ДСТУ 4311:2004 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция нефтепереработки и нефтехимии. Основные положення

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


СИСТЕМА РОЗРОБЛЯННЯ


ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЯ НАФТОПЕРЕРОБКИ ТА НАФТОХІМІЇ


Основні положення


ДСТУ 4311:2004


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 4311:2004

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисло­вості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА») (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Іщук, О. Лукічев (керівник розробки), Й. Ленд’єл, С. Лютий, В. Суховерхов, О. Винницький, Н. Зубович, Г. Савченко

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. № 130

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Терміни та визначення понять

4  Загальні положення

5  Розробляння технічного завдання

6  Розробляння документації, виготовляння і випробовування дослідних партій продукції

7  Приймання результатів розроблення

8  Готування і освоювання виробництва

Додаток А Форма протоколу приймальних випробовувань дослідної партії

Додаток Б Форма акту приймання дослідної партії

Додаток В Форма протоколу кваліфікаційних випробовувань

 

ДСТУ 4311:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЯННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЯ НАФТОПЕРЕРОБКИ ТА НАФТОХІМІЇ

Основні положення

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ

Основные положення

SYSTEM OF PRODUCTION DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION INTO COMMERCIAL MANUFACTURE PRODUCTION OF OIL PROCESSING AND PETROCHEMISTRY

Main regulations

Чинний від 2005-07-01


1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо розробляння і поставлення нової (модернізо­ваної та модифікованої-) продукції нафтопереробки та нафтохімії, а також продукції, яку виготовляють за ліцензією, і яка призначена для постачання або безпосередньо для продажу споживачеві (замов­никові) та на експорт.

Вимоги цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які розробляють та ставлять на виробництво продукцію нафтопереробляння та нафтохімії.

Вимоги цього стандарту поширюються також на продукцію, яка була освоєна раніше на інших підприємствах України.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки на производство. Продукция производствен­но-технического назначения.

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 У цьому стандарті подано терміни та відповідні їм визначення, які наведені в ДСТУ 2960, ДСТУ 3021, ДСТУ 3278 та у цьому розділі.

3.2  серійна продукція

Продукція масового виготовляння

3.3  несерійна повторювана продукція

Продукція обмеженого обсягу, яку виготовляють епізодично, у разі потреби

3.4  несерійна разова продукція

Продукція встановленого обсягу, призначена для одного замовника і повторно не виготовляється

3.5  продукція нафтохімії

Продукція, отримана на основі хімічних перетворень компонентів нафти і природних газів термі­чним, каталітичним та іншими технологічними процесами.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах