ДСТУ ЕN 81-3:2013 Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов. Часть 3. Лифты электрические и гидравлические служебные (ЕN 81-3:2000+A1:2008, IDT + ЕN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові

(EN 81 -3:2000+А1:2008, IDT + EN 81-3:2000+А1:2008/АС:2009, IDT)

ДСТУ EN 81-3:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, І. Сікоренко, В. Юр’єв

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 3 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 81-3:2000+А1:2008 Safety rules for the construction of lifts — Part 3: Electric and hydraulic service lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові) із поправкою EN 81-3:2000+А1:2008/АС:2009 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ pr EN 81-3:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Одиниці і символи

4.1 Одиниці

4.2 Символи

5 Шахта службового ліфта

5.1 Загальні положення

5.2 Конструкція шахти

5.3 Стіни, підлога і стеля шахти

5.4 Захист будь-яких просторів, розташованих під кабіною, противагою або балансувальним вантажем

5.5 Захист у шахті

5.6 Верхній поверх і приямок

5.7 Виняткове використовування шахти службового ліфта

6 Машинне приміщення

6.1 Загальні положення

6.2 Доступ

6.3 Конструкція та устатковання машинних приміщень

7 Двері шахти

7.1 Загальні положення

7.2 Міцність дверей і їхніх рам

7.3 Висота і ширина входів

7.4 Пороги, напрямники, підвіска дверей

7.5 Захист під час роботи дверей

7.6 Локальне освітлення і світлові індикатори «кабіна тут»

7.7 Перевіряння замикання і зачинення дверей шахти

8 Кабіна, противага і балансувальний вантаж

8.1 Висота кабіни

8.2 Внутрішня площа кабіни і номінальне навантаження

8.3 Стіни, підлога і дах кабіни

8.4 Фартух і автоматично з’єднані пороги

8.5 Вхід в кабіну

8.6 Двері кабіни

8.7 Захист під час відчинення/зачинення дверей

8.8 Противага і балансувальний вантаж

9 Підвісна система, запобіжні заходи проти вільного падіння, опускання з перевищеною швидкістю і сповзання кабіни

9.1 Підвісна система

9.2 Відношення між діаметрами шківа, блока і барабана, кінці каната/ланцюга

9.3 Тяговий канат

9.4 Намотування канатів для службових ліфтів із жорстким приводом

9.5 Розподілення навантаження між канатами або ланцюгами

9.6 Огородження канатотягових шківів, блоків і зірочок

9.7 Запобіжні заходи проти вільного падіння, спуску з перевищеною швидкістю, сповзання кабіни і проти вільного падіння противаги або балансувального вантажу

9.8 Уловлювачі

9.9 Засоби спрацьовування уловлювачів  

10 Напрямники, буфери і кінцеві вимикачі   

10.1 Загальні вимоги до напрямних   

10.2 Напрямні кабіни, противаги або балансувального вантажу 

10.3 Буфери і фіксовані стопори для кабіни і противаги  

10.4 Буфери кабіни і противаги   

10.5 Кінцеві вимикачі  

11 Проміжки між кабіною і стіною шахти навпроти входу в кабіну 

11.1 Загальні положення  

11.2 Проміжки між кабіною і стіною шахти навпроти входу в кабіну

12 Привод службового ліфта    

12.1 Загальні положення 

12.2 Приводи для електричних службових ліфтів 

12.3 Привід, гідроциліндр й інші гідравлічні пристосування для гідравлічного службового ліфта 

13 Електророзведення та електропристрої

13.1 Загальні положення 

13.2 Контактори, релейні контактори, компоненти ланцюгів безпеки

13.3 Захист двигунів

13.4 Ввідні пристрої 

13.5 Електропроводка 

13.6 Освітлення і розетки  

14 Захист від несправностей в електричному устаткованні; органи керування; пріоритети 

