Постановление от 30.04.1985 № 186 Об утверждении Примерного устава жилищно-строительного кооператива

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


            П О С Т А Н О В А
         РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
   Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного
              кооперативу
        Із змінами, внесеними згідно з
               Постановами РМ УРСР
         N 395 від 31.10.85
         N 241 від 03.07.86
         N 314 від 01.09.86
         N 24 від 28.01.88
         N 89від 21.03.89
               Постановою КМ УРСР
         N 163 від 22.08.91
                 Постановами КМ
         N 848 від 11.10.93
         N 467 від 08.07.94 )

   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1.  Відповідно  до  статті  137 Житлового кодексу УРСР
 затвердити Примірний статут житлово-будівельного
кооперативу, що додається.
   2. Затвердити форму ордера на жиле приміщення в будинку
житлово-будівельного кооперативу згідно з додатком.
   Ордер вручається члену житлово-будівельного кооперативу, на
ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При
одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх
заміняють) членів сім'ї, включених в ордер, а також зобов'язання,
передбачені пунктом 48 Примірного статуту житлово-будівельного
кооперативу.
   3. Виконавчим  комітетам   обласних,   Київської   і
Севастопольської міських  Рад  народних  депутатів забезпечити
виготовлення бланків ордерів і постачання їх виконавчим комітетам
районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів, а
також контроль за зберіганням і використанням цих бланків.
   4. Виконавчим   комітетам   обласних,   Київської   і
Севастопольської міських Рад народних депутатів, міністерствам і
відомствам УРСР  довести  до  відома  підприємств,  установ,
організацій, житлово-будівельних  кооперативів  та  населення
Примірний  статут житлово-будівельного кооперативу і провести
необхідну роз'яснювальну роботу по його застосуванню.
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
   постанову Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1972 р., N 297
"Про затвердження  Типового   статуту   житлово-будівельного
кооперативу" (ЗП УРСР, 1972 р., N 7, ст. 57);
   постанову Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1982 р. N 79 "Про
внесення змін і доповнень до Типового статуту житлово-будівельного
кооперативу" (ЗП УРСР, 1982 р., N 2, ст. 19).
   6. Ця постанова вводиться в дію з 1 вересня 1985 року.

   Голова Ради Міністрів УРСР         О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР    К.БОЙКО
   м. Київ, 30 квітня 1985 р.,
       N 186
                       Затверджений
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 30 квітня 1985 р. N 186
             ПРИМІРНИЙ СТАТУТ
         житлово-будівельного кооперативу

      I. Порядок організації житлово-будівельного
              кооперативу

   1. Житлово-будівельний кооператив організується  з  метою
забезпечення житлом  членів кооперативу і членів їх сімей шляхом
будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а  у
випадках, передбачених законодавством,  - одно- і двоквартирних
жилих будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого
жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти
кооперативу з  допомогою  банківського  кредиту, а також для
наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками).
   2. Житлово-будівельні   кооперативи  організуються  при
виконавчих комітетах місцевих Рад  народних  депутатів,  при
підприємствах, установах і організаціях. Рішення про організацію
кооперативів  при  підприємствах,  установах,  організаціях
приймаються з урахуванням пропозицій трудових колективів.
   При виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів за
пропозиціями районних (міських) комітетів  комсомолу,  а  при
підприємствах, установах і організаціях - за пропозиціями трудових
колективів, комсомольських  і  профспілкових  організацій  цих
підприємств, установ,  організацій  організуються  молодіжні
житлово-будівельні кооперативи. ( Пункт 2 доповнено абзацом другим
згідно з Постановою РМ УРСР N 395 від 31.10.85 )
   До кооперативів, що організуються при виконавчих комітетах
місцевих Рад  народних  депутатів,  приймаються громадян, які
перебувають у відповідному виконавчому комітеті на обліку бажаючих
вступити до кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на
вступ до кооперативу поза чергою).
   До кооперативів,  що  організуються  при  підприємствах,
установах, організаціях, приймаються працівники цих підприємств,
установ, організацій, які перебувають на обліку бажаючих вступити
до кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на вступ до
кооперативу поза чергою), а також інші громадяни у випадках,
передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР. У порядку
доукомплектування  до зазначених кооперативів за направленням
виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів можуть бути
прийняті громадяни, зазначені в абзаці третьому цього пункту.
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою РМ УРСР N 24 від 28.01.88 )
   При підприємстві,  установі,   організації  з  дозволу
виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів  може  організовуватися  кооператив  для
працівників кількох   підприємств,   установ,   організацій,
розташованих у даному населеному пункті.
   3. Число громадян,  які  вступають  до  організовуваного
кооперативу, повинно  відповідати  кількості квартир у жилому
будинку (будинках) кооперативу, запланованому до будівництва.
   При будівництві одно- і  двоквартирних  жилих  будинків
садибного типу  число  громадян,  необхідне  для  організації
кооперативу, визначається виконавчим комітетом районної, міської,
районної в місті Ради народних депутатів,  але не може бути менше
5 чоловік.
   4. Виконавчий комітет місцевої Ради народних депутатів або
адміністрація підприємства,  установи,  організації  чи  орган
кооперативної або іншої громадської організації і профспілковий
комітет на підставі заяв громадян, які перебувають на обліку
бажаючих вступити до кооперативу (у списку осіб, які користуються
правом на  вступ до кооперативу поза чергою), з додержанням
установленої черговості складають списки громадян, які вступають
до даного кооперативу, і членів їх сімей та проводять загальні
збори громадян, на яких приймається рішення  про організацію
кооперативу.
   Рішення зборів про організацію кооперативу, список громадян,
які вступають до кооперативу, і членів їх сімей, що виявили
бажання оселитися в будинку кооперативу, затверджуються виконавчим
комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів. При цьому, з урахуванням заяв громадян і виходячи з
вимог пункту 28 цього Примірного статуту, визначаються типи
квартир (однокімнатні, двокімнатні і т. ін.), які надаватимуться
вказаним громадянам.
   Розподіл квартир між членами кооперативу провадиться перед
здачею жилого будинку в експлуатацію.
   5. Після   затвердження   рішення   про  організацію
житлово-будівельного кооперативу  скликаються  загальні  збори
громадян, які  вступають до організовуваного кооперативу, для
прийняття статуту кооперативу.
   Житлово-будівельний кооператив діє на підставі  статуту,
прийнятого відповідно  до  цього  Примірного  статуту  і
зареєстрованого у виконавчому комітеті Ради народних депутатів,
який затвердив рішення про організацію кооперативу. Зміни  і
доповнення, що вносяться до статуту кооперативу, також підлягають
реєстрації.
   З дня реєстрації статуту кооператив набуває прав юридичної
особи.
   Кооператив користується штампом і печаткою з зазначенням
свого найменування.
   6. Загальні збори членів кооперативу обирають правління та
ревізійну комісію. Збори також затверджують погоджені з виконавчим
комітетом і будівельною організацією проект і зведений кошторис на
будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель і
встановлюють розмір вступного внеску. ( Пункт 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 24 від
28.01.88 )

  II. Прийом громадян  до  членів  житлово-будівельного
              кооперативу

   7. Громадяни  приймаються  до членів житлово-будівельного
кооперативу після досягнення ними вісімнадцятирічного віку, а ті,
що одружилися або влаштувалися на роботу в передбачених законом
випадках до досягнення зазначеного віку, - відповідно з часу
одруження або влаштування на роботу. Непевнолітній спадкоємець
члена кооперативу, який проживає разом з ним, може бути прийнятий
до членів кооперативу з тим, щоб до досягнення ним повноліття його
права і обов'язки здійснював опікун (піклувальник).
   До членів житлово-будівельного кооперативів приймаються особи
віком до 30 років. ( Пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою РМ УРСР N 395 від 31.10.85 )
   8. До членів кооперативу приймаються громадяни, які постійно
проживають у даному населеному пункті і перебувають на обліку
бажаючих вступити  до  житлово-будівельного  кооперативу  або
користуються правом позачергового прийому до членів кооперативу, а
також громадяни, зазначені у пункті 37, абзаці першому пункту 43 і
абзаці першому пункту 55 цього Примірного статуту.
   Незалежно від проживання у даному населеному пункті до членів
кооперативу приймаються громадяни, які в установленому порядку
перебувають у цьому населеному пункті на обліку бажаючий вступити
до кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на вступ до
кооперативу поза чергою).
   До членів житлово-будівельного кооперативу, організовуваного
в селі або в селищі, можуть прийматися також громадяни, які
постійно проживають і перебувають на обліку бажаючих вступити до
кооперативу (у списку осіб, які користуються правом на вступ до
кооперативу поза чергою) в іншому населеному пункті в межах даного
району.
   У випадках і в порядку, встановлених законодавством Союзу РСР
і Української РСР, до членів кооперативу можуть прийматися й інші
громадяни, які проживають поза межами даного населеного пункту.
   9. Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до
житлово-будівельного кооперативу,  приймаються   до   членів
організовуваного кооперативу в порядку черговості.
   Черговість прийому до членів кооперативу визначається за
часом взяття на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного
кооперативу (включення до списків осіб, які користуються правом
першочергового вступу до кооперативу).
   У першу чергу до членів житлово-будівельного кооперативу
приймаються громадяни:
   1) які перебувають на обліку для одержання жилих приміщень у
будинках державного або громадського житлового фонду;
   2) які користуються відповідно до частини другої статті 21 і
статті 45 Житлового кодексу УРСР правом першочергового одержання
жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового
фонду; ( Підпункт 2 абзацу третього пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою РМ УРСР N 241 від 03.07.86 )
   3) з числа молодих сімей при народженні дитини у перші три
роки після шлюбу;
   4) з числа осіб, які належать до інвалідів війни; ( Абзац
третій пункту 9 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N
467 від 08.07.94 )
   5) з числа осіб, на яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
(стаття 10) . ( Абзац третій пункту 9 доповнено
підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 467 від
08.07.94 )
   Поза чергою  до  членів  житлово-будівельного кооперативу
приймаються громадяни:
   1) які користуються відповідно до статті 46 Житлового кодексу
УРСР правом позачергового одержання жилих приміщень у будинках
державного або громадського житлового фонду;
   2) зазначені  у  статті  171  Житлового  кодексу  УРСР.
   Законодавством Союзу  РСР  і  Української  РСР  право
першочергового і   позачергового   прийому   до   членів
житлово-будівельного кооперативу може бути  надане  й  іншим
громадянам.
   До членів  молодіжних  житлово-будівельних  кооперативів
громадяни, які мають право на вступ до нових  кооперативів,
приймаються з додержанням черговості між ними, що визначається
відповідно до вимог цього пункту. ( Пункт 9 доповнено абзацом
одинадцятим згідно з Постановою РМ УРСР N 395 від
31.10.85 )
   До членів   діючого   житлово-будівельного  кооперативу
приймаються перш за все громадяни, які користуються переважним
правом на вступ до даного кооперативу, а в разі їх відсутності -
інші громадяни відповідно до черговості, встановленої у цьому
пункті, якщо інше не передбачене законодавством СРСР.
   10. Громадяни, яких включено до затвердженого виконавчим
комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних
депутатів  списку  осіб,  що  вступають  до організовуваного
житлово-будівельного  кооперативу,  вважаються  членами  цього
кооперативу з дня реєстрації статуту, а громадяни, яких прийнято
до діючого житлово-будівельного кооперативу, - з дня затвердження
виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів рішення загальних зборів членів кооперативу про
прийом до кооперативу.

    III. Діяльність житлово-будівельного кооперативу.
         Права і обов'язки кооперативу

   11. Будівництво   жилих  будинків   житлово-будівельних
кооперативів здійснюється за типовими проектами (до яких  на
замовлення кооперативів  вносяться  зміни),  а  також  за
індивідуальними проектами.   При   цьому   за   просьбою
житлово-будівельного кооперативу  в  проектах  передбачається
спорудження вбудованих у такі  будинки  гаражів,  спортивних,
культурно-побутових і господарських приміщень для потреб і за
рахунок коштів членів кооперативу за погодженням у встановленому
порядку. ( Абзац пункту 11 в редакції Постанови РМ УРСР N 89
 від 21.03.89 )
   Проектно-кошторисна документація, необхідна для будівництва
кооперативного жилого будинку (будинків) і надвірних будівель,
розробляється  проектними  організаціями  за  рахунок  коштів
кооперативу за цінами, нормами і в порядку, встановленими для
державного житлового будівництва.
   12. Вартість  кооперативних  жилих  будинків  і  квартир
визначається  проектною  організацією  відповідно до вказівок
Державного комітету по архітектурі і містобудуванню при Держбуді
СРСР. ( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановою РМ УРСР N 89 від 21.03.89 )
   За рішенням  загальних  зборів членів кооперативу можуть
застосовуватися поправочні коефіцієнти в розмірі  до  десяти
процентів вартості квартир залежно від поверху, орієнтації квартир
та інших місцевих умов.
   Введення поправочних  коефіцієнтів  і визначення вартості
квартир провадяться до розподілу квартир між членами кооперативу.
   13. Замовником по проектуванню та будівництву кооперативних
жилих  будинків  є виконавчі комітети місцевих Рад народних
депутатів, підприємтва,  установи,  організації,  при  яких
організуються житлово-будівельні кооперативи. Технічний нагляд у
цих випадках здійснюється в установленому порядку за рахунок
коштів, передбачуваних у зведених кошторисних розрахунках вартості
будівництва кооперативних жилих будинків.
   Контроль за  будівництвом  жилого  будинку  (будинків)
житлово-будівелього кооперативу здійснюється виконавчим комітетом
місцевої Ради  народних  депутатів,  підприємством, установою,
організацією, при яких організовано кооператив, і  правлінням
кооперативу.
   14. У   випадках,   коли   в   будинку   (будинках)
житлово-будівельного кооперативу за його згодою розміщені  (у
вбудованих і прибудованих приміщеннях) підприємства й установи
торгівлі, громадського  харчування  і   культурно-побутового
обслуговування населення або обладнані приміщення громадького
призначення, вартість робіт, пов'язаних  з  будівництвом  цих
приміщень, після закінчення спорудження будинку відноситься на
баланс підпримств і організацій, які здійснюють експлуатацію
приміщень. Ці підприємства й організації відповідно до договору,
який укладається між ними і кооперативом, беруть участь у спільних
витратах кооперативу по експлуатації жилого будинку (будинків) та
утриманню придомової території пропорційно площі належної їм
частини будинку, а також у витратах кооперативу по капітальному
ремонту  будинку  (будинків)  пропорційно балансовій вартості
зазначеної частини будинку. ( Пункт 14 із змінами, внесеними
згідно з Постановою РМ УРСР N 24 від 28.01.88 )
   15. Житлово-будівельний кооператив здійснює експлуатацію і
ремонт належного йому жилого будинку (будинків) та утримання
придомової території і рахунок коштів кооперативу на засадах
самооплатності.
   Витрати житлово-будівельного  кооперативу  по  технічному
обслуговуванню водопровідних, каналізаційних, теплофікаційних та
електричних мереж  і  обладнання  в  будинку  (будинках)
відшкодовуються кооперативу підприємвами, які одержують доходи від
експлуатації цих мереж і обладнання.
   Плата за користування тепловою й електричною енергією, газом,
водопроводом і каналізацією в будинку кооперативу провадиться за
тарифами, встановленими для державного житлового фонду.
   16. Житлово-будівельний кооператив має право:
   1) одержати  в  установленому  порядку  в  безстрокове
користування земельну ділянку для будівництва жилого будинку
(будинків) та надвірних будівель;
   2) одержати банківський кредит на будівництво жилого будинку
(будинків) і надвірних будівель; ( Підпункт 2 пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89
від 21.03.89 )
   3) на  проведення поліпшеного оздоблення та встановлення
більш досконалого обладнання жилого будинку і квартир за рахунок
коштів членів кооперативу; ( Підпункт 3 пункту 16 в редакції
Постанови РМ УРСР N 89 від 21.03.89 )
   4) передати  жилий  будинок  (будинки)  на  технічне
обслуговування деражвній житлово-експлуатаційній організації, а в
сільській місцевості - підприємству, установі, організації, при
якій  організовано  кооператив.  За  клопонням  кооперативу
(кооперативів) для експлуатації жилого будинку (будинків) може в
установленому  порядку  створюватися  житлово-експлуатаційна
організація кооперативу (кооперативів);
   5) укладати договори, пов'язані з будівництвом, експлуатацією
і ремонтом жилого будинку (будинків) і надвірних будівель, їх
добровільним страхуванням та утриманням придомової території, а
також інші договори відвідно до цілей його діяльності;
   6) здавати в оренду тимчасово не використовувані нежилі
приміщення;
   7) організовувати культурно-побутове обслуговування членів
кооперативу і членів їх сімей.
   17. Житлово-будівельний кооператив зобов'язаний:
   1) внести в банк до початку будівництва жилого будинку
(будинків) власні кошти в розмірі не менше тридцяти, а у випадках,
передбачених законодавством СРСР, - не менше двадцяти процентів
кошторисної вартості будівництва жилого будинку (будинків) і
надвірних будівель;
   2) зареєструвати жилий будинок (будинки) в бюро технічної
інвентаризації;
   3) своєчасно  сплачувати внески у погашення банківського
кредиту, одержаного на будівництво жилого будинку (будинків) і
надвірних будівель;
   4) додержувати єдиних правил і норм експлуатації та ремонту
житлового фонду і правил користування  жилими  приміщеннями,
утримання жилого будинку та придомової території;
   5) провадити щорічні відрахування на проведення капітального
ремонту жилого будинку (будинків);
   6) своєчасно провадити ремонт жилого будинку (будинків),
забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинку
(будинків) і жилих приміщень, належно утримувати під'їзди, інші
місця загального користування будинку (будинків) та придомової
території;
   7) провадити внутріквартирний поточний ремонт або сплачувати
вартість ремонту, якщо необхідність у його проведенні викликана
пошкодженням частин будинку, інженерного обладнання або зв'язана з
капітальним ремонтом будинку чи його конструктивних частин;
   8) протягом місяця після закінчення фінансового року подавати
на затвердження до виконавчого комітету відповідної Ради народних
депутатів звіт про фінансово-господарську діяльність за минулий
рік та кошторис доходів і витрат на поточний рік, затверджені
загальними зборами членів кооперативу;
   9) щороку подавати статистичну звітність за встановленою
формою.
   18. Якщо належний житлово-будівельному кооперативу будинок
підлягає знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для
державних або громадських потреб, кооперативу замість будинку, що
зноситься, передається у власність рівноцінний жилий будинок.
   19. Жилий будинок (будинки) і надвірні будівлі належать
житлово-будівельному кооперативу на праві кооперативної власності
(крім квартир у цьому будинку, за які громадянами повністю внесено
пайові внески) і не можуть бути у нього вилучені, продані або
передані ним як у цілому, так і частинами (квартири, кімнати) ні
організаціям,  ні  окремим  особам,  за  винятком  передачі,
здійснюваної при ліквідації кооперативу. ( Пункт 19 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 від
22.08.91 )
   20. Житлово-будівельний кооператив  відповідає  по  своїх
зобов'язаннях усім належним йому майном, на яке згідно з законом
може бути звернене стягнення.
   21. Спори між житлово-будівельним кооперативом та державними
і громадськими організаціями розглядаються в органах державного
арбітражу.
      IV. Кошти житлово-будівельного кооперативу

   22. Кошти житлово-будівельного кооперативу складаються з:
   1) вступних внесків;
   2) пайових внесків;
   3) внесків на проведення капітального ремонту жилого будинку
(будинків);
   4) внесків  на експлуатацію жилого будинку (будинків) і
утримання придомової території;
   5) інших надходжень.
   23. Вступні внески вносяться членами житлово-будівельного
кооперативу,  які  вступили до кооперативу до здачі будинку
(будинків) в експлуатацію. Розмір вступного внеску визначається
загальними зборами членів кооперативу, але не може перевищувати
п'ятдесяти карбованців.
   Вступні і  пайові  внески  члени  житлово-будівельного
кооперативу вносять на рахунок кооперативу в установі банку.
   24. Внески  на проведення капітального ремонту житлового
будинку (бунків) справляються з  членів  житлово-будівельного
кооперативу, виходячи з балансової вартості квартир, у розмірах,
встановлених Радою Міністрів УРСР, а внески на експлуатацію жилого
будинку (будинків) і утримання придомової території - в розмірах,
необхідних для покриття фактичних витрат кооперативу на  ці
потреби, виходячи з жилої площі займаних квартир.
   25. За рішенням загальних зборів членів житлово-будівельного
кооперативу можуть утворюватися спеціальні фонди на цілі, що
відповідають завданням кооперативу (на благоустрій території,
культурно-масову роботу серед членів кооперативу і членів їх
сімей, преміювання членів правління, ревізійної комісії, та інших
членів кооперативу тощо).
   26 Кошти житлово-будівельного кооперативу зберігаються  у
відповідній установі спеціалізованого банку СРСР. ( Пункт 26 із
змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89
від 21.03.89 )

