Постановление от 24.06.1991 № 51 О создании Украинской государственной корпорации промышленности строительных материалов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 24 червня 1991 р. N 51
                Київ
        Про створення Української державної
        корпорації промисловості будівельних
              матеріалів
   Постанова із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 152 від 08.02.97 )
   З метою забезпечення переходу на економічні методи управління
організаціями та підприємствами будівельного комплексу в ринкових
умовах Кабінет Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти пропозицію об'єднань, організацій та підприємств
колишнього Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР
про  створення Української державної корпорації промисловості
будівельних матеріалів (Укрбудматеріали).
   Корпорація "Укрбудматеріали"     є      самостійним
виробничо-господарським комплексом, який здійснює свою діяльність
на  принципах  господарського  розрахунку  і  самоврядування.
Корпорація має самостійний баланс, є юридичною особою і діє на
підставі свого статуту та повноважень, які  передаються  їй
Кабінетом Міністрів УРСР.
   Об'єднання, організації та підприємства, що входять до складу
корпорації, зберігають  господарську  самостійність  і  права
юридичної особи. Взаємовідносини між ними, а також між ними та
корпорацією визначаються договорами й статутом.
   До корпорації на добровільних засадах можуть також входити
інші об'єднання, організації та підприємства, незалежно від форм
власності, на основі спільності їх економічних і соціальних
інтересів.
   2. Установити, що:
   корпорація "Укрбудматеріали" є правонаступником колишнього
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР, здійснює
управління державним майном об'єднань, організацій та підприємств
і виступає його орендодавцем. Корпорація виходячи  з  потреб
народного господарства республіки з будівельних матеріалах і
виробах має право створювати, реорганізовувати й ліквідовувати в
установленому  порядку  виробничі, проектні, наукові та інші
організації й підприємства;
   при плануванні розвитку народного господарства республіки
виділення корпорації "Укрбудматеріали" матеріально-технічних і
фінансових  ресурсів  для  виконання  державного  замовлення
провадиться окремим рядком,
   3. Корпорація "Укрбудматеріали" забезпечує:
   реалізацію завдань по виробництву будівельних матеріалів і
виробів за державним замовленням і задоволення потреб народного
господарства і населення в них;
   вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань,
організацій та підприємств, що входять до її складу, створення
системи їх сервісного обслуговування і матеріального забезпечення,
налагодження прямих зв'язків з  постачальниками  сировини  й
обладнання;
   визначення напрямів діяльності та здійснення цілеспрямованої
зовнішньоекономічної, науково-технічної, інвестиційної і цінової
політики  в галузі, поліпшення якості промислової продукції,
нарощування та підвищення технічного рівня виробництва, ефективне
використання потужностей, впровадження у виробництво досягнень
науки і техніки;
   розробку і   виконання   галузевих   і   міжгалузевих
науково-технічних програм, проектів законодавчих та інших правових
актів, що стосуються роботи відповідних підгалузей промисловості;
   удосконалення господарського механізму,  широку  взаємодію
колективів у розвиткові прогресивних форм організації праці,
госпрозрахунку, орендних відносин, кооперації та самофінансування;
   захист інтерес об'єднань, організацій та підприємств, що
входять до її складу, і їх працівників, а також підготовку та
перепідготовку кадрів.
   4. Управління об'єднаннями, організаціями та підприємствами,
що входять до Укрбудматеріалів, здійснюється на демократичній
основі. Вищим органом управління корпорацією "Укрбудматеріали" є
рада, а в період між засіданнями ради - правління, яке організує
діяльність корпорації, представляє інтереси її членів у відносинах
з міністерствами, відомствами, установами й організаціями.
   Питання, що  належать  до компетенції ради та правління
корпорації, визначаються її статутом.
   Голова і заступники голови корпорації призначаються Кабінетом
Міністрів УРСР з урахуванням пропозицій ради корпорації.
   5. Рекомендувати  корпорації  "Укрбудматеріали" установити
посадові оклади голови, заступників голови і працівників її
робочого  апарату стосовно до умов оплати праці працівників
центрального  апарату  міністерств  УРСР,  з  урахуванням
компенсаційних виплат, пов'язаних з реформою цін.
   6. Корпорації  "Укрбудматеріали"  у  двомісячний  строк
зареєструватися відповідно до чинного законодавства і подати до
Кабінету Міністрів УРСР матеріали щодо її структури.
   ( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 152
 від 08.02.97 ) 7. Для розміщення робочого апарату
корпорації  "Укрбудматеріали"  взяти на свій баланс службові
приміщення разом з майном і обладнанням у м. Києві по вулиці
Артема, 73.
 
   Прем'єр-міністр УРСР                В.ФОКІН
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР              В.ПЄХОТА
   Інд. 24

БУДСТАНДАРТ Online