Решение от 21.01.2005 № 7/1 Об отдельных вопросах применения в строительной практике остекленных балконов и лоджий многоквартирных жилых домов и вводе их в эксплуатацию

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
Про Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів

Рішення спільного засідання науково-технічних рад Держбуду та Держжитлокомунгоспу

від 21 січня 2005 р. № 7/1

           


Заслухавши інформацію Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду щодо сучасної практики проектування, будівництва та введення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків із застосуванням засклених балконів та лоджій при квартирах, стану нормативного забезпечення із зазначеного питання, у т.ч. служб бюро технічної інвентаризації, а також враховуючи запити інвесторів, проектних, будівельних організацій, окремих громадян щодо необхідності надання додаткових роз¢яснень та вдосконалення існуючої нормативної бази з проблеми, науково-технічні ради Держбуду та Держжитлокомунгоспу вирішили:

            1. Взяти до відома інформацію Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду щодо стану існуючої нормативної бази з питання влаштування засклених балконів та лоджій при проектуванні, будівництві, прийнятті в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків та реконструкції існуючого житлового фонду, а також проблем, пов’язаних з порядком включення їх площ до загальної площі квартир будинку у сучасній будівельній практиці.

            2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду О.Авдієнко), підготувати та забезпечити реєстрацію у Мін¢юсті наказ щодо нормативного визначення засклених лоджій і балконів та правил включення їх площ до загальної площі квартир багатоквартирних житлових будинків до надання чинності новій редакції ДБН “Житлові будинки. Основні положення”.

            3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Держбуду, ВАТ “КиївЗНДІЕП” (Шевельов В.Б.):

            ¾ за результатами розгляду зазначеного питання та громадського обговорення проекту ДБН “Житлові будинки. Основні положення” уточнити в остаточній редакції правила врахування площі балконів і лоджій у загальній площі квартир, беручи до уваги рекомендації спільного засідання НТР щодо визначення коефіцієнта 0,8 для балконів та 1,0 для лоджій;

            ¾ на підставі спільного листа Держбуду і Держжитлокомунгоспу від 19.07.04 № 2/5-349 та   № 4/3-1371 щодо роз¢яснення порядку врахування площі засклених літніх приміщень при підрахунку загальної площі приміщень громадських будинків внести на розгляд НТР у березні п.р. проект відповідних змін до ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди”.

            4. Управлінню експлуатації житлового фонду Держжитлокомунгоспу забезпечити внесення до Інструкції “Про порядок проведення технічної інвентаризації об¢єктів нерухомого майна”, затвердженої наказом Держбуду від 24.05.01 № 127 та зареєстрованої у Мін¢юсті 10 липня 2001 р. за № 582/5773 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Держжитлокомунгоспу від 26.11.02 № 73 та зареєстрованими у Мін¢юсті 26.12.02 за № 1009/7297) відповідних доповнень згідно з наказом Держбуду, зареєстрованим у Мін¢юсті.

            5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення підготувати на звернення АТХК “Київміськбуд” (лист від 13.01.05 № 11-89) щодо реєстрації службами БТІ збудованого житлового будинку із заскленими лоджіями у м.Бучі Київської області відповідне роз¢яснення, а Держжитлокомунгоспу України надати АТХК “Київміськбуд” роз¢яснення щодо реєстрації в БТІ вказаного житлового будинку із заскленими балконами і лоджіями.

            6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Держбуду України Ю.Казмірука та заступника Голови Держжитлокомунгоспу України  О.Лотоцького.Голова науково-технічної ради

Держбуду України

В.Череп 


Голова науково-технічної ради Держжитлокомунгоспу України

Семчук


*           *           *

Довідка


В Україні за останні роки збільшується частка житлових будинків, що зводяться за рахунок коштів населення з поліпшеними архітектурно-планувальними рішеннями квартир. Одним із таких елементів підвищеного рівня комфорту квартир є проектування будинків зі збільшеними проти норм для державного будівництва житла площ літніх приміщень, які здебільшого передбачаються заскленими та оздобленими сучасними матеріалами.

Чинними в Україні 1990 р. СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» загальна площа квартир визначається як “сума площ приміщень, вбудованих шаф, а також лоджій, балконів, веранд, терас і холодних кладових, підрахованих з наступними знижувальними коефіцієнтами: для лоджій ¾ 0,5, для балконів і терас ¾ 0,3, для веранд і холодних кладових ¾ 1,0”. Цим документом наведені визначення термінів літніх приміщень ¾ тераса, балкон, лоджія, веранда. Наприклад, лоджія визначається як перекрите й огороджене з трьох сторін приміщення, відкрите в зовнішній простір. Визначення термінів “засклений балкон або лоджія” в чинних нормах відсутнє.