     V. Права і обов'язки членів житлово-будівельного
         кооперативу та членів їх сімей

   27. Особі,  прийнятій  до  членів  житлово-будівельного
кооперативу, за рішенням загальних зборів членів кооперативу,
затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в
місті  Ради  народних  депутатів,  надається  в  безстрокове
користування окрема квартира, що складається з однієї чи кількох
кімнат, відповідно до кількості членів сім'ї, суми її пайового
внеску та граничного розміру жилої площі, передбаченого пунктом 28
цього Примірного статуту.
   Заселення квартир у будинку житлово-будівельного кооперативу
провадиться за ордерами, що видаються  виконавчим  комітетом
районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів.
Відмову у видачі ордеру може бути оскаржено в судовому порядку.
   28. Надання  квартир  у  будинку  житлово-будівельного
кооперативу провадиться в межах 13,65 квадратного метра жилої
площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості
громадян жилою площею в даному населеному пункті. На прохання
члена кооперативу йому надається квартира меншого розміру, але
вище рівня, встановленого у даному населеному пункті для взяття
громадян на квартирний облік.
   Квартира, що надається, має бути благоустроєною стосовно до
умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним
і технічним вимогам. Не допускається заселення однокімнатної
квартири (однієї кімнати) особами різної статі, старшими за
дев'ять років, крім подружжя.
   Квартира надається членові кооперативу на членів його сім'ї,
вказаних  у  заяві про вступ до кооперативу. До цієї заяви
включаються члени сім'ї, які перебувають з ним на обліку бажаючих
вступити до кооперативу. Крім зазначених осіб, член кооперативу
вправі включити до заяви дітей, які народилися після взяття його
на облік, і дружину (чоловіка), що пізніше вселилася у жиле
приміщення, займане тим з подружжя, що перебуває на обліку. Якщо
вселення  дружини (чоловіка) у жиле приміщення подружжя, що
перебуває на обліку, було неможливим, до заяви може бути включений
той з подружжя, що проживає окремо, крім випадків, коли він у
даному населеному  пункті або в приміській зоні забезпечений
жилим приміщенням і не потребує поліпшення житлових умов.
   У випадках, якщо жила площа квартири, передбачена прийнятим
для будівництва типовим  проектом, перевищує для даної сім'ї
зазначену в цьому пункті граничну норму, ця квартира члену
кооперативу надається за умови, що кількість кімнат не перевищує
числа членів сім'ї.
   При наявності у члена кооперативу або у  будь-кого з членів
його сім'ї права на додаткову жилу площу розмір квартири, що
надається, визначається з урахуванням такого права. У цьому разі
допускається надання квартири з кількістю жилих  кімнат,  що
перевищує число членів сім'ї.
   29. Якщо  до  заселення  будинку  житлово-будівельного
кооперативу склад сім'ї члена кооперативу зміниться, в результаті
чого  виділена  йому квартира перестане відповідати вимогам,
передбаченим пунктом 28  цього  Примірного  статуту,  членові
кооперативу, на його прохання, може бути в установленому порядку
надана інша квартира, в будинку цього кооперативу, яка відповідає
складу сім'ї, що змінився. При відсутності такої квартири членові
кооперативу надається раніше виділена квартира або, за  його
бажанням, забезпечується можливість позачергового вступу до іншого
організовуваного  кооперативу.
   30.Член житлово-будівельного кооперативу  має  право:
   1) обирати й бути обраним до органів управління кооперативу
та до ревізійної комісії кооперативу;
   2) у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів
сім'ї, які проживають разом з ним, вселити у займане ним жиле
приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На
вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не
потрібно;
   3) на збереження жилого приміщення при тимчасовій відсутності
незалежно від причин і строку відсутності. Тимчасово відсутній
член кооперативу зберігає права і несе обов'язки, передбачені цим
Примірним статутом;
   4) стягнути з кооперативу вартість проведеного ремонту або
зарахувати її в рахунок внесків на експлуатацію і ремонт будинку у
випадках, коли ремонт займаного приміщення викликаний невідкладною
необхідністю, а кооператив не виконав обов'язків по ремонту;
   5) вийти з кооперативу. Громадянин вважається таким, що
вийшов з кооперативу, з дня подання про це заяви до правління
кооперативу. ( Підпункт 5 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
Постановою РМ УРСР N 24 від 28.01.88 )
   31. Член житлово-будівельного кооперативу має право за згодою
загальних зборів членів кооперативу передати свій пай будь-кому з
постійно  проживаючих  з  ним  членів  сім'ї,  які  досягли
вісімнадцятирічного віку або одружилися чи влаштувалися на роботу
в передбачених законом випадках до досягнення зазначеного віку.
Пай, який є спільною власністю подружжя, може бути переданий
тільки при наявності згоди іншого з подружжя.
   ( Абзац другий пункту 31 втратив чинність на підставі
Постанови КМ УРСР N 163 від 22.08.91 ) Член
житлово-будівельного кооперативу, який повністю виплатив пайовий
внесок за квартиру, в разі вибуття з кооперативу вправі передати
квартиру своїм родичам або іншим особам, які відповідно до
законодавства  мають право на одержання жилого приміщення в
будинках державного і громадського житлового фонду або на вступ до
кооперативу і беруть на себе зобов'язання по додержанню статуту
кооперативу. Зазначена передача допускається за умови, що при
цьому не обмежуються права членів сім'ї які проживають разом з
членом кооперативу, що вибуває. Згода вказаних вище членів сім'ї
(включаючи тимчасово відсутніх) на передачу квартири викладається
в письмовій формі та подається до правління кооперативу разом з
відповідною заявою члена кооперативу. ( Пункт 31 доповнено абзацом
другим згідно з Постановою РМ УРСР N 89 від 21.03.89 )
   Особа,  якій член кооперативу передав пай, користується
перевагою  перед  усіма  іншими  особами на вступ до цього
кооперативу. ( Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно
з Постановою РМ УРСР N 89 від 21.03.89, Постановою КМ
УРСР N 163 від 22.08.91 )
   Спори, що виникають у зв'язку з передачею паю, вирішуються в
судовому  порядку. ( Абзац четвертий пункту 31 із змінами,
внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 від
21.03.89, Постановою КМ УРСР N 163 від 22.08.91 )
   32. Член житлово-будівельного  кооперативу, який потребує
поліпшення житлових  умов (частина друга і третя статті 134
Житлового кодексу  УРСР), має переважне право  на  одержання
квартири пайовий внесок за яку внесено не повністю, що звільнилася
в будинку (будинках) цього кооперативу. ( Абзац в редакції
Постанови РМ УРСР N 314 від 01.09.86, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 від
22.08.91 )
   Якщо є кілька членів кооперативу, які мають переважне право
на одержання вказаної квартири питання про те, кому з них її
надати вирішується загальними зборами членів кооперативу (зборами
уповноважених) з урахуванням часу виникнення потреби в поліпшенні
житлових умов, а також права на пільги відносно черговості прийому
до членів кооперативу. ( Абзац в редакції Постанов РМ УРСР N 314
 від 01.09.86, N 24 від 28.01.88, із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163
від 22.08.91 )
   Якщо у житлово-будівельному кооперативі, організованому при
підприємстві, установі, організації, немає членів кооперативу, які
потребують поліпшення житлових умов, або вони від одержання
вказаної квартири відмовились, ця квартира надається в першу чергу
працівникові даного підприємства, установи, організації за умови
вступу його до кооперативу в порядку, встановленому цим Примірним
статутом. ( Абзац третій пункту 32 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ УРСР N 163 від 22.08.91 )
   При відсутності осіб, зазначених у цьому пункті, або при їх
відмові від одержання вказаної квартири переважне право на її
одержання має член цього кооперативу, який бажає замінити займану
квартиру на іншу з такою ж кількістю кімнат. ( Абзац четвертий
пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163
 від 22.08.91 )
   33. Якщо в квартирі, де проживає член житлово-будівельного
кооперативу, звільнилася кімната (кімнати), пайовий внесок за яку
внесено не повністю, цей член кооперативу користується перевагою
перед  усіма іншими особами на одержання зазначеної кімнати
(кімнат). При відмові його від одержання такої кімнати переважне
право надається іншому членові цього кооперативу, який потребує
поліпшення житлових умов. ( Абзац перший пункту 33 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 від
22.08.91 )
   Заселення вказаної кімнати (кімнат) провадиться за ордером,
який видається виконавчим, комітетом районної, міської, районної в
місті Ради народних депутатів. ( Абзац другий пункту 33 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163
від 22.08.91 )
   34.  Надання  членові  житлово-будівельного  кооперативу
квартири, що звільнилася, пайовий внесок за яку внесено не
повністю,  провадиться  з додержанням вимог абзаців першого,
другого, четвертого і п'ятого пункту 28 цього Примірного статуту.
( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24
 від 28.01.88, в редакції Постанови КМ УРСР N 163
 від 22.08.91 )
   35. При відмові члену житлово-будівельного кооперативу в
наданні  жилого  приміщення,  що  звільнилося,  у  випадках,
передбачених абзацами першим і четвертим пункту 32 і пунктом 33
цього Примірного статуту, спір вирішується у судовому порядку.
( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 314
 від 01.09.86 )
   36. Член житлово-будівельного кооперативу вправі за письмовою
згодою проживаючих разом з ним членів сім'ї, включаючи тимчасово
відсутніх, провести обмін займаного жилого приміщення, з наймачем
жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового
фонду чи з іншим членом житлово-будівельного кооперативу, в тому
числі з проживаючими в іншому населеному пункті, за умови прийому
до членів кооперативу особи, яка вселяється у зв'язку з обміном у
будинок житлово-будівельного кооперативу.
   Член кооперативу або член його сім'ї також має право у
встановленому порядку провести обмін жилої, площі, що припадає на
нього, в тому числі суміжної кімнати або частини кімнати, з
