ДСТУ 3211:2009 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия (ГОСТ 1639:2009)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БРУХТ І ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: МТК 107 «Вторинні кольорові метали», Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів (ТК 11 «Кольорові метали та сплави»), НВ «Міжрегіональний центр вторинної кольорової металургії» (ТК 462 «Вторинні кольорові метали»), Федеральне державне унітарне підприємство «Державний науково-дослідний інститут кольорових металів» (ТК 373 «Кольорові метали та сплави»)

РОЗРОБНИКИ: В. Кожанов, канд. техн. наук; В. Чернобаєв, канд. техн. наук; В. Попов, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Скрябіна, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Мушик; О. Дуіб; Т. Бєлєнькая; С. Жалінська (від ТК 11); В. Федоров, д-р техн. наук; М. Івашкевич, канд. техн. наук (від ТК 462); Ю. Мамаєв, д-р техн. наук (від ТК 373)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2009 р. № 357, зі зміною позначення, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 25 грудня 2009 р. № 474

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познака

5 Інформація, яку замовник надає постачальникові під час запиту та/або замовлення

6 Постачання за контрактом

7 Технічні вимоги

7.1 Класифікування

7.2 Основні показники і характеристики

8 Вимоги щодо безпеки

8.1 Загальні положення

8.2 Вимоги щодо радіаційної безпеки

8.3 Вимоги щодо хімічної безпеки

8.4 Вимоги щодо забезпечення вибухобезпечності

9 Вимоги щодо охорони довкілля

10 Маркування

11 Пакування

12 Правила транспортування та зберігання

12.1 Правила транспортування

12.2 Правила зберігання

13 Методи контролювання

13.1 Основні випробовування

13.2 Повторні випробовування

13.3 Терміни проведення випробовувань

13.4 Округлення результатів

14 Правила приймання

Додаток A Форма посвідчення про радіаційну і вибухову безпеку брухту та відходів кольорових металів і сплавів

Додаток Б Форма наряду-допуску на виконання робіт із розбирання брухту та відходів кольорових металів і сплавів

Додаток В Форма акта про виявлення радіаційно-, хімічно- і вибухонебезпечних предметів (речовин)

Додаток Г Форма книги обліку незнешкоджених вибухонебезпечних предметів, що надійшли

Додаток Д Форма паспорта

Додаток Е Форма посвідчення про дезактивацію (знешкодження від шкідливих речовин) брухту (відходів) кольорових металів і сплавів

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БРУХТ І ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ
Загальні технічні умови

ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Общие технические условия

NON-FERROUS METALS AND ALLOYS SCRAP AND WASTE
General specifications

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на брухт і відходи кольорових металів і сплавів, призначені для подальшого механічного та металургійного переробляння.

Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля викладено у розділах 8 і 9 відповідно.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2817-94 (ГОСТ 12.2.007.6-93) Система стандартів безпеки праці. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки

ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2.007.4-96) Система стандартів безпеки праці. Шафи негерметизованих комплектних розподільних пристроїв та комплектних трансформаторних підстанцій. Вимоги безпеки

ДСТУ 3674-97 Метали чорні вторинні. Терміни та визначення

ДСТУ 3790-98 Металургія кольорових металів. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4179-2003 (ГоСт 7502-98) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (ДСВ. Методики виконання вимірювань. Основні положення)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухова безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности (ССБП. Машини електричні обертові. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности (ССБП. Трансформатори силові й реактори електричні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности (ССБП. Електротехнічні пристрої на напругу понад 1000 В. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.5-75 Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности (Конденсатори силові. Установки конденсаторні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.8-75 ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности (ССБП. Пристрої електрозварювальні й для плазмового обробляння. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.9-88 ССБТ. Оборудование электротермическое. Требования безопасности (ССБП. Обладнання електротермічне. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.10-87 ССБТ. Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности (ССБП. Установки, генератори і нагрівачі індукційні для електротермії, установки і генератори ультразвукові. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.11-75 ССБТ. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности (ССБП. Перетворювачі електроенергії напівпровідникові. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.12-88 ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности (ССБП. Джерела струму хімічні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.13-2000 ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности (ССБП. Лампи електричні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности (ССБП. Кабелі i кабельна арматура. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия (Респіратори фільтрувальні протигазові РПГ-67. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні й знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 «Лепесток». Технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 2171-90 Детали, изделия, полуфабрикаты и заготовки из цветных металлов и сплавов. Обозначение марки (Деталі, вироби, напівфабрикати і заготовки з кольорових металів та сплавів. Позначення марки)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль якості)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощані нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди (Вода питна. Методи визначення масової концентрації міді)

