ДСТУ 4249:2003 Информационные технологии. Руководство по POSIX-совместимым средам открытых систем (POSIX-OSE) (ISO/IEC TR 14252:1996, MOD)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформаційні технології

НАСТАНОВА ЩОДО POSIX-СУМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ (POSIX-OSE)

(ISO/IEC TR 14252:1996, MOD)
ДСТУ 4249:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20) Держстандарту України та Інститут кібернетики імені В. Глушкова НАН України

ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології»

РОЗРОБНИКИ: О. Демська-Кульчицька, канд. філол, наук; А. Гречко; Б. Кульчицький; О. Перевозчикова, чл.-кор. НАН України, проф., д-р. фіз.-мат. наук (керівник розробки); В. Січкаренко

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандаргу України від 28 листопада 2003 р. № 215 з 2004-07-01, змінено дату чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC TR 14252:1996 Information technology - Guide to the POSIX® Open System Environment (POSIX-OSE) (Інформаційні технології. Настанова щодо POSIX- середовищ відкритих систем)

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Загальні відомості

1.1 Сфера застосування

1.2 Нормативні посилання

1.3 Відповідність

1.4 Методи випробовування

2 Визначення та угоди

2.1 Угоди

2.2 Терміни та визначення понять

2.3 Абревіатури

3 POSIX-середовище відкритих систем

3.1 Загальні вимоги POSIX-OSE

3.2 Еталонна модель POSIX-OSE

3.3 Служби POSIX-OSE

3.4 POSIX-OSE-стандарти

3.5 POSIX-профілі

3.6 Внутрішньоплатформний інтерфейс Plis

4 Служби POSIX-OSE

4.1 Мовна підтримка

4.2 Системне ядро

4.3 Служби комунікацій

4.4 Ведення баз даних

4.5 Служби обміну даними

4.6 Служби оброблення транзакцій

4.7 Служби командного інтерфейсу користувача

4.8 Служби символьно-орієнтованого інтерфейсу користувача

4.9 Служби системи керування поліекранним відображенням

4.10 Підтримування графіки

4.11 Розроблення прикладного програмного забезпечення

5 Перехресні категорії служб POSIX-OSE

5.1 Служби інтернаціоналізації

5.2 Служби системної безпеки

5.3 Служби керування системами

6 Профілі

6.1 Ділянка дії

6.2 Поняття, пов’язані з профілями

6.3 Настанова розробників профілів

6.4 Типи профілів

7 Робота з профілювання РОSIХ SР

7.1 Вступ

7.2 Профілі платформ багатопроцесорних систем

7.3 АЕР інтерактивних РОSIХ-систем

7.4 АЕР організації обчислень на суперкомп’ютері

7.5 АЕРs систем реального часу

Додаток А Бібліографія

Додаток В Організації стандартизації і контактна інформація

В.1 Вступ

В.2 Офіційні групи стандартизації

В.2.1 Міжнародні і національні організації стандартизації

В.3 Пов’язані організації

Додаток С Зміни у тексті настанови

ВСТУП

У цьому документі (надалі Настанова) викладено концепцію середовища відкритих систем (OSE) та його застосування. Інформація призначена для персональних систем оцінювання, заснованих на чинних і взаємозалежних стандартах прикладного програмного забезпечення, із метою забезпечення мобільності застосування та сумісності OSE-систем. Середовище відбиває ту обставину, що інтерфейс систем оброблення інформації забезпечується мобільністю й сумісністю застосування та службами, що надають послуги за допомогою цього інтерфейсу. Стандарти або дії стандартів пов’язані зі службами, що ідентифіковані в чинних або розроблюваних ISO/IEC-стандартах. Недокументовані служби вказують, де служби POSIX-сумісного середовища відкритих систем (POSIX-OSE) у даний час не посилаються на чинні офіційні стандарти. Крім того, у Настанові на прикладі декількох предметних областей обговорюється концепція профілю.

Загальна задача Настанови - з єдиних позицій не тільки описати номенклатуру служб POSIX-OSE та їхню функціональність, але й охарактеризувати теперішній рівень стандартизації інтерфейсів служб {а значить - їхніх послуг), указавши на відкриті проблеми й певною мірою інвентаризувавши прогалини стандартизації.

Настанова гармонізована з ISO/IEC TR 14252:1996 Information technology - Guide to the POSIX® Open System Environment (POSIX-OSE). Ступінь відповідності - модифікований стандарт.

Через значну різницю в часі надання чинності ISO/IEC TR 14252:1996 і цій Настанові перелік міжнародних стандартів змінився, оскільки багато ISO/IEC-стандартів переглянуті й суттєво розширені, більшість проектів ISO/IEC-стандартів 1996 року уже чинні. Крім того, розпочате розроблення проектів нових міжнародних стандартів, спрямованих на ліквідацію наявних прогалин. Тому в Настанову внесено зміни, перелік яких наведено в додатку С (національний) і які є відповідними коментарями змін міжнародних, міждержавних та національних стандартів. Зазначимо також, що офіційні стандарти комітету JTC1 ISO/IEC, чинні міждержавні й національні стандарти (а також деякі їхні проекти), що цитуються в Настанові, подано в 1.2. Всі інші документи, на які є посилання в цій Настанові, винесено як бібліографічні елементи в додаток А.

Технічний комітет, відповідальний за цю Настанову, - ТК 20 «Інформаційні технології».

Редагування тексту Настанови виконала чл.-кор. НАН України О. Перевозчикова.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НАСТАНОВА ЩОДО POSIX-СУМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ (POSIX-OSE)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РУКОВОДСТВО ПО POSIX-СОВМЕСТИМЫМ СРЕДАМ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ (POSIX-OSE)

INFORMATION TECHNOLOGY
GUIDE TO THE POSIX-OPEN SYSTEM ENVIRONMENT (POSIX-OSE)

Чинний від 2005-07-01

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Сфера застосування

Метою Настанови є описати POSIX-сумісне середовище відкритих систем (POSIX-OSE). Призначена для застосування всіма зацікавленими суб’єктами під час використання стандартів на створення систем оброблення інформації, разом зі споживачами, системними інтеграторами, розробниками застосування, постачальниками систем і продавцями.

Призначення Настанови є значно ширшим, ніж окремого стандарту, оскільки в ній описані стандарти з багатьох напрямків, розроблені численними організаціями. Метою Настанови є повна ідентифікація служб користувача для універсальних систем оброблення інформації в предметних галузях, що розвиваються. Настанова не є базовим стандартом, вона лише ідентифікує стандарти, використовувані у системах оброблення інформації. Тому недоцільно вимагати дотримання вимог Настанови, оскільки вона не містить якихось обов’язкових вимог і призначена тільки для використання як джерело посилань.

Хоча Настанова є результатом РОSIX-стандартизації, сфера її дії набагато ширша за обсяг проведених робіт. Зараз розробляють основні стандарти і стандартизовані профілі, які стосуються передусім інтерфейсу прикладних програм. Процес відбирання стандартів для спеціальної області програмного застосування звуть профілюванням. У Настанові подано рекомендації щодо розроблення різних типів профілів. Не виникає потреби у створенні системи оброблення інформації, яка реалізує вимоги кожного стандарту POSIX-OSE.

Додатково до опису і розподілу за категоріями робіт зі стандартизації, у Настанові ідентифіковані важливі служби, до яких стандарти ще не застосовували. У галузях, де ці служби не застосовували, описані чинні стандарти і загальні специфікації. Подібні стандарти і загальні специфікації не є частиною POSIX-OSE. Вони вміщені до Настанови для ідентифікування частини виконаної роботи у галузях, відсутніх у POSIX-OSE. Настанова не сприяє використанню специфікацій, що перебувають поза POSIX-OSE; вони введені лише з інформативною метою.

Щодо потреб користувача стандарти охоплюють служби, які безупинно розширюються. Внаслідок цього, Настанова повинна систематично змінюватися, щоб охоплювати нові служби користувача і нові стандарти, які далі розвиваються для задоволення потреб користувачів.

Еталонна модель POSIX-OSE. Для опису POSIX-OSE у Настанові сформована Еталонна модель, використана для класифікації стандартів оброблення інформації. Еталонна модель розподіляє стандарти на категорії за двома видами інтерфейсу:

— стандарти інтерфейсу прикладних програм - API (Application Program Interface). Регулюють взаємодію прикладного програмного забезпечення з комп’ютерною системою. Впливають на мобільність застосування;

— стандарти інтерфейсу із зовнішнім середовищем - ЕЕІ (External Environment Interface). Регулюють взаємодію систем оброблення інформації з їхнім зовнішнім оточенням. Впливають на інтероперабельність системи, практичність інтерфейсу користувача і мобільність даних.

Завдяки стандартам користувачі забезпечують компонентам своїх систем оброблення інформації незалежність від численних постачальників, згідно потреб кожного користувача. Служби, що забезпечують інтерфейс, класифіковано за чотирма категоріями:

— системні служби;

— служби комунікацій;

— інформаційні служби;

— служби взаємодії людина/комп’ютер.

Компоненти служб ідентифікують в межах цих категорій.

Для використання Еталонної моделі розроблений загальний набір служб для кожної складової галузі. Для кожної зі служб діють або з’являються стандарти, що ідентифікують об’єкт, до якого належить кожна служба. Якщо служба не повністю належить до чинного чи такого, що з’являється, стандарту, то така недокументована служба зазначена особливо.

Цільові установки. Згідно з Настановою в POSIX-OSE передбачено послуги для реалізації таких цілей, підсумованих у 3.1:

— мобільність застосування на рівні початкового тексту; враховує перенесення початкового тексту і даних на різні прикладні платформи;

— сумісність системи; забезпечує здатність до взаємодії (інтероперабельність) прикладного програмного забезпечення і прикладної платформи;

— мобільність користувача; дає змогу користувачам без перекваліфікації застосовувати широкий діапазон прикладних платформ;

— узгодженість зі стандартами; забезпечує користувачів і постачальників інформацією з ключової специфікації інтерфейсу відносно OSE-об’єктів;

— узгодженість з новими інформаційними технологіями; враховує розвиток нових технологій і розмаїття ринкових рішень;

— розширюваність прикладної платформи; враховує мобільність і повторне використання програм на інших типах прикладних платформ;

— розширюваність розподілених систем; гарантує, що взаємозалежні стандарти не стримують зростання розподілених систем;

— прозорість реалізації; враховує най ширше подання узгодженого і стандартного інтерфейсу прикладної програми, незалежного від основної технології реалізації;

— функціональність вимог користувача; дозволяє з’ясувати формулювання потреб користувачів і контексту ідентифікації зв’язаних стандартів.

Переваги. Наступні елементи показують деякі з переваг, отримані від використання POSIX-OSE.

1) Інтеграція компонентів від багатьох постачальників. Оскільки розробляють і реалізують різні стандарти для системної інтеграції і сумісності систем, користувачі отримують можливість вибору під час інтеграції програмного забезпечення й обладнання від різних постачальників. Таким чином, користувачі пристосовують власну систему оброблення інформації до своїх специфічних потреб, вибираючи апаратні засоби і програмне забезпечення, передусім засноване на потребах прикладної програми, а не на здатності апаратних засобів і програмного забезпечення взаємно співфункціонувати з обладнанням, що вже наявне.