особами, зазначеними в цьому пункті, за умови, що в'їжджаючий у
порядку обміну вселяється як член сім'ї тих, що залишилися
проживати в цьому приміщенні. Якщо обмін частини жилого приміщення
пов'язаний з вибуттям члена кооперативу з кооперативу, то такий
обмін провадиться за умови вступу до кооперативу члена його сім'ї
або особи, яка вселяється як член сім'ї тих, що залишилися
проживати в цьому приміщенні.
   Обмін жилими  приміщеннями  між  членами  того ж самого
житлово-будівельного кооперативу провадиться за рішенням загальних
зборів членів кооперативу. У разі заперечення кооперативу проти
обміну спір вирішується в судовому порядку.
   Обмін не допускається у випадках, зазначених у статті 86
Житлового кодексу УРСР.
   37. Особа, яка вступає до житлово-будівельйого кооперативу у
зв'язку з обміном жилого приміщення, користується перевагою перед
усіма іншими особами на вступ до цього кооперативу. У разі вибуття
члена кооперативу з кооперативу у зв'язку з обміном частини жилого
приміщення така перевага надається одному з членів сім'ї, які
проживали разом з ним, а при відмові членів сім'ї від вступу до
кооперативу - особі, яка вселилася як член сім'ї тих,  що
залишилися проживати в цьому приміщенні. При відмові у прийомі до
кооперативу вказаних осіб спір вирішується в судовому порядку.
   38. Угода про обмін жилими приміщеннями, в тому числі й між
членами того ж самого кооперативу, набирає чинності з моменту
одержання ордерів, що видаються виконавчим комітетом районної,
міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних
депутатів. Відмову у видачі ордера може бути окаржено в судовому
порядку в шестимісячний строк.
   39. Якщо між членом кооперативу і членами його сім'ї не
досягнуто згоди про обмін, то член кооперативу, а також його
дружина, що має право на частину паєнагромадження, можуть вимагати
в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на
приміщення в різних будинках (квартирах).
   40. При обміні жилого приміщення в будинку державного або
громадського  житлового  фонду на жиле приміщення в будинку
житлово-будівельного кооперативу особа, яка вступає до кооперативу
у зв'язку з обміном, зобов'язана внести на рахунок кооперативу в
установі  банку  пайовий  внесок  не  менший,  ніж  розмір
паєнагромадження члена кооперативу, який вибув.
   Якщо особа, яка вступає до кооперативу у зв'язку з обміном, є
з членом кооперативу близьким родичем (батьки, діти, дід, бабка,
рідні брати і сестри), вона звільняється від внесення зазначеного
пайового внеску за умови передачі їй паєнагромадження вибулим
членом кооперативу.
   При обміні жилого приміщення в будинку житлово-будівельного
кооперативу на інше жиле приміщення в будинку цього або іншого
кооперативу провадиться зарахування рівних сум паєнагромаджень.
Різниця у  паєнагромадженнях  має  бути  відповідно  внесена
новоприйнятим членом кооперативу і одержана вибулим з кооперативу.
   41. Член житлово-будівельного кооперативу вправі за згодою
членів сім'ї, які проживають разом з ним, і правління кооперативу
здавати в найом частину жилого приміщення, а в разі тимчасового
виїзду всієї сім'ї - все приміщення.
   У разі відмови правління кооперативу дати згоду на здачу
жилого приміщення в найом спір може бути вирішено в судовому
порядку.
   Договір найму укладається в  письмовій  формі  наступною
реєстрацією в правлінні житлово-будівельного кооперативу.
   До договору   найму  жилого  приміщення  в  будинку
житлово-будівельного кооперативу  застосовуються  правила  про
договір піднайму в будинках державного і громадського житлового
фонду (статті 91-94, 97 Житлового кодексу УРСР).
   Розмір плати за здане в найом приміщення встановлюється
угодою сторін, але не може перевищувати розміру стягуваних з члена
кооперативу експлуатаційних витрат, що припадають на здаване
приміщення (частину приміщення), і відповідної частини витрат по
оплаті комунальних послуг.
   42. Член житлово-будівельного кооперативу і члени його сім'ї,
які проживають разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити
тимчасове проживання у жилому приміщенні, що є в їх користуванні,
інших  осіб без стягнення плати за користування приміщенням
(тимчасових жильців), у тому числі опікуна чи піклувальника, який
не є членом сім'ї члена кооперативу.
   Вселення тимчасових жильців на строк понад півтора місяця
допускається за умови, якщо розмір жилої площі, що припадає на
кожного, хто проживає в цьому приміщенні, буде не менший рівня
середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному
пункті.
   Тимчасові жильці на вимогу члена кооперативу або членів
сім'ї, які проживають разом з ним, зобов'язані негайно звільнити
приміщення, а при відмові - підлягають виселенню у судовому
порядку без надання іншого жилого приміщення.
   43. Поділ  квартири  між  членом  житлово-будівельного
кооперативу і його дружиною допускається в разі розірвання шлюбу
між ними, якщо пай є спільною власністю подружжя і якщо кожному з
колишнього подружжя можливо виділити ізольоване жиле приміщення в
займаній ними квартирі. Поділ квартири провадиться за згодою між
колишнім подружжям, а при відсутності згоди - за рішенням суду.
   Угода між колишнім подружжям про поділ паю є обов'язковою для
кооперативу і виконавчого комітету  місцевої  Ради  народних
депутатів при вирішенні питання про членство іншого з подружжя в
кооперативі. При наявності рішення суду про поділ паю особа
визнається членом кооперативу з моменту набрання рішенням суду
законної чинності.
   Якщо поділити квартиру неможливо, один з колишнього подружжя
за яким визнано право на частину паєнагромадження, вправі вимагати
від другого, який є членом житлово-будівельного кооперативу,
виплати йому суми, що відповідає його частині паєнагромадження.
Після одержання зазначеної компенсації він зобов'язаний звільнити
займане приміщення, а в разі відмови - підлягає виселенню в
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.
   44. При проведенні капітального ремонту  жилого  будинку
житлово-будівельного коперативу, коли він не може бути проведений
без виселення громадян, які проживають у цьому будинку, кооператив
надає членові кооперативу і членам його сім'ї на час проведення
ремонту інше жиле приміщення в будинку  (частині  будинку),
виділеному кооперативу виконавчим комітетом місцевої Ради народних
депутатів або підприємством, установою, організацією, при яких
організовано кооператив. У разі відмови члена кооперативу від
переселення в це приміщення кооператив або організація,  на
обслуговуванні якої перебуває будинок кооперативу, можуть вимагати
переселення його в судовому порядку.
   Жиле приміщення, надаване на час капітального ремонту, має
знаходитись  у межах даного населеного пункту й відповідати
встановленим санітарним і технічним вимогам.
   Після закінчення капітального ремонту і прийняття будинку
державною комісією член кооперативу вселяється у жиле приміщення,
яке він раніше займав. У разі відмови від звільнення жилого
приміщення, наданого на час проведення капітального ремонту, член
кооперативу і члени його сім'ї підлягають виселенню в судовому
порядку за позовом кооперативу або виконавчого комітету місцевої
Ради народних депутатів чи підприємства, установи, організації, у
віданні яких перебуває жилий будинок.
   У період проживання у зв'язку з капітальним ремонтом в іншому
жилому  приміщенні  член  кооперативу зберігає права і несе
обов'язки, передбачені цим Примірним статутом, а також вносить
квартирну плату за приміщення надане йому на час ремонту, і плату
за комунальні послуги.
   45. Громадянин   може  бути  членом  тільки  одного
житлово-будівельного  кооперативу,  крім  випадку  вступу  до
новостворюваного кооперативу у зв'язку з потребою у поліпшенні
житлових умов. У цьому разі в період будівництва будинку член
кооперативу користується правами і виконує обов'язки в обох
кооперативах.
   46. Член житлово-будівельного кооперативу зобов'язаний:
   1) виконувати вимоги статуту житлово-будівельного кооперативу
і  рішення  загальних  зборів  членів  кооперативу  (зборів
уповноважених);
   2) у встановлений строк внести вступний і пайовий внески;
   3) своєчасно вносити платежі у погашення банківського кредиту
і в покриття витрат кооперативу на експлуатацію і капітальний
ремонт жилого будинку  (будинків)  та  утримання  придомової
території, внески до спеціальних фондів та плату за комунальні
послуги;
   4) використовувати жиле приміщення  відповідно  до  його
призначення,  забезпечувати  схоронність  приміщення,  бережно
ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання та об'єктів
благоустрою;
   5) додержувати правил утримання жилого будинку та придомової
території, правил пожежної безпеки, чистоти і порядку в під'їздах,
кабінах ліфтів, на сходових клітках та в інших місцях загального
користування;
   6) провадити за свій  рахунок  поточний  ремонт  жилого
приміщення,  а в разі вибуття з кооперативу із звільненням
приміщення - здати його у належному стані;
   ( Підпункт 7 пункту 46 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 848  від 11.10.93 ) 7) додержувати правил
соціалістичного співжиття;
   8) при одержанні іншого житлового приміщення звільнити з
відповідними членами сім'ї та іншими особами займану квартиру.
   47. Новоприйнятий  член  житлово-будівельного  кооперативу
зобов'язаний виконувати винесені до його вступу до кооперативу
рішення  загальних  зборів  членів  кооперативу  (зборів
уповноважених), якими на членів кооперативу покладаються певні
обов'язки.
   48. Член житлово-будівельного кооперативу і повнолітні члени
його сім'ї, в тому числі тимчасово відсутні, щодо яких прийнято
рішення про надання квартири, дають письмове зобов'язання про
звільнення займаного жилого приміщення у будинку державного або
громадського житлового фонду або в будинку іншого кооперативу.
   ( Абзац другий пункту 48 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 848 від 11.10.93 ) У разі одержання
квартири в будинку кооперативу громадянин, який має жилий будинок
(частину будинку) на праві особистої власності, повинен провести
його відчуження протягом року з дня одержання квартири. При
невиконанні  власником будинку (частини будинку) цієї вимоги
застосовуються правила, передбачені частинами третьою і четвертою
статті 103 Цивільного кодексу УРСР. Якщо будинок не
