ДСТУ 7733:2015 Метрология. Фотометры фотоэлектрические. Методика поверки (калибровки)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ФОТОМЕТРИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ
Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7733:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України спільно з Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

РОЗРОБНИКИ: Л. Бондаренко; О. Купко, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Ніколенко; І. Пошкурат; Г. Примакова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Операції повірки

5 Засоби вимірювальної техніки, застосовані під час повірки

6 Вимоги щодо безпеки

7 Умови вимірювання

8 Підготовлення до вимірювання

9 Вимірювання

10 Оформлення результатів повірки

Додаток А Відносний спектральний розподіл енергії випромінення контрольних джерел

Додаток Б Відносний спектральний розподіл енергії випромінення джерела типу А та вольфрамової лампи розжарювання у кварцовій колбі за кольорової температури Tкол = 3200 К

Додаток В Форма протоколу повірки робочого ЗВТ (яскравоміра чи фотометричної головки яскравоміра)

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ФОТОМЕТРИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ
Методика повірки (калібрування)

Метрология
ФОТОМЕТРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Методика поверки (калибровки)

Metrology
PHOTOELECTRICAL PHOTOMETER
Procedure of verification (calibration)

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на робочі засоби вимірювальної техніки — (далі робочі ЗВТ) фотометри: люксметри, яскравоміри, а також відповідні фотометричні головки, призначені для вимірювання освітленості (люксметри) та вимірювання яскравості (яскравоміри). Методика встановлює методи та засоби повірки та калібрування фотометрів (далі — повірка). Під час повірки завезених закордонних фотоелектричних фотометрів визнають придатність до застосування робочих ЗВТ із похибками, які відповідають вимогам ДСТУ 3394.

Робочі ЗВТ повіряють за допомогою робочих еталонів. Рекомендований міжповірочний інтервал — один раз на рік.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3394-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань світлових величин

ДСТУ 3989:2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 7267:2012 Метрологія. Люксметри фотоелектричні. Методика повірки (калібрування)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги й номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБТ. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення )

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 10771-82 Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. Технические условия (Лампи розжарювання світловимірювальні робочі. Технічні умови)

ГОСТ 10779-78 Спирт поливиниловый. Технические условия (Спирт полівініловий. Технічні вимоги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online