2) Ефективне розроблення і реалізація. Традиційно користувачі систем і їхні постачальники розробляють і реалізують силами персоналу, компетентного щодо специфічного комп’ютерного середовища. Внаслідок такої спеціалізації зміна в цільовому комп’ютерному середовищі вимагає від розробника значних витрат на перекваліфікацію. Оскільки стандарти розроблені для сумісності застосування, інтероперабельності системи і системної інтеграції, комп’ютерний персонал починає напрацьовувати практичний досвід. Це дозволить компанії наймати персонал із уже сформованими практичними навичками, застосовуваними у роботі. Крім того, всередині компанії можна передислокувати ресурси згідно з обсягом розроблення з мінімальною перепідготовкою персоналу.

3) Раціональна мобільність прикладних програм. Широко відома складність перенесення прикладної програми з одного апаратного чи програмного середовища в інше. Перенесення прикладної програми, що використовує стандартизований інтерфейс, на іншу систему, що забезпечує той самий стандартизований інтерфейс, значно простіше, ніж перенесення програм між абсолютно різними системами. Зменшується кількість спеціальних дій з адаптації системи (тобто будь-яких змін в операційній чи прикладній системі, необхідних для їхньої спільної роботи).

Пов’язані чинні стандарти. Разом із Настановою, Комітет PASC зі стандартів на машинно-незалежні застосування (Portable Applications Standards Committee) зареєстрував інші чинні стандарти, пов’язані з Настановою. У таблиці 1 узагальнені актуальні розроблення PASC зі стандартизації і зазначено, яким чином вони співвідносяться з розділами Настанови.

Більшість розробок відноситься до АРI-стандартів і стандартизованих профілів. Доповнення схвалюються як «поправки» або «зміни» до Настанови, після їхнього затвердження IEEE і ISO/IEC. Схвалені зміни видають окремо до перевидання повного документа, у який їх потім вміщують.

У Настанові подано:

1) визначення принципів мобільності застосування, сумісності прикладної програми, мобільності даних і мобільності користувача;

2) опис служб, необхідних для мобільності застосування, їхньої сумісності, мобільності даних і мобільності користувача;

3) огляд чинних стандартів, спрямованих на перелічені цілі;

4) ідентифікацію галузей, не охоплених офіційними стандартами, і обговорення стратегій на найближчий час для заповнення цих прогалин;

5) настанова з компонування стандартів у профілі.

У Настанові немає жодних обов’язкових вимог.

1.2 Нормативні посилання

Далі подано список міжнародних, міждержавних і національних стандартів, на які є посилання в цій Настанові. Інші документи, на які є посилання в цій Настанові, винесено як бібліографічні елементи в додаток А.

ДСТУ 2025-91 Система оброблення інформації. Набір символів української абетки для мозаїчного відображення. Форма і коди

ДСТУ 3149-95 Система стандартів із баз даних. Мова баз даних SQL із розширенням цілісності

ДСТУ 3470-96 Засоби обчислювальної техніки. Розташування знаків на клавіатурі

ДСТУ 3719-1-98 (ISO 8613-1:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 1. Вступ і загальні принципи

ДСТУ 3719-2-98 (ISO 8613-2:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 2. Структура документа

ДСТУ 3719-4-98 (ISO 8613-4:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 4. Профіль документа

ДСТУ 3719-5-98 (ISO 8613-5:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 5. Формат обміну службовими документами (ODIF)

ДСТУ 3719-6-98 (ISO 8613-6:1989) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 6. Архітектура символьного вмісту

ДСТУ 3719-7-98 (ISO 8613-7:1989) Інформаційні технологи. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 7. Архітектура растровографічного вмісту

ДСТУ 3719-8-98 (ISO 8613-8:1989) Інформаційні технологи. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 8. Архітектура геометричнографічного вмісту

ДСТУ 3719-10-98 (ISO 8613-10:1991) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Архітектура службових документів (ОДА) та обмінний формат. Частина 10. Формальні завдання

ДСТУ 3986-2000 (ISO 8879:1986) Інформаційні технології. Електронний документообіг. Стандартна мова узагальненої розмітки (SGML)

ДСТУ 3872-99 (ISO/IEC 10744:1992, ГОСТ 30658-99) Інформаційні технології. Мови структурування динамічних гіпермедіа (HyTime)

ДСТУ 3947-1-2000 (ГОСТ 30717.1-2000) (ISO/IEC 13719-1:1995) Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище і системний інтерфейс. Мобільне загальне інструментальне середовище (РСТЕ). Частина 1. Абстрактні специфікації

ДСТУ 4071-2001 Інформаційні технології. Архітектура відкритого розподіленого керування і підтримка загальної архітектури брокера об’єктних запитів (CORBA) (ISO/IEC 13244:1998, MOD)

ДСТУ ISO 4217-2002 Коди для подання валют і фондів (ISO 4217:2001, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 10021-1-2001 Інформаційні технології. Надсилання текстів. Системи обміну текстами, орієнтовані на повідомлення (MOTIS). Частина 1. Огляд системи та послуги (ISO/IEC 10021-1:1990, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 10021-2-2001 Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 2. Загальна архітектура (ISO/IEC 10021-2:1996, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 10021-3-2001 Інформаційні технології. Надсилання текстів. Системи обміну текстами, орієнтовані на повідомлення (MOTIS). Частина 3. Угоди щодо означення абстрактної послуги (ISO/IEC 10021-3:1990, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 14369:2003 Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище і системний інтерфейс. Настанова щодо підготовки незалежних від мов специфікацій сервісу (LISS) (ISO/IEC TR 14369:1999, IDT)

ГОСТ 7.64-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени дня. Общие требования

ГОСТ 22558-89 (ИСO1989:1985) Язык программирования КОБОЛ

ISO/IEC 646:1991 Information processing - ISO 7-bit coded character set for information interchange (Оброблення інформації. 7-бітний кодовий набір символів для інформаційного обміну)

ISO/IEC 1539-1:1997 Information technology - Programming languages - Fortran - Part 1: Base language (Інформаційні технології. Мови програмування. Фортран. Частина 1. Базова мова)

ISO/IEC 1539-2:2000 Information technology - Programming languages - Fortran - Part 2: Varying length character strings (Інформаційні технології. Мови програмування. Фортран. Частина 2. Рядки символів змінної довжини)

ISO/IEC 1539-3:1999 Information technology - Programming languages - Fortran - Part 3: Conditional compilation (Інформаційні технології. Мови програмування. Фортран. Частина 3. Умовна трансляція)

ISO 1989:1985/Amd 1:1992 Intrinsic function module (Модуль вбудованої функції)

ISO 1989:1985/Amd 2:1994 Correction and clarification amendment for COBOL (Коректура та поправка роз’яснення до Коболу)

ISO 2014:1976 Information processing - Writing of calendar dates in all-numeric form (Оброблення інформації. Запис календарних дат повністю у числовій формі)

ISO/IEC 2022:1994/Cor 1:1999 Information technology - Character code structure and extension techniques (Інформаційні технології. Структура символьних кодів та методи розширення)

ISO 2375:1985 Data processing - Procedure for registration of escape sequences (Оброблення даних. Процедура реєстрації escape-послідовностей)

ISO 3307:1975 Information processing - Representation of time of the day (Оброблення інформації. Подання часу дня)

ISO 4031:1987 Information processing - Representation of local time differentials (Оброблення інформації. Подання відмінностей місцевого часу)

ISO 4217:2001 Codes for the representation of currencies and funds (Коди для подання валют та фондів)

ISO/IEC 4873:1991 Information technology - ISO 8-bit code for information interchange - Structure and rules for implementation (Інформаційні технології. 8-розрядний ISO-код для обміну інформацією. Структура та правила виконання).

ISO 6093:1985 Information processing - Representation of numerical values in character strings for information interchange (Оброблення інформації. Подання числових величин у символьних рядках для обміну інформацією)

ISO 6160:1979 (ANSI Х3.53-1976, Reaff. 1987) Programming languages - PL/I (Мови програмування. ПЛ/1).

ISO/IEC 6429:1992 Information technology - Control functions for coded character sets (Інформаційні технології. Функції керування для кодових наборів символів).

ISO/IEC 6522:1992 (ANSI ХЗ.74-1987, Reaff. 1993) Information technology - Programming languages - PL/1 general purpose subset (Інформаційні технології. Мови програмування. Основна підмножина ПЛ/1)

ISO 6936:1988 Information processing - Conversion between the two coded character sets of ISO 646 and ISO 6937-2 and the CCITT international telegraph alphabet No. 2 (ITA2) (Оброблення інформації. Перетворення між двома кодовими наборами символів ISO 646, ISO 6937-2 та міжнародною телеграфною ССІТТ-абеткою № 2)

ISO/IEC 6937:1994 Information technology - Coded graphic character set for text communication - Latin alphabet (Інформаційні технології. Кодовий набір графічних символів для обміну текстів. Латиниця)

ISO 7185:1990 Information technology- Programming languages - Pascal (Інформаційні технології. Мови програмування. Паскаль)

ISO/IEC 7350:1991 Information technology - Registration of repertoires of graphic characters from ISO/IEC 10367 (Інформаційні технології. Реєстрація наборів графічних символів із ISO/IEC 10367)

ISO/IEC 7498-1:1994 Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model - Part 1: The Basic Model (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова Еталонна модель. Частина 1. Базова модель)

ISO 7498-2:1989 Information processing systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model - Part 2: Security Architecture (Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова Еталонна модель. Частина 2. Архітектура безпеки)

ISO/IEC 7498-3:1997 Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model - Part 3: Naming and addressing (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова Еталонна модель. Частина 3. Іменування та адресація)

ISO/IEC 7498-4:1989 Information processing systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model - Part 4: Management framework (Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова Еталонна модель. Частина 4. Середовище керування)

ISO/IEC 7942-1:1994 Information technology - Computer graphics and image processing - Graphical Kernel System (GKS) - Part 1: Functional description (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Ядро графічної системи (GKS). Частина 1. Функціональний опис)

ISO/IEC 7942-2:1997 Information technology - Computer graphics and image processing - GKS - Part 2: NDC metafile (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. GKS. Частина 2. Метафайл NDC)

ISO/IEC 7942-3:1999 Information technology - Computer graphics and image processing - GKS - Part 3: Audit trail (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. GKS. Частина 3. Контрольний слід)

ISO/IEC 7942-4:1998 Information technology - Computer graphics and image processing - GKS - Part 4. Picture part archive (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. GKS. Частина 4. Архів частин зображення)

ISO/IEC 8072:1996 Information technology - Open Systems Interconnection - Transport service definition (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Визначення послуг транспортування)

ISO/IEC 8073:1997 Information technology - Open Systems Interconnection - Protocol for providing the connection-mode transport service (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Протокол для забезпечення послуг транспортування в режимі з установленням з’єднання)

ISO/IEC 8073:1997/Amd 1:1998 Relaxation of class conformance requirements and expedited data service feature negotiation (Ослаблення вимог відповідності класу й узгодження можливостей послуг пріоритетних даних)

ISO/IEC 8327-1:1996 Information technology - Open Systems Interconnection - Connection-oriented Session protocol - Part 1: Protocol specification (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Орієнтований на з’єднання сесійний протокол. Частина 1. Специфікація протоколу)

ISO/IEC 8327-1:1996/Amd 1:1998 Efficiency enhancements (Розширення ефективності)

ISO/IEC 8327-1:1996/Amd 2:1998 Nested Connections Functional Unit (Вкладений функціональний блок підключень)

ISO/IEC 8327-2:1996 Information technology - Open Systems Interconnection - Connection-oriented Session protocol - Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Орієнтований на з’єднання сеансовий протокол. Частина 2: Проформа розпоряджень відповідності реалізації протоколів)

ISO/IEC 8485:1989 Programming languages - APL (Мови програмування. APL)

ISO 8571-1:1988 Information processing systems - Open Systems Interconnection - File Transfer, Access and Management (FTAM) - Part 1: General introduction (Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Пересилання файлів, доступ та керування. Частина 1. Загальний вступ)

ISO 8571-1:1988/Сог 1:1991/Amd 1:1992 Filestore Management (Керування збереженням файлів)

ISO 8571-1:1988/Amd 2:1993 Overlapped access (Доступ із перекриттям)

ISO 8571-2:1988 Information processing systems - Open Systems Interconnection - FTAM - Part 2: Virtual Filestore Definition (Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Пересилання файлів, доступ та керування. Частина 2. Визначення віртуального збереження файлів)

ISO 8571-2:1988/Cor 1:1991/Amd 1:1992 Filestore Management (Керування збереженням файлів)

ISO 8571-2:1988/Amd 2:1993 Overlapped access (Доступ із перекриттям) .

