ПІ 1.4.73-343-2005 Примерная инструкция по охране труда для трубосгибальщика и трубопроводчика судового

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ТРУБОЗГИНАЛЬНИКА І ТРУБОПРОВІДНИКА СУДНОВОГО

ВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для трубозгинальника і трубопровідника суднового” розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці” з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для трубозгинальника і трубопровідника суднового, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств- виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для трубозгинальника і трубопровідника суднового, що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

- у разі зміни законодавства України про охорону праці;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Примірна інструкція з охорони праці для трубозгинальника і трубопровідника суднового (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які працюють за професією трубозгинальник і трубопровідник судновий (далі - трубозгинальник) на суднобудівних та судноремонтних підприємствах.

1.2. До роботи трубозгинальником допускаються чоловіки не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд при прийомі на роботу та не мають протипоказань, навчені у встановленому порядку за основною професією, пройшли вступний інструктаж та первинний на робочому місці, стажування протягом 12-15 робочих змін, перевірку практичних навичок і знань з питань охорони праці.

Залучення жінок до виконання робіт за професією трубозгинальника і трубопровідника суднового не дозволяється.

Терміни стажування і допуск до самостійної роботи встановлюються розпорядним документом (наказом) по підприємству (структурному підрозділу). Трубозгинальнику, що пройшов навчання і перевірку знань з охорони праці, видається посвідчення.

1.3. Трубозгинальні і трубопровідні роботи здійснюються із застосуванням різних інструментів, оснащення й устаткування.

1.4. Трубозгинальник виконує:

- гнуття труб у холодному і гарячому стані за правилами експлуатації трубозгинальних верстатів з різними приводами і нагріванням струмами високої частоти, обробку, пригонку по місцю й установку труб на судні

- роботу за правилами експлуатації верстатів і пристосувань для набивання труб піском, методи гнуття труб, слюсарну обробку і зборку деталей трубопроводів, проведення гідравлічних випробувань всіх систем трубопроводів і інші роботи.

1.5. Неправильне ведення робіт або недотримання заходів безпеки може призвести до нещасних випадків. У зв'язку з цим від трубозгинальника потрібна уважність і знання прийомів роботи.

1.6. Трубозгинальник під час роботи проходить навчання з надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, за правилами поводження при виникненні аварійних ситуацій і володіти прийомами надання першої долікарської допомоги і транспортування потерпілого, знати розташування аптечки і призначення засобів, що містяться в ній, уміти ними користуватися.

1.7. У процесі виробничої діяльності на трубозгинальників можуть діяти шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що шкідливо впливають на здоров'я:

- рухливі частини виробничого устаткування; вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування;

- підвищені загазованість і задимленість повітря робочої зони;

- розташування робочого місця на висоті;

- фізичні перевантаження;

- робота в замкнутому просторі;

- падіння предметів з висоти.

1.8. Трубозгинальник повинен знати і дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, правил особистої гігієни і санітарії:

- переодягатися і залишати одяг в побутових приміщеннях;

- питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

- прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов’язково помивши перед цим руки з милом.

1.9. Трубозгинальники повинні безкоштовно забезпечуватися засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям в складі: костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каска захисна, захисний щиток, респіратор або протигаз (при необхідності), теплоізолюючий килимок (при необхідності), протишумові навушники, антифони, запобіжний пояс для роботи на висоті, а також куртка і штани бавовняні на утепленій прокладці при роботі в зимових умовах.

Спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту варто утримувати в чистоті і справному стані, зберігати окремо від повсякденного одягу й особистих речей.

1.10. При роботі, пов'язаній з тривалим зіткненням значної частини тіла з холодною поверхнею металу, необхідно користуватися теплоізолюючим матом, килимком, дошками і т.п.

1.11. На будуємих і ремонтуємих суднах, а також на території підприємства, де це встановлено правилами внутрішнього розпорядку, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці.

1.12. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.13. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу, стояти або проходити під ним.

1.15. Трубозгинальник повинен виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умови, що безпечні способи її виконання передбачені в технологічному процесі і трубозгинальник ними володіє.

У сумнівних випадках необхідно звертатися до керівника робіт з підпорядкованості за роз'ясненнями й уточненнями.

При одержанні завдання на незнайому роботу необхідно одержати від керівника роботи роз’яснення про безпечні способи її виконання.

Якщо поряд з основною роботою необхідно в порядку суміщення виконувати й інші роботи, наприклад, стропування і переміщення устаткування, деталей і інших вантажів, необхідно пройти навчання й освоїти способи безпечного їх виконання, дотримуючись вимог інструкцій з охорони праці для цих робіт, та мати дозвіл на виконання таких робіт.

1.16. У процесі виконання робіт і перебування на території підприємства трубозгинальники зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку, праці і відпочинку.

1.17. Про кожен нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

1.18. Трубозгинальник при виявленні порушень правил по охороні праці і пожежній безпеці іншими робітниками або виникненні небезпеки для навколишніх повинен попередити порушника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку виконання робіт, а навколишніх - про небезпеку, що загрожує, і повідомити про це керівника робіт.

