Приказ от 21.01.1999 № 15 Об утверждении Методических рекомендаций относительно отнесения затрат двойного назначения в состав валовых

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
              Н А К А З
 
 N 15 від 21.01.99
   м.Київ
 
       
 
   Про затвердження Методичних рекомендацій щодо віднесення
     витрат подвійного призначення до складу валових
 
   З метою методичного забезпечення визначення витрат подвійного
призначення, які відносяться до складу валових відповідно до
підпункту 5.4.2 статті 5 Закону України від 22 травня 1997 року
N 283/97-ВР  "Про  внесення  змін  до  Закону  України "Про
оподаткування прибутку підприємств", та згідно з  дорученням
Прем'єр-міністра України від 19.06.97 N 11542/1 Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити   погоджені   з   Державною  податковою
адміністрацією, Міністерством фінансів, Міністерством економіки,
Держпатентом України Методичні рекомендації щодо віднесення витрат
подвійного призначення до складу валових.
   2. Начальникові  Загального  відділу  Боєцькій  З.М.  у
двотижневий термін забезпечити розсилку Методичних рекомендацій
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям.
   3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника
Міністра Ботвінова В.О.
 
 Міністр                         С.Довгий
                        Затверджено
                   Наказ Міністерства України у
                   справах науки і технологій
                   від 21 січня 1999 р. N 15
     Методичні рекомендації щодо віднесення витрат
       подвійного призначення до складу валових
   Ці Методичні  рекомендації  визначають  перелік  витрат
подвійного  призначення  на  науково-технічне  забезпечення
господарської  діяльності,  винахідництво  і  раціоналізацію
господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та
конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і
зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника  податку,
виплатою роялті та придбанням нематеріальних активів для їх
використання в господарській діяльності платника податку, які
відносяться до складу валових відповідно до підпункту 5.4.2 статті
5 Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР "Про внесення
змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
   1. До складу валових витрат платника податку відносяться
витрати, сплачені або нараховані за звітний податковий період,
пов'язані з основною діяльністю платника податку, які складаються
з:
   1.1. витрат, нарахованих оплачених), здійснюваних власними
силами за наявності спеціалізованих підрозділів. Ці витрати мають
комплексний характер і містять такі компоненти, як витрати на
спожиті покупні матеріали, комплектуючі вироби, паливо та енергію,
оплату праці та внесків на соціальні заходи залученого персоналу,
ремонт експериментального устаткування;
   1.2. витрат,  оплачених  (нарахованих)  за  договорами
цивільно-правового характеру з:
   1.2.1. науково-технічними організаціями, які мають відповідну
спеціалізацію  щодо  супроводження  використання  в  основній
діяльності платника податку об'єктів інтелектуальної власності,
зокрема винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії
інтегральних мікросхем та інших нематеріальних активів, зазначених
у пункті 1.30 названого Закону України (крім витрат, пов'язаних з
оплатою власне вартості нематеріального активу), а також щодо
проведення експертизи зазначених нематеріальних активів;
   1.2.2. іншими установами й організаціями (у тому  числі
органами державної влади), які у встановленому законодавством
порядку надають послуги тощо:
   - забезпечення  прав  інтелектуальної,  в  тому  числі
промислової, власності (отримання,  підтримання  чинності  та
продовження строку дії охоронних документів, реєстрація договорів
про передачу права інтелектуальної, в тому числі промислової,
власності  та ліцензійних договорів на використання об'єктів
інтелектуальної, в тому числі промислової, власності тощо);
   - розгляду спорів стосовно охорони прав інтелектуальної, в
тому числі промислової, власності платника податку, а також прав,
придбаних за ліцензійним договором;
   1.2.3. фізичними та юридичними особами щодо виплати роялті.
   2. Документами, які підтверджують правомірність віднесення
зазначених у п.1 витрат платника податку на винахідництво і
раціоналізацію господарських процесів, є:
   - типові  форми  первинного  обліку об'єктів промислової
власності і раціоналізаторських пропозицій ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4,
Р-2, Р-3 та форми державної статистичної звітності N 4-нт, N 5-нт,
N 6-нт, затверджені Держкомстатом України;
   - рішення Держпатенту України щодо реєстрації договору про
передачу прав на інтелектуальну, в тому  числі  промислову,
власність і/або ліцензійного договору на використання об'єктів
інтелектуальної, в тому числі промислової, власності;
   - звіт згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3575-97
"Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення";
   патентний формуляр згідно з Державним стандартом України ДСТУ
3574-97 "Патентний формуляр. Основні  положення  та  порядок
розробки".
 
 Начальник планово-фінансового
 управління                        В.Лаптій

БУДСТАНДАРТ Online