ISO 8571-3:1988 Information processing systems - Open Systems Interconnection - FTAM - Part 3: File Service Definition (Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Пересилання файлів, доступ та керування. Частина 3. Визначення файлової служби)

ISO 8571-3:1988/Cor 1:1991/Amd 1:1992 Filestore Management (Керування збереженням файлів)

ISO 8571-3:1988/Cor 2:1992/Amd 2:1993 Overlapped access (Доступ із перекриттям)

ISO 8571-4:1988 Information processing systems - Open Systems Interconnection - FTAM - Part 4: File Protocol Specification (Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Пересилання файлів, доступ та керування. Частина 4. Специфікація протоколу файла)

ISO 8571-4:1988/Cor 1:1992/Amd 1:1992 Filestore Management (Керування збереженням файлів)

ISO 8571-4:1988/Amd 2:1993 Overlapped access (Доступ із перекриттям)

ISO 8571-4:1988/Amd 4;1992/Amd 4:1992/Cor 1:1995

ISO/IEC 8571-5:1990 Information processing systems - Open Systems Interconnection - FTAM - Part 5: Protocol Implementation Conformance Statement Proforma (Системи оброблення інформації. Взаємозв’язок відкритих систем. Пересилання файлів, доступ та керування. Частина 5. Проформа розпоряджень відповідності реалізації протоколу).

ISO 8601:1988 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (Елементи даних та формати обміну. Обмін інформацією. Подання дат і часу)

ISO/IEC 8602:1995 Information technology - Protocol for providing the OSI connectionless-mode transport service (Інформаційні технології. Протокол для забезпечення транспортних OSI-послуг в режимі без установлення з’єднань)

ISO/IEC 8602:1995/Amd 1:1996 Addition of connectionless-mode multicast capability (Додавання багатоабонентної доставки повідомлень у режимі без установлення з’єднання)

ISO/IEC 8613-1:1994/Сог 1:1998 Information technology - Open Document Architecture (ODA) and interchange format - Part 1: Introduction and general principles (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Часть 1. Вступ та загальні принципи)

ISO/IEC 8613-2:1995/Сог 1:1998/Сог 2:1998 Information technology - ODA and interchange format - Part 2: Document structures (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 2. Структури документів)

ISO/IEC 8613-3:1995 Information technology - ODA and interchange format - Part 3: Abstract interface for the manipulation of ODA documents (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 3. Абстрактний інтерфейс для маніпулювання ОDA-документами)

ISO/IEC 8613-4:1994/Сог 1:1998/Cor 2:1998 Information technology - ODA and Interchange format - Part 4: Document profile (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 4. Профіль документа)

ISO/IEC 8613-5:1994/Cor 1:1998/Cor 2:1998 Information technology - ODA and Interchange format - Part 5: Open Document Interchange Format (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 5. Відкритий формат обміну документами)

ISO/IEC 8613-6:1994/Cor 1:1998 Information technology - ODA and Interchange format - Part 6: Character content architectures (Інформаційні технологи. Відкрита архітектура документу (ODA) та формат обміну. Частина 6: Архітектура символьного вмісту).

ISO/IEC 8613-7:1994/Amd 1:1998/Cor 1:1998 Information technology - ODA and Interchange format - Part 7: Raster graphics content architectures (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 7. Архітектура, що містить растрову графіку)

ISO/IEC 8613-8:1994 Information technology - ODA and Interchange format - Part 8: Geometric graphics content architectures (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 8. Архітектура, що містить геометричну графіку)

ISO/IEC 8613-9:1996 Information technology - ODA and interchange format - Part 9: Audio content architectures (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 9. Архітектура, що містить аудіо).

ISO/IEC 8613-10:1995 Information technology - ODA and Interchange format - Part 10: Formal specifications (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 10. Формальні специфікації)

ISO/IEC 8613-11:1995 Information technology - ODA and interchange format - Part 11: Tabular structures and tabular layout (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 11. Табличні структури та рівні таблиць)

ISO/IEC 8613-12:1996 Information technology - ODA and interchange format - Part 12: Identification of document fragments (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 12. Ідентифікація фрагментів документів)

ISO/IEC 8613-14:1997 Information technology - ODA and interchange format- Part 14: Temporal relationships and non-linear structures (Інформаційні технології. Відкрита архітектура документа (ODA) та формат обміну. Частина 14. Часові залежності та нелінійні структури)

ISO/IEC 8632-1:1999 Information technology - Computer graphics - Metafile for the storage and transfer of picture description information - Part 1: Functional specification (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Метафайл для збереження та пересилання інформації опису зображення. Частина 1. Функціональна специфікація)

ISO/IEC 8632-2:1992 Information technology - Computer graphics - Metafile for the storage and transfer of picture description information - Part 2: Character encoding (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Метафайл для збереження та пересилання інформації опису зображення. Частина 2. Символьне кодування)

ISO/IEC 8632-2:1992/Amd 1:1994 Rules for profiles (Правила для профілів)

ISO/IEC 8632-2:1992/Amd 2:1995 Application structuring extensions (Структурні розширення застосувань)

ISO/IEC 8632-3:1999 Information technology - Computer graphics - Metafile for the storage and transfer of picture description information - Part 3: Binary encoding (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Метафайл для збереження та пересилання інформації опису зображення. Частина 3. Двійкове кодування)

ISO/IEC 8632-4:1999 Information technology - Computer graphics - Metafile for the storage and transfer of picture description information - Part 4: Clear text encoding (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Метафайл для збереження та пересилання інформації опису зображення. Частина 4. Кодування чистого тексту)

ISO/IEC 8649:1996 Information technology- Open System Interconnection - Service definition for the Association Control Service Element (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Визначення послуг для елемента послуг керування асоціаціями)

ISO/IEC 8649:1996/Amd 1:1997 Support of authentication mechanisms for the connectionless mode (Підтримка механізмів підтвердження справжності для режиму без установлення з’єднання)

ISO/IEC 8649:1996/Amd 2:1998 Fast-associate mechanism (Механізм швидкої асоціації)

ISO/IEC 8650-1:1996 Information technology - Open System Interconnection - Connection-oriented protocol for the Association Control Service Element - Part 1: Protocol specification (Інформаційні технологи. Взаємозв’язок відкритих систем. Орієнтований на з’єднання протокол для елемента послуги керування асоціаціями. Частина 1. Специфікація протоколу)

ISO/IEC 8650-1:1996/Amd 1:1997 Incorporation of extensibility markers (Об’єднання маркерів розширення)

ISO/IEC 8650-1:1996/Amd 2:1998 Fast-associate mechanism (Механізм швидкої асоціації)

ISO/IEC 8650-2:1997 Information technology - Open System Interconnection - Protocol specification for the Association Control Service Element - Part 2: PICS proforma (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Специфікація протоколу для елемента послуги керування асоціаціями. Частина 2. Проформа розпорядження відповідності реалізації протоколу)

ISO 8651-1:1988 Information processing systems - Computer graphics - Graphical Kernel System (GKS) language bindings - Part 1: Fortran (Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Мовні прив’язки до ядра графічної системи (GKS). Частина 1. Фортран)

ISO 8651-2:1988 Information processing systems - Computer graphics - GKS language bindings - Part 2: Pascal (Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Мовні прив’язки до ядра графічної системи (GKS). Частина 2. Паскаль)

ISO 8651-3:1988 Information processing systems - Computer graphics - GKS language bindings - Part 3: Ada (Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Мовні прив’язки до ядра графічної системи (GKS). Частина 3. Ада)

ISO/IEC 8651-4:1995 Information technology - Computer graphics - GKS language bindings - Part 4: C (Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Мовні прив’язки до вдра графічної системи (GKS). Частина 4. Сі)

ISO/IEC 8652:1995 Information technology- Programming languages -Ada (Інформаційні технології. Мови програмування. Ада)

ISO/IEC TR 8802-1:1997 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 1: Overview of Local Area Network Standards (Інформаційні технології. Пересилання даних та обмін інформацією між системами. Локальні та міські мережі. Визначення вимог. Частина 1. Загальний огляд стандартів для локальних мереж)

ISO/IEC 8802-2:1998/Cor 1:2000 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 2: Logical link control (Інформаційні технології. Пересилання даних та обмін інформацією між системами. Локальні та міські мережі. Визначення вимог. Частина 2. Керування логічним зв’язком)

ISO/IEC 8802-3:2000 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications (Інформаційні технології. Пересилання даних та обмін інформацією між системами. Локальні та міські мережі. Визначення вимог. Частина 3. Множинний доступ з опитуваннням мережі-носія й вирішенням конфліктів та специфікації фізичного рівня)

ISO/IEC 8802-4:1990 (ANSI/IEEE Std 802. 4-1990) Information processing systems - Local area networks - Part 4: Token-passing bus access method and physical layer specifications (Системи оброблення інформації. Локальні мережі. Частина 4. Метод доступу на шині Token-passing та специфікації фізичного рівня)

ISO/IEC 8802-5:1998 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific requirements - Part 5: Token ring access method and physical layer specifications (Інформаційні технології. Пересилання даних та обмін інформацією між системами. Локальні та міські мережі. Визначення вимог. Частина 5. Метод доступу Token ring та специфікації фізичного рівня)

ISO/IEC 8802-5:1998/ Amd 1:1998 Dedicated token ring operation and fibre optic media (Виділена операція на Token ring та волоконнооптичні носії)

ISO 8805:1988 Information processing systems - Computer graphics - Graphical Kernel System for Three Dimensions (GKS-3D) functional description (Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Опис функціювання ядра тривимірної графічної системи)

ISO/IEC 8806-1 Information processing systems - Computer graphics - GKS-3D language bindings - Part 1: FORTRAN (Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Мовні прив’язки до GKS-3D. Частина 1. Фортран)

ISO/IEC 8806-4:1991 Information technology - Computer graphics - GKS-3D language bindings - Part 4: C (Системи оброблення інформації’. Комп’ютерна графіка. Мовні прив’язки до GKS-3D. Частина 4. Сі.)