придатний для проживання, власник повинен у тримісячний строк
провести відчуження цього будинку на знесення або знести його.
Після прийняття рішення про надання квартири громадянин, який має
жилий будинок на праві особистої власності, дає зобов'язання про
відчуження або знесення зазначеного будинку та про звільнення
земельної ділянки або подає заяву з проханням про знесення
будинку.
   49. Особа, яка вступає до житлово-будівельного кооперативу
замість вибулої, повинна внести пайовий внесок, рівний розмірові
паєнагромадження вибулого члена кооперативу. В кооперативі, який
не погасив банківський кредит, пайовий внесок, що вноситься
особою, яка вступає до кооперативу, може перевищити зазначений
розмір,  якщо  ця  особа повністю або частково (понад суму
паєнагромадження вибулого члена кооперативу) погасить банківський
кредит. У разі, коли особа, яка вступає до кооперативу, не погашає
несплачену частину кредиту, вона  дає  кооперативу  письмове
зобов'язання про її погашення.
   Розмір паю особи, яка  вступає  до  житлово-будівельного
кооперативу,  що має жилий будинок (будинки), збудований із
залученням коштів державного бюджету, визначається виходячи з
кошторисної вартості будівництва будинку, в якому новому членові
кооперативу надається квартира, включаючи витрати по будівництву
вказаного будинку, відшкодовані за рахунок бюджету у зв'язку з
введенням нових оптових цін і тарифів (за винятком випадків,
передбачених  законодавством СРСР). При цьому частина паю в
розмірі, що відповідає частці, відшкодованій за рахунок бюджету,
підлягає перерахуванню кооперативом у державний бюджет.
   50. Члена  житлово-будівельного  кооперативу  може  бути
виключено з кооперативу у випадках:
   1) подання відомостей, що не відповідають дійсності і були
підставою для прийому до кооперативу, а також неправомірних дій
службових осіб при вирішенні питання про прийом до  членів
кооперативу;
   2) установлення вироком суду, що пайовий внесок складається з
коштів, добутих злочинним шляхом;
   3) неодержання ордеру та незаселення квартири без поважних
причин протягом  місяця  з дня видачі ордерів членам даного
кооперативу. ( Пункт 50 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою
РМ N 24 від 28.01.88 )
   4) систематичного руйнування або псування жилого приміщення,
або використання його не за призначенням, що робить неможливим для
інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі чи в одному
будинку, якщо заходи запобігання і громадського впливу виявилися
безрезультатними; ( Підпункт 4 пункту 50 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 848 від 11.10.93 )
   5) систематичної здачі жилого приміщення в найом з метою
одержання нетрудових доходів;
   6) виїзду на інше постійне місце проживання;
   7) несплати пайового внеску;
   8) систематичної несплати без поважних причин внесків на
погашення банківського кредиту або внесків на експлуатацію та
ремонт будинку.
   Рішення про виключення з житлово-будівельного кооперативу
може бути оспорене в судовому порядку. Рішення суду, яким особа
визнана безпідставно виключеною з кооперативу, тягне за собою
відновлення цієї особи у членах кооперативу.
   51. У разі вибуття члена житлово-будівельного кооперативу з
кооперативу до заселення будинку або виключення його з кооперативу
у зв'язку з виїздом на інше постійне місце проживання чи несплатою
пайового внеску член його сім'ї, перебуває разом з ним на обліку
бажаючих вступити до кооперативу, має право перед іншими особами
на вступ до кооперативу. Тому з подружжя члена кооперативу, якому
належить право на частину паєнагромадження, надається перевага
перед іншими членами сім'ї. При відмові у прийомі до кооперативу
вказаних осіб спір може бути вирішений у судовому порядку.
   52. Член  житлово-будівельного  кооперативу, виключений з
кооперативу, втрачає право користування квартирою в  будинку
кооперативу і при відмові звільнити її підлягає виселенню в
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. В такому ж
порядку виселяється член кооперативу, який одержав інше жиле
приміщення в  будинку  цього кооперативу, а також вибулий з
кооперативу (в тому числі у зв'язку з одержанням жилого приміщення
в будинку державного або громадського житлового фонду або в
будинку іншого кооперативу), крім випадку передачі паю членові
сім'ї.
   53. Особі, яка вибула з житлово-будівельного кооперативу,
повертається внесена нею сума паєнагромадження, крім випадку
виключення з коопераву, передбаченого підпунктом 2 пункту 50 цього
Примірного статуту, коли сума паєнагромадження відповідно до
приговору суду спрямовується в доход держави або відповідної
організації.  Повернення  паєнагромадження  провадиться  після
внесення відповідної  суми  новоприйнятим  членом кооперативу.
Вступний внесок і кошти, внесені членом кооперативу на проведення
капітального ремонту жилого будинку (будинків) та інші цілі,
поверненню не підлягають. Заборгованість особи, яка вибула з
житлово-будівельного  кооперативу,  по  платежах  кооперативу
стягується в установленому порядку.
   54. Члени  сім'ї,  які  проживають  разом  з  членом
житлово-будівельного кооперативу,  мають  рівне  з  ним право
користування жилим приміщенням. Таке ж право набувають особи, які
вселилися  в  жиле приміщення в будинку житлово-будівельного
кооперативу як члени сім'ї, якщо при їх вселенні не було іншої
угоди про порядок користування жилим приміщенням.
   Члени сім'ї члена кооперативу, крім того з подружжя, що має
право  частину  паєнагромадження,  не вправі вимагати поділу
приміщення, його обміну і здачі в найом, а також вселення інших
осіб, за винятком неповнолітніх дітей.
   До членів  сім'ї  члена  житлово-будівельного кооперативу
належать ті, що і проживають разом з ним,  дружина  члена
кооперативу, їх діти і батьки. Членами сім'ї члена кооперативу
може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають
разом з членом кооперативу і ведуть з ним спільне господарство.
   Припинення сімейних  відносин  з  членом  кооперативу не
позбавляє колишніх членів його сім'ї права користування займаним
жилим приміщенням. При відсутності угоди між членом кооперативу і
колишнім членом його сім'ї про безплатне користування жилим
приміщенням до цих відносин застосовуються правила, встановлені
абзацом п'ятим пункту 41 цього Примірного статуту.
   55. Якщо член житлово-будівельного кооперативу виключений з
кооперативу у випадках, передбачених підпунктами 4 і 6 пункту 50
цього Примірного статуту, помер або вибув з нього з інших, причин,
чи переселився в інщу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени
його сім'ї,  які  проживали  разом  з  ним,  зберігають
право користування жилим  приміщенням  за  умови  вступу  до
кооперативу одного з них. Член сім'ї, який виявив бажання вступити
до кооперативу замість колишнього члена кооперативу, має перевагу
перед іншими особами. Дружині члена кооперативу, що має право на
частину паєнагромадження, надається  перевага  на  вступ  до
кооперативу перед іншими членами сім'ї. При відсутності дружини,
що має право на частину паєнагромадження, а також при відмові її
від вступу до кооперативу така перевага надається спадкоємцям
члена кооперативу, які проживали разом з ним. До кооперативу може
бути прийнято стільки спадкоємців, скільки є ізольованих кімнат у
квартирі. ( Абзац перший пункту 55 із змінами, внесеними згідно з
Постановою РМ УРСР N 89 від 21.03.89 )
   При відмові у прийомі до кооперативу вказаних осіб спір може
бути вирішено у судовому порядку.
   Спадкоємці, які не мають права на вступ до кооперативу або
відмовилися  від  цього  права, успадковують паєнагромадження
померлого члена кооперативу в установленому законом порядку.
   56. Члени сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу, які
перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу, за умови
вступу до кооперативу мають переважне право на одержання жилого
приміщення, що звільнилося в будинку (будинках) цього кооперативу,
якщо відсутні особи, вказані в пунктах 32 і 33 цього Примірного
статуту, або вони від одержання жилого приміщення, що звільнилося,
відмовилися. Надання членам сім'ї члена кооперативу зазначеного
жилого приміщення провадиться з додержанням вимог пункту 28 цього
Примірного статуту. У разі виникнення спору питаняя вирішується в
судовому порядку.
   57. При  тимчасовій  відсутності  члена  сім'ї  члена
житлово-будівельного кооперативу, якому належить право на частину
паєнагромадження, за ним зберігається жиле приміщення незалежно
від причин і строку відсутності. У разі вибуття на інше постійне
місце проживання цей член сім'ї може бути визнаний таким, що
втратив право на жиле приміщення.
   При тимчасовій  відсутності  інших  членів  сім'ї  члена
кооперативу жиле приміщення за ними зберігається у випадках і в
межах строків, встановлених статтею 71 Житлового кодексу УРСР, а
також  за  умови  бронювання  жилого  приміщення у порядку,
встановленому для членів сім'ї наймача жилого приміщення в будинку
державного і  громадського  житлового фонду. Після закінчення
зазначених строків або строку броні член кооперативу вправі
вимагати в судовому порядку визнання цих членів сім'ї такими, що
втратили право на жиле приміщення.
   58. Повнолітні  члени  сім'ї  члена  житлово-будівельного
кооперативу  зобов'язані  брати  участь  в оплаті витрат по
експлуатації та ремонту будинку і квартири.
   59. Якщо члена житлово-будівельного кооперативу виключено з
кооперативу з підстав, передбачених підпунктами 1, 2, 5, 7 і 8
пункту 50 цього Примірного статуту, то члени його сім'ї та інші
особи, які проживають разом з ним, підлягають виселенню в судовому
порядку без надання іншого жилого приміщення. ( Абзац перший
пункту 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89
 від 21.03.89 )
   Якщо член  житлово-будівельного  кооперативу  вибув  з
кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж
кооперативу, а займане ним жиле приміщення не закріплене в
установленому порядку за членами його сім'ї, вони, а також інші
особи, які проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.
   Членів сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу та інших
осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому
порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках,
передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу УРСР
.

