Приказ от 21.03.2000 № 54 Об утверждении Правил предоставления услуг по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
       АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 54 від 21.03.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 липня 2000 р.
                   за N 457/4678
 
         Про затвердження Правил надання
         послуг із збирання та вивезення
        твердих і рідких побутових відходів
 
   Відповідно до Указу Президента України від 19.10.99 N 1351/99
 >> ) "Про прискорення реформування житлово-комунального
господарства", з метою підвищення якості  житлово-комунальних
послуг,  удосконалення  системи управління житлово-комунальним
господарством через його  реструктуризацію  та  запровадження
договірних відносин  між  споживачами  і  виробниками  послуг
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Правила надання послуг із збирання та вивезення
твердих і рідких побутових відходів, що додаються.
   2. Відділу  благоустрою  та  комунального  обслуговування
(Масленніков Г.Ф.) забезпечити подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Правил
надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових
відходів".
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Г.М.Семчука.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                   Затверджено
                   Наказ Державного комітету
                   будівництва, архітектури
                   та житлової політики України
                   21.03.2000 N 54
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 липня 2000 р.
                   за N 457/4678
     Правила надання послуг із збирання та вивезення
        твердих і рідких побутових відходів
   Ці Правила розроблені відповідно до Указу Президента України
від 19.10.99 N 1351/99 "Про прискорення реформування
житлово-комунального господарства".
   Правила регулюють відносини між споживачами і виконавцями
послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових
відходів, які надаються відповідно до вимог "Санитарных правил
содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88).
   Правила обов'язкові для виконання  всіма  споживачами  і
виконавцями, незалежно від форм власності і підпорядкованості.
          Визначення основних термінів
   Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
   тверді побутові відходи - відходи, які утворюються в процесі
життя і діяльності людини і накопичуються у житлових будинках,
закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних,
торговельних та інших закладах (це харчові відходи, предмети
домашнього вжитку, сміття, опавше листя, відходи від прибирання і
поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні
матеріали тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх
утворення;
   негабаритні відходи - тверді побутові відходи, розміри яких
перевищують 50 х 50 х 50 см і не дають змоги збирати їх у
контейнери місткістю до 1,1 куб.м;
   рідкі побутові відходи - господарчо-побутові (від миття,
прання тощо) та каналізаційні стоки (за винятком промислових) за
відсутності централізованого водовідведення;
   контейнери -  збірники для накопичення твердих побутових
відходів; виготовляються з металу та полімерних  матеріалів;
стандартні контейнери місткістю від 0,12 куб.м до 1,1 куб.м -
призначаються для твердих побутових відходів, великогабаритні
місткістю від 8 куб.м до 16 куб.м - для негабаритних побутових
відходів;
   система збирання та вивезення твердих і рідких побутових
відходів - послідовність виконання технологічних операцій  з
вилучення,  накопичення  і  розміщення відходів у спеціально
відведених місцях та їх вивезення у пункти знешкодження;
   планово-подвірна система   збирання  твердих  побутових
відходів -  система,  за  якою  зібрані  в  контейнери  або
сміттєприймальні камери будинків тверді побутові відходи вивозять
сміттєвозами в пункти знешкодження;
   планово-поквартирна (побудинкова) система збирання твердих
побутових відходів - система, яка не  передбачає  наявності
контейнерів, а споживач самостійно завантажує тверді побутові
відходи у сміттєвоз, що прибуває за графіком.
           Порядок надання послуг
   1. Послуги із збирання та вивезення твердих  і  рідких
побутових відходів, що входять у склад квартирної плати (плати за
утримання житла), надаються згідно з договором, який розробляється
виконавцем відповідно до примірного договору (додаток до цих
Правил) і укладається за згодою сторін.
   2. Договір укладається, як правило, на рік і вважається
щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення цього строку
жодна із сторін не заявила про розірвання або перегляд договору.
   За погодженням сторін до договору можуть уноситися додаткові
порівняно з примірним договором умови, якщо вони не суперечать
чинному законодавству та цим Правилам.
   3. Права,  обов'язки  та  відповідальність  споживача  і
виконавця, передбачені цими Правилами, набирають чинності  з
моменту укладання договору.
   4. При наданні одноразової послуги замовлення на її виконання
оформлюється за погодженням сторін за формою, яка встановлюється
виконавцем (квитанція, касовий чек тощо).
   5. При укладанні договору, сторони встановлюють режим надання
послуг, виходячи з потреби своєчасного видалення твердих і рідких