ISO/IEC 8823-1:1994 Information technology- Open System Interconnection - Connection-oriented presentation protocol - Part 1: Protocol specification (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Орієнтований на з’єднання протокол подання. Частьі. Специфікація протоколу)

ISO/IEC 8823-1:1994/Amd 1:1998 Efficiency enhancements (Розширення ефективності)

ISO/IEC 8823-1:1994/Amd 2:1998 Nested connections functional unit (Вкладений функціональний блок підключень)

ISO/IEC 8823-2:1997 Information technology- Open System Interconnection - Connection-oriented presentation protocol - Part 2: PICS proforma (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Орієнтований на з’єднання протокол подання. Часть 2. Проформа розпоряджень відповідності реалізації протоколу (PICS))

ISO/IEC 8824-1:1998 Information technology - Abstract Syntax Notation.1 (ASN. 1) - Part 1: Specification of basic notation (Інформаційні технології. Нотація.1 абстрактного синтаксису (ASN.1). Частина 1. Специфікація основної нотації)

ISO/IEC 8824-1:1998/Amd 1:2000 Relative object identifiers (Ідентифікатори реляційних об’єктів)

ISO/IEC 8824-1:1998/Cor 1:1999

ISO/IEC 8824-1:1998/Amd 2:2000 ASN.1 Semantic Model (ASN.1 Семантична модель)

ISO/I EC 8824-2:1998 Information technology - ASN. 1 - Part 2: Information object specification (Інформаційні технології. Нотація,1 абстрактного синтаксису (ASN.1), Частина 2, Специфікація інформаційного об’єкта),

ISO/IEC 8824-2:1998/Cor 1:1999/Amd 1:2000 ASN,1 semantic model (ASN, 1 Семантична модель) ISO/IEC 8824-3:1998 Information technology-ASN.1 - Part 3: Constraint specification (Інформаційні технології. Нотація.1 абстрактного синтаксису (ASN.1), Часть 3. Специфікація обмежень)

ISO/IEC 8824-4:1998 Information technology - ASN,I - Part 4: Parameterization of ASN. 1 specifications (Інформаційні технології. Нотація,1 абстрактного синтаксису (ASN.1), Частина 4. Параметризація ASN.1 -специфікацій)

ISO/IEC 8824-4:1998/Amd 1:2000 ASN.1 semantic model (ASN.1 Семантична модель)

ISO/IEC 8825-1:1998 Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 1: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER) (Інформаційні технології. Правила ASN.I-кодування. Часть 1. Специфікація основних (BER), канонічних (CER) та відзначених правил кодування (DER))

ISO/IEC 8825-1:1998/Cor 1:1999/Amd 1:2000 Relative object identifiers (Ідентифікатори реляційних об’єктів)

ISO/IEC 8825-2:1998 Information technology - ASN. 1 encoding rules - Part 2: Specification of Packed Encoding Rules (PER) (Інформаційні технології. Правила ASN.I-кодування, Частина 2. Специфікація правил кодування упаковуванням)

ISO/IEC 8825-2:1998/Cor 1:1999/Amd 1:2000 Relative object identifiers (Ідентифікатори реляційних об’єктів)

ISO/IEC 8859-1:1998 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 1: Latin alphabet No. 1 (Інформаційні технології, 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 1, Латиниця № 1)

ISO/IEC 8859-2:1999 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 2: Latin alphabet No. 2. (Інформаційні технології. 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 2. Латиниця № 2)

ISO/IEC 8859-3:1999 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 3: Latin alphabet No. 3 (Інформаційні технології. 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 3. Латиниця № 3)

ISO/IEC 8859-4:1998 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 4: Latin alphabet No. 4 (Інформаційні технології. 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 4. Латиниця № 4)

ISO/IEC 8859-5:1999 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 5: Latin/Cyrillic alphabet. (Інформаційні технології, 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 5, Латиниця/кирилиця)

ISO/IEC 8859-6:1999 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 6: Latin/Arabic alphabet (Інформаційні технології, 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 6, Латиниця/арабська абетка)

ISO 8859-7:1987 Information processing - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 7: Latin/Greek alphabet (Інформаційні технології, 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 7. Латиниця/грецька абетка)

ISO/IEC 8859-8:1999 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 8: Latin/Hebrew alphabet (Інформаційні технології. 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 8. Латиниця/іврит)

ISO/IEC 8859-9:1999 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 9: Latin alphabet No. 5 (Інформаційні технології. 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 9. Латиниця № 5)

ISO/IEC 8859-10:1998 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 10: Latin alphabet No. 6 (Інформаційні технології, 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів, Частина 10, Латиниця № 6)

ISO/IЕС 6859-13:1998 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 13: Latin alphabet No. 7 (Інформаційні технології, 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 13. Латиниця № 7)

ISO/IEC 8859-14:1998 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 14: Latin alphabet No. 8 (Celtic) (Інформаційні технології. 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 14. Латиниця № 8 (Кельтський))

ISO/IEC 8859-15:1999 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 15: Latin alphabet No. 9 (Інформаційні технології. 8-бітний однобайтний кодовий набір графічних символів. Частина 15. Латиниця № 9)

ISO/IEC 9040:1997 Information technology - Open System Interconnection -Virtual Terminal Basic Class Service (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Віртуальні термінальні послуги основних класів)

ISO/IEC 9041-1:1997 Information technology - Open System Interconnection - Virtual Terminal Basic Class Protocol - Part 1: Specification (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Віртуальний термінальний протокол основних класів. Частина 1. Специфікація)

ISO/IEC 9041-2:1997 Information technology - Open System Interconnection - Virtual Terminal Basic Class Protocol - Part 2: PICS proforma (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Віртуальний термінальний протокол основних класів. Частина 2. Проформа розпоряджень відповідності реалізації протоколу)

ISO 9069:1988 Information processing - SGML support facilities - SGML Document Interchange Format (SDIF) (Оброблення інформації. Засоби підтримки SGML. Формат обміну документами SGML)

ISO/IEC 9075-1:1999 Information technology - Database languages - SQL - Part 1: Framework (SQL/Framework) (Інформаційні технології. Мови баз даних. SQL. Частина 1. Середовище SQL)

ISO/IEC 9075-1:1999/Cor 1:2000/Amd 1:2001 Analytical Processing (SQL/OLAP) (Аналітичне On-line- оброблення)

ISO/IEC 9075-2:1999 Information technology - Database languages - SQL - Part 2: Foundation (SQL/Foundation) (Інформаційні технології. Мови баз даних. SQL. Частина 2. Основи SQL)

ISO/IEC 9075-2:1999/Cor 1:2000/Amd 1:2001 On-Line Analytical Processing (SQL/OLAP) (Аналітичне On-line-оброблення)

ISO/IEC 9075-3:1999/Cor 1:2000 Information technology - Database languages - SQL - Part 3: Call- Level Interface (SQL/CLI) (Інформаційні технології. Мови баз даних. SQL. Частина 3. Інтерфейс рівня виклику (SQL/CLI))

ISO/IEC 9075-4:1999/Cor 1:2000 Information technology - Database languages - SQL - Part 4: Persistent Stored Modules (SQL/PSM) (Інформаційні технології. Мови баз даних. SQL. Частина 4. Модулі, що постійно зберігаються (SQL/PSM))

ISO/IEC 9075-5:1999 Information technology - Database languages - SQL - Part 5: Host Language Bindings (SQL/Bindings) (Інформаційні технології. Мови баз даних. SQL. Частина 5. Прив’язки до базових мов (SQL/Bindings))

ISO/IEC 9075-5:1999/Cor 1:2000/Amd 1:2001 On-Line Analytical Processing (SQL/OLAP) (Аналітичне On-line-оброблення)

ISO/IEC 9075-9:2001 Information technology- Database languages - SQL - Part 9: Management of External Data (SQL/MED) (Інформаційні технології. Мови баз даних. SQL. Частина 9. Керування зовнішніми даними (SQL/MED))

ISO/IEC 9075-10:2000 Information technology - Database languages - SQL - Part 10: Object Language Bindings (SQL/OLB) (Інформаційні технології. Мови баз даних. SQL. Частина 10. Прив’язки до об’єктних мов (SQL/OLB))

ISO 9241-1:1997/Amd 1:2001 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 1: General introduction (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 1. Загальний вступ)

ISO 9241-2:1992 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 2: Guidance on task requirements (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 2. Керування вимогами задач)

ISO 9241-3:1992/Amd 1:2000 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 3: Visual display requirements (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 3. Вимоги до візуальних дисплеїв)

ISO 9241-4:1998/Cor 1:2000 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 4: Keyboard requirements (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 4. Вимоги до клавіатури)

ISO 9241-5:1998 Ergonomic requirements for office work VDTs - Part 5: Workstation layout and postural requirements (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 5. Рівень автоматизованого робочого місця та вимоги строгості)

ISO 9241-6:1999 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 6: Guidance on the work environment (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 6. Настанова з робочого середовища)

ISO 9241-7:1998 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 7: Requirements for display with reflections (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 7. Вимоги для дисплея з відблисками)

ISO 9241-8:1997 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 8: Requirements for displayed colors (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 8. Вимоги для відображених кольорів)

ISO 9241-9:2000 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 9: Requirements for non-keyboard input devices (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 9. Вимоги для пристроїв неклавіатурного вводу)

ISO 9241-10:1996 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 10: Dialogue principles (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 10. Принципи діалогу)

ISO 9241-11:1998 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 11: Guidance on usability (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 11. Настанова щодо простоти використання)

ISO 9241-12:1998 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 12: Presentation of information (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 12. Подання інформації)

ISO 9241-13:1998 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 13: User guidance (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 13. Настанова користувача)

ISO 9241-14:1997 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 14: Menu dialogues (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 14. Діалог меню)

ISO 9241-15:1997 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 15: Command dialogues (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 15. Діалог команд)

ISO 9241-16:1999 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 16: Direct manipulation dialogues (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 16. Діалог безпосереднього маніпулювання)

ISO 9241-17:1998 Ergonomic requirements for office work with VDTs - Part 17: Form filling dialogues (Вимоги ергономіки для конторських робіт із візуальними термінальними дисплеями (VDTs). Частина 17. Форма, що заповнює діалог)

ISO 9314-1:1989 Information processing systems - Fibre Distributed Data Interface (FDDI) - Part 1: Token Ring Physical Layer Protocol (PHY) (Системи оброблення інформації. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних. Частина 1. Протокол фізичного рівня Token ring (PHY))

ISO 9314-2:1989 Information processing systems - FDDI - Part 2: Token Ring Media Access Control (MAC) (Системи оброблення інформації. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 2. Керування доступом носіїв Token ring (МАС))

ISO/IEC 9314-3:1990 Information processing systems - FDDI - Part 3: Physical Layer Medium Dependent (PMD) (Системи оброблення інформації. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 3. Залежність середовища фізичного рівня (PMD))

