Приказ от 25.05.2000 № 111 О внесении изменений и дополнений в Правила эксплуатации трамвая и троллейбуса

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 111 від 25.05.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 серпня 2000 р.
                   за N 494/4715

       Про внесення змін і доповнень до Правил
        експлуатації трамвая та тролейбуса

   Відповідно до  пункту 4 Положення про Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики  України,  яке
затверджене Указом Президента України від 9 грудня 1997 року
N 1342 , та з метою впорядкування  нормативного
забезпечення  експлуатаційної  діяльності підприємств міського
електротранспорту України,  незалежно  від  форм  власності,
Н А К А З У Ю:
   1. Унести зміни і доповнення до Правил експлуатації трамвая
та тролейбуса, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України
від 10 грудня 1996 року N 103 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 6 березня 1997 року за N 66/1870
додаються).
   2. Відділу науково-методичного  забезпечення  експлуатації
міського електротранспорту (М.А.Тарапата) забезпечити погодження і
подання зазначеного наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України, доведення його до відома підприємств міського
електротранспорту.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету М.В.Руля.

 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                   Затверджено
                   Наказ Державного комітету
                   будівництва, архітектури
                   та житлової політики України
                   25.05.2000 N 111
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 серпня 2000 р.
                   за N 494/4715
            Зміни і доповнення
      до Правил експлуатації трамвая та тролейбуса
             
   1. У розділі "1. Загальні положення":
   1.1. Пункт 1.1:
   після абзацу "Відмова..." доповнити абзацом такого змісту:
   "Водій трамвая  Особа, яка  здійснює  керування  трамваєм
   (тролейбуса)   (тролейбусом)   під   час   виконання
           пасажирського та службового руху";
   після абзацу "Мережа контактна..." доповнити абзацом такого
змісту:
   "Міжколія  Відстань між внутрішніми рейками суміжних колій".
   1.2. У пункті 1.4:
   а) підпункт 1.4.4 викласти в такій редакції:
   "До робіт,  пов'язаних  з  рухом   електротранспорту,
експлуатацією  та  ремонтом електроустановок, перебуванням на
висоті, на проїжджій частині вулиць та  трамвайних  коліях,
допускаються особи, які пройшли спеціальну підготовку згідно із
займаною посадою та виконуваною роботою і мають  відповідні
посвідчення встановленого зразка";
   б) у підпункті 1.4.6 слова "чинних нормативних документів
щодо улаштування і експлуатації електроустановок, техніки безпеки
при   експлуатації   електроустановок"   замінити  словами
"нормативно-правових актів, що стосуються  їх  функціональних
обов'язків".
   2. У  розділі  "2.  Споруди  та  обладнання  міського
електротранспорту":
   2.1. До пункту 2.1 унести такі зміни:
   а) у підпункті 2.1.4:
   у третьому абзаці число "3500" замінити числом "3550";
   восьмий абзац викласти в такій редакції:
   "При встановленні опор з поперечним розміром більше 350 мм
ширина міжколії відповідно збільшується";
   б) у таблиці 2.2 підпункту 2.1.6:
   у графі  "Трамвайні  лінії, які будуються" числа "2,00"
замінити числами "20,00";
   рядок "Стінки тунелів, підпірні стінки, опори мостів та
шляхопроводів, поручні мостів, огорожі місць проведення робіт (у
разі  заборони до них доступу пішоходів)" викласти в такій
редакції:

Стінки тунелів, підпірні стінки, опори мостів та шляхопроводів, поручні мостів, огорожі місць проведення робіт: - у разі заборони доступу до них пішоходів - у разі доступу пішоходів Постійні та тимчасові лінії 2,05 2,30 2,80
   після рядка "Тротуари, бордюрні камені проїзної  частини
дороги..." додати рядок такого змісту:

Межа пасажирського майданчика Усі лінії 1,40 1,40
   після рядка "Окремі стовбури дерев..." додати рядок такого
змісту:

Чагарники: - висотою до 1 м - висотою більше 1 м Усі лінії 1,50 3,00 1,50 3,00
   2.2. У пункті 2.2:
   а) у четвертому абзаці підпункту 2.2.2.2 після слів "діючих
кривих радіусом" слово "до" вилучити;
   б) у підпункті 2.2.4.7 після слів "між просіданнями рейкових
ниток" слово "не" вилучити;
   в) перший абзац підпункту 2.2.4.9 викласти в такій редакції:
   "Ширина жолобу між рейкою та контррейкою повинна становити 35
мм. Допускається збільшення ширини жолобу в процесі експлуатації
не більше 15 мм";
   г) у першому абзаці підпункту 2.2.4.10 слова "яка має верхнє
покриття" замінити словами "яка не має верхнього покриття";
   ґ) підпункт  2.2.4.12  після  слів "шурупному кріпленні"
доповнити словами "на дерев'яних шпалах";
   д) підпункт 2.2.4.13 після слів "радіусом менше 200 м"
доповнити словами "незалежно від ухилу, із зовнішнього боку
колії";
   е) таблицю 2.4 підпункту 2.2.7.7 викласти в такій редакції:
Вид зносу рейок Тип рейок Допустимий знос, мм
Жолобчасті рейки
Вертикальний знос головки Т-58 ТВ-65, Т-62 20 18
Боковий знос головки ТВ-60, Т-58 ТВ-65, Т-60 18 18
Боковий знос губки ТВ-60 ТВ-65 10 18
Одночасний знос головки: - вертикальний - боковий ТВ-60, ТВ-65, Т-58, Т-62 Т-58, ТВ-60 16 15
Рейки залізничного типу
Вертикальний знос головки Р-65, Т-62 Р-50, Р-43 22 20
Боковий знос головки Р-65 22
Боковий знос контррейки - 25
   є) у шостому абзаці підпункту 2.2.7.9 слова "більш ніж на 1,5
мм або зниження більш ніж на 2 мм" замінити словами "відносно
рамної рейки не менше 7 мм та не більше 15 мм";
   ж) другий абзац підпункту 2.2.8.8 після слів "із рейок ТВ-65"
доповнити словами "або ТВ-62";
   з) у таблиці 2.6 підпункту 2.2.8.9:
   слова "на прямих" замінити словами "на кривих";
   слова "на кривих" замінити словами "на прямих";
   у графі "Тип рейки" після слова "ТВ60" додати слово "Т-58";
   у графі "Тип рейки" після слова "ТВ65" додати слово "Т-62";
   и) третій абзац підпункту 2.2.8.9 викласти в такій редакції:
   "На кривих ділянках дозволяється знос рейок, при  якому
сумарна величина вертикального та половини бокового зносу не
перевищує зазначену в таблиці норму вертикального зносу".
   2.3. Другий абзац підпункту 2.6.1.2 пункту 2.6 викласти в
такій редакції:
   "Розміщення пунктів  зупинок  повинно відповідати вимогам
чинних будівельних норм. Пункти зупинок трамвая, як правило, слід
розміщувати на прямих ділянках колії з повздовжнім ухилом не
більше 30 %о. В утруднених умовах допускається розміщувати пункти
зупинок на внутрішніх ділянках кривих радіусом не менше 100 м, а
також на ухилах до 40 %о. Пункти зупинок тролейбуса, як правило,
слід розміщувати на прямих ділянках вулиць (доріг) з повздовжнім
ухилом не більше 40 %о на відстані не менше 20 м за перехрестям. В
утруднених умовах допускається розміщувати пункти зупинок на
кривих ділянках радіусом не менше 100 м".
   2.4. У пункті 2.7:
   а) підпункт 2.7.2.1.1 доповнити абзацом  такого  змісту:
"чинних будівельних норм";
   б) підпункт 2.7.2.1.4 викласти в такій редакції:
   "Кожна електротягова  підстанція  системи енергопостачання
повинна  мати  резерв  потужності,  що  забезпечує  надійне
електропостачання мережі трамвая (тролейбуса) при виході з ладу
найбільшого за потужністю випрямного агрегата. Це досягається
наявністю резервного випрямного агрегата на даній електротяговій
підстанції або  резервом  потужності  в  агрегатах  сусідніх
електротягових підстанцій, якщо передбачена можливість передачі
навантаження в мережі на ці підстанції";
   в) перше речення першого абзацу підпункту 2.7.2.1.14 викласти
