Письмо от 09.02.1999 № 7/81 Относительно состава ремонтно-реставрационных работ и особенностей определения их базисной сметной стоимости

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/81 від 09.02.99
   м.Київ
 
        
 
  Щодо складу ремонтно-реставраційних робіт та особливостей
     визначення їх базисної кошторисної вартості *
 
 
____________
 * Норми накладних витрат, наведені в листі, застосовуються для
  спеціалізованих ремонтно-реставраційних організацій корпорації
  "Укрреставрація". У разі виконання  ремонтно-реставраційних
  робіт за наявності ліцензії) іншими підрядними організаціями
  норми накладних витрат застосовуються у  відповідності  з
  положеннями ДБН IV-16-98, частина II та
  Доповнення N 1 до нього.
   На численні запити організацій Держбуд України повідомляє.
   Визначення складу    ремонтно-реставраційних    робіт
встановлюється реставраційними нормами і правилами РНиП 102-84,
які діють до запровадження відповідних державних будівельних норм
у відповідності з дозволом Держбуду від 27.10.97 N 17-7/5-163,
"Иструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания,
использования  и реставрации недвижимых памятников истории и
культуры" Міністерства культури  СРСР  від  13.05.86  N  203
, яка погоджена Держбудом СРСР, та "Инструкцией о
порядке финансирования и  кредитования  капитального  ремонта
основных фондов" Держбанку СРСР від 27.09.79 N 11.
   Ремонтно-реставраційні роботи - це  комплекс  заходів  з
відновлення та фізичного збереження пам'яток в існуючому вигляді
без зміни  їх  художньо-історичного  вигляду,  що  включають
реставрацію пам'яток архітектури, елементи ремонту, консервації, а
також пристосування їх для нового використання.
   До ремонтно-реставраційних  робіт  відносяться:  ремонт
покрівель та водостоків, заміна зогнилих дерев'яних конструкцій
перекриттів, крокв та ін., ремонт вікон та дверей, засклення рам,
ремонт печей, поправлення та перетертя штукатурки, відновлення
фарбування стін всередині та на фасадах, ремонт водопроводу,
каналізації, опалення та інші роботи, що не змінюють древніх
існуючих  конструкцій, матеріалів, а також деталей пам'ятки,
забезпечуючи повну відповідність попередньому вигляду пам'ятки.
   До складу ремонтно-реставраційних робіт відносяться також
роботи з пристосування пам'яток (реконструкції), які визначаються
завданнями  сучасного  використання,  без  порушення  їх
художньо-історичної цінності. До технічних робіт по пристосуванню
відносяться:   внутрішнє  перепланування,  сантехнічні  та
електроосвітлювальні роботи, внутрішній благоустрій, благоустрій
території і т.ін.
   Ремонтно-реставраційні роботи здійснюються тільки на підставі
науково-проектної  документації,  розробленої  спеціалізованою
проектною організацією (за наявності відповідної ліцензії) та
узгодженої державним органом охорони пам'яток архітектури.
   До затвердження   елементних   ресурсних   норм   на
ремонтно-реставраційні  роботи їх базисна кошторисна вартість
визначається із застосуванням наступних нормативів:
   - "Сборника  сметных  норм  и  единичных  расценок  на
реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и
культуры для Украинской ССР" (ССН-84, I - IV томи), затвердженого
наказом Держбуду УРСР від 11 червня 1984 року N 35, з доповненнями
та змінами до нього;
   - "Сборника сметных  норм  и  расценок  на  реставрацию
монументальной и станковой живописи" (Москва, 1984 р.);
   - "Сборников укрупненных  показателей  сметной  стоимости
реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и
культуры" (СУПСС-87, I-VI томи, Москва, 1987 р.);
   - нормативних документів на ремонт та будівництво в цінах
1984 року;
   - норм накладних витрат на:
   а) ремонтно-реставраційні роботи - у розмірі 18,2% від прямих
витрат;
   б) архітектурно-художні реставраційні роботи на пам'ятках
історії та культури - у розмірі 85% до основної заробітної плати
робітників для всіх виконавців цих робіт;
   - норм планових нагромаджень - у розмірі 8%.
   Переведення вартості ремонтно-реставраційних робіт в ціни
1997 року та врахування надбавок до базисної кошторисної вартості
БМР провадиться на підставі індексів, передбачених розділом XIII
додатків 6 та 8 до ДБН IV-16-98 (частина II;
   - норм лімітованих витрат та коштів на непередбачені роботи і
витрати - згідно з ДБН IV-16-98 (частини I, II).
   Вартість проектно-вишукувальних      робіт      з
ремонтно-реставраційних  робіт визначається згідно з Порядком
визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва,
що здійснюється на території України (ДБН IV-16-96, частина III
 та змінами і доповненнями до нього на підставі:
   - "Тимчасового збірника цін на науково-проектні роботи по
нерухомих пам'ятках історії  та  культури  Української  РСР"
(ТЗЦНПР-91);
   - "Сборника цен на проектные работы для капитального ремонта
зданий и сооружений" (Москва, 1990 р.);
   - збірників цін на проектні роботи (видання 1987-1990 років).
 
 Перший заступник Голови Комітету           А.В.Беркута
 
 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
 житлової політики України. "Збірник нормативних та методичних
 документів з питань ціноутворення та організації будівництва".
 К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online