ISO/IEC 9314-4:1999 Information technology - FDDI - Part 4: Single Mode Fibre Physical Layer Medium Dependent (SMF-PMD) (Інформаційні технології. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 4. Залежність середовища однорежимного оптоволоконного фізичного рівня (SMF-PMD))

ISO/IEC 9314-5:1995 Information technology - FDDI - Part 5: Hybrid Ring Control (HRC) (Інформаційні технологи. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 5. Керування гібридним кільцем (HRC))

ISO/IEC 9314-6:1998 Information technology - FDDI - Part 6: Station Management (SMT) (Інформаційні технології. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDІ). Частина 6. Керування станціями (SMT))

ISO/IEC 9314-7:1998 Information technology- FDDI - Part 7: Physical layer Protocol (PHY-2) (Інформаційні технології. Оптоволоконный інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 7. Протокол фізичного рівня (PHY-2))

ISO/IEC 9314-8:1998 Information technology - FDDI - Part 8: Media Access Control-2 (MAC-2) (Інформаційні технологи. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 8. Керування доступом носіїв-2 (МАС-2))

ISO/IEC 9314-9:2000 Information technology - FDDI - Part 9: Low-cost fibre physical layer medium dependent (LCF-PMD) (Інформаційні технології. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 9. Дешевий волоконний фізично-залежний проміжний рівень (LCF-PMD))

ISO/IEC 9314-13:1998 Information technology - FDDI - Part 13: Conformance Test Protocol Implementation Conformance Statement (CT-PICS) Proforma (Інформаційні технології. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 13. Проформа розпоряджень відповідності реалізаціїтест- сумісного протоколу (CT-PICS))

ISO/IEC 9314-20:2001 Information technology - FDDI - Part 20: Abstract test suite for FDDI physical medium dependent conformance testing (FDDI PMD ATS) (Інформаційні технології. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 20. Абстрактний тест-набір для випробувань на FDDI- відповідність залежності фізичного рівня (FDDI PMD ATS))

ISO/IEC 9314-21:2000 Information technology- FDDI - Part 21: Abstract test suite for FDDI physical layer protocol conformance testing (FDDI PHY ATS) (Інформаційні технології. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 21. Абстрактний тест-набір для випробувань на FDDI-відповідність протоколу фізичного рівня (FDDI PHY ATS))

ISO/IEC 9314-25:1998 Information technology- FDDI - Part 25: Abstract test suite for FDDI - Station Management Conformance Testing (SMT-ATS) (Інформаційні технології. Оптоволоконний інтерфейс розподілених даних (FDDI). Частина 25. Абстрактний тест-набір для випробувань на FDDI- відповідність керування станціями (SMT-ATS))

ISO/IEC 9316:1995 Information technology - Small Computer System Interface-2 (Інформаційні технології. Інтерфейс системи малого компьютера-2)

ISO/IEC 9316-2:2000 Information technology - Small computer system interface-2 (SCSI-2) - Part 2: Common Access Method (CAM) Transport and SCSI interface module (Інформаційні технології. Інтерфейс системи малого компьютера-2 (SCSI-2). Частина 2. Транспортування методом звичайного доступу та модуль SCSI інтерфейсу)

ISO/IEC 9541-1:1991 Information technology - Font information interchange - Part 1: Architecture (Інформаційні технології. Обмін інформацією про шрифти. Частина 1. Архітектура)

ISO/IEC 9541-1:1991/Cor 1:1992/Cor 2:1994/Amd 1:2001 Typeface design grouping (Групування у проектуванні гарнітур шрифтів)

ISO/IEC 9541-1:1991/Cor 3:1995/Amd 2:1998 Minor enhancements to the architecture to address font technology advances (Незначні розширення архітектури для адресного вдосконалення шрифтових технологій)

ISO/IEC 9541-1:1991/Amd 3:2000 Multilingual extensions to font resource architecture (Багатомовні розширення архітектури шрифтових ресурсів)

ISO/IEC 9541-2:1991 Information technology - Font information interchange - Part 2: Interchange Format (Інформаційні технології. Обмін інформацією про шрифти. Частина 2. Формат обміну)

ISO/IEC 9541-2:1991/Cor 1:1993/Cor 2:1995/Amd 1:2000 Support for font technology advances (Підтримка удосконалень технологій шрифтів.)

ISO/IEC 9541-3:1994 Information technology - Font information interchange - Part 3: Glyph shape representation (Інформаційні технології. Обмін інформацією про шрифти. Частина 3. Подання форми глифів)

ISO/IEC 9548-1:1996 Information technology - Open System Interconnection - Connectionless Session protocol - Part 1: Protocol specification (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Сеансовий протокол без установлення з’єднання. Частина 1. Специфікація протоколу)

ISO/IEC 9548-1:1996/Amd 1:2000 Efficiency enhancements (Розширення ефективності)

ISO/IEC 9548-2:1995 Information technology - Open System Interconnection - Connectionless Session protocol - Part 2: PICS proforma (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Сеансовий протокол без установлення з’єднання. Частина 2. Взірцевий протокол упровадження розпоряджень відповідності)

ISO/IEC 9576-1:1995 Information technology - Open System Interconnection - Connectionless Presentation protocol - Part 1: Protocol specification (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Протокол рівня подання без установлення з’єднання. Частина 1. Специфікація протоколу)

ISO/IEC 9576-1:1995/Amd 1:2000 Efficiency enhancements (Розширення ефективності)

ISO/IEC 9576-2:1995 Information technology- Open Systems Interconnection - Connectionless Presentation protocol - Part 2: PICS proforma (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Протокол рівня подання без установлення з’єднання. Частина 2. Проформа розпоряджень відповідності реалізації протоколу)

ISO/IEC 9579:2000 Information technology - Remote database access for SQL wfth security enhancement (Інформаційні технології. Доступ на SQL до віддаленої бази даних із розширенням захисту)

ISO/IEC 9592-1:1997 Information technology - Computer graphics and image processing - Programmer’s Hierarchical Interactive Graphics System (PHIGS) - Part 1: Functional description (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Графічна система ієрархічного інтерфейсу програмістів (PHIGS). Частина 1. Опис функціонування)

ISO/IEC 9592-2:1997 Information technology - Computer graphics and image processing ~ PHIGS - Part 2: Archive file format (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Графічна система ієрархічного інтерфейсу програмістів (PHIGS). Частина 2. Формат архівних файлів)

ISO/IEC 9592-3:1997 Information technology - Computer graphics and image processing - PHIGS - Part 3: Specification for clear-text encoding of archive file (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Графічна система ієрархічного інтерфейсу програмістів (PHIGS). Частина 3. Специфікація для кодування відкритого тексту архівних файлів)

ISO/IEC 9593-1:1990/Amd 1:1995/Cor 1:1993/Сог2:1994 Information processing systems - Computer graphics - PHIGS language bindings - Part 1: Fortran (Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Мовні прив’язки PHIGS. Частина 1. Фортран)

ISO/IEC 9593-3:1990 Information technology- Computer graphics - PHIGS language bindings - Part 3: Ada (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Мовні прив’язки PHIGS. Частина 3. Ада)

ISO/IEC 9593-3:1990/Cor 1:1993/Cor 2:1994/ Amd 1:1994 Incorporation of PHIGS PLUS

ISO/IEC 9593-4:1991 Information technology - Computer graphics - PHIGS language bindings - Part 4: C (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Мовні прив’язки PHIGS. Частина 4. Сі)

ISO/IEC 9593-4:1991/Cor1:1994/Amd 1:1994/Amd 2:1998 Incorporation of PHIGS amendments (Об’єднання змін PHIGS)

ISO/IEC 9594-1:1998 Information technology - Open System Interconnection - The Directory- Part 1: Overview of concepts, models and services (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 1. Загальний огляд концепцій, моделей та послуг)

ISO/IEC 9594-2:1998 Information technology - Open System Interconnection - The Directory - Part 2: Models (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 2. Моделі)

ISO/IEC 9594-3:1998 Information technology - Open System Interconnection - The Directory- Part 3: Abstract service definition (Інформаційні технології’. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 3. Визначення абстрактних послуг)

ISO/IEC 9594-4:1998 Information technology - Open System Interconnection - The Directory - Part 4: Procedures for distributed operation (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 4. Процедури розподілених операцій)

ISO/IEC 9594-5:1998 Information technology - Open System Interconnection - The Directory - Part 5: Protocol specifications (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 5. Специфікація протоколу)

ISO/IEC 9594-6:1998 Information technology - Open System Interconnection - The Directory - Part 6: Selected attribute types (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 6. Обрані типи атрибутів)

ISO/IEC 9594-7:1998 Information technology - Open System Interconnection - The Directory - Part 7: Selected object classes (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 7. Обрані класи об’єктів)

ISO/IEC 9594-8:1998/Cor 1:2000 Information technology - Open System Interconnection - The Directory - Part 8: Authentication framework (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 8. Середовище аутентифікації)

ISO/IEC 9594-9:1998 Information technology - Open System Interconnection - The Directory - Part 9: Replication (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 9. Тиражування)

 ISO/IEC 9594-10:1998 Information technology - Open System Interconnection - The Directory - Part 10: Use of systems management for administration of the Directory (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Каталог. Частина 10. Використання системного керування для адміністрування каталогу)

ISO/IEC 9596-1:1998/Cor 1:1999 Information technology- Open System Interconnection - Common management information protocol - Part 1: Specification (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Інформаційний протокол загального керування. Частина 1. Специфікація)

ISO/IEC 9596-2:1993/Cor 1:1993/Cor 2:1996/Cor 3:1998 Information technology - Open System Interconnection - Common management information protocol - Part 2: PICS proforma (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Інформаційний протокол загального керування. Частина 2. Проформа розпоряджень відповідності реалізацій протоколу)

ISO/IEC 9636-1:1991 Information technology - Computer graphics - Interfacing techniques for dialogues with graphical devices (CGI) - Functional specification - Part 1: Overview, profiles, and conformance (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Інтерфейсні технології для діалогу з графічними пристроями (CGI). Функціональна специфікація. Частина 1. Огляд, профілі та відповідність)

ISO/IEC 9636-2:1991 Information technology - Computer graphics - CGI - Functional specification - Part 2: Control (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Інтерфейсні технології для діалогу з графічними пристроями (CGI). Функціональна специфікація. Частина 2. Контроль)

ISO/IEC 9636-3:1991 Information technology - Computer graphics - CGI - Functional specification - Part 3: Output (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Інтерфейсні технології для діалогу з графічними пристроями (CGI). Функціональна специфікація. Частина 3. Вивід)

ISO/IEC 9636-4:1991 Information technology - Computer graphics - CGI - Functional specification - Part 4: Segments (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Інтерфейсні технології для діалогу з графічними пристроями (CGI). Функціональна специфікація. Частина 4. Сегменти)

ISO/IEC 9636-5:1991 Information technology - Computer graphics - CGI - Functional specification - Part 5: Input and echoing (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Інтерфейсні технології для діалогу з графічними пристроями (CGI). Функціональна специфікація. Частина 5. Увід та вивід на екран)

