Решение от 17.12.2003 № 95 О проекте НАПБ Правила обустройства и применения лифтов для транспортировки пожарных подразделов в домах и сооружениях

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Про проект Зміни № 2 ДБН В

Про проект НАПБ “Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах”

Рішення НТР від 17 грудня 2003 р. № 95


Розглянувши проект Нормативного акта з питань пожежної безпеки (НАПБ) „Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах”, розроблений УкрНДІПБ МНС України за участю технічного комітету з стандартизації ТК-104 „Ліфти” та Держпожбезпеки МНС України, науково-технічна рада вирішила:

1. Погодити проект НАПБ „Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах” та рекомендувати його для затвердження МНС України в установленому порядку.

2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко) разом з УкрНДІПБ МНС України протягом місяця після затвердження зазначених Правил розробити пропозиції щодо внесення змін в чинні нормативні документи з проектування будинків і споруд, пов’язані з їх введенням.

3. рекомендувати Держпожбезпеки МНС України з введенням зазначеного документа довести до служб замовників, проектних організацій будівельної галузі необхідну інформацію та роз’яснення щодо застосування Правил при проектуванні та будівництві будинків і споруд.

4. Наказом про затвердження Правил встановити, що будинки і споруди, які розпочаті будівництвом, або документація яких прийнята до виробництва до введення в дію Правил допускається вводити в експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам Правил.

Голова НТР

В. Череп


*         *      *

Довідка


Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України за участю технічного комітету зі стандартизації ТК-104 „Ліфти” та Держпожбезпеки МНС України відповідно до Плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт УкрНДІПБ МВС України на 2002 рік розроблено проект НАПБ „Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах”.

Мета розроблення - опрацювання Правил облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах, які встановлюють загальні технічні вимоги до ліфтів, що працюють у режимах “пожежна небезпека” та “транспортування пожежних підрозділів”, загальні вимоги пожежної безпеки до конструктивних та об’ємно-планувальних рішень будинків (споруд), що обладнуються зазначеними ліфтами, а також вимоги до проектування таких ліфтів. У зв’язку з необхідністю гармонізації нормативних актів з питань  забезпечення пожежної безпеки з нормативною базою Європейського Союзу (ЄС)  при розробці остаточної редакції проекту Правил  були враховані основні положення міжнародних нормативних документів, що стосуються норм безпеки облаштування  та експлуатації ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, зокрема ДСТУ ЕN 81-72 : 2001 та ISO 4190-1: 2001.

В Україні опрацювання таких Правил здійснюється вперше.

Характеристика проекту Правил

Проект остаточної редакції Правил складається з восьми розділів:

- загальні положення;

- нормативні посилання;

- терміни та визначення;

- основні вимоги до ліфтів;

- конструктивне виконання та облаштування ліфтів;

- системи керування та зв’язку;

- енергозабезпечення;

- застосування ліфтів.

У розділі  “Загальні положення”  наведено галузь використання Правил, а також відомості щодо  застосування цих Правил.

Розділ “Нормативні посилання” вміщує перелік нормативних документів, на які в тексті Правил є посилання.

У розділі “Терміни та визначення”  наведені визначення, які необхідні для уточнення чи  встановлення термінів, що подані в Правилах.

У розділі “Основні вимоги до ліфтів”  визначено функціональне призначення ліфтів, основні вимоги до їх розміщення у будинках, параметри та розміри ліфтів.

Розділ “Конструктивне виконання та облаштування ліфтів” складається з двох підрозділів: „Вимоги до конструктивних та об’ємно-планувальних рішень будинків (споруд) та до конструкцій ліфтів” та „Вимоги до оздоблювальних матеріалів ліфтів”. У цих підрозділах викладені вимоги до будівельних конструкцій шахт, ліфтових холів, конструкцій кабін ліфтів, дверей кабін та шахт ліфтів, а також до оздоблювальних матеріалів, що застосовуються в ліфтах, та до системи протипожежної вентиляції.

У розділі “Системи керування та зв’язку”  викладені вимоги до керування в режимах “Транспортування пожежних підрозділів” та  “Пожежна небезпека”, а також до систем зв’язку.

У розділі “Енергозабезпечення” викладені вимоги до електроживлення ліфтів.

У розділі “Застосування ліфтів” викладено порядок дій підрозділів пожежної охорони при  використанні ними ліфтів  під час гасіння пожежі в будинках та спорудах. Також визначено порядок дій під час звільнення із заблокованої кабіни ліфта у двох випадках, а саме: самопорятунок зсередини кабіни та порятунок ззовні.

Перша редакція проекту Правил була надіслана на розгляд до 16 організацій, зауваження яких були враховані в остаточній редакції. На проект Правил в остаточній редакції отримані необхідні відгуки і погодження.

Проект розглянуто секцією "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд" науково-технічної ради Держбуду України 2 грудня 2003 р. (протокол № 7) та рекомендовано для розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України.

Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення

О.Авдієнко


БУДСТАНДАРТ Online