14.1 Аналіз несправностей і електробезпечність пристроїв

14.2 Керування

15 Написи, марковання і робочі інструкції

15.1 Загальні вимоги 

15.2 Номінальне навантаження та назва постачальника

15.3 Дах кабіни 

15.4 Машинне приміщення

15.5 Шахта

15.6 Обмежувач швидкості 

15.7 Приямок

15.8 Марковання електропристроїв 

15.9 Ключ для відмикання дверей шахти 

15.10 Замикальні пристрої

15.11 Групи службових ліфтів

15.12 Резервуар

16 Перевіряння, випробовування, реєстрування та технічне обслуговування

16.1 Перевіряння і випробовування

16.2 Реєстрування

16.3 Інформація постачальника

Додаток А Перелік електричних пристроїв безпеки

Додаток В Відмикальний трикутник

Додаток С Технічна документація 

С.1 Вступ 

С.2 Загальні положення

С.3 Технічні характеристики і кресленики

C.4 Схеми електричних з’єднань і гідравлічної циркуляції

Додаток D Перевіряння та випробовування до введення в експлуатацію 

D.1 Перевіряння

D.2 Випробовування і підтвердження

Додаток Е Періодичні перевіряння та випробовування, перевіряння та випробовування

після значних змін або після нещасного випадку

E.1 Періодичні перевіряння і випробовування 

Е.2 Періодичні перевіряння і випробовування після значних змін або після нещасних випадків

Додаток F Конструкція стін шахти службового ліфа і облаштовання дверей шахти і входу в кабіну

Додаток G Електронні компоненти. Усунення відмов  

Додаток Н Розраховування плунжерів, циліндрів, жорстких трубопроводів і їхніх з’єднань

Н.1 Розраховування безпосередньо через тиск

Н.2 Розраховування гідроциліндрів проти роздроблення 

Додаток J Інформація для власника та(або) користувача службового ліфта 

J.1 Засоби доступу до машинного приміщення службового ліфта  

J.2 Виконання технічного обслуговування за допомогою приставної драбини

Додаток ZA Відношення між цим стандартом і основними вимогами Директиви 98/37/ЄС 

Додаток ZB Відношення між вимогами цього стандарту і основними вимогами Європейської Директиви 2006/42/ЄС

Бібліографія 

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з європейськими нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 81-3:2000+А1:2008 Safety rules for the construction of lifts — Part 3: Electric and hydraulic service lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові) із поправкою EN 81-3:2000+А1:2008/АС:2009.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— текст стандарту відкоригований за зміною А1 і поправкою АС та виділений в тексті двома рисками на березі аркуша;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 81-3:2000+А1:2008.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

0.1 Загальні вимоги

0.1.1 Метою цього стандарту є визначання норм щодо безпеки службових ліфтів, захисту людей і предметів проти нещасних випадків і аварій, пов’язаних із перевезенням людей, обслуговуванням службових ліфтів і у разі аварійних ситуацій[1]'.

0.1.2 Після вивчення різних видів нещасних випадків протягом експлуатування службових ліфтів було визначено можливі види ризику.

0.1.2.1 Можливі види ризику:

a) защемлення;

b) придавлювання;

c) падіння;

d) удар;

e) застрявання;

f) пожежа;

д) електрошок;

h) пошкодження матеріалу через:

1) механічне пошкодження;

2) знос;

3) корозію.

0.1.2.2 Особи, яких потрібно захистити:

a) користувачі;

b) персонал з технічного обслуговування та перевіряння;

c) особи, які перебувають поза шахтою службового ліфта і машинним приміщенням, якщо воно наявне.

0.1.2.3 Предмети, які потрібно захистити від ризику:

a) вантаж у кабіні;

b) компоненти установки службового ліфта;

c) будинок, в якому встановлено службовий ліфт.

0.2 Принципи

В основі цього стандарту полягають такі принципи використовування:

0.2.1 Цей стандарт не повторює загальних технічних норм щодо всіх електричних, механічних або будівельних конструкцій, зокрема протипожежного захисту будівельних конструкцій.

Незважаючи на це, треба визначити певні вимоги щодо особливостей конструкції, оскільки вони є специфічними для виготовлення або використовування службового ліфта і можуть бути жорсткіші, ніж інші.

0.2.2 У цьому стандарті визначено не тільки основні вимоги щодо безпеки службових ліфтів згідно з Технічним регламентом, а також додатково вказані мінімальні правила установлення службових ліфтів у будинках (будівлях). У деяких випадках не можна ігнорувати вимоги до конструкції будинків.

