Постановление от 25.11.1999 № 2140 Об утверждении Порядка погашения задолженности предприятиям и организациям системы агропромышленного комплекса из компенсации собственных затрат, понесенных на строительство...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 25 листопада 1999 р. N 2140
                Київ
    Про затвердження Порядку погашення заборгованості
   підприємствам і організаціям системи агропромислового
    комплексу з компенсації власних витрат, понесених на
   будівництво в 1998 році об'єктів соціально-культурного
            призначення на селі
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 71 від 18.01.2000 )

   На виконання Закону України від 29 червня 1999 р. "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
1999  рік"     Кабінет   Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Порядок погашення заборгованості підприємствам і
організаціям системи агропромислового комплексу з компенсації
власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році об'єктів
соціально-культурного призначення на селі (додається).

   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 22
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 25 листопада 1999 р. N 2140
               ПОРЯДОК
 погашення заборгованості підприємствам і організаціям системи
   агропромислового комплексу з компенсації власних витрат,
     понесених на будівництво в 1998 році об'єктів
      соціально-культурного призначення на селі

   1. Цей Порядок визначає механізм погашення заборгованості
підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу з
компенсації власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році
об'єктів соціально-культурного призначення  на  селі,  шляхом
проведення  її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) з
податків і  зборів  (обов'язкових  платежів)  підприємств  і
організацій до державного бюджету станом на 1 січня 1999 року.
   Погашенню заборгованості підлягають витрати власних коштів
підприємств і організацій системи агропромислового комплексу всіх
форм власності, понесені на будівництво в 1998 році об'єктів
соціальної сфери села, та витрати власних коштів на цю мету, які
були  включені  в  1998 році в план фінансування державних
централізованих капітальних вкладень, а саме: об'єктів освіти,
охорони здоров'я, служби побуту, водопровідних та каналізаційних
систем і споруд, мереж газо-  і  електропостачання,  доріг,
благоустрій територій та спорудження житла в трудонедостатніх
селах.
   Погашення зазначеної заборгованості проводиться управліннями
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях і
м. Севастополі до 20 січня 2000 року. ( Абзац третій пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 71 від
18.01.2000 )
   2. Для проведення погашення зазначеної в пункті 1 цього
Порядку  заборгованості  підприємства  і  організації системи
агропромислового комплексу подають до райдержадміністрацій довідки
про обсяги фактичних витрат власних коштів (додаток 1), погоджені
з райстатуправліннями. Райдержадміністрації погоджують зазначені
довідки і на основі їх подають зведену довідку (додаток 2) про
загальний обсяг фактичних витрат власних коштів підприємств і
організацій відповідно до управлінь агропромислового комплексу
облдержадміністрацій, Мінагропрому Автономної Республіки Крим,
які, в свою чергу, подають зведені довідки (додаток 3) до
Мінагропрому України.
   Мінагропром України узагальнює інформацію і за погодженням з
Мінфіном розподіляє суми погашення заборгованості за регіонами
(додаток 4).
   3. Мінагропром України  і  Мінфін  повідомляють  Головне
управління Державного казначейства, відповідні центральні органи
виконавчої  влади,  обласні  та  Севастопольську  міську
держадміністрації,  Мінагропром  Автономної  Республіки  Крим,
Українську академію аграрних наук за формою згідно з додатком 4
про погоджену суму коштів, які спрямовуються на компенсацію
понесених підприємствами і організаціями системи агропромислового
комплексу їх власних витрат на будівництво в 1998 році об'єктів
соціально-культурного призначення на селі, в межах якої можливо
провести залік у рахунок заборгованості (недоїмки) з податків,
зборів (обов'язкових платежів) підприємств і організацій  до
державного бюджету станом на 1 січня 1999 року.
   Мінагропром Автономної  Республіки  Крим,  обласні  та
Севастопольська міська держадміністрації здійснюють розподіл сум
коштів на компенсацію за районами, підприємствами і організаціями
згідно з довідками про обсяги фактичних витрат власних коштів
(додаток 2) та повідомляють про цей розподіл управління Державного
казначейства в  Автономній  Республіці  Крим,  областях  та
м. Севастополі.
   4. Проведення заліків здійснюється управліннями Державного
казначейства в  Автономній  Республіці  Крим,  областях  та
м. Севастополі  на  підставі поданих Мінагропромом Автономної
Республіки Крим, управліннями агропромислового комплексу обласних
та Севастопольської міської держадміністрацій зведених обсягів
робіт за кодами відомчої класифікації  по  підприємствах  і
організаціях системи агропромислового комплексу району відповідно
