Приказ от 15.02.2000 № 28 Об утверждении Положения о Тендерном Комитете Госстроя Украины по организации и проведению торгов (тендеров) при осуществлении закупок научно-исследовательских, конструкторских и про...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
Наказ № 21 від 01

Наказ № 28 від 15.02.2000 р.

Про затвердження Положення про Тендерний Комітет

Держбуду України з організації та проведення

торгів тендерів) при здійсненні закупівель

науково-дослідних, конструкторських і проектних

робіт за рахунок коштів державного бюджету

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1999 року         № 2113, з метою вдосконалення норм і процедур закупівель науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України НАКАЗУЮ:

            1. Затвердити Положення про Тендерний комітет Держбуду України з організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні закупівель науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.

            2. Управлінню науково-технічного забезпечення забезпечити доведення наказу до відома зацікавлених науково-дослідних і проектних організацій та надавати відповідні роз’яснення.

            3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Комітету                                                      В.М. Гусаков

Додаток до наказу № 28 від 15.02.2000 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Тендерний комітет Держбуду України з організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні закупівель науково-дослідних конструкторських і проектних робіт за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України (розроблено згідно з наказом Держбуду України від 10.12.99 № 296)

Розділ 1. Загальні положення

            1.1. Тендерний комітет Держбуду України з організації та проведення торгів (тендерів) (далі торги) при здійсненні закупівель науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт (далі НДКПР) за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, а також інших коштів, щодо використання яких актами законодавства або іншими нормативно-правовими актами передбачається обов’язкове проведення торгів (далі - Тендерний комітет), є робочим органом при керівництві Комітету.

            1.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується діючим законодавством України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Держбуду України та цим Положенням.

            1.3. Договір (контракт) між Держбудом України та виконавцем про закупівлю НДКПР укладається тільки у разі прийняття Тендерним комітетом позитивного рішення.

         

   Розділ 2. Основні завдання тендерного комітету

            2.1. Організація та проведення торгів при здійсненні закупівель НДКПР, з метою підвищення ефективності державних закупівель, раціонального використання коштів, запобігання економічним зловживанням, а також необгрунтованому завищенню цін.

            2.2. Забезпечення дотримання процедур проведення торгів, вибору переможця на основі критеріїв, які мають бути застосовані для його визначення.

            2.3. Запобігання вчинення дискримінаційних дій до виконавців НДКПР в процесі організації торгів.

            2.4. Прийняття рішень, що не заперечують п.1.1. цього Положення.

     

       Розділ 3. Основні функції тендерного комітету

            3.1. Організовувати проведення торгів у відповідності з діючим законодавством та встановлених процедур.

            3.2. Щороку у двомісячний термін після затвердження Державного бюджету України інформувати Міністерство економіки про заплановані на поточний рік торги на закупівлю НДКПР за рахунок коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України.

            3.3. Організовувати оголошення про заплановану процедуру закупівлі, в якому викладається стислий опис НДКПР, яка є об’єктом закупівлі, ціна, терміни та умови виконання ЕДКПР, перелік документів, що засвідчують фінансовий та економічний стан виконавця НДКПР, його технічний потенціал тощо.

            3.4. При отриманні від виконавця НДКПР звернень стосовно роз’яснень щодо порядку і процедур проведення торгів та відповідних документів, які повинні надаватися, зобов’язаний  повідомити про такі роз’яснення всіх виконавців НДКПР, яким було надано тендерні документи, не називаючи, від кого було отримано запит.

            3.5. Вимагати у виконавця НДКПР подання документів, що засвідчують його фінансовий та економічний стан, технічний потенціал тощо.

            3.6. На всіх етапах організації та проведення торгів враховувати інтереси виконавців НДКПР в питаннях захисту їх технічних або комерційних таємниць.

            3.7. Забезпечення однакових умов для всіх виконавців НДКПР, інформувати їх про хід проведення торгів.

            3.8. Залучати кваліфікованих претендентів для участі у тендері.

            3.9. Відхиляти тендерні пропозиції, якщо виконавець НДКПР пропонує, дає або погоджується дати прямо або безпосередньо будь-якому члену Тендерного комітету винагороду, у випадках, передбачених нормативно-законодавчими актами, визначеними п.1.2 цього Положення.

            3.10. Припиняти участь у торгах або відхиляти тендерну пропозицію будь-якого виконавця НДКПР у випадках, передбачених нормативно-законодавчими актами, визначеними п.1.2 цього Положення.

            3.11. Про відхилення тендерної пропозиції із зазначенням відповідних причин Тендерний комітет своєчасно повідомляє виконавця НДКПР.

            3.12. Приймати рішення про укладення договору на закупівлю НДКПР на основі критеріїв, передбачених нормативно-законодавчими актами, визначеними п.1.2 цього Положення.

            3.13. Розглядати скарги з приводу порушень процедур проведення торгів або прийнятих рішень у випадках, передбачених нормативно0законоадвчими актами, визначеними п.1.2 цього Положення.

            3.14. Забезпечити на всіх етапах організації та проведення торгів врахування інтересів виконавців НДКПР, захист їх технічних або комерційних таємниць тощо.

            Тендерний комітет не має права звертатися за порадою до організації, яка може мати комерційний інтерес до закупівлі і приймати її поради, якщо це перешкоджає конкуренції між виконавцями НДКПР.

            3.15. Тендерний комітет вправі вимагати від виконавця НДКПР плату при отриманні останніми тендерної документації, яка повинна відображати тільки витрати, безпосередньо пов’язані з їх підготовкою, друкуванням та відправкою виконавцю НДКПР.

        

    Розділ 4. Склад ат організація діяльності Тендерного комітету

            4.1. Кількісний та персональний склад тендерного комітету (не менше п’яти осіб) його голова, заступники та секретар визначається наказом Держбуду України.

            4.2. Керівництво роботою Тендерного комітету здійснює його голова, на посаду якого призначається заступник голови Держбуду, що відповідає за науково-технічну політику.

            4.3. Членами Тендерного комітету призначаються начальники управлінь, їх заступники, начальники самостійних відділів.

            4.4. Робота Тендерного комітету здійснюється у відповідності з розробленим планом-графіком проведення тендерів, які затверджуються головою Тендерного комітету.

            4.5. Розкриття конвертів з тендерними пропозиціями та прийняття рішення здійснюється на закритих засіданнях Тендерного комітету у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Тендерного комітету є вирішальним.

            4.6. Рішення Тендерного комітету оформляється у п’ятиденний термін протоколом з обгрунтуванням прийняття рішення про укладання договору (контракту) про закупівлю НДКПР. Протокол повинен містити інформацію щодо процедури торгів, підписуватися головою Тендерного комітету і всіма членами, які брали участь у голосуванні.

            4.7. Інформація щодо процедури проведення та протокол (оригінал) зберігаються у відповідального секретаря протягом трьох років.

            4.8. При вирішенні окремих питань для участі у засіданнях тендерного комітету можуть бути залучені незалежні експерти без надання їм права голосу.

            4.10. Голова Тендерного комітету та його члени, залучені експерти у відповідності до своїх повноважень несуть відповідальність за порушення регламенту проведення тендерних процедур, правильності та об’єктивності прийнятих рішень та у випадках, передбачених нормативно-законодавчими актами, визначеними п.1.2 цього Положення.

            4.11. Кошторис витрат пов’язаний з підготовкою, друкуванням та відправкою тендерної документації затверджується Головою тендерного комітету.

БУДСТАНДАРТ Online