ГОСТ 4658-73 Ртуть. Технические условия (Ртуть. Технічні умови)

ГОСТ 5044-79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия (Барабани стальні тонкостінні для хімічних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины (Корозія металів. Терміни)

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия (Ящики із листових деревних матеріалів нерозбірні для вантажів масою до 200 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6128-81 Банки металлические для химических продуктов. Технические условия (Банки металеві для хімічних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия (Бочки стальні зварні з обручами катання на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швацькі бавовняні й синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні й сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10396-84 Бумага кабельная крепированная. Технические условия (Папір кабельний крепований. Технічні умови)

ГОСТ 14113-78 Сплавы алюминиевые антифрикционные. Марки (Сплави алюмінієві антифрикційні. Марки)

ГОСТ 14192-96 Маркировки грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16511-86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції електротехнічної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 17366-80 Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия (Бочки сталеві зварні товстостінні для хімічних продуктів. Технічні умови)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 18165-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия (Вода питна. Метод визначення масової концентрації алюмінію)

ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра (Вода питна. Методи визначення вмісту свинцю, цинку, срібла)

ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена (Вода питна. Метод визначення вмісту молібдену)

ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейнери універсальні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація і маркування)

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры (Вироби електротехнічні. Затискачі заземлювальні і знаки заземлювання. Конструкція і розміри)

ГОСТ 21575-91 Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для люмінесцентних ламп. Технічні умови)

ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия (Ящики дерев’яні для продукції, що постачають на експорт. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования (Підготовка генеральних вантажів до транспортування. Загальні вимоги)

ГОСТ 28053-89 Стружка цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний (Стружка кольорових металів і сплавів. Методи відбору, підготовки проб і методи випробувань)

ГОСТ 28192-89 Отходы цветных металлов и сплавов. Методы отбора, подготовки проб и методы испытаний (Відходи кольорових металів і сплавів. Методи відбору, підготовки проб і методи випробувань)

ГОСТ 29250-91 Ткани льняные и полульняные грубые. Технические условия (Тканини лляні та на- півлляні грубі. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 3674, ДСТУ 3790, ГОСТ 5272 поряд із такими:

2.1 металобрухт (вторинна сировина, скрап) (див. ДСТУ 3790)

Брухт та відходи кольорових металів і сплавів

2.1.1 відходи виробництва (новий скрап) (див. ДСТУ 3790)

Відходи, що утворюються під час виробництва продукції з кольорових металів та сплавів, а також невиправний брак, що виникає в процесі виробництва

2.1.2 брухт (старий скрап) (див. ДСТУ 3790)

Вироби із кольорових металів і сплавів непридатні або такі, що втратили експлуатаційну цінність

2.2 металобрухт для прямого переплавлення

Металевий продукт (напівфабрикат, виріб) із рівнем домішок, що не заважають використовувати його для прямого переплавлення з попередньою механічною обробкою (наприклад, пакетування, подрібнення, дроблення) або без неї

2.3 матеріал, що не містить ... (речовини)

Матеріал, у якому максимальна кількість речовини, що міститься в ньому, не перевищує:

— 0,005 % (за масою) для металевих домішок;

— 0,2 % (за масою) для вологи;

— 0,05 % (за масою) для неметалевих домішок

2.4 чистий матеріал

Матеріал, для якого точно встановлено, що він не містить сторонніх речовин (наприклад, паперу, бруду, залишків рідини, консистентного мастила, пластику). Див. визначення термінів «матеріал, що не містить ...» (3.3) і «сторонні речовини» (3.6)

