ДСТУ 2896-94 Электробуры и комплектующие изделия. Требования безопасности (ГОСТ 30315-95). С Поправкой (ИУС 7-96)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЕЛЕКТРОБУРИ І КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ

Вимоги безпеки

ДСТУ 2896-94
 (ГОСТ 30315-95)

 

Відповідає офіційному тексту

 

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 Київ

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством СКТВПЕ «Потенціал»

ВНЕСЕНО Українським науково-довлідним інститутом стандартизації, сертифікації і інформатики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 09.12.94 Na 312

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 17 січня 1996 р. № 17

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. І. Чернус, В. Е. Гагін, Ю. Н. Гривкін, В. В. Абоканович, Д, І. Майлахе

 

ЗМІСТ

 

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Вимоги безпеки

 

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

Т. ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ

СТАНДАРТИ

Т58

ДСТУ 2896-94 Електробури і комплектувальні вироби.

(ГОСТ 30315-95) Вимоги безпеки

Місце попрааки

Надруковано

Повинно бути

Український текст

С.6, група

 

Г43

 

Т58

(ПІС № 7-96)

 

ДСТУ 2896-94
 (ГОСТ 30315-95)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОБУРИ І КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ
 Вимоги безпеки

ЭЛЕКТРОБУРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
Требования безопасности

ELECTRICDRILLS AND COMPONENTS
 Safety reguirements

Чинний від 1897-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на електробури обертові з асинхронними двигунами потужністю до 210 кВт, напругою до 2500 В, частотою 50 Гц. які призначені для буріння вертикальних, похило-спрямованих і розгалужено- горизонтальних нафтових і газових свердловин і свердловин іншого призначення, і комплектувальні вироби (системи телеметричні, пристрої контролю ізоляції і струмоприймачі, далі за текстом - «вироби») і встановлює вимоги до якості виробів, що забезпечують безпеку здоров'я й життя людини

Вимоги цього стандарту є обов'язковими під час розробки нормативних документів на конкретні тили виробів.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.7-83 ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 14254-80 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний

ГОСТ 17494-87 Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online