         VI. Органи управління і ревізійна комісія
            житлово-будівельного кооперативу

   60. Органами управління житлово-будівельного кооперативу є
загальні збори членів кооперативу і правління кооперативу.
   Загальні збори членів житлово-будівельного кооперативу  є
вищим органом управління кооперативу. Загальні збори:
   1) приймають статут кооперативу;
   2) обирають правління і ревізійну комісію кооперативу;
   3) приймають громадян до членів кооперативу і виключають з
кооперативу;
   4) затверджують, а в разі потреби перезатверджують проект і
зведений кошторис на будівництво жилого будинку (будинків) та
надвірних будівель;
   5) приймають рішення про одержання банківського кредиту на
будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;
   6) встановлюють розмір і строк внесення вступного внеску;
   7) затверджують  розрахунок  вартості  квартир, складений
проектною організацією;
   8) встановлюють розміри пайових внесків;
   9) розподіляють квартири між членами новоорганізовуваного
кооперативу;
   10) приймають  рішення  про порядок експлуатації, жилого
будинку (будинків);
   11) затверджують  звіт  правління   кооперативу   про
фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік і
фінансово-господарський план на поточний рік;
   12) встановлюють строки внесення внесків на капітальний
ремонт жилого будинку (будинків), внесків на експлуатацію жилого
будинку (будинків) та утримання придомової території, плати за
комунальні послуги і приймають рішення про справляння з членів
кооперативу пені за несвоєчасне їх внесення (в межах 0,2 процента
від суми платежу за кожний день прострочення); ( Підпункт 12
пункту 60 в редакції Постанови РМ N 24 від 28.01.88 )
   13) приймають рішення про надання жилого приміщення, що
звільнилося, в будинку (будинках) кооперативу пайовий внесок за
яке внесено не повністю; ( Підпункт 13 пункту 60 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 від
22.08.91 )
   14) приймають рішення про передачу членом кооперативу паю,
надання членові кооперативу замість займаної іншої квартири з
такою ж кількістю кімнат; ( Підпункт 14 пункту 60 із змінами,
внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 від
21.03.89, Постановою КМ УРСР N 163 від 22.08.91 )
   15) приймають рішення про утворення спеціальних  фондів,
установлюють розмір строки внесення членами кооперативу внесків до
цих фондів, а також порядок їх витрачання;
   16) встановлюють порядок витрачання інших надходжень;
   17) приймають рішення про переобладнання не придатних для
проживання жилих приміщень у будинку (будинках) кооперативу в
нежилі. Рішення загальних зборів з цього питання затверджуються
виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради
народних депутатів;
   18) приймають рішення про  преміювання  та  інші  форми
заохочення членів правління, ревізійної комісії й інших членів
кооперативу;
   19) розглядають скарги на дії правління і ревізійної комісії
кооперативу;
   20) вирішують  інші  питання,  що  належать  до відання
кооперативу.
   61. При наявності в житлово-будівельному кооперативі 75 і
більше членів замість загальних зборів членів кооперативу можуть
скликатися збори уповноважених. Уповноважені обираються загальними
зборами членів кооперативу по одному від п'яти членів кооперативу
строком на 2 роки.
   Збори уповноважених вирішують ті ж питання, що й загальні
збори членів кооперативу, крім зазначених у підпунктах 1, 2, 4,
7 - 9 пункту 60 та в пунктах 75 і 76 цього Примірного статуту.
   62. Загальні збори членів житлово-будівельного кооперативу
(збори уповноважених) скликаються правлінням не рідше двох разів
на рік.
   Позачергові збори скликаються на вимогу 1/3 загального числа
членів кооперативу, на вимогу правління кооперативу, ревізійної
комісії, а також виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів або адміністрації підприємства, установи, організації чи
органу кооперативної або іншої громадської організації, при яких
організовано кооператив, та профспілкового комітету.
   Загальні збори  членів  кооперативу (збори уповноважених)
визнаються правомочними,  якщо на них присутні не менше 2/3
загального числа членів кооперативу (уповноважених).
   Рішення загальних  зборів  членів  кооперативу  (зборів
уповноважених  приймаються  простою більшістю, а рішення про
прийняття статуту кооперативу, прийом до кооперативу і виключення
з кооперативу, про затвердження розрахунку вартості квартир та
застосування поправочних коефіцієнтів,  встановлення  розмірів
пайових  внесків  і  про  розподіл  квартир  між  членами
новоорганізовуваного кооперативу - більшістю  не  менше  3/4
голосів присутніх на зборах членів кооперативу (уповноважених).
Рішення про реорганізацію та ліквідацію кооперативу приймаються
загальними зборами членів кооперативу за умови, що за нього
проголосувало не менше 3/4 загальної кількості всіх  членів
кооперативу.
   Замість члена  кооперативу  на  загальних зборах членів
кооперативу  може  бути  присутня  уповноважена  ним  особа.
Повноваження підтверджується довіреністю, засвідченою нотаріально,
або в порядку, передбаченому частиною другою статті 65 Цивільного
кодексу УРСР. Уповноважена особа може представляти інтереси одного
члена кооперативу.
   63. Правління житлово-будівельного кооперативу є виконавчим
органом  кооперативу,  підзвітним  загальним  зборам  членів
кооперативу (зборам уповноважених).
   Правління  обирається загальними зборами з числа членів
кооперативу в кількості не менше 3 осіб строком на два роки.
( Абзац другий пункту 63 із змінами, внесеними згідно з Постановою
РМ N 24 від 28.01.88 )
   Правління обирає з свого складу голову та його заступника
(заступників). Голова правління здійснює повсякденне керівництво
діяльністю кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних
зборів членів кооперативу (зборів уповноважених) і правління.
   Якщо кооператив складається менш як з 20 членів, замість
правління обираються голова кооперативу та його заступник, які
мають повноваження правління.
   ( Абзац пункту 63 втратив чинність на підставі Постанови РМ
N 24 від 28.01.88 ) Голова, заступник голови правління
(кооперативу) та інші члени правління виконують свої обов'язки на
громадських засадах.
   64. Правління житлово-будівельного кооперативу:
   1) забезпечує  додержання  кооперативом  та його членами
законодавства, рішень виконавчого комітету місцевої Ради народних
депутатів з питань діяльності кооперативу і статуту кооперативу;
   2) оформляє банківський кредит на будівництво жилого будинку
(будинків) та надвірних будівель і своєчасно його погашає;
   3) здійснює  контроль  за  будівництвом  жилого  будинку
(будинків) та надвірних будівель;
   4) виділяє представника для участі в державній приймальній
комісії по прийняттю в експлуатацію жилого будинку (будинків) і
надвірних  будівель;
   5) забезпечує  складання звіту про фінансово-господарську
діяльність кооперативу за минулий рік та фінансово-господарського
плану, кошторису доходів і витрат на поточний рік та подає їх на
затвердження  загальних  зборів  членів  кооперативу  (зборів
уповноважених);
   6) розпоряджається  коштами  кооперативу  відповідно  до
затвердженого загальними зборами членів кооперативу  (зборами
уповноважених) кошторису доходів і витрат на поточний рік;
   7) укладає договори та інші угоди, пов'язані з діяльністю
кооперативу;
   8) представляє інтереси кооперативу в державних і громадських
органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
   9) подає  заявки  і  розрахунки на виконання проектних,
ремонтних та інших робіт, пов'язаних з експлуатацією і ремонтом
жилого будинку (будинків) та утримання придомової території;
   10) контролює надходження від членів кооперативу платежів у
рахунок погашення позички банку, веде точний облік заборгованості
і забезпечує збереження зобов'язань членів кооперативу до повного
погашення заборгованості;
   11) контролює надходження від членів кооперативу вступних
внесків, пайових внесків, внесків на капітальний ремонт жилого
будинку (будинків), на експлуатацію жилого будинку (будинків) і
утримання придомової території, плати за комунальні послуги та
інших платежів;
   12) у разі несвоєчасного  внесення  членами  кооперативу
відповідних  платежів  вживає  заходів  до  їх  стягнення в
установленому порядку;
   13) забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку і
складання звітності;
   14) веде списки членів кооперативу і членів їх сімей на
одержання жилих приміщень що звільняються, в будинку (будинках)
кооперативу пайовий внесок за які внесено не повністю; ( Підпункт
14 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N
163 від 22.08.91 )
   15) повідомляє  у  п'ятиденний  строк виконавчий комітет
місцевої Ради народних депутатів або підприємство, установу,
організацію, при яких організовано кооператив, про звільнення
жилого приміщення в будинку (будинках) кооперативу;
   16) готує пропозиції про прийом до кооперативу і виключення з
кооперативу, надання жилих приміщень та з інших питань, що
належать до відання загальних зборів членів кооперативу (зборів
уповноважених);
   17) дає членам кооперативу дозволи на здачу жилих приміщень в
найом і реєструю договори найму;
   18) приймає на роботу та звільняє робітників і службовців,
які обслуговують жилий будинок (будинки) та придомову територію;
   19) забезпечує проведення загальних зборів членів кооперативу
(зборів уповноважених);
   20) звітує перед загальними зборами  членів  кооперативу
(зборами уповноважених) не рідше одного разу на рік;
   21) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю кооперативу,
за винятком тих, які належать до компетенції загальних зборів
членів кооперативу (зборів уповноважених).
   65. Засідання  правління  житлово-будівельного кооперативу
скликаються головою правління в міру необхідності, але не рідше
одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися також на
вимогу членів правління або ревізійної комісії.
   Рішення правління приймаються простою  більшістю  голосів
присутніх членів правління відкритим голосуванням.
   66. Грошові документи підписуються головою правління або його
заступником та бухгалтером, а при відсутності останнього - членом
правління,  до  відання  якого  віднесені  фінансові питання
кооперативу.
   67. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів
кооперативу з їх числа в кількості не менше 3 осіб строком на 2
роки. Ревізійна комісія обирає з свого складу голову комісії.
( Абзац перший пункту 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою
РМ N 24 від 28.01.88 )
   Якщо кооператив складається менш як з 20 членів, замість
ревізійної комісії обирається ревізор, який має повноваження
комісії.
   Голова і члени ревізійної комісії (ревізор) виконують свої
обов'язки на громадських засадах.
   68. Ревізійна комісія житлово-будівельного кооперативу:
   1) здійснює контроль за додержанням правлінням кооперативу і
членами кооперативу законодавства, рішень виконавчого комітету
місцевої Ради народних депутатів з питань діяльності кооперативу і
статуту кооперативу;
   2) проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності -
з участю   відповідних   спеціалістів)   планові   ревізії
фінансово-господарської діяльності кооперативу та про наслідки
звітує перед загальними зборами членів  кооперативу  (зборами
уповноважених);
   3) перевіряє  виконання  правлінням  кооперативу  рішень
загальних зборів членів  кооперативу  (зборів  уповноважених);
   4) контролює правильність укладення правлінням кооперативу
договорів;
   5) перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесення
платежів  у рахунок погашення банківського кредиту та інших
встановлених платежів;
   6) контролює своєчасність розгляду правлінням кооперативу
заяв і скарг членів кооперативу та інших громадян.
   69. У разі виявлення  допущених  правлінням  кооперативу
порушень законодавства, рішень виконавчого комітету місцевої Ради
народних депутатів з питань діяльності кооперативу і статуту
кооперативу, а також порушень фінансової дисципліни ревізійна
комісія повідомляє про це загальні збори членів кооперативу (збори
уповноважених), а при необхідності - також виконавчий комітет
відповідної місцевої Ради народних депутатів.

