Приказ от 15.09.1999 № 78 Об утверждении Порядка организации и проведения энергетических обследований бюджетных учреждений, организаций и казенных предприятий

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
              Н А К А З
 
 N 78 від 15.09.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 грудня 1999 р.
                   за N 871/4164
 
        Про затвердження Порядку організації
        та проведення енергетичних обстежень
        бюджетних установ, організацій та
            казенних підприємств
 
   Відповідно до статті 3 Указу Президента України від 16 червня
1999 року N 662/99 "Про заходи щодо скорочення енергоспоживання
бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок організації та проведення енергетичних
обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
додається).
   2. Затвердити Порядок організації та проведення тендерів на
здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій
та казенних підприємств (додається).
   3. Управлінню правового та адміністративного забезпечення
енергозбереження (Яковенко В.І.) забезпечити реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Комітету Жовтянського В.А.
 
 Голова Комітету                    В.Меркушов
                      Затверджено
                 Наказ Державного Комітету України
                 з енергозбереження 15.09.99 N 78
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 грудня 1999 р.
                   за N 871/4164
               Порядок
     організації та проведення енергетичних обстежень
      бюджетних установ, організацій та казенних
              підприємств
   Порядок організації  та проведення енергетичних обстежень
бюджетних установ, організацій та казенних підприємств (далі -
Порядок енергетичних обстежень) розроблено відповідно до статті 3
Указу від 16 червня 1999 року N 662/99 "Про заходи щодо скорочення
енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними
підприємствами".
   1. Порядок встановлює послідовність та правила організації
енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних
підприємств.
   2. Енергетичні обстеження бюджетних установ, організацій та
казенних підприємств проводяться з метою визначення ефективності
використання енергоносіїв та встановлення обгрунтованих обсягів їх
споживання для визначення доцільності впровадження енергоощадних
заходів при застосуванні механізмів скорочення енергоспоживання.
   3. Загальні  питання  проведення  обстежень  регулюються
Положенням про порядок  організації  енергетичних  обстежень,
затвердженим наказом Держкоменергозбереження від 09.04.99 N 27
 (зареєстровано в Мін'юсті 12.05.99 за N 301/3594).
   4. Порядок фінансування та вимоги до організації тендерних
процедур регулюються постановою Кабінету Міністрів України від
28.06.97 N 694 "Про організацію та проведення торгів
(тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг).
   5. Енергетичні обстеження проводяться на підставі типового
договору (далі - договір). При цьому оцінка доцільності укладення
договору  про  виконання  робіт з точки зору співвідношення
передбачуваних затрат на їх виконання і очікуваної економії
здійснюється  підрядною організацією на підставі попереднього
ознайомлення зі станом енергоспоживання.
   6. Для бюджетних установ і організацій з незначним сумарним
рівнем споживання комунальних послуг і води (до 10 тис.грн.
щорічно)  рекомендується  поєднувати  виконання  енергетичних
обстежень із запровадженням заходів з  енергозаощадження  на
підставі договору з однією підрядною організацією, яка отримала
свідоцтво про дозвіл на проведення робіт відповідно до наказу
Держкоменергозбереження  від 09.04.99 N 27 "Про затвердження
Положення про  порядок  організації  енергетичних  обстежень"
(зареєстровано в Мін'юсті 12.05.99 за N 301/3594).
   7. Для бюджетних установ і організацій, для яких щорічна
вартість споживання комунальних послуг і енергоносіїв перевищує
10 тис.грн.,  визначення  вартості  енергетичних  обстежень
здійснюється на основі тендерної процедури. При цьому загальна
вартість обстежень не повинна перевищувати 10% від очікуваної
економії споживання комунальних послуг і енергоносіїв.
   8. При  очікуваній  вартості  енергетичних  обстежень до
10 тис.грн.  тендер  проводиться організаціями, установами та
казенними підприємствами самостійно  в  порядку,  визначеному
Порядком  організації  та  проведення тендерів на здійснення
енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних
підприємств (далі - Порядок організації тендерів).
Вартість  енергетичного  обстеження  визначається  на  основі
договірної ціни з виконанням вимог пункту 7 Порядку енергетичних
обстежень.
   9. При очікуваній вартості більше  10  тис.грн.  тендер
проводиться Центральним агентством з енергетичних обстежень на
основі тендерної процедури згідно з Порядком організації тендерів
на виконання окремих видів робіт з розробкою кошторису.
   10. Спеціалізовані організації  протягом  шести  місяців,
починаючи з дня проведення енергетичного обстеження, подають до
Держкоменергозбереження звіти про енергетичні обстеження.
 
 Начальник Управління
 фінансово-економічної
 політики енергозбереження                Ю.Шульга

БУДСТАНДАРТ Online