ISO/IEC 9636-6:1991 Information technology - Computer graphics - CGI - Functional specification - Part 6: Raster (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Інтерфейсні технології для діалогу з графічними пристроями (CGI). Функціональна специфікація. Частина 6. Растр)

ISO/IEC 9637-1:1994 Information technology - Computer graphics - CGI - Data stream binding - Part 1: Character encoding (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Інтерфейсні технології для діалогу з графічними пристроями (CGI). Прив’язка потоків даних. Частина 1. Символьне кодування)

ISO/IEC 9637-2:1992 Information technology - Computer graphics - CGI - Data stream binding - Part 2: Binary encoding (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Інтерфейсні технології для діалогу з графічними пристроями (CGI). Прив’язка потоків даних. Частина 2. Двійкове кодування)

ISO/IEC 9638-3:1994 Information technology - Computer graphics - CGI - Language bindings - Part 3: Ada (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Інтерфейсні технології для діалогу з графічними пристроями (CGI). Мовні прив’язки. Частина 3. Ада)

ISO 9735-1:1998/Cor 1:1998 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4) - Part 1: Syntax rules common to all parts, together with syntax service directories for each of the parts (Обмін електронними даними для керування, торгівлі та транспорту. Правила синтаксису прикладного рівня (версія синтаксису № 4). Частина 1. Спільні для всіх частин синтаксичні правила, разом із каталогами послуг синтаксису для кожної з частин)

ISO 9735-2:1998 EDIFACT - Application level syntax rules (Syntax version number: 4) - Part 2: Syntax rules specific to batch EDI (Обмін електронними даними для керування, торгівлі та транспорту (EDIFACT). Правила синтаксису прикладного рівня (версія синтаксису № 4). Частина 2. Синтаксичні правила, що визначають пакетний обмін електронними даними)

ISO 9735-3:1998 EDIFACT - Application level syntax rules (Syntax version number: 4) - Part 3: Syntax rules specific to interactive EDI (Обмін електронними даними для керування, торгівлі та транспорту (EDIFACT). Правила синтаксису прикладного рівня (версія синтаксису № 4). Частина 3. Синтаксичні правила, що визначають інтерактивний обмін електронними даними)

ISO 9735-4:1998 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4) - Part 4: Syntax and service report message for batch EDI (message type - CONTRL) (Обмін електронними даними для керування, торгівлі та транспорту (EDIFACT), Правила синтаксису прикладного рівня (версія синтаксису № 4). Частина 4. Синтаксис та звітні повідомлення сервісу для пакетного обміну електронними даними)

ISO 9735-5:1999 EDIFACT - Application level syntax rules (Syntax version number: 4) - Part 5: Security rules for batch EDI (authenticity, integrity and non-repudiation of origin) (Обмін електронними даними для керування, торгівлі та транспорту (EDIFACT). Правила синтаксису прикладного рівня (версія синтаксису № 4), Частина 5. Правила безпеки для пакетного обміну електронними даними (аутентифікація, цілісність та відмовність оригіналу)

ISO 9735-6:1999 EDIFACT - Application level syntax rules (Syntax version number: 4) - Part 6: Secure authentication and acknowledgement message (message type - AUTACK) (Обмін електронними даними для керування, торгівлі та транспорту (EDIFACT), Правила синтаксису прикладного рівня (версія синтаксису № 4), Частина 6, Гарантія аутентифікації істинності та підтвердження повідомлень)

ISO 9735-7:1999 EDIFACT - Application level syntax rules (Syntax version number: 4) - Part 7: Security rules for batch EDI (confidentiality) (Обмін електронними даними для керування, торгівлі та транспорту (EDIFACT), Правила синтаксису прикладного рівня (версія синтаксису № 4). Частина 7. Правила безпеки для пакетного обміну електронними даними (конфіденційність))

ISO 9735-8:1998 EDIFACT - Application level syntax rules (Syntax version number: 4) - Part 8: Associated data in EDI (Обмін електронними даними для керування, торгівлі та транспорту (EDIFACT), Правила синтаксису прикладного рівня (версія синтаксису № 4). Частина 8. Зв’язані дані в обміні електронними даними)

ISO 9735-9:1999 EDIFACT - Application level syntax rules (Syntax version number: 4) - Part 9: Security key and certificate management message (message type - KEYMAN) (Обмін електронними даними для керування, торгівлі та транспорту (EDIFACT), Правила синтаксису прикладного рівня (версія синтаксису № 4), Частина 9, Ключ безпеки та повідомлення керування сертифікатами)

ISO/IEC 9804:1998 Information technology - Open System Interconnection - Service definition for the Commitment, Concurrency and Recovery service element (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Визначення послуг для блокування, паралелізму та службових елементів відновлення. Частина 3, Специфікація протоколу)

ISO/IEC 9805-1:1998 Information technology - Open System Interconnection - Protocol for the Commitment, Concurrency and Recovery service element - Part 1: Protocol specification (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Протокол для блокування, паралелізму та службових елементів відновлення. Частина 1, Специфікація протоколу)

ISO/IEC 9805-2:1996 Information technology - Open System interconnection - Protocol for the Commitment, Concurrency and Recovery service element- Part 2: (PICS) proforma (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Протокол для блокування, паралелізму та службових елементів відновлення. Частина 2. Проформа розпоряджень відповідності реалізацій протоколу)

ISO/IEC 9899:1999 Programming languages - С (Мови програмування - Сі)

ISO/IEC 9945-1:1996 (IEEE Std 1003, 1-1990) Information technology - Portable Operating System Interface (POSIX) - Part 1: System Application Program Interface (API) [C Language] (Інформаційні технології. Інтерфейс мобільних операційних систем (POSIX), Частина 1. Системний інтерфейс прикладної програми (АРІ) [Мова СІ])

ISO/IEC 9945-2:1993 (IEEE Std 1003. 2-1992) Information technology - Portable Operating System Interface (POSIX) - Part 2: Shell and Utilities (Інформаційні технології, Інтерфейс мобільних операційних систем (POSIX). Частина 2. Оболонка й утиліти)

ISO/IEC 9945-2:1993/FPDAmd 1.2 Batch environments (Пакетні середовища)

ISO/IEC 9945-2:1993/FPDAmd 2

ISO/IEC 9995-1:1994 Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 1: General principles governing keyboard layouts (Інформаційні технології. Розташування символів на клавіатурі для текстових та конторських систем. Частина 1. Загальні принципи, що управляють розташуванням символів на клавіатурі)

ISO/IEC 9995-2:1994/Amd 1:1999 Information technology- Keyboard layouts for text and office systems - Part 2: Alphanumeric section (Інформаційні технології. Розташування символів на клавіатурі для текстових та конторських систем. Частина 2. Алфавітно-цифрова секція)

ISO/IEC 9995-3:1994/Amd 1:1999 Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 3: Complementary layouts of the alphanumeric zone of the alphanumeric section (Інформаційні технології. Розташування символів на клавіатурі для текстових та конторських систем. Частина 3. Додаткові розміщення алфавітно-цифрової зони алфавітно-цифрової секції)

ISO/IEC 9995-4:1994 Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 4: Numeric section (Інформаційні технології. Розташування символів на клавіатурі для текстових та конторських систем. Частина 4. Числова секція)

ISO/IEC 9995-5:1994 Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 5: Editing section (Інформаційні технології. Розташування символів на клавіатурі для текстових та конторських систем. Частина 5. Секція редагування)

ISO/IEC 9995-6:1994 Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 6: Function section (Інформаційні технології. Розташування символів на клавіатурі для текстових та конторських систем. Частина 6. Функціональна секція)

ISO/IEC 9995-7:1994/Amd 1:1996 Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 7: Symbols used to represent functions (Інформаційні технології. Розташування символів на клавіатурі для текстових та конторських систем. Частина 7. Використання символів у поданні функцій)

ISO/IEC 9995-8:1994 Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 8: Allocation of letters to the keys of a numeric keypad (Інформаційні технології. Розташування символів на клавіатурі для текстових та конторських систем. Частина 8. Розподіл символів за клавішами цифрової клавіатури)

ISO/IEC TR 10000-1:1998 Information technology - Framework and taxonomy of International Standardized Profiles - Part 1: General principles and documentation framework (Інформаційні технології. Середовище та таксономія міжнародних стандартизованих профілів. Частина 1. Загальні принципи та середовище документування)

ISO/IEC TR 10000-2:1998 Information technology - Framework and taxonomy of International Standardized Profiles - Part 2: Principles and Taxonomy for OSI Profiles (Інформаційні технології. Середовище та таксономія міжнародних стандартизованих профілів. Частина 2. Принципи та таксономія OSI-профілів)

ISO/IEC TR 10000-3:1998 Information technology - Framework and taxonomy of International Standardized Profiles - Part 3: Principles and Taxonomy for Open System Environment Profiles (Інформаційні технології. Середовище та таксономія міжнародних стандартизованих профілів. Частина 3. Принципи та таксономія профілів середовища відкритих систем)

ISO/IEC 10021-2:1996/Cor 1:1998 Information technology - Message Handling Systems (MHS) - Part 2: Overall architecture (Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 2. Повна архітектура)

ISO/IEC 10021-4:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2000/Cor 3:2000 Information technology - MHS - Part 4: Message transfer system: Abstract service definition and procedures (Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 4. Абстрактне визначення послуги та процедури)

ISO/IEC 10021-5:1999 Information technology - Message Handling Systems (MHS) - Part 5: Message store: Abstract service definition (Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS) Частина 5. Сховище повідомлень. Визначення абстрактних послуг)

ISO/IEC 10021-6:1996/Cor 1:1998 Information technology - MHS - Part 6: Protocol specifications (Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 6. Специфікація протоколу)

ISO/IEC 10021-6:1996/Amd 1:1998 Use of ISO/IEC 10646 characters in OR-addresses (Використання ISO/IEC 10646 символів у OR-адресації)

ISO/IEC 10021-7:1997/Cor 1:1998/Cor 2:2000/Cor 3:2000 Information technology - MHS - Part 7: Interpersonal messaging system (Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 7. Система обміну повідомленнями між абонентами)

ISO/IEC 10021-7:1997/Amd 1:1998 Security error diagnostic codes (Діагностичні коди помилок безпеки)

ISO/IEC 10021-8:1999 Information technology - MHS - Part 8: Electronic Data Interchange Messaging Service (інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 8. Служба передачі повідомлень при обміні електронними даними)

ISO/IEC 10021-9:1999 information technology - MHS - Part 9: Electronic Data Interchange Messaging System (Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 9. Система повідомлень при обміні електронними даними)

ISO/IEC 10021-10:1999 Information technology - MHS - Part 10: MHS routing (Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 10. MHS-маршрутизація)

ISO/IEC TR 10021-11:1999 Information technology - Message Handling Systems (MHS) - Part 11: MHS Routing - Guide for messaging systems managers (Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 11. MHS-настанова адміністраторів систем пересилання повідомлень)

ISO/IEC 10026-1:1998 Information technology - Open System Interconnection - Distributed Transaction Processing - Part 1: OSI TP Model (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Розподілене оброблення транзакцій. Частина 1. OSI ТР Модель)

ISO/IEC 10026-2:1998 Information technology - Open System Interconnection - Distributed Transaction Processing - Part 2: OSI TP Service (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Розподілене оброблення транзакцій. Частина 2. OSI ТР сервіс)