до вимог Тимчасових методичних вказівок про порядок проведення
взаємозаліку коштів по фінансуванню видатків в рахунок погашення
недоїмки по належних до бюджету платежах, затверджених наказом
Мінфіну і Національного банку від 23 вересня 1996 р. N 200/84
 з урахуванням змін і доповнень, внесених наказом
Мінфіну від 20 листопада 1996 р. N 245.
   У разі проведення заліків між підприємствами і організаціями,
які  знаходяться  в  різних  районах  (областях),  протоколи
підписуються управліннями Державного казначейства цих районів
(областей). Рішення щодо проведення заліку  приймає  обласне
управління  Державного  казначейства  за  місцем  знаходження
підприємства (організації) системи агропромислового комплексу,
якому компенсуються витрати.
   До протоколу  додаються зведений реєстр довідок районної
державної податкової інспекції, виданих платникам податків, зборів
та інших платежів до державного бюджету (додаток 5) та зведений
реєстр актів звірення взаємозаборгованості за розрахунками за
виконані роботи та надані послуги (додаток 6).
   Протоколи, оформлені  не  за  встановленою  формою та з
порушенням вимог щодо оформлення бухгалтерських документів, до
розгляду не приймаються.
   Довідка районної  державної  податкової  інспекції  для
проведення взаємозаліку видається за формою згідно з додатком 7.
Термін дії довідки - 10 днів.
   5. За  відсутності  у підприємств і організацій системи
агропромислового комплексу - розпорядників  бюджетних  коштів
власної заборгованості (недоїмки) з податків, зборів (обов'язкових
платежів) до державного бюджету станом на 1 січня 1999 р. і не
погашеної на дату проведення взаємозаліку, вони можуть проводити
заліки з  підприємствами,  перед  якими  мають  кредиторську
заборгованість  на  цей  момент.  Зазначена  заборгованість
підтверджується актом звірення взаєморозрахунків та бухгалтерським
обліком  матеріально-технічних цінностей. В цьому акті, який
складається між підприємствами - учасниками заліку, зазначаються
вартість та конкретні види виконаних робіт, наданих послуг,
поставленої продукції і матеріалів.
   6. Управління Державного казначейства Автономної Республіки
Крим, областей і м. Севастополя щопонеділка подають електронною
поштою та у письмовій формі Головному управлінню Державного
казначейства зведену інформацію про проведені заліки згідно з
додатком 8.
   7. Центральні органи виконавчої влади, Українська академія
аграрних наук, підприємства і організації системи агропромислового
комплексу відображають в протоколах та в бухгалтерському обліку
суми взаємозаліку як надходження фінансування з державного бюджету
за кодом функціональної класифікації (КФКО) - 150110, кодом
економічної класифікації видатків (КЕКВ) - 2400, кодом відомчої
класифікації (КВК) для Мінагропрому України - 280, Укрхарчопрому -
540, Укрсадвинпрому - 524, Української академії аграрних наук -
659, Держкомрибгоспу - 546, НАК "Нафтогаз України" -  520,
Укрфітотерапії - 705, Мінтрансу - 310, Мінпромполітики - 260.
   8. Мінагропром  Автономної  Республіки  Крим,  відповідні
центральні органи виконавчої влади, Українська академія аграрних
наук,  управління  агропромислового  комплексу  обласних  та
Севастопольської міської держадміністрацій інформують Мінагропром
України  до  6 числа кожного місяця (за кодом функціональної
класифікації) за формою N 2 МДБ "Звіт про використання асигнувань
з державного бюджету".
   9. Персональну відповідальність за достовірність звітності і
поданих Мінагропрому України розрахунків на відшкодування витрат з
державного  бюджету  несуть  керівники та головні бухгалтери
підприємств і організацій системи агропромислового комплексу,
керівники    управлінь    агропромислового    комплексу
райдержадміністрацій згідно із законодавством.
   10. Під час проведення заліків підприємствами і організаціями
системи  агропромислового  комплексу  першочергово проводяться
розрахунки за отримані в минулі роки державні позички  для
фінансування   централізованих  капітальних  вкладень,  із
заборгованості за електроенергію та іноземну сільськогосподарську
техніку, закуплену в 1996 - 1997 роках під державні гарантії (крім
техніки, що поставлялася в рахунок державного замовлення), а також
розрахунки з підрядними будівельними і проектними організаціями.
   11. Контроль за достовірністю погашення заборгованості шляхом
проведення заліків з урахуванням фактичних витрат підприємств і
організацій системи агропромислового комплексу на будівництво в
1998 році об'єктів соціальної сфери села, визначених Законом
України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 1999 рік", на зазначені цілі в рахунок
заборгованості  (недоїмки)  з  податків, зборів (обов'язкових
платежів) станом на 1 січня 1999 р. покладається на відповідні
центральні  органи  виконавчої  влади, Мінагропром Автономної
Республіки Крим, Українську академію аграрних наук, управління
агропромислового комплексу обласних та Севастопольської міської
держадміністрацій та управління Державного казначейства і органи
Державної податкової адміністрації в межах їх компетенції.