побутових відходів та чинних нормативів накопичення відходів.
Режим надання послуг та показники якості їх виконання мають
відповідати  вимогам "Санитарных правил содержания территорий
населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88) та цих Правил.
   6. Графік вивезення твердих побутових відходів у кожному
населеному пункті погоджується з місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та визначається угодою
сторін згідно з договором.
   7. Послуги надаються споживачеві за обумовленою договором
системою.
   Система збирання та вивезення твердих побутових відходів
уключає такі операції:
   - збирання та тимчасове зберігання твердих побутових відходів
на території споживача до прибуття сміттєвоза;
   - завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз і
прибирання засміченої під час завантаження території;
   - вивезення  твердих  побутових відходів на полігон або
сміттєпереробний (сміттєспалювальний) завод.
   8. Планово-подвірна  та  планово-поквартирна (побудинкова)
системи збирання та  вивезення  твердих  побутових  відходів
передбачають  їх  регулярне  вивезення,  періодичність  якого
визначається СанПиН 42-128-4690- 88 та обумовлюється договором.
   Планово-подвірна система застосовується там, де біля будинків
обладнано майданчики для контейнерів, а ширина проїздів дає змогу
здійснити маневрування сміттєвоза.
   Планово-поквартирна (побудинкова) система застосовується у
тих випадках, коли неможливо встановити контейнери або в цьому
немає потреби (як виняток, і тільки для одно- і двоповерхових
будинків).
   9. Негабаритні відходи виконавець  вивозить  у  терміни,
обумовлені договором, або за заявкою споживача.
   10. Рідкі побутові відходи виконавець вивозить у терміни,
обумовлені договором, або за заявкою споживача (у міру заповнення
вигрібної ями, але не рідше одного разу на 6 місяців).
   11. Для збирання твердих побутових відходів застосовуються
металеві  або  пластмасові  контейнери  незалежно  від  типу
сміттєвозів. Застосування дерев'яних контейнерів не допускається.
   12. Для  збирання  негабаритних  відходів  застосовуються
великогабаритні контейнери місткістю 8 куб.м і більше.
   У великогабаритні контейнери дозволяється  також  збирати
листя, гілки, ручний змет з доріг і тротуарів, відходи від ремонту
квартир.
   13. У  разі відсутності великогабаритних контейнерів для
негабаритних відходів  власник  житла,  житлово-експлуатаційна
організація або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків
повинні виділити в установленому  порядку  на  прибудинковій
території місце для тимчасового зберігання негабаритних відходів.
   14. Для збирання рідких побутових відходів у неканалізованих
домоволодіннях (підприємство, установа) обладнують вигрібні ями.
Забороняється скидати у вигрібні ями тверді побутові відходи (у
тому числі пластмасову та скляну тару).
   15. Послуги можуть бути обмежені або не надані в терміни,
обумовлені договором, у разі виникнення форс-мажорних обставин
(землетрус, повінь, ураган тощо). Режим їх надання у цьому випадку
обумовлюється рішеннями місцевих органів державної виконавчої
влади, узгодженими в установленому порядку.
   16. Плата за надані послуги вноситься щомісячно за нормами
накопичення побутових відходів та тарифами, установленими Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до
чинного законодавства.
   17. Форма  оплати  послуг  (готівкою  або  безготівково)
визначається у договорі між виконавцем і споживачем.
   18. У разі застосування безготівкової форми  оплати  та
авансових  платежів  виконавець  щомісячно (згідно з умовами
договору) проводить перерахунок за фактично надані послуги та
повідомляє про це споживача.
   19. Якщо проводиться попередня  оплата,  то  її  розмір
визначають за домовленістю між споживачем та виконавцем або за
нормами накопичення побутових відходів.
   20. Якщо розрахунок ведеться за фактично надані послуги, то
розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.
Плата за послуги вноситься в терміни, обумовлені договором.
   21. У разі порушення виконавцем умов договору про надання
послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових
відходів споживач викликає представника виконавця для складання та
підписання акта порушення умов договору та визначення претензій
споживача з приводу якості надання послуг.
   22. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений
сторонами термін або його відмови поставити свій підпис, акт
уважається дійсним, якщо його підписали не менше трьох споживачів
(фізичних осіб), які мешкають у даному будинку, або виборна особа
будинкового,  вуличного,  квартального  чи  іншого  органу
самоорганізації населення.
   23. Акт порушення умов договору передається виконавцеві, який
повинен у п'ятиденний термін вирішити питання про перерахунок
розміру платежів або надати споживачеві обгрунтовану відповідь
щодо його претензій.
   24. Якщо споживач і виконавець не дійшли згоди про надання та
оплату послуг, то спірні питання вирішуються в установленому
законодавством порядку.
   25. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюють місцеві
органи виконавчої влади АР Крим, областей та міст Києва і
Севастополя, Держспоживзахист, Держбуд та їх органи на місцях,
інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.
 
