Решение от 28.03.2007 № 48 О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Про проект концепції Містобудівного Кодексу України

Про видачу технічного свідоцтва підтвердження

придатності для застосування в будівництві

Рішення НТР від 28 березня 2007 р. № 48

(у робочому порядку)


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. №240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за    № 577/12451, а також, розглянувши заявку Товариства з обмеженою відповідальністю "Комерційний центр "ЗЕВС" (м. Львів, Україна) з урахуванням позитивного висновку Державного підприємства "ЛьвівбудмНДІпроект", науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Вентиляційні порожнисті блоки".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова науково-технічної ради

А. Орлов


Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
ТЕХНІЧНЕ СВІДОЦТВО
придатності будівельних виробів для застосування
                         
                                                                                  Зареєстроване «28»березня 2007 р.                                                                                 №        29                                                                                              Дійсне до «28»березня 2010 р.                                                                                                           
                                                                                                    (включно)
     
Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність будівельних виробів наведеного нижче найменування для застосування в будівництві за показниками, наведеними у цьому технічному свідоцтві.
  
Найменування будівельного виробу  

 

   вентиляційні порожнисті блоки

     
Призначення  

Для улаштування вентиляційних систем у будівлях

 Заявник 

товариство з обмеженою відповідальністю "комерційний центр "зевс"

79000, Україна, м. львів, вул Патона, 2/4а, код єдрпоу  20814012

Виробник 


    Schidel.z.o.o.

Польща, м. Ополе, вул. Східна, 24

Опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального призначення будівельного виробу 

Вентиляційні порожнисті блоки виготовляються з керамзитобетонної суміші на основі портландцементу.

Геометричні параметри порожнистого блока: довжина, мм - 360; ширина, мм - 250; висота, мм - 323; товщина стінки, мм - 40.

Технічні характеристики блока:

- середня густина в сухому стані, кг/м3 - 1200;

- міцність на стиск, МПа - 2,6;

- водопоглинання, % - не менше 6,5;

- вологість, % - не більше 12;

- морозостійкість, циклів - 25.

Не допускається наявність на поверхні блоків плям, подряпин, підмоклих місць, забруднень.
Показники, що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища 

1. Гігієнічна безпека: кількість шкідливих речовин, що виділяють вироби, не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій згідно з висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Згідно з ДБН В.1.4-0.02-97 сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше  370 Бк·кг-1.

2. Протипожежна безпека: за результатами випробувань згідно з пунктом 4.1.4.5 ГОСТ 12.1.044-89 та   ДСТУ Б В.2.7-19-95 вентиляційні порожнисті блоки належать до групи негорючих виробів.

Умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення контролю якості 

Застосування вентиляційних порожнистих блоків здійснюється відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектної документації на будівництво конкретного об’єкта відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Транспортувати та зберігати блоки необхідно в упаковці.

Виробник постійно здійснює контроль продукції, який охоплює технологічний контроль виробництва і випробування готових виробів.

Перевірку технічних характеристик блоків проводять за стандартами на методи контролювання, які забезпечують перевіряння всіх основних вимог до їх якості. Відбір зразків блоків для випробувань проводять згідно з ДСТУ Б В.2.7-7-94.

Мінбуд, видаючи це Технічне свідоцтво, не несе відповідальності за можливі порушення виробниками вимог нормативних документів як чинних, так і тих, які можуть втратити чинність або наберуть чинності за час дії цього Технічного свідоцтва.

Це Технічне свідоцтво не звільняє виробників виробів від відповідальності за застосування.

Перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо підтвердження придатності таких виробів для застосування 
1. Висновок Львівського державного науково-проектного інституту "ЛьвівбудмНДІпроект" Мінбуду України щодо підтвердження придатності для застосування в будівництві вентиляційних порожнистих блоків фірми "Schidel" від 26.02.2007 р.
2. Протокол за результатами випробувань блоків вентиляційних керамзитобетонних порожнистих виробництва фірми "Schiedel" (Польща) від 20.02.2007 р. № 07/54п ЛьвівбудмНДІпроект.
3. Протокол Головного управління МНС країни в Львівській області щодо визначення групи негорючих твердих речовин та матеріалів згідно з п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-89, ДСТУ Б В.2.7-19-95 від 12.02.2007 р. № 77/8-2007.
4. Технічний дозвіл ІТВ АТ-15-2911/2001 "Вентиляційні пустотілі блоки з керамзитобетону".
5. ДСТУ Б В.2.7-18-95 "Бетоны легкие. Общие технические условия".
6. ДСТУ Б В.2.7-7-94 "Изделия бетонные стенные мелкоштучные. Технические условия".
Технічне свідоцтво видано на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від                                                     "28" березня 2007 р. N 48
Перший заступник Міністра                                                                        А.В. Беркута
Керівник органу,
що видав технічне свідоцтво                  __________                                             (П.І.Б)
                                                               (підпис)
 (посада)
М.П.