ISO/IEC 10026-3:1998 Information technology - Open System Interconnection - Distributed Transaction Processing - Part 3: Protocol specification (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Розподілене оброблення транзакцій. Частина 3. Специфікація протоколу)

ISO/IEC 10026-4:1995 Information technology - Open System Interconnection - Distributed Transaction Processing - Part 4: PICS proforma (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Розподілене оброблення транзакцій. Частина 4. Проформа розпоряджень відповідності реалізацій протоколу)

ISO/IEC 10026-5:1998 Information technology - Open System Interconnection - Distributed Transaction Processing - Part 5: Application context proforma and guidelines when using OSI TP (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Розподілене оброблення транзакцій. Частина 5. Проформа контексту застосування та рекомендації з використання OSI ТР)

ISO/IEC 10026-6:1995 Information technology - Open System Interconnection - Distributed Transaction Processing - Part 6: Unstructured Data Transfer (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Розподілене оброблення транзакцій. Частина 6. Передача неструктурованих даних)

ISO/IEC 10027:1990 Information technology - Information Resource Dictionary System (IRDS) framework (Інформаційні технології. Середовище системи словників інформаційних ресурсів)

ISO/IEC 10164-4:1992/Cor 1:1994/Amd 1:1995/Cor 1:1996/Cor 2:1999 (ITU-T X. 733, 1992) Information technology - Open System Interconnection - Systems Management - Part 4: Alarm reporting function (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Системне керування. Частина 4. Функція оголошення тривоги)

ISO/IEC 10164-4:1992/Amd 1:1995 Implementation conformance statement proformas (Взірцева інструкція виконання відповідності)

ISO/IEC 10164-5:1993/Cor1:1994/Amd 1:1995/Cor 1:1996/Cor 2:1999 (ITU-T X. 734,1992) Information technology - Open System Interconnection - Systems management - Part 5: Event Report Management Function (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Системне керування. Частина 5. Функція керування повідомленнями про події)

ISO/IEC 10164-5:1993/Amd 1:1995 Implementation conformance statement proformas (Взірцева інструкція виконання відповідності)

ISO/IEC 10164-6:1993/Amd 1:1996/Cor 1:1996 (ITU-T X. 735, 1992) Information technology - Open System Interconnection - Systems Management - Part 6: Log control function (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Системне керування. Частина 6. Реєстраційна функція керування)

ISO/IEC 10164-6:1993/ Amd 1:1996 Implementation conformance statement proformas (Взірцева інструкція виконання відповідності)

ISO/IEC 10164-7:1992/Amd 1:1995/Cor 1:1996 [ITU-T X. 736(1992)] Information technology - Open System Interconnection - Systems Management - Part 7: Security alarm reporting function (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Системне керування. Частина 7. Повідомлення про функцію захисту за тривогою)

ISO/IEC 10164-7:1992/Amd 1:1995 Implementation conformance statement proformas (Взірцева інструкція виконання відповідності)

ISO/IEC 10164-10:1995/Cor 1:1999 (ITU-T X. 742, 1993) Information technology - Open System Interconnection - Systems Management - Part 10: Usage metering function for accounting purposes (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Системне керування. Частина 10. Функція вимірювання використання для пояснення цілей)

ISO/IEC 10164-10:1995/Amd 1:1998 Implementation conformance statement proformas (Взірцева інструкція виконання відповідності)

ISO/IEC 10179:1996/Cor 1:2001 Information technology- Processing languages - Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL) (Інформаційні технології. Оброблення мов. Семантика стилю документу та мова технічних вимог (DSSSL))

ISO/IEC 10180:1995 Information technology - Processing languages - Standard Page Description Language (SPDL) (Інформаційні технології. Оброблення мов. Мова опису стандартних сторінок (SPDL))

ISO/IEC 10206:1991 Information technology - Programming languages - Extended Pascal (Інформаційні технології. Мови програмування. Розширений Паскаль)

ISO/IEC 10279:1991 Information technology - Programming languages - Full BASIC (Інформаційні технології. Мови програмування. Повний Бейсик)

ISO/IEC 10279:1991/Amd 1:1994 Modules and single character input enhancement (Модулі та розширення запровадження поодиноких символів)

ISO 10303:1996/Cor 1:2000 Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange (Системи автоматизації виробництва й інтеграція. Подання даних програми й обмін)

ISO/IEC 10367:1991 Information technology - Standardized coded graphic character sets for use in 8-bit codes (Інформаційні технології. Стандартизований кодовий набір графічних символів для використання у 8-бітних кодах)

ISO/IEC 10514-1:1996 Information technology - Programming languages - Part 1: Modula-2, Base Language (Інформаційні технології. Мови програмування. Частина 1, Modula-2, Основна мова)

ISO/IEC 10514-2:1998 Information technology - Programming languages - Part 2: Generics Modula-2 (Інформаційні технології. Мови програмування. Частина 2. Настроювана Modula-2)

ISO/IEC 10514-3:1998 Information technology - Programming languages - Part 3: Object Oriented Modula-2 (Інформаційні технології. Мови програмування. Частина 3. Об’єктно-орієнтована Modula-2)

ISO/IEC ISP 10607-1:1995 Information technology- International Standardized Profiles AFTnn - File Transfer, Access and Management - Part 1: Specification of ACSE, Presentation and Session protocols for the use by FTAM (Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AFTnn. Передавання файлів, доступ та керування. Частина 1. Специфікація ACSE, протокол рівнів подавання та сесії для використання FTAM)

ISO/IEC ISP 10607-2:1995 Information technology- International Standardized Profiles AFTnn - File Transfer, Access and Management - Part 2: Definition of document types, constraint sets and syntaxes (Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AFTnn. Передавання файлів, доступ та керування. Частина 2. Визначення типів документу, набору обмежень та синтаксису)

ISO/IEC ISP 10607-3:1995 Information technology- International Standardized Profiles AFTnn - File Transfer, Access and Management - Part 3: AFT11 - Simple File Transfer Service (unstructured) (Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AFTnn. Передавання файлів, доступ та керування. Частина 3. AFT 11. Сервіс простого передавання файла)

ISO/IEC ISP 10607-4:1995 Information technology- International Standardized Profiles AFTnn - File Transfer, Access and Management - Part 4: AFT12 - Positional File Transfer Service (flat) (Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AFTnn. Передавання файлів, доступ та керування. Частина 4. AFT12. Позиційні послуги передавання файлу)

ISO/IEC ISP 10607-5:1995 Information technology - International Standardized Profiles AFTnn - File Transfer, Access and Management - Part 5: AFT22 - Positional File Access Service (flat) (Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AFTnn. Передавання файлів, доступ та керування. Частина 5. AFT22. Позиційні послуги передавання файла)

ISO/IEC ISP 10607-6:1995 Information technology - International Standardized Profiles AFTnn - File Transfer, Access and Management - Part 6: AFT3 - File Management Service (Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AFTnn. Передавання файлів, доступ та керування. Частина 6.AFT3, Послуги керування файлами)

ISO/IEC 10641:1993 Information technology- Computer graphics and image processing - Conformance testing of implementations of graphics standards (Інформаційні технології Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Випробовування відповідності виконання стандартів графіки)

ISO/IEC 10646-1:2000 Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) - Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane (Інформаційні технології. Універсальний мультиоктегний кодовий набір символів (UCS), Частина 1. Архітектура і базова мультилінгвістична плата)

ISO/IEC 10728:1993 Information technology - Information Resource Dictionary System (IRDS) Services Interface (Інформаційні технології. Інтерфейс послуг системи словників інформаційних ресурсів)

ISO/IEC 10728:1993/Amd 1:1995 С language binding (Прив’язка до мови Сі)

ISO/IEC 10728:1993/Amd 2:1996 Ada language binding (Прив’язка до мови Ада)

ISO/IEC 10728:1993/Amd 3:1996 CORBA IDL binding (Прив’язка до мови CORBA IDL)

ISO/IEC 10728:1993/Amd 4:1998 RPC IDL binding (Прив’язка до мови RPC IDL)

ISO/IEC 10744:1997 Information technology- Hypermedia/Time-based Structuring Language (HyTime) (Інформаційні технології. Hypermedia/Time-базована структурована мова)

ISO/IEC PDTR 11017:1998 Information technology- Framework for internationalization (Інформаційні технології. Середовище інтернаціоналізації)

ISO/IEC 11072:1992 Information technology - Computer graphics - Computer Graphics Reference Model (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка. Еталонна модель комп’ютерної графіки)

ISO/IEC 11730:1994 Information technology- Programming languages - Form Interface Management System (FIMS) (Інформаційні технології. Мови програмування. Система керування форм-базованим інтерфейсом)

ISO/IEC 11756:1999 Information technology - Programming languages - M (Інформаційні технології. Мови програмування. М)

ISO/IEC ISP 12061-1:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profiles: OSI Distributed Transaction Processing - Part 1: Introduction to the Transaction Processing Profiles (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-оброблення транзакцій. Частина 1. Вступ у профілі оброблення транзакцій)

ISO/IEC ISP 12061-2:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profiles: OSI Distributed Transaction Processing - Part 2: Support of OSI TP APDUs (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-оброблення транзакцій. Частина 2. Підтримка OSI TP APDUs)

ISO/IEC ISP 12061-3:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profiles: OSI Distributed Transaction Processing - Part 3: Support of CCR APDUs (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-оброблення транзакцій. Частина 3. Підтримка автоматизованого пошуку APDUs)

ISO/IEC ISP 12061-4:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profiles: OSI Distributed Transaction Processing - Part 4: Support of Session, Presentation and ACSE PDUs (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-оброблення транзакцій. Частина 4. Підтримка сеансового та представницького рівнів ACSE PDUs)

ISO/IEC ISP 12061-5:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profile: OSI Distributed Transaction Processing - Part 5: Application supported transactions - Polarized control (ATP11) (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-обробпення транзакцій. Частина 5. Застосування, що підтримується транзакціями. Направлений контроль)

ISO/IEC ISP 12061-6:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profiles: OSI Distributed Transaction Processing - Part 6: Application supported transactions - Shared control (ATP12) (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-обробпення транзакцій. Частина 6. Застосування, що підтримується транзакціями. Контроль під’єднання)

ISO/IEC ISP 12061-7:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profiles: OSI Distributed Transaction Processing - Part 7: Provider supported unchained transactions - Polarized control (ATP21) (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-обробпення транзакцій. Частина 7. Постачальник, що підтримує непослідовні транзакції. Направлений контроль (АТР21))

Направлений ISO/IEC ISP 12061-8:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profiles: OSI Distributed Transaction Processing - Part 8: Provider supported unchained transactions - Shared control (ATP22) (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-оброблення транзакцій. Частина 8. Постачальник, що підтримує непослідовні транзакції. Контроль підключень (АТР22))

ISO/IEC ISP 12061-9:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profiles: OSI Distributed Transaction Processing - Part 9: Provider supported chained transactions - Polarized control (ATP31) (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-оброблення транзакцій. Частина 9. Постачальник, що підтримує послідовні транзакції. Направлений контроль (АТР31))