 Начальник Відділу благоустрою
 та комунального обслуговування          Г.Ф.Масленніков
                       Додаток
                 до пункту 1 Правил надання послуг
                 із збирання та вивезення твердих
                 і рідких побутових відходів
            Примірний договір
      про надання послуг із збирання та вивезення
        твердих і рідких побутових відходів
 
 м. ______________          "_____" ___________ ____ року
 
 Виконавець ______________________________________________________
       (найменування підприємства (організації), яке надає
                 послуги)
 в особі _______________________________________________________,
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 що діє на підставі ____________________________, з одного боку, і
            (статут, положення)
 Споживач _______________________________________________________,
        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
      найменування юридичної особи і прізвище, ім'я та по
              батькові керівника)
 
 що діє на підставі ___________________________________, з другого
         (статут, положення, добровільні засади)
 боку, уклали цей Договір про таке:
            1. Предмет договору
   1.1. Споживач доручає, а Виконавець надає йому послуги із
збирання  та  вивезення твердих (рідких) побутових відходів,
накопичених у Споживача, на умовах цього Договору.
 (потрібне підкреслити)
   2. Обсяги, режими, терміни та вартість надання послуг
   2.1. Загальний обсяг перевезень з
 "_____" ______________ __ року до "______" _____________ __ року.
становить _________________ куб.м
   2.2. Загальна сума оплати за послуги з
 "_____" _____________ __ року до "______" ______________ __ року.
становить ________________ грн., крім того ПДВ - ____________ грн.
   2.3. Середньомісячна вартість послуг
становить ________________ грн., крім того ПДВ - ____________ грн.
 (обсяги та вартість послуг за домовленістю сторін можуть бути
           визначені щомісячно).
   2.4. Послуги     надаються     Споживачеві     за
_________________________________________ системою.
(назва системи збирання та вивезення ТПВ)
   2.5. Для збирання (завантаження) твердих побутових відходів
за _________________________________________  Споживач  повинен
  (назва системи збирання та вивезення ТПВ)
виставити технічно справні контейнери місткістю до 1,1 куб.м у
кількості _______ штук.
   2.6. Для збирання  (завантаження)  негабаритних  відходів
застосовуються великогабаритні контейнери місткістю 8 куб.м і
більше, для розміщення яких Споживачем відводиться спеціальний
майданчик  (площадка)  з  твердим  покриттям.  Кількість
великогабаритних контейнерів становить ________ штук, які належать
______________________.
(Виконавцю, Споживачу)
   2.7. Тверді побутові відходи вивозяться за  графіком  у
терміни:
   - за температури повітря -5 град. C і нижче - не рідше одного
разу на три доби;
   - за температури повітря -5 град. C до +5 град. C - не рідше
одного разу на дві доби;
   - за температури повітря +5 град. C і вище - щоденно.
   Вивезення твердих побутових відходів здійснюється з ________
до ________ години.
   2.8. Рідкі побутові відходи вивозяться у (за) _______________
                          (термін або за
__________________, але не рідше одного разу на 6 місяців.
заявкою Споживача)
   2.9. Негабаритні   відходи   вивозяться   у   (за)
_________________________________.
(термін або за заявкою Споживача)
   2.10. Типи  та кількість спецавтомобілів, необхідних для
вивезення відходів, визначаються Виконавцем.
           3. Порядок розрахунків
   3.1. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний
місяць. Плата за послуги із збирання та вивезення побутових
відходів уноситься не пізніше ________ числа
               (термін)
наступного за розрахунковим місяця.
   3.2. Форма оплати послуг ____________________________________
               (готівкою або в безготівковій формі)
   3.3. Споживач уносить плату за послуги на поточний рахунок
Виконавця:
__________________________________________________________________
         (банківські реквізити Виконавця)
   3.4. Оплата  готівкою  здійснюється  Споживачем  через
________________________________________________
(касу банківської установи або Виконавця послуг)
   3.5. Оплата в безготівковій формі здійснюється Споживачем
шляхом надання доручення _________________________________________