Типовими положеннями, що підлягають цим принципам, є ті, які визначають мінімальні розміри висоти машинного приміщення та розміри доступу до дверей.

0.2.3 Якщо не має можливості перенести вручну компоненти устатковання через їх вагу, розміри та (або) форму, має бути забезпечено:

a) пристрої для зачеплення підіймально-транспортними механізмами, або

b) місце для кріплення таких пристроїв (наприклад, різьбові отвори), або

c) така форма компоненту, завдяки якій його можна легко чіпляти на підвіску.

0.2.4 Наскільки це можливо, стандарт установлює тільки вимоги до матеріалів і устатковання щодо безпечної роботи службових ліфтів.

0.2.5 Замовник і виробник або його уповноважений узгоджують між собою:

a) передбачене використовування службового ліфта;

b) умови навколишнього середовища;

c) цивільні інженерні питання;

d) інші аспекти щодо місця встановлення службового ліфта.

0.2.6 Цей стандарт не поширюється на здоров’я і безпеку свійських тварин.

0.3 Припущення

Було розглянуто можливі види ризику кожного компонента установки службового ліфта.

Правила складено відповідно.

0.3.1 Компоненти:

a) розроблені згідно з прийнятою інженерною практикою і методами обчислення, з урахуванням всіх видів небезпек;

b) мають надійну механічну і електричну конструкцію;

c) виготовлені із матеріалу відповідної міцності й якості;

d) не мають дефектів.

Для виготовлення компонентів не використовують шкідливі матеріали, наприклад азбест.

0.3.2 Компоненти мають бути в робочому стані, щоб незважаючи на зношеність необхідні розміри не змінювались.

0.3.3 Компоненти вибирають і встановлюють так, що передбачені умови зовнішнього середовища і специфічні умови роботи не впливали на безпечну роботу службового ліфта.

0.3.4 Конструкція навантажених елементів забезпечує безпечну роботу службового ліфта під час навантаження від 0 % до 100 % номінальної навантаги.

0.3.5 Вимоги цього стандарту щодо захисних електричних пристроїв такі, що дозволено не розглядати можливість їх не спрацьовування, якщо електричні пристрої безпеки відповідають вимогам цього стандарту.

0.3.6 Користувачі мають бути захищені від власної неуважності й недбалості під час використовування службового ліфта за призначенням.

0.3.7 Люди не мають перебувати всередині шахти.

0.3.8 Якщо під час технічного обслуговування пристрій безпеки, не доступний для користувача, навмисно заблокований та робота службового ліфта стає небезпечною, має бути вжито компенсаційних заходів для убезпечення користувачів відповідно до настанови з технічного обслуговування.

Також передбачено, що персонал з технічного обслуговування інструктований і працює відповідно до настанови.

0.3.9 Для горизонтальної площини використовують такі зусилля:

a) статичне зусилля — 300 Н;

b) ударне зусилля — 1000 Н;

величини відображають значення зусилля, прикладене одною людиною.

0.3.10 За винятком перерахованого нижче, механічні пристрої, виготовлені відповідно до сталої практики і вимог цього стандарту, не мають створювати небезпеку без можливості виявлення пошкодження.

Ураховано такі механічні пошкодження:

a) розрив підвіски;

b) неконтрольоване буксування на канатотяговому шківі;

c) розрив і послаблення всіх з’єднань допоміжними канатами, ланцюгами і ременями;

d) пошкодження механічних компонентів електромеханічного гальма, які уможливлюють гальмівну дію на барабані або диску;

e) пошкодження компонента, з’єднаного з елементами тягового привода і канатотягового шківа;

f) розрив у гідравлічній системі (за винятком гідроциліндру);

д) незначний витік у гідравлічній системі (разом із гідроциліндром).

0.3.11 Допустимо не спрацьовування пристроїв проти вільного падіння або опускання з перевищеною швидкістю під час вільного падіння кабіни від нижньої поверхової площадки до удару буфера (-ів) кабіни.