      ПОГОДЖУЮ                   Додаток 1
   Голова ___________________      до Порядку погашення заборгованості
        (найменування
   __________________________
   райдержадміністрації)
   ___________________________
   (підпис, прізвище, ініціали)
   ___________________________
   МП         (дата)

                ДОВІДКА ПРО ОБСЯГИ
            фактичних витрат власних коштів
      підприємством (організацією)___________________________
                        (найменування)
     системи агропромислового комплексу на будівництво в 1998 році
        об'єктів соціально-культурного призначення на селі
            та житла у трудонедостатніх селах
                                                                        (тис. гривень)
Наймену- вання підпри- ємства, органі- зації району, об'єкта та сільсь- кого на- селеного пункту, в якому здійсню- валось будів- ництво Рік почат- ку та рік закін- чення будів- ництва Загаль- на кош- торисна вартість у дію- чих ці- нах на 1 січня 1998 р., проект- ні по- тужнос- ті Залишок кошто- рисної вартості на 1 січня 1998 р., потуж- ностей План власних капі- тальних вкла- день на 1998 рік, потуж- ностей Обсяг плано- вих джерел фінансу- вання на 1998 рік (аморти- зація, прибу- ток, виручка тощо) Фактично виконано робіт за 1998 рік, введено потуж- ностей Фактичні джерела фінансування об'єкта за 1998 рік Кошти, що підля- гають повер- ненню госпо- дарству (графа 11+ графа 13) Заборго- ваність підряд- ним організа- ціям (з графи 16) Рішення Уряду Авто- номної Респуб- ліки Крим, обл- держ- адміні- страції про включе- ння села до пере- ліку трудоне- достат- ніх Довід- ково: залишок коштів підпри- ємства, органі- зації системи АПК на соці- альний розви- ток села згідно з річ- ним звітом за 1998 р. (із рядка звіту - 940. графа 6)
усього у тому числі за рахунок
власних коштів кредитів банку коштів місцевих бюджетів інших джерел
усього з них довго- термі- нового коротко- терміно- вого
аморти- заційні відраху- вання, прибу- ток, виручка іммобілі- зація обігових коштів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Усього:
   в тому числі:
   будівництво об'єктів соціальної сфери
   із них:
   населений пункт
   об'єкти
   будівництво житла у трудонедостатніх селах
   із них:
   населений пункт
   об'єкти
            Керівник підприємства (організації)       МП _______________  _____________________
                                        (підпис)    (прізвище, ініціали)
            ПОГОДЖЕНО:                   МП _______________  _____________________
            Керівник органу статистики               (підпис)    (прізвище, ініціали)

