Письмо от 19.01.2000 № 7/3-45 Относительно определения стоимости строительства и проведения взаиморасчетов в 2000 году

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/3-45 від 19.01.2000
   м.Київ
 
          
 
    Щодо визначення вартості будівництва та проведення
         взаєморозрахунків у 2000 році
 
   На численні запити щодо визначення вартості будівництва та
проведення взаєморозрахунків у  2000  році  Держбуд  України
повідомляє.
   Визначення вартості будівництва та розрахунки за виконані
роботи у 2000 році здійснюються згідно з положеннями діючого ДБН
IV-16-98, частини I >> ), II, III, із
змінами та Доповненнями N 1, N 2. Зазначений
порядок діятиме до завершення розробки та затвердження нормативних
і методичних документів, які регламентуватимуть порядок визначення
вартості за однорівневою системою.
   З огляду на те, що визначення вартості будівництва  за
однорівневою  системою базуватиметься на ресурсних елементних
кошторисних  нормах  та  поточних  цінах  на  трудові  та
матеріально-технічні ресурси, Комітет вважає за доцільне учасникам
інвестиційного процесу своєчасно ознайомитись з новими ресурсними
нормами та організувати роботу по створенню банку даних щодо
поточної вартості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та
вартості  машино-години  експлуатації  будівельних  машин  і
механізмів.
   Підрядним організаціям доцільно провести аналіз виробничої
діяльності та визначитись з рівнем економічних показників:
   - заробітної  плати  -  в  розрізі  розрядів робіт, що
виконуються;
   - накладних витрат - на підставі структури, що склалась за
попередній  період  з  урахуванням  потужності  будівельної
організації;
   - нормативного прибутку;
   - інших витрат.
   Зазначені показники в подальшому використовуватимуться при
складанні тендерної пропозиції.
   Про перехід  до  визначення  вартості  будівництва  за
однорівневою системою буде повідомлено заздалегідь.
 
 Перший заступник
 Голови Комітету                    А.В.Беркута
 
 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
       житлової  політики  України.  "Ціноутворення  у
       будівництві". Збірник  офіційних  документів  та
       роз'яснень.  Випуск  N 1, січень, 2000 р. К.:
       "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online