0.3.12 Якщо швидкість кабіни залежить від частоти струму електроживлення до моменту спрацьовування механічного гальма, передбачають, що швидкість не перевищує 115 % від номінальної швидкості або відповідної часткової швидкості.

0.3.13 Із визначення (3. Визначення понять) службові ліфти вважають недоступними для користувачів.

0.3.13.1 Шахту вважають недоступною для персоналу з технічного обслуговування, якщо будь-який отвір для доступу в шахту має розміри, один з яких не перевищує 0,30 м або незалежно від їх розмірів:

a) глибина шахти не перевищує 1 м;

b) площа шахти не перевищує 1 м2, і

c) можливе розташовання для технічного обслуговування ззовні.

0.3.13.2 Машинне приміщення доступне для персоналу з технічного обслуговування, якщо:

a) відкритий доступ має мінімальні розміри 0,60х 0,60 м, і

b) висота машинного приміщення не менше ніж 1,80 м.

0.3.14 Доступ забезпечено засобами для підіймання важкого устатковання (див. 0.2.5).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ
Часть 3. Лифты электрические и гидравлические служебные

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF LIFTS
Part 3: Electric and hydraulic service lifts

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає норми безпеки до конструкції та експлуатації, установлених на постійно, нових електричних службових ліфтів із тяговим або жорстким приводом, або гідравлічних службових ліфтів, визначених як підіймальне устатковання, що обслуговують визначені поверхові площадки, мають кабіну, внутрішня частина якої недоступна для людей через її розміри та конструктивне виконання, підвішена на канатах або ланцюгах, або на плунжері й рухається по напрямних з нахилом від вертикалі не більше ніж 15° та має електричний або гідравлічний привод.

Цей стандарт поширюється на службові ліфти, не призначені для транспортування людей, із номінальною вантажопідіймальністю не більше ніж 300 кг.

1.2 Додатково до вимог цього стандарту треба враховувати додаткові вимоги в особливих випадках (потенційно вибухонебезпечне середовище, екстремальні кліматичні умови, сейсмічні умови, перевезення небезпечних вантажів тощо).

1.3 Цей стандарт не поширюється на:

a) службові ліфти з іншими приводами, ніж ті, що зазначені в 1.1;;

b) службові ліфти зі значними змінами (див. додаток Е), установлені до надання чинності цьому стандарту;

c) службові ліфти безперервної дії, малі ліфти, театральні ліфти, устатковання з автоматичним шахтними клітками, скіпові й відкриті для будівельних і вуличних робіт, морські підіймачі, платформи для розвідування або буріння на морі, устатковання та його конструкцію для технічного обслуговування;

d) установки з нахилом напрямників більше ніж на 15° від вертикалі;

e) безпеку службових ліфтів під час перевезення, монтування, ремонтування і демонтування;;

f) використовування скла для стін шахти, для кабіни і для вхідних дверей, зокрема оглядової панелі.

Проте, стандарт можна приймати за основу.

Шум і вібрацію не розглядають у цьому стандарті, оскільки вони не належать до безпечної експлуатації службового ліфта.

У цьому стандарті не розглядають пожежну небезпеку.

Відповідає офіційному тексту

1.4 Для виконання умови недоступності до кабіни, розміри кабіни не повинні перевищувати:

a) площу підлоги — 1,0 м2;

b) глибину — 1,0 м;

c) висоту —1,20 м.

Висота 1,20 м не має бути обмежена, якщо кабіна містить декілька постійних відсіків, кожний з яких відповідає зазначеним вище вимогам.

Зокрема, підіймальне устатковання, призначене тільки для перевезення товарів, але, має кабіну з розмірами, що перевищують будь-який із указаних вище, не повинен належати до категорії «службові ліфти».

1.5 Цей стандарт визначає вимоги безпеки щодо службових ліфтів із номінальною швидкістю до 1 м/с.

Примітка. Для службових ліфтів зі швидкістю вище номінальної додаткові вимоги застосовують як основні для підтримання рівня безпеки..

