ДСТУ Б В.1.1-9-2003 Защита от пожара. Подвесные потолки. Метод испытания на огнестойкость

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  С Т А Н Д А Р Т   У К Р А Ї Н И

Захист від пожежі

ПІДВІСНІ СТЕЛІ.

 МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ

НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

Державний комітет України

з будівництва та архітектури

 Київ 2004


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

   Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС 

   України та Національним університетом "Львівська політехніка".

РОЗРОБНИКИ

   І.О. Харченко, канд. техн. наук (керівник розробки);

   С.В. Новак, канд. техн. наук (відповідальний виконавець розробки);

   Л.М. Нефедченко; В.В. Нехаев; Б.Г. Демчина, канд. техн. наук, А.В. Довбиш

ВНЕСЕНИЙ

   Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС

   України Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і  

   споруд житлово-цивільного призначення Держбуду України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ

    Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 11.11.2003 № 185

3 Стандарт відповідає європейському стандарту EN 1364-2:1996 Fire resistance tests for 

   nonloadbearing elements - Part 2: Ceilings (Випробування ненесучих елементів на   вогне- 

   стійкість Частина 2: Стелі) в частині розділів 4, 6, підрозділу 9.1, розділу 11, додатка  А.

   Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

   Переклад з англійської мови (en)

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від пожежі

Підвісні стелі.

Метод випробування на вогнестійкість

Защита от пожара

Подвесные потолки.

Метод испытания на огнестойкость

Fire protection

Suspended ceilings.

Fire resistance test method

Чинний від 2004-04-01

  

    1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги щодо методу випробування підвісних стель на вогнестійкість за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Стандарт використовується для визначення межі вогнестійкості підвісних стель. Вимоги цього стандарту не поширюються на вогнезахисні підвісні стелі, які застосовуються для підвищення вог­нестійкості покриттів або перекриттів, що виконані з неметалевими несучими елементами. Випро­бування на вогнестійкість таких підвісних стель проводяться згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online