Постановление от 28.03.1991 № 76 О признании недействительными некоторых решений Правительства УССР

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 28 березня 1991 р. N 76
                Київ
      Про визнання такими, що втратили чинність,
           деяких рішень Уряду УРСР
 
   Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 29 грудня
1990 р.   N 1363    Рада   Міністрів   Української  РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, що додається.
   2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
29 грудня 1990 р. N 1363 "Про визнання такими, що втратили
чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку із Законом СРСР "Про основи
економічних відносин Союзу РСР, союзних і автономних республік"
визнала такими, що втратили чинність з 1 січня 1991 р., рішення
Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.
 
   Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                 К.МАСИК
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 18
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 28 березня 1991 р. N 76
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 серпня 1953 р. N 1687
"Про ліміти витрати  автобензину  для  легкових  автомобілів
республіканських, обласних і міських організацій УРСР".
   2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
19 березня 1955 р. N 379 "Про відбір і направлення робітників та
інженерно-технічних  працівників будівельних спеціальностей на
будови Міністерства міського і сільського будівництва СРСР в
районах освоєння цілинних і перелогових земель".
   3. Пункти 2 і 18 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК Компартії
України від 30 квітня 1955 р. N 566 "Про утворення при Київському
міськвиконкомі головного управління по житловому і цивільному
будівництву та управління промисловості будівельних матеріалів".
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1955 р. N 766
"Про передачу деяких питань на вирішення міністрів, керівників
відомств і виконкомів обласних, міських і районних Рад депутатів
трудящих" ЗП УРСР, 1955 р., N 11 - 12, ст. 57).
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1955 р. N 1236
"Про порядок фінансування позалімітних капіталовкладень" (ЗП УРСР
1955 р., N 19 - 20, ст. 113).
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 січня 1956 р. N 25
"Про доповнення постанови Ради Міністрів Української РСР від
17 червня 1955 року N 766" (ЗП УРСР, 1956 р., N 1 - 2, ст. 4).
   7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 січня 1957 р. N 26
"Про додаткову передачу деяких питань на вирішення виконкомів
районних і міських (міст обласного підпорядкування) Рад депутатів
трудящих".
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1957 р. N 53
"Про  надання  права міністрам і керівникам республіканських
міністерств і відомств УРСР утворювати резерв по плану з праці"
(ЗП УРСР, 1957 р., N 1 - 2, ст. 8).
   9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1957 р. N 536
"Про заходи, зв'язані з  виконанням  Закону  "Про   дальше
удосконалення організації управління промисловістю і будівництвом"
(ЗП УРСР, 1957 р., N 10, ст. 113).
   10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1957 р. N 677
"Питання Міністерства  будівництва Української РСР" (ЗП УРСР,
1957 р., N 11, ст. 139).
   11. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18 жовтня 1957 р.
N 1133 (ЗП УРСР, 1957 р., N 14, ст. 201).
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1957 р.
N 1483 "Про додаткову передачу деяких питань господарського і
культурного будівництва на вирішення раднаргоспів, виконкомів
місцевих Рад депутатів трудящих, міністрів і керівників відомств
Української РСР" (ЗП УРСР, 1957 р., N 16, ст. 233).
   13. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22 січня 1959 р. N 108 "Про план будівництва автомобільних шляхів
на 1959 - 1965 роки".
   14. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1959 р. N 1104
"Про деякі питання господарського будівництва, які додатково
передаються на вирішення раднаргоспів, міністрів і керівників
відомств УРСР та виконкомів обласних Рад депутатів трудящих" (ЗП
УРСР, 1959 р., N 7, ст. 94).
   15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 липня 1960 р. N 1177
"Про внесення часткових змін в постанову Ради Міністрів УРСР від
30 грудня 1957 року N 1483 в зв'язку з постановою Ради Міністрів
СРСР від 24 червня 1960 року N 669" (ЗП УРСР, 1960 р., N 7,
ст. 113)
   16. Пункти  1 і 3 Змін, що вносяться до рішень Уряду
Української РСР в зв'язку з постановою Ради Міністрів УРСР від
6 серпня 1960 року N 1275, затверджених постановою Ради Міністрів
УРСР від 1 квітня 1961 р. N 434 (ЗП УРСР, 1961 р., N 4, ст. 55).
   17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1961 р. N 515
"Про затвердження тимчасових норм грошових затрат на ремонт і
утримання автомобільних шляхів УРСР".
   18. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1961 р. N 852
"Про внесення часткових змін до тимчасових норм грошових затрат на
ремонт і утримання автомобільних шляхів" (ЗП УРСР, 1961 р., N 8,
ст. 99).
   19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1961 р. N 878
"Про затвердження тимчасових усереднених норм витрат основних
матеріалів на ремонт і утримання автомобільних шляхів УРСР" (ЗП
УРСР 1961 р., N 8, ст. 100).
   20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 травня 1963 р. N 571
"Про часткову зміну постанови Ради Міністрів Української РСР від
30 грудня 1957 року N 1483" (ЗП УРСР, 1963 р., N 5, ст. 39).