2.5 блискучий матеріал

Матеріал, що ні навмисно, ні випадково не був підданий якомусь процесу, внаслідок чого утворилося покриття (див. 3.7) (наприклад, окислювання чи інші поверхневі зміни, що утворились унаслідок взаємодії з навколишнім середовищем, і/або зміни, що утворились унаслідок експлуатації матеріалів)

2.6 сторонні речовини

Металеві або неметалеві матеріали, у тому числі вільне залізо, на які не поширюється специфікація цього стандарту

2.7 покритий матеріал

Матеріал, який має тонкий металевий або неметалевий шар, нанесений будь-яким способом. Наприклад, матеріал, плакований алюмінієм, свинцем, хромом, нікелем, оловом тощо, або матеріал, покритий фарбою, лаком, пластиком тощо

2.8 вільне (незв’язане) залізо

Магнітні або немагнітні матеріали, що містять залізо (наприклад, сталі, чавун)

2.9 волога

Будь-яка рідина (одно- чи багатофазна), що потрапляє у брухт під час збирання і зберігання, а також коли його постачають до місця перероблення та використання

2.10 домішки (див. ДСТУ 3790)

Метали або неметали, наявні в металі, але не додані навмисно в нього або затримані ним

2.11 засміченість

Наявність механічних домішок у брухті та відходах кольорових металів і сплавів.

Примітка 1. Прикладами механічних домішок є вільні деталі, прироблення чи їхні частини, куски чорних металів, будівельні, вогнетривкі, ізолювальні та пакувальні матеріали, земля, масло, волога, фарба, смола тощо.

Примітка 2. Наявність у деяких видах брухту та відходах інших кольорових металів і сплавів, відмінних від основного металу, є засміченістю

2.12 партія

Брухт та відходи кольорових металів і сплавів одного виду, що їх відвантажують одним транспортним засобом або в одному пакованні і супроводжують одним пакетом таких документів:

а) документом про якість (паспортом);

б) посвідченням про радіаційну і вибухову безпеку;

в) документом про дезактивацію (у разі потреби);

г) документом про знешкодження шкідливих хімічних речовин (у разі потреби)

2.12.1 інспекційна партія

Партія або частина партії, яка представляє весь металобрухт у партії, що надається покупцеві для перевірки (у разі відсутності нормативних документів визначають за згодою сторін)

2.13 представницька проба

Проба, що цілком представляє весь металобрухт в інспекційній партії

2.14 маса нетто

Маса без урахування засміченості

2.15 вміст металу

Маса нетто металу, у відсотках, яку розраховують після визначення різниці маси представницької проби і маси всіх сторонніх речовин та механічних домішок, наявних у ній, зокрема й вологи

2.16 металургійний вихід металу

Кількість металу або сплаву, у відсотках, що його видобувають під час плавлення шихтових матеріалів

2.17 гартцинк

Сплави на основі цинку, що їх застосовують у поліграфії для виливання стереотипів, шрифтів тощо

2.18 вирубки

Відходи, що утворюються під час відокремлення заготовки чи деталі від листової заготовки або профільного матеріалу

2.19 дроси (зйоми)

Тверді сполуки кольорових металів, що утворюються під час плавлення та рафінування, які спливають на поверхню розплаву та які видаляють механічним способом

2.20 шлак металургійний (див. ДСТУ 3790)

Розплавлена або тверда речовина змінного складу, що покриває поверхню рідкого продукту під час металургійного процесу (одержана під час плавлення шихти, оброблення розплавлених проміжних продуктів і рафінування металів) і складається з пустої породи, флюсів, золи палива, сульфідів і оксидів металів, продуктів взаємодії оброблюваних матеріалів і футерівки плавильних агрегатів

2.21 штейн (див. ДСТУ 3790)

Проміжний або побічний продукт кольорової металургії, сплав змінного хімічного складу, утворений сульфідами металів

2.22 шлам (див. ДСТУ 3790)

Дрібнодисперсний осад нерозчинних домішок, що утворюються під час відстоювання і фільтрування розчинів кольорових металів та в інших технологічних процесах кольорової металургії

2.23 металобрухт змішаний

Змішаний за видами металобрухт, що не відповідає технічним вимогам цього стандарту.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online