                (банку або іншій організації)
щомісячно перераховувати ________________ грн. з рахунку Споживача
на поточний рахунок Виконавця.
   3.6. Споживач може застосовувати авансові платежі в розмірі
_____________ гривень на місяць.
   3.7. Виконавець періодично _____________ здійснює перерахунок
                 (термін)
вартості фактично наданих послуг та повідомляє Споживача про
результати перерахунку.
   3.8. У разі наявності пільг Споживач уносить плату за надані
послуги в установленому законодавством порядку.
   Пільга надається         на         підставі
_______________________________________________________.
(назва документа, яким підтверджується право на пільги)
   3.9. При зміні тарифів на послуги Виконавець письмово та
через підприємства з обслуговування житла доводить до відома
Споживача нові величини тарифів не пізніше 15 днів до введення їх
в дію та погоджує з ним відповідні зміни до Договору.
         4. Права й обов'язки споживача
   4.1. Споживач має право на:
   4.1.1. Одержання  необхідної  доступної,  достовірної  та
своєчасної  інформації, що стосується послуг із збирання та
вивезення твердих і рідких побутових відходів.
   4.1.2. Одержання послуг згідно з вимогами законодавства про
відходи, Правилами надання послуг із збирання та вивезення твердих
і рідких побутових відходів, а також цим Договором.
   4.1.3. Відшкодування у повному обсязі збитків,  завданих
Виконавцем.
   4.1.4. Несплату вартості послуг, не наданих  у  термін,
установлений договором, та одержання неустойки (урахування її за
згодою Споживача при черговій оплаті за послуги).
   4.1.5. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні
послуг у п'ятиденний термін з моменту звернення Споживача.
   4.1.6. Перевірку якості послуг із збирання та вивезення
побутових відходів, їх кількості та вартості.
   4.2. Споживач зобов'язується:
   4.2.1. Своєчасно, у встановлений Договором термін (п.3.1.),
сплачувати надані послуги.
   4.2.2. Мати необхідну кількість контейнерів для завантаження
відходів, до прибуття сміттєвоза (спецавтомобіля) підготувати
тверді побутові відходи для вивезення, не допускати перевантаження
контейнерів,  утримувати  їх  у справному та охайному стані
відповідно до санітарних вимог.
   4.2.3. Обладнати вигрібні ями для збирання рідких побутових
відходів (у неканалізованих домоволодіннях чи закладах),  не
допускати скидання до них твердих побутових відходів.
   4.2.4. Забезпечити чистоту контейнерних майданчиків, вільний
прохід та під'їзд до них, а також освітлення в темний час доби.
         5. Права й обов'язки виконавця
   5.1. Виконавець має право на:
   5.1.1. Стягнення неустойки в разі несвоєчасного внесення
Споживачем  платежів  за  надані  послуги  згідно  з чинним
законодавством та умовами Договору (за винятком неплатежів через
неякісне надання послуг - до прийняття рішення про задоволення або
спростування претензій Споживача відповідно до цих Правил).
   5.1.2. Припинення  надання  послуг,  повідомивши  про це
Споживача за місяць до їх припинення, у разі несплати за них
упродовж _______________ або порушення вимог, передбачених пунктом
       (термін)
4.2 цього Договору (до ліквідації заборгованості та усунення
виявлених порушень).
   5.2. Виконавець зобов'язується:
   5.2.1. Надавати послуги відповідно до вимог законодавства про
відходи,  нормативних  документів,  діючих  санітарних правил
утримання територій населених пунктів, Правил надання послуг із
збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів та цього
Договору. Ознайомити Споживача із змістом цих законодавчих та
нормативних документів.
   5.2.2. Спільно із Споживачем визначити потрібну кількість
контейнерів для збирання твердих побутових відходів.
   5.2.3. Надавати необхідну достовірну, доступну та своєчасну
інформацію про тарифи на послуги, умови оплати, режим надання
послуг.
   5.2.4. Усувати порушення вимог щодо якості послуг та вести
облік вимог (претензій), які пред'являє Споживач у зв'язку з
допущеними порушеннями умов договору.
   5.2.5. Упродовж двох календарних днів,  але  не  більше
чотирьох, прибути на виклик Споживача і протягом п'яти календарних
днів зробити відповідні перерахунки розміру плати за неякісно
надані послуги (у тому числі за власною ініціативою) або надати
Споживачеві обгрунтовані докази і відповідь.
   5.2.6. Зразу після ліквідації заборгованості або усунення
