Письмо от 16.08.2000 № 7/5-834 Относительно правомерности проведения проверок определения стоимости строительства контрольно-ревизионными управлениями и Госценстройинспекцией

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/5-834 від 16.08.2000
   м.Київ
 
           
 
    Щодо правомірності проведення перевірок визначення
      вартості будівництва контрольно-ревізійними
        управліннями та Держцінбудінспекцією
 
   Держбуд України повідомляє.
   У відповідності з Законом України "Про ціни і ціноутворення"
 та постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98
N 1210   >> )"Про Порядок здійснення контролю за
визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із
залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних
підприємств, установ та організацій" контроль за визначенням
вартості, в тому числі дотримання всіма учасниками будівництва
діючого порядку ціноутворення, здійснюється Держбудом України, для
чого при Комітеті створена Інспекція з контролю за визначенням
вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням
коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств,
установ та організацій (Держцінбудінспекція).
   При виконанні  перевірок  Державною  контрольно-ревізійною
службою в Україні  (ДКРС)  щодо  цільового  та  ефективного
використання бюджетних коштів на будівництві та ремонті об'єктів
необхідно  керуватися  Законом  України  "Про   Державну
контрольно-ревізійну службу в Україні", де статтею 2
передбачено,   що   "головним   завданням    Державної
контрольно-ревізійної служби в Україні є здійснення державного
контролю за витрачанням державних коштів і матеріальних цінностей,
їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і
звітності...".
   Виходячи з викладеного, і ДКРС, і Держцінбудінспекція повинні
діяти  в  межах  своїх  повноважень,  встановлених  чинним
законодавством.
 
 В. о. Голови Комітету                 А.В.Беркута
 
 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
       житлової  політики  України.  Збірник  офіційних
       документів  та  роз'яснень  "Ціноутворення  у
       будівництві", N 8, серпень, 2000 р., К.: "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online