Письмо от 26.05.1999 № 7532/7/16-1220-26 О налоге на добавленную стоимость при проведении строительных работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7532/7/16-1220-26 від 26.05.99
   м.Київ
 
               
 
         Про податок на додану вартість
         при проведенні будівельних робіт
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула ваш запит
від 13.05.99 р. N 1252/9/15-214 щодо порядку обкладення податком
на додану вартість будівельно-монтажних робіт, що здійснюються за
рахунок коштів інвесторів та продаж кінцевих результатів таких
робіт і повідомляє наступне.
   1. Згідно з пунктом 5.2.2 статті 5 Закону України від
03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" виконання
робіт за рахунок коштів інвесторів по будівництву житла для
військовослужбовців,  ветеранів  війни  та  членів  сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових
обов'язків, звільняється від податку на додану вартість.
   Відповідно до  Закону  України  від  18.09.91  р.  "Про
інвестиційну діяльність"  інвестори - це суб'єкти
інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення
власних,  позичкових і залучених майнових та інтелектуальних
цінностей в об'єкти інвестування, а суб'єктами інвестиційної
діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України та
іноземних держав. Крім того,  інвестиційна  діяльність  може
здійснюватися на основі державного інвестування органами влади й
управління України за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних
фондів і позичкових коштів.
   Що стосується питання обкладення податком на додану вартість
операцій  з  передачі  такого житла, яка відбувається після
завершення будівництва, то його необхідно розглядати виходячи з
позиції, чи при такій передачі здійснюється операція з продажу,
яка передбачає передачу права власності на таке житло. Згідно із
Законом  України  "Про податок на додану вартість" об'єктом
обкладення податком на додану вартість є операції з продажу
товарів  робіт,  послуг),  що  здійснюються  згідно  із
цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права
власності на такі товари за компенсацію, а також операції з
безоплатного надання товарів.
   У разі коли виконані умови договору між забудовником і
підрядником про проведення будівельно-монтажних робіт за рахунок
коштів інвесторів, що підтверджено звітністю підрядної організації
(форма 1-кб) про вартість виконаних робіт відповідно до даних
первинного обліку і документів, підтверджених замовником (форми
N 3 Довідка про вартість виконаних робіт і витрат на будівництво.
Підпункт 19.4 параграфу 19 інструкції про порядок складання
статистичної звітності з капітального будівництва), така операція
з передачі не є операцією з продажу житлового об'єкта чи його
частини, оскільки у підрядника відсутнє право власності на такий
об'єкт. Таким чином, така передача житлового об'єкта не підлягає
обкладенню податком на додану вартість.
   2. Відповідно до підпункту 5.1.20 статті 5 Закону України
"Про податок на додану вартість" від податку на додану вартість
звільняється виконання робіт (вартість робіт)з будівництва житла,
що здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб, та передача
такого житла у власність фізичним особам. Така пільга надається
фізичним особам у разі дотримання ними вимоги щодо порядку руху
грошових коштів від фізичної особи до будівельних організацій, про
яку зазначено у листі Комітету з питань фінансів і банківської
діяльності Верховної Ради України від 24.10.97 р. N 06-10/782
, а  саме  перерахування  коштів  будівельним
організаціям з належних таким фізичним особам банківських рахунків
або у безготівковому порядку через банківські установи.
   У випадку  коли  житлово-будівельний  кооператив  залучає
будівельні організації для виконання робіт по будівництву житла і
розраховується з будівельними організаціями коштами, отриманими
від фізичних осіб, то враховуючи те, що  житлово-будівельні
кооперативи  утримуються за рахунок коштів фізичних осіб та
будують для них і за їхні кошти житлові об'єкти з подальшою
передачею його у власність таким фізичним особам, вартість таких
робіт по будівництву і передачі звільняється від обкладення
податком на додану вартість. При залученні фізичними особами
кредитних коштів для проведення розрахунків за будівництво житла
зазначена пільга не втрачається.
   При цьому звертаємо увагу на те, що  термін  проведення
розрахунків фізичними особами за будівництво житлового будинку (до
початку будівництва, під  час  його  проведення  чи  після
закінчення, одноразовим внеском чи авансовими внесками) ніяким
чином не впливає на пільговий режим оподаткування.
   3. Операції з продажу житлового фонду, який значиться на
балансі  суб'єкта  підприємницької  діяльності,  збудованого
господарським  чи  підрядним  способом, підлягають обкладенню
податком на додану вартість у загально встановленому порядку.
   4. Відповідно до пункту 6.2.2 статті 6 Закону України "Про
податок на додану вартість" за нульовою ставкою оподатковуються
операції з продажу робіт (послуг), призначених для використання та
споживання за межами митної території України.
   У разі наявності договору, укладеного між нерезидентом та
резидентом (далі - акціонерне товариство), про виконання останнім
за межами території України будівельно-монтажних робіт, а також
відповідно оформленого документа, що засвідчує факт виконання
акціонерним товариством таких робіт, та за умови надходження
коштів (іноземна чи національна валюта) на банківський рахунок
акціонерного товариства на такі операції з продажу може бути
поширена вищезазначена норма.
   У вашому конкретному випадку, коли до складу акціонерного
товариства входить будівельно-монтажне управління, яке на підставі
наказу акціонерного товариства виконує субпідрядні роботи для
нерезидента за межами митної території України, то враховуючи те,
що розрахунки з таким субпідрядником проводяться безпосередньо
акціонерним товариством, акти про виконані субпідрядні роботи зі
сторони замовника підписуються також, акціонерним товариством,
такі операції для цілей обкладення податком на додану вартість є
операціями з продажу робіт на території України, які підлягають
обкладенню податком на додану вартість за ставкою у розмірі 20
відсотків.
   На дату виникнення податкових зобов'язань, а саме на дату, що
сталася раніше зарахування коштів від акціонерного товариства на
банківський рахунок управління чи на дату оформлення документа, що
засвідчує факт виконання робіт, управлінням виписується податкова
накладна.
   У свою чергу, акціонерне товариство (генпідрядник) вартість
придбаних у будівельно-монтажного управління (субпідрядника) робіт
включає до вартості виконаних робіт нерезиденту, а суму податку на
додану вартість - до складу податкового кредиту за умови виконання
наведених у попередньому абзаці цього пункту вимог.
   У разі наявності в акціонерного товариства договору в галузі
зовнішньоекономічної діяльності, який за характером розрахунків
відноситься до бартерного (товарообмінного), то в такому випадку
сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з
придбанням робіт у будівельно-монтажного управління, на збільшення
податкового кредиту не відноситься, а включається до валових
витрат виробництва (будівництва).
 
 Заступник голови                    Г.Оперенко
 
 "Баланс", N 23\99

БУДСТАНДАРТ Online