ДСТУ EN 14774-2:2013 Твердое биотопливо. Определение содержания влаги. Метод высушивания в сушильном шкафу. Часть 2. Общая влага. Упрощенный метод (EN 14774-2:2009, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Тверде біопаливо
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОЛОГИ МЕТОД ВИСУШУВАННЯ В СУШИЛЬНІЙ ШАФІ
Частина 2. Загальна волога Спрощений метод

(EN 14774-2:2009, IDT)

ДСТУ EN 14774-2:2013

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Виговський; С. Драгнєв; В. Дубровін, д-р техн. наук; М. Коцар (науковий керівник); М. Мельничук, д-р біол. наук; В. Мироненко, д-р техн. наук; А. Харченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 27 грудня 2013 р. № 1589 з 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14774-2:2009 Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method (Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ: ДСТУ-П CEN/TS 14774-2:2012

 

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Апаратура.

6 Готування проби

7 Методика

8 Обчислювання

9 Точність

10 Протокол дослідження

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад EN 14774-2:2009 Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method (Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, -ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей документ» і «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» та формули, - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до EN 14774-2:2009;

- ДСТУ EN 14774 із загальною назвою «Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі» складається з трьох частин:

- Частина 1. Загальна волога. Стандартний метод;

- Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод;

- Частина 3. Волога в пробі для загального аналізу.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОЛОГИ
МЕТОД ВИСУШУВАННЯ В СУШИЛЬНІЙ ШАФІ
Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод

ДСТУ EN 14774-2:2013

ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ
 МЕТОД ВЫСУШИВАНИЯ В СУШИЛЬНОМ ШКАФУ
Часть 2. Общая влага. Упрощенный метод

SOLID BIOFUELS
DETERMINATION OF MOISTURE
CONTENT OVEN DRY METHOD
Part 2. Total moisture. Simplified method

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту загальної вологи у пробі твердого біопалива висушуванням її в сушильній шафі, який використовують, коли не потрібна висока точність, наприклад, для контролювання режиму в процесі виробництва. Метод, установлений в цьому стандарті, можна застосовувати для всіх видів твердого біопалива.

Загальна волога, яку містить тверде біопаливо, не є абсолютною величиною, і тому умови її визначення треба стандартизувати для надання можливості порівнювати отримані результати.

Примітка. Термін «вміст вологи», вжитий до матеріалів біомаси, може ввести в оману, оскільки неочищена біомаса часто містить різну кількість летких (екстрактивних) складових, які можуть випаровуватися під час визначання вмісту вологи методом висушування в сушильній шафі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

CEN/TS 14588:2003 Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions

CEN/TS 14778 (all parts) Solid biofuels - Sampling

prEN 14780 Solid biofuels - Methods for sample preparation.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CEN/TS 14588:2003 Тверде біопаливо. Термінологія, визначення понять та опис

CEN/TS 14778 (усі частини) Тверде біопаливо. Відбирання проб

prEN 14780 Тверде біопаливо. Методи готування проби.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online