Приказ от 27.06.1999 № 727/99 О внесении изменения в Указ Президента Украины от 7 августа 1998 года N 857

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про внесення зміни до Указу Президента України
          від 7 серпня 1998 року N 857
 
 
   Указ не вступив в дію у зв'язку з прийняттям Закону
   N 943-XIV від 14.07.99 )
 
   З метою сприяння поліпшенню фінансового стану будівельних
організацій, впорядкування проведення розрахунків за операціями з
виконання підрядних будівельних робіт та відповідно до пункту 4
розділу XV  "Перехідні  положення"   Конституції   України
 п о с т а н о в л я ю:
   1. Внести до Указу Президента України від 7 серпня 1998 року
N 857  "Про деякі зміни в оподаткуванні" зміну,
доповнивши його статтею 10-1 такого змісту:
   "10-1. Установити, що до 1 січня 2001 року за операціями з
виконання підрядних будівельних робіт суб'єктами підприємницької
діяльності,  які  не перейшли на визначення дати виникнення
податкових зобов'язань на умовах, установлених для виконання
контрактів, визнаних довгостроковими відповідно до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" , датою
виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування коштів на
банківський рахунок платника податку, датою виникнення права на
податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку в
оплату товарів (робіт, послуг). Відповідно у замовника підрядних
будівельних робіт датою виникнення права на податковий кредит за
операціями з отримання результатів підрядних будівельних робіт є
дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в
оплату цих робіт".
   2. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
   3. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 27 червня 1999 року
     N 727/99

БУДСТАНДАРТ Online