Постановление от 24.06.1991 № 52 О создании Украинской государственной корпорации по выполнению монтажных и специальных строительных работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 24 червня 1991 р. N 52
                Київ
    Про створення Української державної корпорації по
    виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
    Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
     N 158-р від 18.03.92 
     N 656-р від 06.09.94 
                       Постановою КМ
     N 167 від 08.02.96 )
   З метою забезпечення переходу на економічні методи управління
об'єднаннями,  організаціями  та  підприємствами  будівельного
комплексу в  ринкових  умовах,  розвитку  їх  ініціативи  і
підприємливості Кабінет    Міністрів    Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти пропозицію об'єднань, організацій і підприємств
колишнього Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт
УРСР про створення Української державної корпорації по виконанню
монтажних і спеціальних будівельних робіт (Укрмонтажспецбуд).
   Корпорація "Укрмонтажспецбуд"     є     самостійним
виробничо-господарським комплексом, який здійснює свою діяльність
на  принципах  господарського  розрахунку  і  самоврядування.
Корпорація має самостійний баланс, є юридичною особою і діє на
підставі  свого  статуту та повноважень, які передаються їй
Кабінетом Міністрів УРСР.
   Об'єднання, організації та підприємства, що входять до складу
корпорації,  зберігають  господарську  самостійність  і права
юридичної особи. Взаємовідносини між ними, а також між ними та
корпорацією визначаються договорами і статутом.
   До корпорації на добровільних засадах можуть входити й інші
об'єднання, організації та підприємства, незалежно від  форм
власності, на основі спільності їх економічних і соціальних
інтересів.
   2. Установити, що:
   корпорація "Укрмонтажспецбуд" є правонаступником колишнього
Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР,
здійснює управління державним майном об'єднань, організацій та
підприємств і виступає його орендодавцем. Корпорація виходячи з
потреб народного господарства в будівельній продукції має право
створювати,  реорганізовувати й ліквідовувати в установленому
порядку будівельні, виробничі,  проектні,  наукові  та  інші
організації та підприємства;
   при плануванні розвитку народного господарства республіки
виділення корпорації "Укрмонтажспецбуд" матеріально-технічних і
фінансових  ресурсів  для  виконання  державного  замовлення
провадиться окремим рядком.
   3. Корпорація "Укрмонтажспецбуд" забезпечує:
   виконання завдань по будівництву та введенню в дію об'єктів
житлово-цивільного  і  промислового  призначення за державним
замовленням;
   вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань,
організацій та підприємств, що входять до її складу;
   здійснення цілеспрямованої  науково-технічної  політики  в
справі поліпшення якості будівництва і промислової продукції,
нарощування та  підвищення  технічного  рівня  виробництва,
ефективного використання потужностей, впровадження у виробництво
досягнень   науки   і   техніки,   визначення   напрямів
зовнішньоекономічної діяльності;
   удосконалення господарського механізму,  широку  взаємодію
колективів у розвиткові  прогресивних форм організації праці,
госпрозрахунку, орендних відносин, кооперації та самофінансування.
   4. Управління об'єднаннями, організаціями та підприємствами,
що входять  до  корпорації "Укрмонтажспецбуд" здійснюється на
демократичній основі. Вищим органом управління корпорацією є рада,
а в період між засіданнями ради - правління, яке організує
діяльність корпорації, представляє інтереси її членів у відносинах
з міністерствами, відомствами, установами й організаціями.
   Питання, що  належать  до компетенції ради та правління
корпорації, визначаються її статутом.
   Президент і віце-президенти Укрмонтажспецбуду призначаються
Кабінетом Міністрів УРСР з урахуванням пропозицій ради корпорації.
   Рекомендувати корпорації   "Укрмонтажспецбуд"  установити
посадові оклади президента, віце-президентів і працівників її
робочого апарату  стосовно  до умов оплати праці працівників
центрального  апарату  міністерств  УРСР,  з  урахуванням
компенсаційних виплат, пов'язаних з реформою цін.
   6. Корпорації  "Укрмонтажспецбуд"  у  двомісячний  строк
зареєструватися відповідно до чинного законодавства і подати до
Кабінету Міністрів УРСР матеріали щодо її структури.
   7. Для розміщення робочого апарату, а також об'єднань,
організацій та підприємств корпорації "Укрмонтажспецбуд" взяти на
свій баланс будинки й споруди у м. Києві по вулицях Струтинського,
4, Карла Маркса, 11в і Червоноармійській, 29б. ( Пункт 7 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженнями  КМ N 158-р
 від 18.03.92, N 656-р від 06.09.94,
Постановою КМ N 167 від 08.02.96 )
 
   Прем'єр-міністр УРСР                 В.ФОКІН
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів УРСР               В.ПЄХОТА
   Інд. 24