      ПОГОДЖУЮ                   Додаток 2
   Голова ___________________      до Порядку погашення заборгованості
        (найменування
   __________________________
    райдержадміністрації)
   ___________________________
   (підпис, прізвище, ініціали)
   ___________________________
   МП         (дата)

           ЗВЕДЕНА ДОВІДКА ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
    фактичних витрат власних коштів підприємств і організацій системи
    агропромислового комплексу __________________________ району на
       будівництво в 1998 році об'єктів соціально-культурного
       призначення на селі та житла у трудонедостатніх селах
                                                                        (тис. гривень)
Най-мену- вання підпри- ємства, органі- зації району, об'єкта та сільсь- кого на- селе-ного пункту, в якому здійсню- валось будів- ництво Рік почат- ку та рік закін- чення будів- ництва Загаль- на кош- торисна вар-тість у дію- чих ці- нах на 1 січня 1998 р., проект- ні по- тужнос- ті Зали-шок кошто- рисної вар-тості на 1 січня 1998 р., потуж- ностей План влас-них капі- тальних вкла- день на 1998 рік, потуж- ностей Обсяг плано- вих джерел фінансу- вання на 1998 рік (аморти- зація, прибу- ток, виручка тощо) Фак-тично вико-нано робіт за 1998 рік, вве-дено потуж- ностей Фактичні джерела фінансування об'єкта за 1998 рік Кошти, що підля- гають повер- ненню госпо- дарству (графа 11+ графа 13) За-борго- ваність підряд- ним орга-ніза- ціям (з графи 16) Рі-шення Уряду Авто- номної Респуб- ліки Крим, обл- держ- адміні- страції про вклю-чення села до пере- ліку тру-доне- достат- ніх Довід- ково: зали-шок коштів підпри- ємства, органі- зації сис-теми АПК на соці- альний розви- ток села згідно з річ- ним звітом за 1998 р. (із рядка звіту - 940. графа 6)
усь-ого у тому числі за рахунок
власних коштів кредитів банку коштів міс-цевих бюд-жетів інших дже-рел
усь-ого з них довго- термі- нового ко-ротко- тер-міно- вого
аморти- заційні відраху- вання, прибу- ток, ви-ручка іммо-білі- зація обігових коштів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Усього по району:
   в тому числі:
            I. Будівництво об'єктів соціальної сфери

Усього по району:
   Господарство, населений пункт
   об'єкти
           II. Будівництво житла у трудонедостатніх селах