   21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 травня 1964 р. N 442
"Про використання надпланових нагромаджень концертних організацій
і колективів на ремонт приміщень та придбання інвентаря  і
обладнання" (ЗП УРСР, 1964 р., N 5, ст. 56)
   22. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 22 березня 1965 р.
N 259.
   23. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1965 р.
N 1031.
   24. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
30 листопада 1965 р. N 1127 "Про передачу додатково на вирішення
виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад
депутатів трудящих, міністерств і керівників відомств Української
РСР з питань господарського і культурного будівництва" (ЗП УРСР,
1965 р., N 11, ст. 141).
   25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1967 р. N 546
 "Про передачу додатково на вирішення міністрів і
керівників  відомств  УРСР, виконкомів обласних, Київської і
Севастопольської  міських  Рад  депутатів  трудящих  питань
господарського і культурного будівництва" (ЗП УРСР, 1967 р., N 8,
ст. 93), крім пунктів 1 і 2 розділу I.
   26. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 15 грудня
1967 р. N 807 "Про заходи по розширенню сітки будинків для
престарілих та інвалідів і поліпшення побутових умов у цих
будинках" (ЗП УРСР, 1967 р., N 12, ст. 177).
   27. Підпункт "б" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від
5 лютого 1969 р. N 99 "Про зміну і визнання такими, що втратили
силу, постанов Ради Міністрів УРСР у зв'язку з введенням нового
порядку  фінансування житлово-експлуатаційних організацій" (ЗП
УРСР, 1969 р., N 2, ст. 20).
   28. Пункт 12 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 23 червня 1969 р. N 379 "Про вдосконалення планування
капітального будівництва і про посилення економічного стимулювання
будівельного виробництва" (ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст. 69).
   29. Пункти 7 і 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 травня
1970 р. N 240 "Про заходи по поліпшенню шляхового господарства в
містах і селищах міського типу".
   30. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 лютого 1972 р.
N 71.
   31. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 травня 1975 р.
N 292.
   32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1979 р.
N 448 "Про передачу додатково на вирішення
міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і
Севастопольської міських Рад народних депутатів деяких питань
господарського будівництва" (ЗП УРСР, 1979 р., N 9, ст. 66), крім
пунктів 2, 3, 5, 13, 17.
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів СРСР
                   від 29 грудня 1990 р. N 1363
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду СРСР, що втратили чинність
               (Витяг)
   1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 11 квітня 1953 р. N 1002
"Про розширення прав Міністрів СРСР" (постанова Ради Міністрів
УРСР від 23 квітня 1953 р. N 851).
   2. Постанова Ради Міністрів СРСР від 14 лютого 1958 р. N 172
"Про розміри персональних окладів, що призначаються міністрами
СРСР" - ЗП СРСР, 1958 р., N 3, ст. 26 (розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 28 лютого 1958 р. N 180).
   3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 9 січня 1962 р. N 26-10
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від  26  січня  1962  р.
N 116-013).
   4. Пункт 14 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
21 квітня 1962 р. N 374 "Про заходи по дальшому збільшенню
підготовки спеціалістів з радіоелектроніки і електронної техніки з
вищою і середньою спеціальною освітою" (підпункт "д" пункту 6
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 липня
1962 р. N 782).
   5. Підпункти "а" і "б" пункту 2 постанови Ради Міністрів СРСР
від 3 жовтня 1977 р. N 889 "Про порядок укладання письмових
договорів про повну матеріальну відповідальність робітників і
службовців за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм
для зберігання або для іншої мети" - ЗП СРСР, 1977 р., N 26,
ст. 167 (пункт 2 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 жовтня
1977 р. N 831 - ЗП УРСР, 1977 р., N 10, ст. 101).
   6. Пункт 36 постанови Ради Міністрів СРСР від 25 січня
1980 р. N 65 "Про заходи по дальшому поліпшенню використання
вторинної сировини в народному господарстві" - ЗП СРСР, 1980 р.,
N 7, ст. 51 (підпункт 8 пункту 22 постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 квітня 1980 р. N 229 - ЗП УРСР, 1980 р., N 4, ст. 35).
   7. Абзац п'ятий пункту 6, пункти  18  і  30  Переліку
нецентралізованих джерел, кошти яких спрямовуються починаючи з
1981 року на фінансування капітальних вкладень, затвердженого
постановою Ради Міністрів СРСР від 25 вересня 1980 р. N 839
(постанова Ради Міністрів УРСР від 14 листопада 1980 р. N 602 -
ЗП УРСР, 1982 р., N 2, ст. 13) в редакції постанови Ради Міністрів
СРСР від 6 листопада 1981 р. N 1073 - ЗП СРСР, 1981 р., N 34,
ст. 186, 187 (постанова Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1981 р.
N 644 - ЗП УРСР, 1982 р., N 2, ст. 14).
   8. Постанова Ради Міністрів СРСР від 17 березня 1987 р. N 330
"Про  розміри персональних окладів, що встановлюються Радами
Міністрів союзних республік" (розпорядження Ради Міністрів УРСР
від 23 березня 1987 р. N 164.
   9. Пункт 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 5 травня 1987
N 517 "Питання Спілки театральних діячів СРСР" (підпункт 3 пункту
14 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 червня 1987 р. N 225).

БУДСТАНДАРТ Online