НПАОП 00.0-2.02-93. Перечень работ с повышенной опасностью

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
НПАОП 00

НПАОП 00.0-2.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

(Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду
 за охороною праці від 30 листопада 1993 р. № 123)

 

 (Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України   23 грудня 1993 р.  за № 196)

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці, складений відповідно до Закону України “Про охорону праці”, має чинність на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

Міністерства, державні комітети, концерни, корпорації, інші об’єднання підприємств, що створені за галузевим принципом, в разі необхідності, з урахуванням специфіки виробництва, можуть вносити пропозиції до Держнаглядохоронпраці про доповнення Переліку робіт з підвищеною небезпекою.

Роботи з підвищеною небезпекою

1. Електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з’єднаннями.

2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач.

3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.

4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випро­мі­нювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів.

5. Роботи на повітряних лініях зв’язку, які перетинають лінії електропередач, контактні проводи.

6. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інст­рументів.

7. Електропрогрів бетону та електророзморожування грунтів.

8. Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування.

9. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

10. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.

11. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.

12. Роботи, пов’язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об’єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння.

Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.

13. Транспортування, зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.

14. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі.

15. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства.

16. Виконання газонебезпечних робіт.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online