Решение от 29.06.2006 № 132 О состоянии незавершенных строительством жилых домов, строительство которых было начато до 01.07.1995 года, до введения в действие новых нормативов по энергосбережению, степень стр...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Про хід виконання заходів комплексних регіональних програм житлового будівництва щодо нарощування обсягів введення житла у 2006 році не менше ніж на 30 %

Про  стан  не завершених   будівництвом   житлових   будинків,
будівництво   яких  було   розпочато  до  01.07.1995  року,  до
введення в дію нових нормативів з енергозбереження, ступінь
будівельної готовності яких складає більше 50 %

Рішення колегії від 29 червня 2006 р. № 132


Заслухавши інформацію начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Мінбуду Авдієнка О.П. про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження, ступінь будівельної готовності яких складає більше 50 %, з метою забезпечення їх експлуатаційних якостей, стійкості і надійності конструкцій при відновленні будівництва, а також реалізації заходів, спрямованих на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 № 577-р „Про заходи щодо енергозбереження споживачів”, колегія вирішила:

1. Взяти до відома інформацію про стан не завершених будівництвом житлових будинків та відзначити проведену Мінбудом роботу, що сприяла завершенню будівництва житлових будинків та введенню в експлуатацію за останні п’ять років більше 2,6 млн.кв.м  житла за рахунок незавершених об’єктів з високим ступенем готовності основних конструкцій.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  2.1 Розгляд звернень щодо відновлення та завершення будівництва недобудованих житлових будинків здійснювати лише за наявності відповідного акта про технічний стан конструкцій об’єкта та висновку щодо можливості продовження його будівництва.

  2.2 У разі отримання висновку щодо неможливості продовження будівництва об’єкта, виходячи з його аварійного стану, на місцевому рівні забезпечити визначення рівня аварійності об’єкта, а також розроблення необхідних заходів щодо його модернізації (ліквідації) із включенням об’єкта до регіональної програми модернізації (ліквідації) аварійно-небезпечних будинків і споруд.

  2.3 Надавати організаційно-методичну допомогу замовникам (інвесторам) у перегляді та коригуванні проектної документації згідно з вимогами до проектування і сприяти завершенню недобудованих житлових будинків.

3. Замовникам (інвесторам) забезпечити при коригуванні проектної документації, відновленні будівництва недобудованих житлових будинків та введенні їх в експлуатацію дотримання законодавства та вимог державних будівельних норм, зокрема щодо енергозбереження (утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, встановлення теплоефективних вікон та балконних дверей, лічильників обліку газо-, тепло-, водоспоживання, використання ефективних систем опалення та інженерного обладнання тощо).

4. Структурним підрозділам Мінбуду не розглядати звернення місцевих органів виконавчої влади та забудовників щодо погодження відхилень від чинних нормативних документів у частині енергозбереження, крім обґрунтованих відступів від нових вимог з архітектурно-планувальних рішень, виходячи зі стану конструкцій незавершених будівель, згідно з наказом Держбуду України від 28.09.2005 № 175 „Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 „Житлові будинки. Основні положення”.

5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) у двотижневий термін підготувати наказ Мінбуду щодо скасування дії Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року, затвердженого наказом Держбуду України від 10.06.2003 № 78 і зареєстрованого у Мін¢юсті від 01.07.2003 за № 537/7858, дію якого було продовжено до 31 грудня 2006 року наказом Держбуду від 31.12.2004 № 246, зареєстрованим у Мін¢юсті від 27.01.2005 за № 106/10386.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Ю.Й. Казмірука.

  Голова колегії 

                                                                  П. Качур