порушень з боку Споживача поновлювати надання послуг.
   5.2.7. Відшкодувати  збитки  та  іншу  шкоду,  заподіяну
Споживачеві внаслідок недоліків у наданні послуг, у розмірі і
порядку, які визначені законодавством та умовами Договору.
          6. Відповідальність сторін
   6.1. Споживач несе відповідальність:
   6.1.1. За прострочення терміну платежів за надані послуги -
шляхом  сплати  неустойки  (пені)  з розрахунку ____________
несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше ніж
________ відсотків загальної суми боргу, якщо інше не передбачено
чинним законодавством.
   6.1.2. За порушення законодавства про відходи - відповідно до
чинного законодавства.
   6.2. Виконавець несе відповідальність:
   6.2.1. У разі порушення установлених цим Договором термінів
надання послуг та зниження їх якості - шляхом зменшення розміру
плати за фактично надані послуги та сплати Споживачеві неустойки в
розмірі _______ відсотків від вартості (середньомісячної вартості)
послуг за кожний день прострочення, яка за згодою Споживача
враховується при черговій оплаті послуг.
   6.2.2. За шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну Споживача
та  навколишньому природному середовищу, що виникла під час
надання послуг, - шляхом повного її відшкодування в порядку і
розмірах, установлених законодавством.
   6.2.3. У разі порушення прав Споживача, ненадання необхідної
достовірної та своєчасної інформації, зміни умов Договору в
односторонньому порядку - згідно із Законом України "Про захист
прав споживачів" та іншим законодавством.
   6.2.4. За порушення законодавства про відходи - відповідно до
чинного законодавства.
   6.2.5. Виконавець не відповідає за невиконання умов даного
Договору або за допущені недоліки, якщо доведе, що вони виникли з
вини самого Споживача або внаслідок  форс-мажорних  обставин
(землетрус, повінь, ураган тощо).
             7. Інші умови
   7.1. У разі порушення Виконавцем умов Договору Споживач
викликає представника Виконавця для складання та підписання акта,
в якому зазначаються терміни, види, показники порушень тощо.
   7.2. Акт складається Споживачем та представником Виконавця і
скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника
Виконавця в погоджений сторонами термін ___________ або відмови
                      (днів)
його підписати акт, він уважається дійсним, якщо його підписали не
менш як 3 споживачі, які мешкають у даному будинку або виборна
особа будинкового, вуличного, квартального або іншого органу
самоорганізації населення.
   7.3. Акт порушення умов договору Виконавцем та претензії
Споживача надсилаються Виконавцю, який в 5-денний термін вирішує
питання про поновлення належного рівня надання послуг, а також про
перерахунок розміру платежів або надає Споживачеві обгрунтовану
відмову в задоволенні його претензій.
   7.4. Якщо суперечності, що виникли під час виконання цього
Договору, не усунуто шляхом переговорів, то вони розв'язуються у
встановленому законодавством порядку.
   7.5. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
           8. Термін дії договору
   8.1. Цей Договір діє з ___________ до __________ і набирає
чинності з дня його підписання та вважається продовженим, якщо за
місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про
відмову від цього Договору або його перегляд.
   8.2. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, один з яких перебуває у Споживача, другий
- у Виконавця.
   Споживач з Правилами надання послуг із збирання та вивезення
твердих і рідких побутових відходів та витягами із законодавства
про відходи, із санітарних правил утримання територій населених
пунктів ознайомлений
            ____________________
            (підпис Споживача)
        Місце знаходження і підписи сторін
      Споживач            Виконавець
 
 _____________________________  ________________________________
 (підпис, прізвище, ініціали)    (підпис керівника, прізвище,
                   ініціали)
         М.П.                 М.П.
 
 Адреса _______________________  Адреса _________________________
 ______________________________  ________________________________
   (Поточний рахунок)      (Поточний рахунок для юридичної
                  особи)
 Телефон ______________________  Телефон ________________________
 
 Начальник Відділу благоустрою
 та комунального обслуговування          Г.Ф.Масленніков

БУДСТАНДАРТ Online