НАПБ 01.034-98 Правила пожарной безопасности для объектов МВД Украины

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ МВС УКРАЇНИ

НАПБ 01.034-98

Київ-1998

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ
ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ МВС УКРАЇНИ

1. РОЗРОБЛЕНІ

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС України (Л. А. Присяжнюк, к. х. н. Д. Г. Білкун, В. В. Нехаев, О. Я. Диннік, С. С. Солодка, Н. М. Довгошеєва, К. С. Зелена, І. С. Колосов, В. В. Кавецький) за участю Головного управління Державної пожежної охорони (ГУДПО) МВС України (О. В. Скобелєв, І. Я. Кріса, О. С. Анісімов), Головного управління внутрішніх військ (ГУВВ) МВС України (М. О. Майоренко), Головного управління виконання покарань (ГУВП) МВС України (Я. С. Поліщук)

2. ВНЕСЕНІ

Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України

3. УЗГОДЖЕНІ з Головним управлінням внутрішніх військ МВС України 17.11.97

№ 3/26-2187, Головним управлінням виконання покарань МВС України 24.11.97 № 2/2-428

4. ЗАТВЕРДЖЕНІ ТА ВВЕДЕНІ В ДІЮ

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.98 № 350.

5. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

З уведенням в дію Правил пожежної безпеки для об'єктів МВС України вважати такими, що втратили чинність на території України:

— Правила пожежної безпеки на об'єктах ВТУ МВС УРСР, затверджені УВТУ МВС УРСР 17 квітня 1969 року;

— Перелік будов та приміщень підприємств системи МВС України, які підлягають обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння та АПС, затверджений наказом МВС України від 16.03.92 № 189.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
від 12.05.98 № 350

ПРАВИЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ МВС УКРАЇНИ

 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Правила пожежної безпеки для об'єктів МВС України (далі — Правила) встановлюють вимоги щодо пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, організації, установи, підрозділи військових частин, будівлі, споруди, технологічні лінії та інші об'єкти МВС України (далі —об'єкти), що експлуатуються, а також будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд, приміщень для газового господарства, транспортних засобів, складів вибухових речовин, вимоги до яких визначаються спеціальними нормативними документами.

1.2. Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку" (статті 4—7) Правила є обов'язковими для виконання всіма особами рядового і начальницького складу, вільнонайманими співробітниками та іншими працівниками (робітниками, службовцями тощо) органів внутрішніх справ України та військовослужбовцями внутрішніх військ, а також іншими особами, які знаходяться на території об'єктів МВС.

1.3. Забезпечуючи пожежну безпеку, слід також керуватися стандартами, будівельними нормами, загальнодержавними Правилами пожежної безпеки в Україні (ППБУ), Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) та іншими нормативними актами з питань пожежної безпеки.

1.4. Терміни та визначення, що використовуються в Правилах, відповідають вимогам ДСТУ 2272-93, ДСТУ 2273-93, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ Ґ9433-88, СТ СЗВ 383-87, ОНТП 24-86.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У Правилах використані такі нормативні акти:

2.1. Закон України "Про пожежну безпеку", уведений в дію постановою Верховної Ради України від 17.12.93 № 3747-XII.

2.2. Правила пожежної безпеки в Україні, уведені в дію наказом МВС України від 22.06.95 № 400.

2.3. Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МВС України від 17.11.94 № 628.

2.4. Типове положення про службу пожежної безпеки, затверджене наказом МВС України від 12.04.95 № 220.

2.5. Тимчасові статути Збройних Сил України.

2.6. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений наказом МВС України від 20.11.97 № 779.

2.7. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації, затверджений наказом МВС України від 07.11.94 № 628.

2.8. Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури, затверджені наказом Мінкультури та УДПО МВС України від 7.06.95 № 303/33.

2.9. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104.

2.10. Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів, затверджені Мінхіммашем СРСР від 22.05.86.

2.11. Правила атестації зварювальників, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 22.06.71.

2.12. Правила безпеки в газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнаглядом СРСР від 26.12.90 № 3.

2.13. Типова інструкція з організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об'єктах, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР від 07.05.74.

2.14. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

2.15. ГОСТ 12.4.026-76. Цвета сигнальные. Знаки безопасности.

2.16. ГОСТ 10807-78 ССБТ Знаки дорожные. Общие технические условия.

2.17. ГОСТ 12.1.004-94 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

2.18. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

2.19. ГОСТ 12.1.018-86 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

2.20. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общетехнические требования.

2.21. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

2.22. ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

2.23. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

2.24. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

2.25. ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочнне. Требования безопасности.

2.26. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные види. Размещение и обслуживание.

2.27. ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические.

2.28. ГОСТ 12.1.114-82 ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические.

2.29. ДСТУ 2272-93 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

2.30. ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення.

2.31. ДБН 360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень.

2.32. ДБН Б.2.4-1-94 Планування та забудова сільських поселень.

2.33. СНиП П-89-90 Генеральные планы промышленных предприятий.

2.34. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

2.35. СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения.

2.36. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

2.37. СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение.

2.38. СТ СЗВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения.

2.39. ОНТП 24-86 Определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

2.40. ВСН 10-73 Указания по проектированию и строительству ИТУ и военных городков войсковых частей МВД СCСР.

2.41. ВСН 01.89 Проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей.

2.42. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online