Усього по району:
   Господарство, населений пункт
   об'єкти
   Керівник управління агропромислового комплексу райдержадміністрації         МП _________________     _______________________
                                                 (підпис)        (прізвище, ініціали)
   Керівник органу статистики                              МП __________________    _______________________
                                                 (підпис)        (прізвище, ініціали)
        ПОГОДЖУЮ                  Додаток 3
   Голова ___________________________   до Порядку погашення заборгованості
      (Уряду Автономної Республіки
      Крим, облдержадміністрації)
     ___________________________
      (прізвище, ініціали)
   ________________________________
         (дата)
     МП
           ЗВЕДЕНА ДОВІДКА ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ
    фактичних витрат власних коштів підприємств і організацій системи
       агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим
       __________________________________________ (області)
      на будівництво в 1998 році об'єктів соціально-культурного
       призначення на селі та житла у трудонедостатніх селах
                                                                        (тис. гривень)
Най-мену- вання райо-нів Рік почат- ку та рік закін- чення будів- ництва Загаль- на кош- торисна вартість в дію- чих ці- нах на 1 січня 1998 р., проект- ні по- туж-ності Зали-шок кошто- рисної вар-тості на 1 січня 1998 р., потуж- ностей План влас-них капі- тальних вкла- день на 1998 рік, потуж- ностей Обсяг плано- вих джерел фінансу- вання на 1998 рік (аморти- зація, прибу- ток, виручка тощо) Фак-тично вико-нано робіт за 1998 рік, введено потуж- ностей Фактичні джерела фінансування об'єкта за 1998 рік Кошти, що підля- гають повер- ненню госпо- дарству (графа 11+ графа 13) За-борго- ваність підряд- ним орга-ніза- ціям (з графи 16) Рі-шення Уряду Авто- номної Респуб- ліки Крим, обл- держ- адміні- страції про включе- ння населе- ного пункту до пере- ліку тру-доне- достат- ніх Довід- ково: зали-шок коштів підпри- ємства, органі- зації сис-теми АПК на соці- альний розви- ток села згідно з річ-ним звітом за 1998 р. (із рядка звіту - 940. графа 6)
усь-ого у тому числі за рахунок
власних коштів кредитів банку коштів міс-цевих бюд-жетів інших дже-рел
усь-ого з них довго- термі- нового ко-ротко- тер-міно- вого
аморти- заційні відраху- вання, прибу- ток, ви-ручка іммо-білі- зація обіго-вих коштів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Усього:
   в тому числі:
   будівництво об'єктів соціальної сфери
   будівництво житла у трудонедостатніх селах
   з них по районах:
   будівництво об'єктів соціальної сфери
   будівництво житла у трудонедостатніх селах
   Міністр агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим,  МП __________________  _____________________
   керівник управління агропромислового комплексу             (підпис)      (прізвище, ініціали)
   облдержадміністрації
   Керівник органу статистики                    МП __________________  ______________________
                                       (підпис)      (прізвище, ініціали)
                             Додаток 4
                      до Порядку погашення заборгованості
   ПОГОДЖУЮ                         ЗАТВЕРДЖУЮ
заступник Міністра фінансів України           заступник Міністра
                         агропромислового комплексу України
 _______ __________________            _______ __________________
                 ОБСЯГ КОШТІВ,
  що спрямовуються на компенсацію власних витрат, понесених підприємствами і
 організаціями системи агропромислового комплексу на будівництво в 1998 році
        об'єктів соціально-культурного призначення на селі
                            ( тис. гривень )
Найме- нування регіонів Усього У тому числі міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та організації У тому числі галузеві формування Мінагропрому України
Мінагро- пром України Укрсад- вин- пром Держком- рибгосп та інші
Усього
   в тому числі:
   будівництво об'єктів соціальної сфери
   будівництво житла у трудонедостатніх селах
   із них по регіонах:
   усього
   в тому числі:
   будівництво об'єктів соціальної сфери
   будівництво житла у трудонедостатніх селах

Начальник Головного управління інвестування
капітального будівництва Мінагропрому     _____________   _______________________
                         (підпис)    (прізвище, ініціали)

Начальник Головного управління
фінансово-кредитної та податкової політики
Мінагропрому                 _____________   _______________________
                         (підпис)    (прізвище, ініціали)

Начальник управління організації та
методології бухгалтерського обліку і
звітності Мінагропрому            _______________  _______________________
                         (підпис)    (прізвище, ініціали)

                          Додаток 5
                     до Порядку погашення заборгованості
             ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
   довідок районної державної податкової інспекції, виданих
  платникам податків, зборів та інших обов'язкових платежів
  до державного бюджету по __________________________________
                (назва підприємства, району)
           для проведення заліку
                                (тис. гривень)
N п/п Найменування платника податку Вид податку Код бюджетної організації Заборгованість з платежів до бюджетів станом на 1 січня 1999 р. Заборгованість до бюджетів на 1 січня 1999 р., яка залишилась непогашеною на дату видачі довідки Сума заборго- ваності, що підля- гає взає- мозаліку
держав- ний місце- вий держав- ний місце- вий


Начальник районної державної
податкової інспекції в _______________ _______________ ___________________
             (район)      (підпис)   (прізвище, ініціали)
                МП

        ПОГОДЖУЮ                   Додаток 6
  Начальник обласного управління    до Порядку погашення заборгованості
   агропромислового комплексу
  ______ ________________ року

___________ _________________________
(підпис)    (прізвище та ініціали)

             ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
    актів звірення взаємозаборгованості за розрахунками
        за виконані роботи, надані послуги
      по підприємствах __________________ району
                              (тис. гривень)
N п/п Назва під- приємства, організації АПК, яка має заборгова- ність за ви- конані робо- ти і надані послуги щодо будівництва в 1998 році об'єктів со- ціаль- но-культур- ного призна- чення на се- лі та житла у трудоне- достатніх селах Сума забор- гованості, яка підлягає погашенню Назва іншого підприємства- учасника заліку Сума за- боргова- ності підприємс- тва АПК за послуги іншому підприємс- тву-учас- нику - заліку Сума недо- їмки, яка підлягає заліку (графа 9 додатка 5) Назва підприємс- тва-плат- ника по- датку Сума фак- тично про- веденого заліку

