ДСТУ ISO 4033-2002 Гайки шестигранные, тип 2. Классы точности А и В. Технические условия (ISO 4033:1999, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННІ, ТИП 2 КЛАСИ ТОЧНОСТІ А і В
Технічні умови

(ISO 4033:1999, IDТ)
ДСТУ ISO 4033-2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом металовиробів, ТК 136 «Кріпильні вироби»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 липня 2002 р. № 387 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 4033:1999 Hexagon nuts, style 2 — Product grades A and В (Гайки шестигранні, тип 2. Класи точності А і В)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І. Буравльов, д-р техн. наук, проф.; О. Бойко, канд. техн. наук; Л. Луканова (науковий керівник), Ю. Федоров

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Розміри

4 Технічні вимоги та нормативні посилання

5 Позначення

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам (ISO), посилання на які наведено в ISO 4033:1999

Додаток НБ Перелік нормативних документів чинних в Україні поряд із цим стандартом

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 4033:1999 Hexagon nuts, style 2 — Product grades A and В (Гайки шестигранні, тип 2. Класи точності А і В).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 136 «Кріпильні вироби».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— додано структурний елемент «Зміст» згідно з вимогами ДСС України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Вступ» і «Передмову»;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 та «Бібліографії» додано «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів українською мовою та виділено в тексті рамкою;

— у розділі 2 виправлено редакційну помилку «ISO 6157-2:1988» на «ISO 6157-2:1995»;

— у розділі 5 «ISO 4033» замінено на «ДСТУ ISO 4033»;

— стандарт доповнено бібліографічними даними;

— стандарт доповнено видом стандарту «Технічні умови»;

— ISO 3269, ISO 4759, ISO 10683 опубліковано, як офіційні видання: ISO 3269:2000 Кріпильні вироби. Приймальне контролюваня, ISO 4759-1:2000 Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Вироби класів точності А, В і С, ISO 10683:2000 Неелектролі- тичне покривання тонким шаром цинку;

— стандарт доповнено національним довідковим додатком НА, в якому міститься інформація про національні стандарти, ідентичні міжнародним стандартам, посилання на які наведено в ISO 4033:1999.

Цей стандарт діє в Україні поряд із чинними нормативними документами, наведеними у національному довідковому додатку НБ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННІ, ТИП 2 КЛАСИ ТОЧНОСТІ А і В
Технічні умови

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ, ТИП 2 КЛАССЫ ТОЧНОСТИ А и В
Технические условия

HEXAGON NUTS, STYLE 2 PRODUCT GRADES A and В
Specifications

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає характеристики гайок шестигранних типу 2 з різьбами від М5 до М36, включно, для різьб d □ М16 класу точності А і для різьб d > М16 класу точності В.

Якщо, в окремих випадках, необхідні вимоги, які відрізняються від зазначених у цьому стандарті, вони можуть бути вибрані з чинних міжнародних стандартів, наприклад ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1 і ISO 4759-1.

Примітка. Для гайок шестигранних типу 1 див. ISO 4032.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які становлять положення цього стандарту через посилання на ці нормативні документи в цьому тексті. У разі датованих посилань пізніші зміни або доповнення до будь-якого з цих видань не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найостанніших видань нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань радять звертатися до найновішого видання нормативних документів. Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 225:1983 Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions

ISO 724:1993 ISO general-purpose metric screw threads — Basic dimensions

ISO 898-2:1992 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values — Coarse thread

ISO 965-1:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data

ISO 3269:-1) Fasteners — Acceptance inspection

ISO 4042:1999 Fasteners — Electroplated coatings

ISO 4759-1:-2) Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, В and С

ISO 6157-2:1995 Fasteners — Surface discontinuities — Part 2: Nuts

ISO 8992:1986 Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts

ISO 10683:-3) Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 225:1983 Кріпильні вироби. Болти, гвинти, шпильки і гайки. Символи і позначення розмірів

ISO 724:1993 Різьби метричні гвинтові ISO загальної призначеності. Основні розміри.

ISO 898-2:1992 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями випробувального навантаження. Різьба з великим кроком

ISO 965-1:1998 Різьби метричні гвинтові ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 1. Принципи й основні дані

ISO 3269:-1) Кріпильні вироби. Приймальне контролювання

ISO 4042:1999 Кріпильні вироби. Покриття, нанесене гальванічним способом

ISO 4759-1:-2) Допуски на кріпильні вироби. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Вироби класів точності А, В і С

ISO 6157-2:1995 Кріпильні вироби. Розриви поверхні. Частина 2. Гайки

ISO 8992:1986 Кріпильні вироби. Загальні вимоги до болтів, гвинтів, шпильок і гайок

ISO 10683:-3) Кріпильні вироби. Неелектролітичне покривання тонким шаром цинку

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online