Закон Украины от 14.07.1999 № 942-XIV "О внесении изменения в статью 5 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
           З А К О Н У К Р А Ї Н И
     Про внесення зміни до статті 5 Закону України
         "Про податок на додану вартість"
    Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 38, ст.340 )
 
   У зв'язку з виданням Указу Президента України від 28 червня
1999 року N 747/99 "Про стимулювання житлового будівництва" з
посиланням на пункт 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції
України      Верховна   Рада   України
п о с т а н о в л я є:
   1. Підпункт 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про
податок на додану вартість" (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 51, ст.305 ) викласти в
такій редакції:
   "5.1.20. виконання робіт (вартість робіт) з  будівництва
житла незалежно від джерел фінансування".
   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 липня 1999 року
     N 942-XIV