ISO/IEC ISP 12061-10:1995 Information technology - Open System Interconnection - International Standardized Profiles: OSI Distributed Transaction Processing - Part 10: Provider supported chained transactions - Shared control (ATP32) (Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем (OSI). Міжнародні стандартизовані профілі: розподілене OSI-оброблення транзакцій. Частина 10. Постачальник, що підтримує послідовні транзакції. Контроль під’єднань (АТР32))

ISO/IEC 12087-1:1995 Information technology - Computer graphics and image processing - Image Processing and Interchange (IPI) - Functional specification - Part 1: Common architecture for imaging (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Оброблення зображень та обмін (ІРІ). Функціональна специфікація. Частина 1. Загальна архітектура для відображення)

ISO/IEC 12087-2:1994/Cor 1:1997 Information technology - Computer graphics and image processing - Image Processing and Interchange (IPI) - Functional specification - Part 2: Programmer’s imaging kernel system application program interface (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Оброблення зображень та обмін (ІРІ). Функціональна специфікація. Частина 2. Програмістський API-базової системи відображення)

ISO/IEC 12087-3:1995 Information technology - Computer graphics and image processing - Image Processing and Interchange (IPI) - Functional specification - Part 3: Image Interchange Facility (IIF) (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Оброблення зображень та обмін (ІРІ). Функціональна специфікація. Частина 3. Засіб обміну зображеннями (IIF))

ISO/IEC 12087-3:1995/Amd 1:1996 Type definition, scoping, and logical views for image interchange facility (Визначення типів, ділянки дії та логічні уявлення для засобів обміну зображеннями)

ISO/IEC 12087-5:1998/Cor 1:2001 Information technology - Computer graphics and image processing - Image Processing and Interchange (IPI) - Functional specification - Part 5: Basic Image Interchange Format (BIIF) (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Оброблення зображень та обмін (ІРІ). Функціональна специфікація. Частина 5. Основний формат обміну зображеннями (BI1F))

ISO/IEC 12088-4:1995 Information technology - Computer graphics and image processing - Image processing and interchange - Application program interface language bindings - Part4:C (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Оброблення зображень та обмін. Мовні прив’язки до АРІ. Частина 4. СІ)

ISO/IEC 12089:1997 Information technology - Computer graphics and image processing - Encoding for the Image Interchange Facility (IIF) (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Кодування для засобів обміну зображеннями (IIF))

ISO/IEC 12227:1995 Information technology - Programming languages - SQL/Ada Module Description Language (SAMeDL) (Інформаційні технології. Мови програмування. Мова специфікацій модулів SQL/Ада (SAMeDL))

ISO/IEC 13210:1999 Information technology - Requirements and Guidelines for Test Methods Specifications and Test Method Implementations for Measuring Conformance to POSIX Standards (Інформаційні технології. Вимоги та настанови щодо специфікацій тест-методів та реалізації тест- методів при встановленні відповідності до POSIX-стандартів)

ISO/IEC 13211-1:1995 Information technology - Programming languages - Prolog - Part 1: General core (Інформаційні технології. Мови програмування. Пролог. Частина 1. Головне ядро)

ISO/I EC 13211-2:2000 Information technology - Programming languages - Prolog - Part 2: Modules (Інформаційні технології. Мови програмування. Пролог. Частина 2. Модулі)

ISO/IEC 13249-1:2000 Information technology - Database languages - SQL multimedia and application packages - Part 1: Framework (Інформаційні технології. Мови баз даних. Мультимедіа SQL та пакети застосувань. Частина 1. Середовище)

ISO/IEC 13249-2:2000 Information technology - Database languages - SQL multimedia and application packages - Part 2: Full-Text (Інформаційні технології. Мови баз даних. Мультимедіа SQL та пакети застосувань. Частина 2. Повнотекстові бази даних)

ISO/IEC 13249-3:2000 Information technology- Database languages - SQL multimedia and application packages - Part 5: Spatial (Інформаційні технології. Мови баз даних. Мультимедіа SQL та пакети застосувань. Частина 3. Просторові бази даних)

ISO/IEC 13249-5:2000 Information technology- Database languages - SQL multimedia and application packages - Part 5: Still Image (Інформаційні технології. Мови баз даних. Мультимедіа SQL та пакети застосувань. Частина 5. Нерухоме зображення)

ISO/IEC 13719-1:1998 Information technology - Portable Common Tool Environment (PCTE) - Part 1: Abstract specification (Інформаційні технології. Мобільне загальне інструментальне середовище (РСТЕ). Частина 1. Абстрактні специфікації)

ISO/IEC 13719-2:1998 Information technology - РСТЕ - Part 2: С programming language binding (Інформаційні технології. Мобільне загальне інструментальне середовище (РСТЕ). Частина 2. Прив’язка до мови програмування СІ)

ISO/IEC 13719-3:1998 Information technology - РСТЕ - Part 3: Ada programming language binding (Інформаційні технології. Мобільне загальне інструментальне середовище (РСТЕ). Частина 3, Прив’язка до мови програмування Ада)

ISO/IEC 13719-4:1998 Information technology - РСТЕ - Part 4: IDL binding (Interface Definition Language) (Інформаційні технології. Мобільне загальне інструментальне середовище (РСТЕ). Частина 4. Прив’язка до IDL)

ISO/IEC 13751:2001 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Programming language Extended APL (Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище та системний інтерфейс. Мова програмування Розширений APL).

ISO/IEC 13816:1997 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Programming language ISLISP (Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище та системний інтерфейс. Мова програмування ISLISP).

ISO/IEC 13817-1:1996 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Vienna Development Method - Specification Language - Part 1: Base language (Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище та системний інтерфейс. Віденський метод розробки. Мова специфікацій. Частина 1. Основна мова)

ISO/IEC DIS 14394 Information technology - Directory Services C Language Interfaces - Binding for API (Інформаційні технології. Сі-мовний інтерфейс послуг каталогу. Прив’язка до АРІ)

ISO/IEC 14478-1:1998 Information technology- Computer graphics and image processing - Presentation Environment for Multimedia Objects (PREMO) - Part 1: Fundamentals of PREMO (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Середовище подання для мультимедіа об’єктів (PREMO). Частина 1. Основи PREMO)

ISO/IEC 14478-2:1998 Information technology - Computer graphics and image processing - PREMO - Part 2: Foundation Component (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Середовище подання для мультимедіа об’єктів (PREMO). Частина 2. Основні компоненти)

ISO/IEC 14478-3:1998 Information technology - Computer graphics and image processing - PREMO - Part 3: Multimedia Systems Services (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Середовище подання для мультимедіа об’єктів (PREMO). Частина 3. Служба мультимедіа систем)

ISO/IEC 14478-4:1998 Information technology - Computer graphics and image processing - PREMO - Part 4: Modeling, rendering and interaction component (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Середовище подання для мультимедіа об’єктів (PREMO). Частина 4. Моделювання, rendering та взаємодія компонентів)

ISO/IEC 14519:1999 Information technology - POSIX Ada Language Interfaces - Binding for System Application Program Interface (API) - Realtime Extensions (Інформаційні технології. POSIX-Ада мовний інтерфейс. Прив’язка до АРІ. Розширення для реального масштабу часу)

ISO/IEC 14651:2001 Information technology - International string ordering and comparison - Method for comparing character strings and description of the common template tailorable ordering (Інформаційні технології. Міжнародне упорядкування рядків та зіставлення. Метод для порівняння символьних рядків та опис підгонки загальних шаблонів)

ISO/IEC 14772-1:1998 Information technology - Computer graphics and image processing - The Virtual Reality Modeling Language - Part 1: Functional specification and UTF-8 encoding (Інформаційні технології. Комп’ютерна графіка й оброблення зображень. Мова моделювання віртуальної реальності (VRML). Частина 1. Функціональні специфікації та UTF-8 кодування)

ISO/IEC 14834:1996 Information technology - Distributed Transaction Processing - The XA Specification (Інформаційні технології. Розподілене оброблення транзакцій. ХА-специфікація)

ISO/IEC 14882:1998 Programming languages - C++ (Мови програмування C++)

ISO/IEC 15068-2:1999 Information technology - POSIX System Administration - Part 2: Software Administration (Інформаційні технології. Системне POSIX-адміністрування. Частина 2. Програмне адміністрування)

ISO/IEC FCD 15068-3 Information technology - POSIX System Administration - Part 3: User and Group Account Administration (Інформаційні технології. Системне POSIX-адміністрування. Частина 3. Адміністрування користувачів та облікових записів груп)

ISO/IEC DIS 15068-4 Information technology - POSIX System Administration - Part 4: Print Administration (Інформаційні технології. Системне POSIX-адміністрування, Частина 4. Адміністрування друку)

ISO/IEC FPDISP 15287-1 Information technology- Programming languages, their environments and system software interfaces - International Standardized Profiles PSEnn - Portable Operating System Interface (POSIX) OSE Profiles - Part 1: PSE10-HIP - POSIX Supercomputing Application Environment Profile (Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище та системний інтерфейс. Міжнародні стандартизовані профілі PSEnn. POSIX OSE Профілі. Частина 1. PSE10-HIP. Профіль POSIX-середовища суперкомп’ютерних застосувань)

ISO/IEC ISP 15287-2:2000 Information technology - Standardized Application Environment Profile - Part 2: POSIX Realtime Application Support (АЕР) (Інформаційні технології. Міжнародний стандартизований профіль середовища застосувань. Частина 2. POSIX-підтримка застосувань реального часу)

ISO/IEC ISP 15287-2:2000/AWI Amd1/AWI Amd2 Embedded Systems Profile (Вмонтований системний профіль)

ISO/IEC DIS 15298 Information technology - OSI Applications Program Interface - File Transfer, Access, and Management (C language) (Інформаційної технології. OSI API. Передача файлів, доступ та керування (мова СІ))

ISO/IEC TR 15580:2001 Information technology - Programming languages - Fortran - Floating-point exception handling (Інформаційні технології. Мови програмування. Фортран. Оброблення виняткових ситуацій рухомої крапки)

ISO/IEC TR 15581:1998 Information technology - Programming languages - Fortran - Enhanced data type facilities (Інформаційні технології. Мови програмування. Фортран. Розширені засоби тилів даних)

ISO/IEC 15851:1999 Information technology - Communication protocol - Open MUMPS Interconnect (Інформаційні технології. Комунікаційний протокол. Відкрите MUMPS-підключення)

ISO/IEC 15852:1999 Information technology - Programming languages - M Windowing API (Інформаційні технології. Мови програмування. М-віконний АРІ)

ISO/IEC DIS 15879 Information technology - Systems management - Distributed software administration - DOE-RPC interoperability (XDSA-DCE) (Інформаційної технології. Керування системами. Адміністрування розподіленим програмним забезпеченням. DCE-RPC сумісність)

ISO/IEC 15897:1999 Information technology - Programming languages, their environment and system software interfaces - Procedures for registration of cultural elements (Інформаційні технології. Мови програмування, їхні середовище та системний інтерфейс. Процедури для реєстрації культурних елементів).

1.3 Відповідність

Недоцільно вимагати відповідності положенням Настанови, оскільки вона не містить якихось обов’язкових вимог. Настанова призначена для використання тільки як джерело посилань.

1.4 Методи випробовування

Не застосовують.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online