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

CEN/CENELEC STANDARDS

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts EN 81-58:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 8: Lift landing doors — Fire resistance testing

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN 50214 Flexible cables for liftss

EN 60068-2-6 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

EN 60068-2-27 Basic environmental testing procedures — Part 2: Test — Test Ea and guidance: Shock EN 60249-2-2 Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specifications N 2: Phenolic cellulose paper copper-clad laminated sheet, economic quality

EN 60249-2-3 Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specifications N 3: Epoxide cellulose paper copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test)

EN 60742:1995 Isolating transformers and safety isolating transformers — Requirements EN 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4: Contactors and motor-starters — Section 1: Electromechanical contactors and motor-starters

EN 60947-5-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5: Control circuit devices and switching elements — Section 1: Electromechanical control circuit devices EN 62326-1 Printed boards — Part 1: Generic specification

IEC STANDARDS

IEC 60664-1:2000 Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60747-5 Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 5: Optoelectronic devices

CENELEC HARMONIZATION DOCUMENTS

HD 21.3 S3:1999 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450 / 750 V — Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

HD 21.4 S2:1990 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450 / 750 V — Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

HD 21.5 S3.2001 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450 / 750 V — Part 5: Flexible cables (cords)

HD 22.4 S3:2004 Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450 / 750 V — Part 4: Cords and flexible cables

HD 360 S2 Circular rubber insulated lift cables for normal use

HD 384.4.41 S2:1996 Electrical installations of buildings — Part 4: Protection for safety — Chapter 41: Protection against electric shock

HD 384.5.54 S1 Electrical installations of buildings — Part 5: Selection and erection of electrical equipment — Chapter 54: Earthing arrangements and protective conductors

HD 384.6.61 S1 Electrical installations of buildings — Part 6: Verification — Chapter 61: Initial verification

ISO STANDARDS

ISO 1219-1:1991 Fluid power systems and components — Graphic symbols and circuit diagram — Part 1: Graphic symbols.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Стандарти CEN/CENELEC

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні EN 81-2:1998 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні EN 81-58:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробування на пожежостійкість

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення зони ризику верхніми і нижчими кінцівками (ISO 13857:2008)

EN 50214 Гнучкі кабелі для службових ліфтів

EN 60068-2-6 Випробовування впливу на навколишнє середовище. Частина 2. Випробовування. Випробовування Fc: вібрація (синусоїдальна)

EN 60068-2-27 Основні процедури випробовування впливу на навколишнє середовище. Частина 2. Випробовування. Випробовування Еа і настанови. Шок.

EN 60249-2-2 Основні матеріали для штампованих ланцюгів. Частина 2. Специфікації. Специфікація № 2. Ламіновані армовані міддю листи з фенольно-целюлозного паперу, економічна якість EN 60249-2-3 Основні матеріали для штампованих ланцюгів. Частина 2. Специфікації. Специфікація № 3. Ламіновані армовані міддю листи з епоксидно-целюлозного паперу з визначеною точкою запалення (випробовування на загоряння у вертикальному положенні)

EN 60742:1995 Ізольовані трансформатори і захисні ізольовані трансформатори. Вимоги EN 60947-4-1 Перемикальні і керувальні пристрої низької напруги. Частина 4. Контактори і пускачі двигунів. Розділ 1. Електромеханічні контактори і пускачі двигунів.

EN 60947-5-1 Перемикальні і керувальні пристрої низької напруги. Частина 5. Пристрої керування ланцюгами і перемикальні елементи. Розділ 1. Електромеханічні пристрої керування ланцюгами EN 62326-1 Друковані плати. Частина 1. Загальна специфікація

Стандарти ІЕС (міжнародні стандарти з електротехніки)

ІЕС 60664-1:2000, Координація ізоляції для устатковання в межах систем низької напруги — Частина 1. Принципи, вимоги і випробування.

ІЕС 60747-5, Напівпровідникові пристрої. Дискретні пристрої і інтегральні ланцюги. Частина 5. Оптоелектронні пристрої

CENELEC Гармонізовані документи

HD 21.3 S3:1999 Кабелі з полівінілхлорідною ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В включно. Частина 3. Неекрановані кабелі для фіксованої проводки.

