Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального на...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 21 лютого 2000 р. № 32

ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці та соціальної політики України

Введено в дію з 1 квітня 2000 року


ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 64
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення

Частина 2

Розділ 2
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Робітники

Видання друге, доповнене та перепрацьоване

Станом на 01.01.2005 р.

(З дня набрання чинності Зміною № 6 до Національного класифікатора України "Класифікатор професій ДК 003:2010" до цього наказу будуть внесені зміни, затверджені пунктом 2 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8 серпня 2017 року № 192)

 

Додатково див. наказ
 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
 від 2 березня 2011 року № 32,
накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України
 від 25 січня 2013 року № 26,
 від 23 січня 2014 року № 24,
 лист Департамента розвитку будівельної діяльності, ціноутворення
 та економіки будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України
 від 7 лютого 2014 року № 8/15-64-14

ВСТУП

Цей Розділ є результатом перегляду кваліфікаційних характеристик професій робітників, включених до третього та першого випусків "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих" і враховує зміни та доповнення до змісту цих характеристик, які виникли у результаті впровадження досягнень науки, техніки, технології, удосконалення організації виробництва та праці.

У Розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

Згідно із Законом України "Про освіту" та відповідно до вимог Класифікатора професій ДК 003-95 переглянуто в кваліфікаційних характеристиках розділ "Кваліфікаційні вимоги".

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online