секретар Державної
                 міжвідомчої  комісії у справах
                 увічнення пам'яті жертв війни та
                 політичних репресій
                 __________ ______________________
                 (підпис) (прізвище та ініціали)
                 _________________________
                  (дата затвердження)
                Акт
      про ексгумацію останків загиблих громадян
            іноземної держави
    ____________________________       ___________
    (назва населеного пункту)         (дата)
   Цей акт складений: __________________________________________
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові, посада та місце роботи особи,
     відповідальної за виконання ексгумаційних робіт)
за участю осіб:
1. _______________________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові, посада та місце
        роботи особи, яка підписала цей акт)
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
в тому, що в результаті ексгумаційних робіт, виконаних
__________________________________________________________________
      (повна назва підприємства чи установи, що є
         виконавцем ексгумаційних робіт)
в період з ___________ по __________ на підставі дозволу Державної
       (дата)    (дата)
міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та
політичних репресій від ______ N ____, з місця поховання загиблих
громадян іноземної держави, зареєстрованого відповідно до Акта про
встановлення місця поховання загиблих громадян іноземної держави
на території  України  від  _________,  ексгумовано  останки
____________________ загиблих громадян __________________________,
 (число прописом)            (назва іноземної держави)
які укладено в контейнери за NN _______

 Підписи:   __________________   ______________________
          (підпис)      (прізвище та ініціали)
        __________________   ______________________
        __________________   ______________________
        __________________   ______________________

                     Додаток 2
                до пункту 29 Інструкції про порядок
                здійснення перепоховання останків
                громадян іноземних  держав,  які
                загинули внаслідок воєн, депортацій
                та політичних репресій на території
                України
                      Затверджено
                Відповідальний секретар Державної
                міжвідомчої  комісії у справах
                увічнення пам'яті жертв війни та
                політичних репресій
                _____________ ________ ____________
                (дата     (підпис) (прізвище
                затвердження)     та ініціали)
               Протокол
    перепоховання останків загиблих громадян іноземної
          держави на території України

На території місця поховання в __________________________________,
                  (назва населеного пункту)
зареєстрованого  відповідно  до  Акта  про встановлення місця
поховання загиблих громадян іноземної держави на території України
від ___________________, в період з __________ по ______________
                    (дата)    (дата)
__________________________________________________________________
   (назва підприємства чи установи, яка виконала роботи з
             перепоховання)
на підставі  дозволу Державної міжвідомчої комісії у справах
увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій від _________
N ______ здійснено перепоховання останків загиблих громадян
__________________________________________________________________
          (назва іноземної держави)

Дані про перепоховання останків загиблих громадян іноземної держави Дані про ексгумацію останків згідно з Актом ексгумації
N з/п Блок (квар- тал) Ряд (ярус) N моги- ли Прізвище, ім'я та по батькові Дата народ- ження Дата загибелі (поховання)
               
               
               


_______________ ________ _______________________________________
(дата складання (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові, посада
протоколу)         та місце роботи особи, відповідальної
              за виконання робіт з перепоховання)

БУДСТАНДАРТ Online