HD 21.4 S2:1990 Кабелі з полівінілхлорідною ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В включно. Частика 4. Ізольовані кабелі для фіксованої проводки

HD 21.5 S3:2001 Кабелі з полівінілхлорідною ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В включно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури)

HD 22.4 S3:2004 Кабелі з гумовою ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В включно. Частина 4. Шнури і гнучкі кабелі

HD 360 S2 Круглий гумовий ізольований кабель ліфта для нормальних умов HD 384.4.41 S2:1996 Електроустановки в будинках. Частина 4. Захист і безпека. Глава 41. Захист від електрошоку

HD 384.5.54 S1 Електроустановки в будинках. Частина 5. Вибирання і установлення елек- троустатковання. Частина 54. Конструкція заземлення і захисні проводи

HD 384.6.61 S1 Електроустановки в будинках. Частина 6. Огляд. Розділ 61. Попередній огляд

Стандарти ISO

ISO 1219-1:1991 Рідинні приводні системи і компоненти. Графічні символи і діаграми. Частина 1. Графічні символи.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано такі терміни та їх визначення:

3.1 фартух (apron)

Пластина, що має рівну вертикальну частину, встановлена у порозі поверхової площадки або на вході у кабіну

3.2 корисна площа кабіни (available car area)

Площа кабіни, виміряна на рівні підлоги, доступна для розміщення вантажів протягом роботи службового ліфта

3.3 балансувальний вантаж (balancing weight)

Маса, що урівноважує масу кабіни або її частину та заощаджує енергію

3.4 буфер (buffer)

Засіб гальмування у вигляді пружного упору наприкінці руху з використовуванням рідини або пружин (або інших подібних засобів)

3.5 кабіна (саг)

Частина службового ліфта, де перевозять вантажі

3.6 противага (counterweight)

Маса, що забезпечує тягу

3.7 ліфт службовий прямої дії (direct acting service lift)

Гідравлічний службовий ліфт, у якому шток або циліндр безпосередньо з’єднані з кабіною або її елементами

3.8 клапан руху вниз (down direction valve)

Клапан з електричним керуванням у гідравлічному ланцюзі для контролювання опускання кабіни

3.9 електрична система протидії сповзанню (electrical anti-creep system)

Поєднання запобіжних заходів проти сповзання кабіни

3.10 електричний ланцюг безпеки (electric safety chain)

Усі електричні пристрої безпеки, з’єднані послідовно

3.11 електричний службовий ліфт (electric service lift)

Службовий ліфт, який підіймається на канатах або ланцюгах за допомогою електропривода

3.12 тиск за повного завантаження (full load pressure)

Статичний тиск у трубопроводі, з’єднаному безпосередньо з гідроциліндром, під час перебування кабіни з номінальною навантагою на рівні верхньої поверхової площадки

3.13 напрямники (guide rails)

Компоненти, які направляють рух кабіни, противаги або балансувального вантажу

3.14 висота верхнього поверху (headroom)

Частина шахти між найвищою поверховою площадкою і стелею шахти

3.15  гідравлічний службовий ліфт (hydraulic service lift)

Службовий ліфт, підіймальну силу якого створено насосом з електричним приводом, що подає гідравлічну рідину в гідроциліндр, який впливає безпосередньо або через проміжні елементи на кабіну (може бути застосовано декілька двигунів, насосів і (або) гідроциліндрів)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 131-1:1993 Ladders — Terms, types, functional sizes

2 EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

3 EN 12015:1998 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors — Emission

4 EN 12016:1998 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors — Immunity

5 prEN ISO 14122-1:1996 Safety of machinery— Permanent means of access to machines and industrial plants — Part 1: Choice of a fixed means of access between two levels

6 prEN ISO 14122-2:1996 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and industrial plants — Part 2: Working platforms and gangways

7 prEN ISO 14122-3:1996 Safety of machinery — Permanent means of access to machines and industrial plants — Part 3: Stairways, stepladders and guard-rails

8 EN 60068-2-29:1993 Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

9 EN 60950:2000, Safety of information technology equipment, including electrical business equipment

10 HD 21.1 S3:1997 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 1: General requirements

11 HD 214 S2:1980 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online