Приказ от 14.09.1999 № 87/224//300/104 О внесении изменений в Порядок денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов (с изменениями и дополнениями, внесенными общим приказом от 1...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
     МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
              Н А К А З
 
 N 87/224/300/104 від 14.09.99    Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 листопада 1999 р.
                   за N 749/4042
 
    Про внесення змін до Порядку грошової оцінки земель
    сільськогосподарського  призначення та населених
    пунктів із змінами та доповненнями, унесеними
     спільним наказом від 15.04.97 N 46/131/63/34)
 
   Відповідно до доручення  Кабінету  Міністрів України від
2 вересня 1999 р. N 16105/45 щодо встановлення значень коефіцієнта
функціонального використання земельної ділянки Н А К А З У Є М О:
   1. Унести  зміну  до  таблиці  3.1  "Коефіцієнти,  які
характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)"
додатка 3 Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом
від 27.11.95 N 76/230/325/150  (зареєстрованим у
Мін'юсті 30.11.95 за N 427/963), із змінами та доповненнями,
внесеними  спільним  наказом  від  15.04.97  N 46/131/63/34
 (зареєстрованим у Мін'юсті 29.10.97 за N 511/2315), а
саме: для земель комерційного використання - земель досліджень і
розробок замість значення коефіцієнта 2,5 встановити 1,2.
   2. Довести до відома і керівництва в роботі Ради міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій зазначені зміни
до  табл. 3.1 додатка 3 до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів.
 
 В.о.голови Державного комітету
 України по земельних ресурсах             А.М.Третяк
 
 Голова Державного комітету
 будівництва, архітектури та
 житлової політики України               В.М.Гусаков
 
 Перший заступник Міністра
 агропромислового комплексу України           Ю.Я.Лузан
 
 Президент Української академії
 аграрних наук                     М.В.Зубець

БУДСТАНДАРТ Online