   70. До   складу  правління  та  ревізійної  комісії
житлово-будівельного кооперативу не можуть одночасно  входити
особи, які є між собою близьким родичами або перебувають у
свояцтві.
   Члени правління та ревізійної комісії, а також особи, які є з
ними близькими родичами або перебувають у свояцтві, не можуть
займати  оплачувані  посади  в  цьому  кооперативі  або  в
житлово-експлуатаційній організації кооперативу (кооперативів).
   71. Рішення  загальних зборів членів житлово-будівельного
кооперативу  про  обрання  правління  та  ревізійної комісії
кооперативу або окремих їх членів, а також рішення правління та
ревізійної комісії про обрання керівників цих органів у місячний
строк подаються виконавчому комітетові місцевої Ради народних
депутатів для реєстрації складу вказаних органів. Виконавчий
комітет вправі відмовити в реєстрації, якщо вибори було проведено
з порушенням законодавства. ( Пункт 71 із змінами, внесеними
згідно з Постановою РМ N 24 від 28.01.88 )
   72. Члени  правління  та  члени  ревізійної  комісії
житлово-будівельнольного  кооперативу,  які винні в порушенні
законодавства або статуту кооперативу  чи  заподіянні  шкоди
інтересам держави, кооперативу і громадян, або не справляються із
своїми обов'язками, можуть бути достроково відкликані за рішенням
загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених).
   73. Члени  правління  та  члени  ревізійної  комісії
житлово-будівельного кооперативу, які завдали, своїми діями шкоди
кооперативу, несуть перед ним матеріальну відповідальність у
встановленому законом порядку.
   74. Контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів,
за експлуатацією та ремонтом належних їм будинків здійснюють
виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів. Виконавчий
комітет  районної,  міської, районної в місті Ради народних
депутатів вправі скасувати рішення загальних зборів або правління
кооперативу, якщо воно суперечить законодавству.
   Виконавчий комітет місцевої Ради народних депутатів може
поставити перед загальними зборами членів кооперативу (зборами
уповноважених) питання  про виключення окремих осіб з членів
кооперативу за наявності підстав, передбачених пунктом 50 цього
Примірного статуту, та про усунення від роботи у правлінні або
ревізійній комісії кооперативу осіб, винних у грубому порушенні
законодавства чи статуту кооперативу або заподіянні істотної шкоди
інтересам держави, кооперативу та громадян.
   При незгоді  загальних зборів членів кооперативу (зборів
уповноважених) з указаними пропозиціями виконавчого  комітету
місцевої Ради народних депутатів, а також у разі, якщо загальні
збори членів кооперативу (збори уповноважених) не розглянуть ці
пропозиції протягом місяця, рішення про виключення з членів
кооперативу, або усунення від роботи в правлінні чи ревізійній
комісії приймає виконавчий комітет районної, міської, районної в
місті Ради народних депутатів. Рішення виконавчого комітету про
виключення з членів кооперативу може бути оспорене в судовому
порядку.

      VII. Реорганізація та припинення діяльності
         житлово-будівельного кооперативу

   75. За рішенням загальних зборів членів житлово-будівельного
кооперативу, затвердженим виконавчим комітетом районної, міської,
районної в місті Ради народних депутатів, може бути проведено
реорганізацію  кооперативу  (злиття,  приєднання,  поділ  або
виділення).
   76. Діяльнісгь житлово-будівельного кооперативу припиняється
у разі прийняття загальними зборами членів кооперативу рішення про
його ліквідацію, затвердженого виконавчим комітетом районної,
міської, районної в місті Ради народних депутатів, а також в інших
випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.
   77. У разі ліквідації житлово-будівельного кооперативу майно,
що залишилося після задоволення всіх пред'явлених кооперативу
претензій, передається виконавчому комітетові районної, міської,
районної в місті Ради народних депутатів.
   78. Колишнім членам житлово-будівельного кооперативу, які
проживають жилому будинку (будинках) ліквідованого кооперативу,
надається переважне право на укладення договору найму займаних
ними жилих приміщень.
                        Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 30 квітня 1985 р. N 186
      Зберігається як документ суворої звітності


Виконавчий комітет __________________________________________ Ради

народних депутатів ____________ "___" __________ 19 __ р.

ОРДЕР НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ
В БУДИНКУ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ N ____ серія

Виданий члену ЖБК ________________________________________________
         (найменування житлово-будівельного кооперативу)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)

з сім'єю з _____ чоловік на право зайняття жилого приміщення жилою

площею _____ кв. м, яке складається з ________ у квартирі ________
                 (кількість кімнат)  (ізольована,

___________ за адресою ___________________________________________
комунальна)          (вулиця, проспект, провулок)

будинок N _____ корпус N _____ квартира N _____
   Ордер видано на підставі рішення загальних зборів членів

житлово-будівельного кооперативу ________________________________,
                   (дата і номер рішення)

затвердженого рішенням виконавчого комітету ______________________

Ради народних депутатів __________________________________________

______________________
(дата і номер рішення)
              СКЛАД СІМ'Ї
Прізвище, ім'я, по батькові
   Голова виконкому _______________________
   Ради народних депутатів ______________________
                          ______________
   Печатка                     (підпис)

Цей ордер є єдиною підставою для вселення у надане жиле приміщення
   При вселенні   ордер   здається   у    відповідну
житлово-експлуатаційну, організацію, а при її відсутності - у
правління житлово-будівельного  кооперативу.
   Ордер дійсний протягом 30 днів.


Виконавчий комітет __________________________________________ Ради

народних депутатів _____________________ "___" __________ 19 __ р.

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ
В БУДИНКУ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ N _____ серія ___

Ордер видано члену ЖБК ___________________________________________
          (найменуваня житлово-будівельного кооперативу)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)

з сім'єю з _____ чоловік на право зайняття жилого приміщення жилою

площею _______ кв. м, яке складається з __________________________
                      (кількість кімнат)

у квартирі _______________ за адресою ____________________________
 (ізольована, комунальна)      (вулиця, проспект, провулок)

__________________ будинок N _____ корпус N _____ квартира N _____
   Ордер видано на підставі рішення загальних зборів членів

житлово-будівельного кооперативу ________________________________,
                   (дата і номер рішення)

затвердженого рішенням виконавчого комітету_______________________

Ради народних депутатів __________________________________________

________________________
 (дата і номер рішення)
   Відомості про особу, на ім'я якої видано ордер ______________

__________________________________________________________________
    (місце-перебування на обліку, місце роботи і посада)

              СКЛАД СІМ'Ї
N N пп Прізвище, ім'я, по батькові Родині відносини з особою, на ім'я якої видано ордер
     
     
     
   Голова виконкому ______________________
   Ради народних депутатів ______________________

                 (підпис)
   Ордер одержав __________ (підпис) Дата одержання __________

БУДСТАНДАРТ Online