Приказ от 11.02.2000 № 20 О внедрении режима жесткого ограничения бюджетных расходов и других государственных затрат

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 20 від 11.02.2000
   м.Київ
 
        
 
      Про запровадження режиму жорсткого обмеження
      бюджетних видатків та інших державних витрат
 
   На виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 року
N 41  41/98 ) "Про запровадження режиму жорсткого обмеження
бюджетних видатків та інших державних витрат,  заходи  щодо
забезпечення  надходження  доходів  до бюджету і запобігання
фінансовій кризі" та розпорядження Кабінету Міністрів України від
12 січня 2000 року N 15-р Н А К А З У Ю:
   1. Міністру охорони здоров'я Автономної республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій:
   1.1. Під час формування планів капітального  будівництва
об'єктів  охорони  здоров'я на 2000 рік вжити заходів щодо
концентрації фінансових ресурсів на об'єктах з високим рівнем
будівельної готовності;
   1.2. Заборонити  розпочинати  будівництво  і  придбання
адміністративних будинків,  спортивних і видовищних споруд за
рахунок коштів державного бюджету та державних цільових фондів:
   1.3. Припинити проведення капітального та поточного ремонту
адміністративних будинків, крім випадків, коли це пов'язано з їх
аварійним станом;
   1.4. Обмежити  придбання  (заміну)  меблів,  технічного
обладнання та побутових приладів.
   2. Керівникам  установ  та  закладів  охорони  здоров'я
безпосереднього підпорядкування МОЗ:
   2.1. Капітальний ремонт будівель та споруд здійснювати лише
згідно з титульним переліком об'єктів капітального ремонту на
відповідний рік, затвердженим в установленому порядку.
   2.2. Обмежити  придбання  (заміну)  меблів,  технічного
обладнання та побутових приладів.
   2.3. Припинити проведення поточного ремонту адміністративних
будинків, крім випадків, коли це пов'язано з їх аварійним станом.
   3. Начальнику   Головного   економічного   управління
Барановій Т.Ф. видатки на придбання адміністративних будинків,
спортивних і видовищних споруд за рахунок коштів державного
бюджету та державних цільових фондів здійснювати відповідно до
законодавчих  документів.
   4. Начальнику відділу капітального будівництва та охорони
праці Довгому М.В. асигнування виділені для фінансування державних
капіталовкладень передбачених у 2000 році на будівництво об'єктів
безпосереднього  підпорядкування, концентрувати на об'єктах з
високим рівнем будівельної готовності.
   5. Начальнику відділу бухгалтерському обліку та звітності
Лузан В.І. постійно здійснювати контроль за цільовим використанням
бюджетних  коштів  і  позабюджетних надходжень установами та
закладами охорони здоров'я безпосереднього підпорядкування.
   6. Наказ МОЗ від 29.01.1999 N 11 вважати таким, що втратив
чинність.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Поляченко Ю.В.
 
 Міністр                      В.Ф.Москаленко