ДСТУ 7647:2014 Материалы асбестополимерные листовые уплотнительные. Метод определения стойкости к воздействию жидкостей

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ АЗБЕСТОПОЛІМЕРНІ
ЛИСТОВІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ
Метод визначення тривкості до дії рідин

ДСТУ 7647:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень»

РОЗРОБНИКИ: Л. Голуб, М. Гречко (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1484

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24037-90)

ЗМІСТ

1  Сфера застосування

2   Нормативні посилання

3  Терміни та визначення понять

4   Вимоги до зразків

5  Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання

6   Підготування до випробовування

7  Випробовування

8  Опрацювання результатів

9  Протокол випробування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ АЗБЕСТОПОЛІМЕРНІ ЛИСТОВІ
УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ
Метод визначення тривкості до дії рідин

МАТЕРИАЛЫ АСБЕСТОПОЛИМЕРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
Метод определения стойкости к воздействию жидкостей

ASBESTOS-POLYMER SEAL SHEET MATERIALS
Method for determination of resistance to liquids

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на азбестополімерні листові ущільнювальні матеріали й установлює метод визначення тривкості цих матеріалів до дії рідин.

Суть методу полягає у визначенні зміни маси й/або товщини зразка після витримування його в рідких середовищах протягом визначеного часу й за встановленої температури.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ГОСТ 618-73 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия (Фольга алюмі­нієва технічної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Техниче­ские условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм і 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру­вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12871-93 Асбест хризотиловый. Общие технические условия (Азбест хризотиловий. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online