Начальник районного управління   ________     ____________________
 агропромислового комплексу    (підпис)     (прізвище, ініціали)

Начальник районного відділення   ________     ____________________
  Державного казначейства     (підпис)     (прізвище, ініціали)
                МП

Примітки. 1. До реєстру додається один примірник актів звірення
       взаємозаборгованості за розрахунками за виконані
       роботи і надані послуги.
     2. Зведені реєстри актів звірення складаються окремо по
       підприємствах агропромислового комплексу, комітетах
       та  інших  управліннях  відповідно  до  кодів
       функціональної класифікації.

                           Додаток 7
                     до Порядку погашення заборгованості
               Довідка

______________________ районної державної податкової інспекції
(найменування)    для проведення заліку відповідно до Порядку
               про податкову заборгованість
             N _______ від _______________ року

по ________________________________________
  (найменування підприємства, організації)

Повідомляємо, що за ____________________________  __________________________
             (період)          (ідентифікаційний код
                            платника податку)


на _______________ не погашено податкову заборгованість з податків
   (дата)        (код податку та його найменування)
                                            (гривень)
Податкова заборгованість станом на _____________ року (дата) Податкова заборгованість, яка виникла на _________ року, за ______ днів (дата) Нормативи відрахувань
усього податок (збір) фінансова санкція пеня усього податок (збір) фінансова санкція пеня державний бюджет місцевий бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього
у тому числі на зазначені дати
відстрочені (розстрочені) суми

Разом за графою 2 (словами) __________________________________________________
Разом за графою 3 (словами) __________________________________________________
Разом за графою 4 (словами) __________________________________________________
Разом за графою 5 (словами) __________________________________________________
Разом за графою 6 (словами) __________________________________________________
Разом за графою 7 (словами) __________________________________________________
Разом за графою 8 (словами) __________________________________________________
Разом за графою 9 (словами) __________________________________________________

Голова (начальник)
податкової інспекції  ___________________  ________________________
              (підпис)       (прізвище, ініціали)

Начальник відділу
обліку та звітності   ___________________  ________________________
              (підпис)       (прізвище, ініціали)

Начальник відділу
примусового стягнення  ___________________  ________________________
              (підпис)       (прізвище, ініціали)
                МП

                       Додаток 8
                до Порядку погашення заборгованості
            ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
 про заліки, проведені підприємствами системи агропромислового
  комплексу відповідно до Закону України "Про внесення змін
  до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"

 на ___ ___________ року по ____________________________ області

                       (тис. гривень)
Зведений протокол проведення заліку по району Зараховано у сплату податків Віднесено на фінансування
N про- токо- лу дата код регі- ону дохо- дів код бюд- жетної класи- фікації за до- ходами назва пода- тку назва плат- ника пода- тку КФК КВК КЕК код облас- ті, щодо якої змен- шено асиг- нування
   Головний бухгалтер управління
   Державного казначейства  __________________  ____________________
                  (підпис)     (прізвище, ініціали)
   ____ ___________ року
   Начальник відділу лімітів
   видатків та контролю за
   виконанням кошторисів   __________________  _____________________
                  (підпис)     (прізвище, ініціали)
   ____ ____________ року
   Начальник відділу розмежування
   та оперативно-аналітичного обліку
   державних доходів     __________________  _____________________
                  (підпис)     (прізвище, ініціали)
   ____ ________________ року         МП
   Примітка. Протоколи  повинні  бути  сформовані окремо за
сільськогосподарськими підприємствами, переробними, риболовецькими
підприємствами та іншими регіональними формуваннями згідно з
кодами бюджетної класифікації. Заліки, проведені між учасниками,
які знаходяться в різних областях, формуються окремими протоколами
та за окремим номером.

БУДСТАНДАРТ Online