в такій редакції:
   "На кожній  з живильних ліній повинен бути встановлений
амперметр";
   г) перший абзац підпункту 2.7.2.2.3 після слів "На кожній
підстанції" доповнити словами "що обслуговується, та районному
диспетчерському пункті";
   ґ) у підпункті 2.7.2.2.4:
   у першому  абзаці слова "з якого ведеться телекерування
тяговими підстанціями" вилучити;
   сьомий абзац вилучити;
   д) перше речення підпункту 2.7.2.2.10 замінити реченнями
такого змісту:
   "Струм вставки лінійного вимикача повинен бути вибраний в
залежності від довжини ділянки контактної мережі та частоти руху.
Якщо вставка вимикача перевищує найменше значення струму короткого
замикання, то вимикач повинен бути обладнаний додатковим захистом
для запобігання відпалюванню контактного проводу";
   е) у першому абзаці підпункту 2.7.3.1.31 слова "один з одним
через кожні 300-500 м міжколійними перемичками" замінити словами
"між собою перемичками через кожні 150 - 200 м";
   є) підпункт 2.7.3.2.3 викласти в такій редакції:
   "Контактний провід підлягає заміні:
   при наявності більше 75 % стиків та підпалів з числа точок
підвішування проводу на ділянці;
   при зниженні механічних характеристик унаслідок дії високих
температур;
   сталеалюмінієвий провід,  крім  того,  при  розшаруванні,
скручуванні на значній довжині та відпалюванні алюмінієвої частини
проводу;
   провід марки МФ-85 при зменшенні площі перетину на 25 %, що
відповідає висоті перетину 7,9 мм (трамвайна мережа), і на 15 %,
що відповідає висоті перетину 9,1 мм (тролейбусна мережа);
   провід марки МФ-100 при зменшенні площі перетину на 30 %, що
відповідає висоті перетину 8,1 мм (трамвайна мережа), і на 16 %,
що відповідає висоті перетину 9,5 мм (тролейбусна мережа)";
   ж) підпункт 2.7.5.3 викласти в такій редакції:
   "Заземлювальний пристрій електротягової підстанції повинен
бути виконаний таким чином, щоб при замиканні в системі постійного
струму на  заземлені  конструкції  здійснювалось  автоматичне
відключення випрямних агрегатів та лінійних автоматичних вимикачів
живильних ліній, що працюють паралельно з живильними лініями інших
електротягових підстанцій";
   з) підпункт 2.7.5.4 після першого абзацу доповнити абзацом
такого змісту:
   "Допускається під'єднання металевих корпусів  малопотужної
апаратури до заземлювального контуру гнучкими провідниками за
допомогою болтових з'єднань".
   3. У розділі "3. Рухомий склад":
   3.1. У пункті 3.3:
   а) у другому абзаці підпункту 3.3.6.2.3 слова "перевищує 25
градусів" замінити словами "при працюючому підсилювачі руля,
перевищує 20 градусів";
   б) дев'ятий абзац підпункту 3.3.6.2.6 після слів "є тріщини
та інші ушкодження" доповнити словами "які погіршують видимість".
   3.2. У підпункті 3.5.3.15 пункту 3.5 слова "книзі поїзда"
замінити  словами  "технічному  журналі  трамвайного  вагона
(тролейбуса)".
   3.3. У пункті 3.6:
   а) друге речення шістнадцятого абзацу підпункту  3.6.1.3
викласти в такій редакції:
   "Дозволяється виїзд на лінію, якщо напруга акумуляторної
батареї тролейбуса під навантаженням до 1,5 кВт не менше 21 В;
трамвайного вагона при вмиканні рейкових гальм - не менше 18 В;
трамвайного вагона ліній швидкісного трамвая при вмиканні рейкових
гальм - не менше 19 В";
   б) у підпункті 3.6.2.3 слова "книзі поїзда" замінити словами
"технічному журналі трамвайного вагона (тролейбуса)".

 Заступник начальника відділу
 нормативно-методичного забезпечення
 експлуатації міського електротранспорту       В.В.Вірченко

БУДСТАНДАРТ Online