ДСТУ ISO 4034:2003 Гайки шестигранные. Класс точности С. Технические условия (ISO 4034:1999, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННІ КЛАС ТОЧНОСТІ С

Технічні умови

(ISO 4034:1999, IDТ)

 

ДСТУ ІSО 4034:2003

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2005

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут металовиробів, ТК 136 «Кріпильні вироби»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р техн. наук; О. Бойко, канд. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник); Ю. Федоров

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 213

з 2005-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO 4034:1999 Hexagon nuts — Product grade С (Гайки шес­тигранні. Клас точності С)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Розміри

4 Технічні вимоги та нормативні посилання

5 Умовні познаки

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які наведено в цьому стандарті

Додаток НБ Перелік нормативних документів, чинних в Україні разом із цим стандартом

Національний вступ

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4034:1999 Hexagon nuts — Product grade C (Гайки шестигранні. Клас точності С).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— додано структурний елемент «Зміст»;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ» і «Передмову»;

— слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 та «Бібліографії» додано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 5 «ISO 4034» замінено на «ДСТУ 4034»;

— стандарт доповнено бібліографічними даними;

— назву стандарту доповнено виразом «Технічні умови»;

— міжнародні стандарти ISO 3269, ISO 4759-1, ISO 10683 (див. розділ 2) опубліковані як офіційні видання: ISO 3269:2000 «Кріпильні вироби. Приймальне контролювання», ISO 4759-1:2000 «Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Вироби класів точності А, В і С», ISO 10683:2000 «Неелектролітичний покрив тонким шаром цинку»;

— стандарт доповнено національним довідковим додатком НА, в якому міститься інформа­ція про національні стандарти, тотожні міжнародним стандартам, посилання на які наведено в ISO 4034:1999.

Цей стандарт діє в Україні поряд із чинними нормативними документами, наведеними у націо­нальному довідковому додатку НБ.

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННІ КЛАС ТОЧНОСТІ С

Технічні умови

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ КЛАСС ТОЧНОСТИ С

Технические условия

HEXAGON NUTS PRODUCT GRADE С

Specifications

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає характеристики гайок шестигранних із нарізями від М5 до М64 включно класу точності С.

Якщо в окремих випадках необхідні вимоги, які відрізняються від зазначених у цьому стандарті, вони можуть бути вибрані з чинних міжнародних стандартів, наприклад ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1 та ISO 4759-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ISO і ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 225:1983 Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions

ISO 724:1993 ISO general-purpose metric screw threads — Basic dimensions

ISO 898-2:1992 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread

ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data

ISO 3269Fasteners —Acceptance inspection

ISO 4042:1999 Fasteners — Electroplated coatings

ISO 4759-1 Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, В and C

ISO 8992:1986 Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts

ISO 10683 Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings.

ІSО 225:1983 Кріпильні вироби. Болти, гвинти, шпильки і гайки. Символи і познаки розмірів

ІSО 724:1993 Нарізі метричні гвинтові загальної призначеності, прийняті в ІSО. Основні розміри

ІSО 898-2:1992 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями випробного навантаження. Нарізь з великим кроком

ІSО 965-1:1998 Нарізі метричні гвинтові загальної призначеності, прийняті в ІSО. Допуски. Частина 1. Принципи й основні дані

ІSО 3269 Кріпильні вироби. Приймальне контролювання

ІSО 4042:1999 Кріпильні вироби. Покрив, нанесений гальванічним способом

ІSО 4759-1 Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Вироби класів точності А, В і С

ІSО 8992:1986 Кріпильні вироби. Загальні вимоги до болтів, гвинтів, шпильок і гайок

ІSО 10683 Кріпильні вироби. Неелектролітичні покривання тонким шаром цинку.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 4014:1999 Hexagon head bolts — Product grades A and В

2 ISO 4015:1979 Hexagon head bolts — Product grade В — Reduced shank (shank diameter approximately equal to pitch diameter)

3 ISO 4016:1999 Hexagon head bolts — Product grade C

4 ISO 4017:1999 Hexagon head screws — Product grades A and В

5 ISO 4018:1999 Hexagon head screws — Product grade C

6 ISO 4032:1999 Hexagon nuts, style 1 — Product grades A and В

7 ISO 4033:1999 Hexagon nuts, style 2 — Product grades A and В

8 ISO 4035:1999 Hexagon thin nuts (chamfered) — Product grades A and В

9 ISO 4036:1999 Hexagon thin nuts (unchamfered) — Product grade В

10 ISO 4161:1999 Hexagon nuts with flange — Coarse thread

11 ISO 4162 Hexagon bolts with flange — Small series — Product grade combination A/B

12 ISO 4775:1984 Hexagon nuts for high-strength structural bolting with large width across flats — Product grade В — Property classes 8 and 10

13 ISO 7411:1984 Hexagon bolts for high-strength structural bolting with large width across flats (thread lengths according to ISO 888) — Product grade C — Property classes 8.8 and 10.9

14 ISO 7412:1984 Hexagon bolts for high-strength structural bolting with large width across flats (short thread length) — Product grade C — Property classes 8.8 and 10.9

15 ISO 7413:1984 Hexagon nuts for structural bolting, style 1, hot-dip galvanized (oversize tapped) — Product grades A and В — Property classes 5, 6 and 8

16 ISO 7414:1984 Hexagon nuts for structural bolting with large width across flats, style 1 — Product grade В — Property class 10

17 ISO 7417:1984 Hexagon nuts for structural bolting, style 2, hot-dip galvanized (oversize tapped) — Product grade A — Property class 9

