ДСТУ ГОСТ 1429.14:2005 Припои оловянно-свинцовые. Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа (ГОСТ 1429.14-2004, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИПОЇ ОЛОВ’ЯНО-СВИНЦЕВІ

Методи атомно-емісійного спектрального аналізування

(ГОСТ 1429.14-2004, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 1429.14:2005

 

Відповідає офіційному тексту
Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 серпня 2005 р. № 202 з 2006-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 1429.14-2004 Припои оловянно-свинцовые. Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа (Припої олов’яно-свинцеві. Методи атомно-емісійного спектрального аналізування)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1429.14-77)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 1429.14-2004 Припои оловянно-свинцовые. Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа (Припої олов’яно-свинцеві. Методи атомно-емісійного спектрального аналізування)

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п.3 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування і розповсюджування як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

- на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» - в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 859:2003 «Мідь. Марки», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 859-2001;

- на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» - в Україні не чинний ГОСТ 849-97, а чинний ГОСТ 849-70 «Никель первичный. Технические условия»;

- на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» - в Україні не чинний ГОСТ 24104-2001, а чинний ГОСТ 24104-88 «Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия»;

- дев’ята сторінка стандарту, розділ 6, п. 6.2, абзац 19 - в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 859:2003;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

 

ГОСТ 1429.14-2004

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ

Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа

Соответствует официальному тексту

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 500 «Олово»

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 1 апреля 2004 г., по переписке)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азербайджанское Государственное Агентство по стандартизации, метрологии и патентам

Республика Армения

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдова-стандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Такджикстандарт

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Агенство «Узстандарт»

Украина

Госпотребстандарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ 1429.14-77

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие требования

4 Требования безопасности

5 Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа с возбуждением спектра искровым разрядом

5.1 Метод анализа

5.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы, растворы 5.3 Подготовка к анализу 5

5.4 Проведение анализа

5.5 Обработка результатов

5.6 Контроль качества результатов анализа

6 Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа с возбуждением спектра индуктивно связанной плазмой

6.1 Метод анализа

6.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы, растворы

6.3 Подготовка к анализу

6.4 Проведение анализа

6.5 Обработка результатов

6.6 Контроль качества результатов анализа

Приложение А Условия проведения анализа и технические характеристики приборов

Приложение Б Библиография

Приложение В Нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ
Методы атомно-эмиссионного спектрального анализа

Tin-lead solders.
 Methods of atomic-emission spectral analysis

Дата введения в Україні 2006-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы атомно-эмиссионного спектрального анализа с возбуждением спектра искровым разрядом и индуктивно связанной плазмой для определения содержания элементов в оловянно-свинцовых припоях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 195-77 Натрий сернистокислый. Технические условия

ГОСТ 244-76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия

ГОСТ 849-97 Никель первичный. Технические условия

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки

ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия

ГОСТ 1089-82 Сурьма. Технические условия

ГОСТ 1429.0-77 Припои оловянно-свинцовые. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 1467-93 Кадмий. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия

ГОСТ 3778-98 Свинец. Технические условия

ГОСТ 4160-74 Калий бромистый. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4461-77 Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9849-86 Порошок железный. Технические условия

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 10297-94 Индий. Технические условия

ГОСТ 10928-90 Висмут. Технические условия

ГОСТ 11069-2001 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19627-74 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия

ГОСТ 19671-91 Проволока вольфрамовая для источников света. Технические условия

ГОСТ 19807-91 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки

ГОСТ 21930-76 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия

ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия

ГОСТ 22306-77 Металлы высокой и особой чистоты. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25086-87 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25664-83 Метол (4-метиламинофенолсульфат). Технические условия

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92)/ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online