ДСТУ 2657-94 Машины и оборудование для механизации работ в доменном производстве. Общие требования безопасности

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ РОБІТ У ДОМЕННОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 2657-94

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1994

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним проектно-конструкторським та технологічним інститутом механізації праці у чорній металургії (НДІ Чорметмеханізація)

ВНЕСЕНО Міністерством промисловості України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 172 від 11 липня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: О. М. Ткачов; М. М. Потапов, к.т.н.; В. О. Чєчєнєв; С. І Рожков (керівник теми); Н. Г. Козачинська; Є. М. Вужинський

ЗМІСТ

1. Галузь використання 

2. Нормативні посилання

3. Загальні положення

4. Вимоги до конструкції

4.1. Вимоги до конструкції і її окремих частин

4.2. Вимоги до робочих місць

4.3. Вимоги до системи керування

4.4. Вимоги до засобів захисту, що стосуються конструкцій сигнальних пристроїв

4.5. Вимоги безпеки під час монтажу, транспортування, зберігання та ремонту

5. Вимоги до експлуатації

6 Контроль виконання вимог безпеки

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ РОБІТ У ДОМЕННОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Загальні вимоги безпеки

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ В ДОМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Общие требования безопасности

MACHINES AND EQUIPMENT
FOR MECHANIZATION OF OPERATIONS IN BLAST-FURNACE PROCESS
General safety requirements

Чинний від 1995-07-01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на машини та обладнання для механізації робіт у доменному виробництві (машини розкриття чавунних льоток, машини завантаження, машини скачування шлаку, лебідки та інші засоби механізації доменного виробництва) і встановлює загальні вимоги до конструкції цього обладнання при розробленні, виготовленні, транспортуванні, монтажі, експлуатації і ремонті.

Вимоги безпеки до конкретних машин і видів обладнання, викликані особливостями їх конструкції, умовами монтажу і експлуатації і не передбачені даним стандартом, повинні установлюватися нормативно-технічною документацією на ці вироби.

Усі вимоги даного стандарту є обов'язковими.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2268-93 (ГОСТ 19862—93) Пневмоприводи. Методи вимірювання параметрів

ГОСТ 8.010-90 ГСИ. Методики выполнения измерений

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.023-80 ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин

ГОСТ 12.1.026-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод

ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.2-75 ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы, электрические. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.4-75 ССБТ. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.5-75 ССБТ. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.6-75 ССБТ. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.7-83 ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.040-79 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные

ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.086-83 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации

ГОСТ 12.2.101-84 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции

ГОСТ 12.3.001-85 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.040-78 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСТ 14254-80 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17108-86 Гидропривод объемный и смазочные системы. Методы измерения параметров

ГОСТ 21786-76 Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования

ГОСТ 22269-76 Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

СНиП П-4-79 «Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение», затверджені Держбудом СРСР

«Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87

«Правила безопасности в доменном производстве», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 16.02.72

«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 30.12.69

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 12.04.69

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 12.04.69

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 12.04.69.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online