ПІ 1.4.73-335-2005 Примерная инструкция по охране труда для суднокорпусника-ремонтника

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ і ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СУДНОКОРПУСНИКА-РЕМОНТНИКА

ВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для суднокорпусника-ремонтника” розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці” з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для суднокорпусника-ремонтника, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для суднокорпусника-ремонтника, що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

- у разі зміни законодавства України про охорону праці;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для суднокорпусника-ремонтника (далі - Інструкція), поширюється на осіб, які працюють за професією суднокорпусника-ремонтника на суднобудівних та судноремонтних підприємствах.

1.2. До роботи суднокорпусника-ремонтника допускаються особи не молодше 17 років, які пройшли навчання за даною професією у навчальних закладах освіти, годні за станом здоров’я, пройшли вступний інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці.

Термін стажування і допуск до самостійної роботи встановлюється розпорядчим документом по підприємству (структурному підрозділу).

1.3. Роботи по ремонту корпусів металевих суден і суднових металоконструкцій відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, з непостійним робочим місцем, часто розміщеним у важкодоступних місцях, на висоті, на риштуваннях, у замкнутих суднових приміщеннях (міждонних і бортових приміщеннях, коффердамах, форпіку, ахтерпіку, цистернах і танках).

На робочих місцях суднокорпусників-ремонтників використовується транспортне і вантажопідйомне устаткування, засоби малої механізації й інструмент, зварювальне і газорізальне устаткування. Такі роботи можуть виконувати суднокорпусоремонтники не молодше 18 років.

1.4. Ремонт металевих корпусів суден полягає в усуненні ушкодження корпуса або його зносу (корозія листів зовнішньої обшивки, палуб, перебірок, другого дна й елементів набору, місцеві і загальні деформації (ум'ятини, бухтини), порушення щільності з'єднань швів, зношування днищевих листів).

Ремонт корпуса може виконуватися поетапно: вирізка дефектної частини корпуса, виготовлення в цеху нової металоконструкції, пригонка нової конструкції судна на місце, вварка конструкції в корпус, рихтування (при необхідності) листів, пригонка і приварка набору. На передових судноремонтних підприємствах застосовується при капітальному ремонті судна секційно-блоковий ремонт корпуса, коли ремонтуєма частина корпуса розбивається на секції, що виготовляються в цеху і подаються на судно в готовому виді.

У процесі ремонту корпуса судна виконуються:

- установка збираємих елементів або конструкції в положення, задане кресленням і необхідне для виконання зварювання;

- скріплення зібраних спряжень елементів на прихватках або за допомогою упорів, затисків і інших пристосувань;

- установка тимчасових стяжок і інших елементів, що забезпечують жорсткість конструкції і попереджають появу деформацій, перевищуючих припустимі.

1.5. Застосування сучасної технології будування суден і передових форм організації праці часто вимагають від суднокорпусника-ремонтника крім оволодіння навичками своєї основної професії вміння виконувати роботу розмітника, перевірника, газорізальника, електроприхоплювача, рубача і інших суміжних професій.

1.6. Залучення жінок до виконання суднокорпусоремонтних робіт усередині замкнутих приміщень, що мають один або два лази розміром менш 400x600 мм (цистерни, танки, коффердами, відсіки, котли й інші), і до виконання верхолазних робіт на висоті не допускається.

1.7. Суднокорпусник-ремонтник в процесі роботи повинен пройти навчання з подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, за правилами поводження при виникненні аварійних ситуацій, володіти прийомами надання першої долікарської допомоги і транспортуванню потерпілого, знати місце перебування аптечки і вміти користуватися засобами, що містяться в ній, і ліками.

1.8. При виконанні ремонтних робіт на суднокорпусника-ремонтника можуть впливати небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- машини і механізми, що рухаються, рухливі частини виробничого устаткування; вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються,

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони і металоконструкції!;

- фізичні перевантаження;

- підвищені загазованість і задимленість повітря робочої зони;

- підвищені рівні шуму і вібрації;

- розташування робочого місця на висоті;

- напруга електричного струму (від близькорозташованого електрозварювального устаткування й електрокабелів);

- падіння предметів з висоти.

1.9. Суднокорпусник-ремонтник повинен знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, правил особистої гігієни і санітарії.

Не можна зберігати і приймати їжу на робочому місці. Перед їжею необхідно ретельно мити руки теплою водою з милом, не застосовуючи ацетон, бензин і інші розчинники; пити воду тільки з питних бачків, фонтанчиків або сатураторних установок.

1.10. На суднах, що будуються і ремонтуються, а також на території підприємства, де це встановлено правилами внутрішнього розпорядку, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці із струмонепровідного матеріалу.

1.11. Суднокорпусники-ремонтники повинні безкоштовно забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту в складі: костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каска захисна, захисний щиток, респіратор або протигаз (при необхідності), теплоізолюючий килимок (при необхідності), протишумові навушники, антифони, запобіжний пояс для роботи на висоті, а також куртка і штани бавовняні на утепленій прокладці при роботі в зимових умовах. Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача понад встановлені норми.

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту слід тримати в чистоті і справному стані, зберігати окремо від повсякденного одягу й особистих речей.

1.12. Під час роботи з тривалим зіткненням значної частини тіла з холодною поверхнею металу, необхідно користуватися теплоізолюючим матом, килимком, дошками і т.п.

1.13. При одержанні завдання на нову, вперше виконувану роботу, суднокорпусник-ремонтник зобов'язаний одержати від керівника робіт первинний інструктаж про безпечні способи виконання даної роботи.

1.14. Суднокорпусники-ремонтники, що не мають посвідчень на право виконання газорізальних і електрозварювальних робіт, а також на обслуговування спеціального обладнання і устаткування і виконання стропальних і такелажних робіт, не повинні виконувати ці роботи.

1.15. При виконанні вантажопідйомних робіт краном суднокорпуснику- ремонтнику дозволяється підмінювати стропальника і подавати команди крановику тільки при наявності допуску до стропальних робіт. Такий допуск видається робітнику, що пройшов навчання по спеціальній програмі і має посвідчення і дозвіл адміністрації на виконання цих робіт.

1.16. При спільній роботі з іншими робітниками (у бригаді) необхідно точно виконувати розпорядження керівника робіт або старшого робітника, призначеного в бригаді на період спільної роботи.

1.17. Помітивши небезпеку для оточуючих працівників слід повідомити робітників та керівника робіт.

1.18. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.19. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу, стояти або проходити під ним.

1.20. При роботі поблизу від електрозварника необхідно захищати очі й обличчя переносними щитами і ширмами або надягати захисні окуляри зі спеціальними стеклами.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online