Нормами також обмежена верхня межа площі літніх приміщень квартир (таблиця  5,  примітка  3):     “Додатково   до площ  квартир,  наведених  в  таблиці 5, допускається  приймати:  лоджії,  балкони,  веранди  в  межах  15%, але не більше 10 м2 …”.

З метою врегулювання питань проектування, упорядкування самовільного, вибіркового засклення балконів і лоджій мешканцями квартир будинків наказом Мінбудархітектури України від 17.05.93 № 64 внесено відповідні зміни до СНиП. Так, згідно з п.1.7. “Допускається проектувати засклення балконів і лоджій, які не використовуються в протипожежних цілях. Засклення повинно відповідати проекту та передбачати відчинення… Самовільне засклення балконів і лоджій населенням не допускається…”.

Планувальні рішення будинків і квартир, які зводяться за кошти населення, за рівнем комфорту визначаються інвестором та вимогами Архітектурно-планувального завдання місцевих органів містобудування і архітектури, виходячи з конкретної ділянки забудови, а також вимогами інсоляції квартир у частині влаштування засклених літніх приміщень.

Враховуючи недостатню нормативну врегульованість зазначеного питання, до Держбуду та Держжитлокомунгоспу стали надходити звернення від замовників та окремих громадян щодо роз¢яснень, яким чином зарахувати площу засклених балконів і лоджій, передбачену проектами, до загальної площі квартири.

Не врегульовано це питання і в інструкції “Про порядок проведення технічної інвентаризації об¢єктів нерухомого майна”, зареєстрованої у Мін¢юсті 10 липня 2001 р. за № 582/5773, що також ускладнює вирішення проблем реєстрації прийнятих в експлуатацію будинків.

Листом від 04.10.99 № 2-353 до ВАТ “ФПД-4” Управлінням архітектури і будівництва житлово-цивільних будинків та споруд Держбуду було надано роз¢яснення, що при проектуванні будинків засклені лоджії і балкони прирівнюються за аналогічними функціональними ознаками до холодних комор або веранд та зараховуються до загальної площі квартири з коефіцієнтом 1,0, визначеним СНиП “Жилые здания” для цих приміщень.

На запит інших інвесторів (ХК “Київміськбуд”, ЗАТ “Познякижилбуд та ін.) Держбуд надавав також окремі листи, якими підтверджувались зазначені роз¢яснення Управління. Крім того, аналогічне роз¢яснення на запит Київської міськдержадміністрації було надано у 2004 р. спільним листом Держбуду і Держжитлокомунгоспу щодо підрахунку засклених літніх приміщень у громадських будинках.

Разом з тим, розробленою КиївЗНДІЕП та погодженою з державними наглядовими органами, Держжитлокомунгоспом і схваленою НТР Держбуду у грудні 2004 р. новою редакцією ДБН “Житлові будинки. Основні положення” (Додатком В) на підставі експертної оцінки спеціалістів встановлено, що “загальну площу квартир слід визначати як суму площ усіх приміщень квартири, вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас ¾ 0,3, для лоджій ¾ 0,5, засклених балконів і лоджій ¾ 0,6, веранд і холодних комор ¾ 0,8”. ДБН передбачено ввести в дію за результатами громадського обговорення у І півріччі 2005 року.

Зазначена проблема останнім часом загострилась як при проектуванні, експертизі і затвердженні проектної документації різних типів житлових будинків, так і при оформленні збудованого житла у службах БТІ, про що свідчать непоодинокі звернення інвесторів та окремих громадян до Держбуду та Держжитлокомунгоспу. Так, наприклад, Ірпінське БТІ не погоджується з роз¢ясненням Держбуду на запит ХК “Київміськбуд” щодо прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку, збудованого ХК “Київміськбуд” у 2004 р. у м.Бучі Київської області, внаслідок чого ХК “Київміськбуд” вимушений повторно звертатись до Держбуду та Держжитлокомунгоспу.

З метою прийняття спільного рішення щодо вдосконалення нормативної бази з проектування і реконструкції житлових будинків із заскленими лоджіями Держбудом проведено 18.01.05 робочу нараду у першого заступника Голови Держбуду за участю Держжитлокомунгоспу, Асоціації “Укртехінвентаризація”, ВАТ “КиївЗНДІЕП”, ХК “Київміськбуд”, відпрацьовано відповідні пропозиції, у т.ч. щодо доцільності розгляду питання на спільному засіданні НТР Держбуду та Держжитлокомунгоспу.

Начальник Управління архітектурно-

конструктивних та інженерних систем

будинків і споруд житлово-цивільного

призначення

О.Авдієнко


БУДСТАНДАРТ Online