Решение от 17.12.2003 № 91 О концептуальных основах разработки Технического регламента по подтверждению соответствия Строительные изделия

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Про проект Зміни № 2 ДБН В

Про концептуальні засади розроблення Технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби”

Рішення НТР від 17 грудня 2003 р. № 91


На виконання Законів України „Про підтвердження відповідності”, „Про стандартизацію”, „Про акредитацію органів з оцінки відповідності” та з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, створення нормативно-правового акта у галузі будівництва щодо продукції, яка підлягає обов’язковому підтвердженню відповідності, розглянувши концептуальні засади розроблення Технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” (далі - Технічний регламент), науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити концептуальні засади розроблення Технічного регламенту.

2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович):

- до 01.01.04 підготувати наказ про утворення робочої групи з розроблення Технічного регламенту за обов’язковою участю представників Держспоживстандарту, Держпідприємництва, МНС України;

- до 01.02.04 визначити відповідальних виконавців за розділами Технічного регламенту та подати на затвердження план розроблення Технічного регламенту.

3. Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська) та Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) передбачити фінансування робіт у 2004-2005 рр. з розроблення Технічного регламенту.

Голова НТР

В. Череп


*         *       *

Довідка


В Україні у період з 1992 по 1997 роки Держбудом України на основі державної системи сертифікації УкрСЕПРО була створена система сертифікації продукції у будівництві. За цей час були розроблені:

- „Правила обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”;

- 31-й розділ „Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”;

- „Погодження про взаємодії Держстандарту та Міністерства інвестицій і будівництва України при проведенні сертифікації в будівництві”;

- організаційно-методичні документи органів з сертифікації та випробувальних лабораторій.

Разом з Держстандартом України була створена належна інфраструктура системи сертифікації продукції у будівництві. Обов’язкова сертифікація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій в Україні проводиться з 01.07.97.

Накопичений досвід у сфері діяльності з сертифікації продукції у будівництві свідчить про правильність прийнятих у свій час Держбудом України рішень з цього питання та доцільність їх подальшого удосконалення.

Прийняті у 2001 році Закони України „Про підтвердження відповідності”, „Про стандартизацію”, „Про акредитацію органів з оцінки відповідності” вимагають принципово нового підходу в нашій країні до питань підтвердження відповідності.

Згідно з „Планом роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в 2002 році” Держстандарту України та Держбуду України доручено було розробити пропозиції щодо створення технічного регламенту з підтвердження відповідності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на основі положень директиви нового підходу Європейського Союзу 89/106 ЄЕС („Директива Ради від 21 лютого 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів, регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних виробів”). Відповідно до вимог цієї директиви, яка набула чинності з 17 червня 1991 року, розробка гармонізованих стандартів ведеться на підставі так званих шести „важливих вимог”: механічний опір та стійкість; безпека при пожежі; гігієна, здоров’я та навколишнє середовище; безпека при експлуатації; захист від шуму; економія енергії та збереження тепла.

Крім того, директивою (параграф 3) також передбачається можливість урахування відмінностей у географічних або кліматичних умовах, способі життя, а також різних рівнів захисту, які можуть мати місце на національному, регіональному або місцевому рівнях. Директива підтримується більше як 1000 стандартами, нормами та правилами, зведеними до 79 розділів.

Відповідно до „Положення про робочі групи з питань розробки проектів нормативно-правових актів України з урахуванням основних положень законодавства Європейського Союзу” розроблено концептуальні засади розроблення Технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби”.

В основу проекту зазначеного документа покладені положення директиви 89/106 ЄКС з урахуванням особливостей, характерних для будівельної галузі України.

Начальник Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві

Д. Барзилович