Разъяснение относительно правомерности требований Киевской городской санэпидемстанции о необходимости проведения комплексной государственной экспертизы проекта строительства жилого дома и хозяйственных сооруж...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
Роз’яснення:

Щодо правомірності вимог Київської міської санепідемстанції про необхідність проведення комплексної  державної експертизи  проекту будівництва житлового будинку та господарських споруд, реконструкції існуючого житлового будинку по вул. Олегівській, 43-а в Шевченківському р-ні         м. Києва.


Прийняті архітектурно-планувальні та технічні рішення  двоквартирного   житлового будинку № 1 з поверховістю вище двох поверхів не є традиційними  для індивідуального садибного будинку І-ІІ категорії складності (згідно з правилами визначення поверховості житлового будинку відповідно до  додатка  В (пункт В.9) державних будівельних норм  з проектування житла  ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення",  встановлено: “при визначенні поверховості надземної частини будинку до кількості поверхів включають усі надземні поверхи (включаючи мансардний), у тому числі технічний і цокольний, якщо верх його перекриття знаходиться вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м".)

Крім того, за наявною інформацією, вказана земельна ділянка перебуває в археологічній охоронній зоні та зоні охоронюваного природного ландшафту (гора Щекавиця). На суміжній ділянці (вул. Олегівська, 41) розміщена пам’ятка археології місцевого значення - фундаменти церкви ХІІ ст.

Згідно зі ст. 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" погодження програм та проектів архітектурних перетворень на охоронюваних територіях, а також проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини, належить до компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, в даному випадку - Державної служби охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України.

Також проектом передбачено розміщення житлового будинку без відступу від червоних ліній, що не відповідає вимогам пункту 3.32 ДБН 360-92360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень", згідно з яким житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній житлових вулиць не менше 3 м.

Виходячи із зазначеного та на підставі наказу Держбуду України від 12.11.2003 № 187 „Про затвердження переліку об’єктів, затвердження проектів будівництва яких не потребує висновку комплексної державної експертизи” зазначений проект 4-поверхового житлового будинку за архітектурними, конструктивними та технічними ознаками можна віднести до архітектурно та технічно складних об’єктів, які згідно з додатком  "Категорії складності об’єктів цивільного призначення" державних будівельних норм  А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" відповідають вимогам ІІІ категорії та потребують комплексного експертного висновку.


БУДСТАНДАРТ Online