1.19. При виявленні несправності устаткування, пристосувань, інструмента сповістити про це керівнику. Користуватися і застосовувати в роботі несправне устаткування й інструменти не дозволяється.

1.20. Трубозгинальник зобов'язаний:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги цієї Інструкції, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданого у використання спецодягу, спецвзуттю й іншим засобам індивідуального захисту;

- дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації устаткування;

- знати місцезнаходження аптечки і засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежегасіння, головних і допоміжних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;

- знати номера телефонів медичної установи і пожежної охорони.

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

1.21. Трубозгинальник вправі відмовитися від роботи, що доручається, якщо на робочому місці створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров'я, або для навколишніх людей і природного середовища.

Факт наявності такої ситуації повинен підтверджуватися фахівцями з охорони праці підприємства у встановленому законодавством порядку.

1.22. Трубозгинальник, що порушує Інструкцію, притягується до відповідальності згідно чинному законодавству.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи трубозгинальник зобов'язаний:

2.1. Упорядкувати робочий одяг: штани повинні бути одягнені навипуск, куртка одягнена поверх штанів, застебнуті або підв'язані обшлаги рукавів, підібрані звисаючі кінці одягу. Надягти головний убір або каску, якщо її носіння встановлене адміністрацією. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках, сандаліях тощо) не дозволяється.

2.2. Оглянути робоче місце, прибрати з-під ніг і проходів все, що може заважати в роботі, перевірити, чи досить освітлено робоче місце й устаткування.

2.3. Якщо підлога в цеху, палуба судна на місці майбутньої роботи слизькі або мокрі (облиті мастилом, фарбою, водою), протерти слизькі місця дрантям або посипати піском, тирсою.

2.4. Якщо підлога в цеху, на судні холодна (бетонна, плиткова, металева), установити під ноги справні дерев'яні ґрати із зазором між рейками не більш 20-25 мм.

2.5. Переконатися, що висота підібраних грат забезпечує, що лещата приходяться на рівень зігнутої в лікті руки трубозгинальника.

2.6. Перевірити, щоб слюсарні лещата були міцно закріплені на верстаті, мали строго рівнобіжні губки з насічкою, справне різьблення гвинта і гайки.

2.7. Перевірити наявність і справність інструмента, пристосувань. Інструмент повинен відповідати наступним вимогам:

- молотки і кувалди повинні бути насаджені на ручки овального перетину, виготовлені з твердих і грузлих порід сухого дерева (молодий дуб, клен, горобина) і щільно заклинені м'яким сталевими заєршеним клином; бойок молотка і кувалди повинен мати злегка опуклу гладку поверхню без наклепу, вибоїв, тріщин і задирок;

- зубила і крейцмейселі повинні мати довжину не менш 150 мм без скосів, тріщин і задирок на потилицях;

- гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і голівок болтів і не мати тріщин, вибоїв і задирок. Губки ключів повинні бути рівнобіжними. Не дозволяється штучно подовжувати ключ шляхом нарощування його контрключами, трубами і так далі;

- газові ключі повинні відповідати розмірам трубопроводів, їх робочі поверхні не повинні мати зазублин і збитої насічки;

- інструменти з загостреним неробочим кінцем (напилки, креслярки і тому подібні) повинні бути закріплені в нагостреній, гладкій і рівно зачищеній ручці з металевим кільцем, що охороняє їх від розколювання.

2.8. Перед роботою пневматичною машинкою необхідно перевірити наступне.

- абразивний круг повинен бути без вибоїв, тріщин і мати надійно закріплений кожух;

- з'єднання повітряних шлангів між собою повинно бути виконане за допомогою спеціальних заєршених ніпелів, шланги не повинні мати свищів і рванин, кріплення шлангів на штуцерах і ніпелях на стяжних хомутах із гвинтами;

- пусковий курок або пускова поворотна муфта легко відкриваються (закриваються) і не пропускають повітря в закритому положенні;

- міцність і биття абразивного круга шляхом пуску машинки на холостому ходу.

2.9. Перевірити стан устаткування, переконатися в справності пускового і заземлюючого пристрою, наявність і справність огороджень, простежити, щоб пуск верстата не викликав нещасного випадку з іншою особою.

2.10. Перевірити, що зона повороту труби на трубозгинальному верстаті з боку проходів обгороджена.

2.11. При роботі в закритих і напівзакритих приміщеннях попередньо перевірити, чи не насичене повітря шкідливими і вибухонебезпечними газами.

2.12. Перевірити наявність огороджень люків, прорізів і тому подібних, їх справність і надійність кріплення.

2.13.  До виконання роботи в замкнутих і важкодоступних приміщеннях приступати тільки при працюючій вентиляції з дозволу керівника робіт (майстра), та при наявності спостерігача і наряду-допуску на виконання робіт.

2.14. Уважно ознайомитися з виданим завданням і операціями технологічного процесу на доручену роботу, добре вивчити вимоги безпеки.

2.15. Про всі недоліки доповісти керівнику робіт і приступати до виконання робіт після усунення всіх недоліків.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online