18 ISO 8673:1999 Hexagon nuts, style 1, with metric fine pitch thread — Product grades A and В

19 ISO 8674:1999 Hexagon nuts, style 2, with metric fine pitch thread — Product grades A and В

20 ISO 8675:1999 Hexagon thin nuts (chamfered) with metric fine pitch thread — Product grades A and В

21 ISO 8676:1999 Hexagon head screws with metric fine pitch thread — Product grades A and В

22 ISO 8765:1999 Hexagon head bolts with metric fine pitch thread — Product grades A and В

23 ISO 10663:1999 Hexagon nuts with flange — Fine pitch thread

24 ISO 15071:1999 Hexagon bolts with flange — Small series — Product grade A.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO 4014:1999 Болти з шестигранною головкою. Класи точності А і В

2 ISO 4015:1979 Болти з шестигранною головкою. Клас точності В. Зменшений стрижень (діаметр стрижня приблизно дорівнює середньому діаметру нарізі)

4 ISO 4017:200 Гвинти з шестигранною головкою. Класи точності А і В

5 ISO 4018:1999 Гвинти з шестигранною головкою. Клас точності С

6 ISO 4032:1999 Шестигранні гайки, тип 1. Класи точності А і В

7 ІSО 4033:1999 Шестигранні гайки, тип 2. Класи точності А і В

8 ISО 4035:1999 Шестигранні низькі гайки (з фаскою). Класи точності А і В

9 ІSО 4036:1999 Шестигранні низькі гайки (без фаски). Клас точності В

10 ІSО 4161:1999 Шестигранні гайки зі скошеним буртом. Велика нарізь

11 ІSО 4162 Болти з шестигранною головкою зі скошеним буртом. Ряд малих типорозмірів. Комбінований клас точності А/В

12 ІSО 4775:1984 Шестигранні гайки для високоміцних конструкційних болтових з’єднань зі збільшеним розміром «під ключ». Клас точності В. Класи міцності 8 і 10

13 ІSО 7411:1984 Болти з шестигранною головкою для високоміцних конструкційних болтових з’єднань зі збільшеним розміром «під ключ» (довжини нарізей згідно з ІSО 888). Клас точності С. Класи міцності 8.8 і 10.9

14 ІSО 7412:1984 Болти з шестигранною головкою для високоміцних конструкційних болтових з’єднань зі збільшеним розміром «під ключ» (зі скороченою довжиною нарізі). Клас точності С. Класи міцності 8.8 і 10.9

15 ІSО 7413:1984 Шестигранні гарячеоцинковані гайки для конструкційних болтових з’єднань, тип 1 (збільшені розміри внутрішньої нарізі). Класи точності А і В. Класи міцності 5, 6 і 8

16 ІSО 7414:1984 Шестигранні гайки зі збільшеним розміром «під ключ» для конструкційних болтових з’єднань, тип 1. Клас точності В. Клас міцності 10

17 ІSО 7417:1984 Шестигранні гарячеоцинковані гайки для конструкційних болтових з’єднань, тип 2 (збільшені розміри внутрішньої нарізі). Клас точності А. Клас міцності 9

18 ІSО 8673:1999 Шестигранні гайки, тип 1, із метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

19 ІSО 8674:1999 Шестигранні гайки, тип 2, із метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

20 ІSО 8675:1999 Шестигранні низькі гайки (з фаскою) із метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

21 ІSО 8676:1999 Гвинти з шестигранною головкою із метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

22 ІSО 8765:1999 Болти з шестигранною головкою з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В

23 ІSО 10663:1999 Шестигранні гайки зі скошеним буртом. Нарізь із дрібним кроком

24 ІSО 15071:1999 Болти з шестигранною головкою та буртом. Ряд малих типорозмірів. Клас точності А.


ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ (ДСТУ), ІДЕНТИЧНИХ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ НАВЕДЕНО В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

Номер і назва міжнародного стандарту

Номер і назва ідентичного національного стандарту (ДСТУ)

ISO 225:1983 Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions (Кріпильні виро­би. Болти, гвинти, шпильки і гайки. Символи і познаки розмірів)

ДСТУ ISO 225:2001 Кріпильні вироби. Болти, гвинти, шпильки і гайки. Символи і познаки розмірів

ISO 898-2:1992 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread (Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями випробної наван- таги. Нарізь із великим кроком)

ДСТУ ISO 898-2 Механічні властивості кріпильних виро­бів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями ви­пробної навантаги. Нарізь з великим кроком

ISO 3269:2000* Fasteners — Acceptance inspection (Кріпильні вироби. Приймальне контролювання)

ДСТУ ISO 3269 Кріпильні вироби. Приймальне контро­лювання

ISO 4042:1999 Fasteners — Electroplated coatings (Кріпильні вироби. Покрив, нанесений гальванічним способом)

ДСТУ ISО 4042 Кріпильні вироби. Покрив, нанесений гальванічним способом

ISO 4759-1:2000** Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, В and С (Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Вироби класів точності А, В і С)

ДСТУ ISО 4759-1 Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Вироби класів точності А, В і С

Примітка. Копії міжнародних стандартів ІSО 724, ISO 965-1, ІSО 8992, ISO 10683, які не введені в Україні як національні стандарти, можуть бути замовлені у Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

* Видано замість ІвО 3269:1988.

** Видано замість ІвО 4759-1:1978.

ДОДАТОК НБ

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЧИННИХ В УКРАЇНІ РАЗОМ ІЗ ЦИМ СТАНДАРТОМ

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОСТ 9150-81 ОНВ. Резьба метрическая. Профиль

ГОСТ 16093-81 ОНВ. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 18126-94 Болты и гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Общие технические условия

ГОСТ 18160-72 Изделия крепежные. Общие технические условия. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение

ГОСТ 24705-81 ОНВ. Резьба метрическая. Основные размеры.


21.060.10

Ключові слова: гайки шестигранні, розміри, допуски на розміри, познаки.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online