Письмо от 16.08.2000 № 7/4-837 О необходимости предоставления отчета относительно целевого использования средств, выделенных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины за счет его резервного ф...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т

 N 7/4-837 від 16.08.2000
   м.Київ

           

     Про необхідність надання звіту щодо цільового
     використання коштів, виділених у відповідності з
   постановою Кабінету Міністрів України за рахунок його
             резервного фонду

   Держбуд України  відповідно  до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 03.08.98 N 1210 >> ) "Про Порядок
здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об'єктів,
що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України,
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також
коштів державних підприємств, установ та організацій" здійснює
перевірку  правильності  визначення  лімітів,  необхідних для
фінансування робіт, що виконуються за рахунок резервного фонду
Кабінету Міністрів України, у тому числі пов'язаних з ліквідацією
наслідків надзвичайних  ситуацій,  та  готує  висновки  щодо
кошторисної  вартості  проведення відбудовчих робіт. Вартісні
показники експертного висновку є основою для включення розміру
коштів, необхідних на проведення зазначених заходів, в проект
постанови Кабінету Міністрів України.
   В прийнятих постановах Кабінет Міністрів України, як правило,
окремим  пунктом  встановлює  необхідність  подання  звіту
міністерствам, іншим органам центральної виконавчої влади та
обласним державним адміністраціям про цільове використання коштів,
виділених та отриманих згідно з постановами.
   Однак, в минулому році таку інформацію по окремих постановах
направили  лише  деякі  області,  а Вінницька, Миколаївська,
Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернігівська області та м.
Київ взагалі не надавали відповідних звітів.
   З метою уникнення таких ситуацій при виконанні термінових
доручень  Кабінету Міністрів України щодо визначення розміру
коштів, необхідних для фінансування робіт, що виконуються за
рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України, у тому числі
в першу чергу, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних
ситуацій, прошу терміново надати таку інформацію за минуле, та в
подальшому обов'язково її надавати по об'єктах, які будуються за
рахунок зазначених коштів.

 В. о. Голови Комітету                 А.В.Беркута
                  Додаток
                  до листа Держбуду України
                  від 16 серпня 2000 р. N 7/4-837
                Звіт
    щодо цільового використання коштів, отриманих за
    рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України

N п/п Найменування об'єктів N постанов КМУ тис. грн.
загальна сума коштів вартість виконаних робіт
встанов- лених постановою профі- нансо- вано загальна в тому числі БМР
1 2 3 4 5 6 7
   Підпис відповідальних осіб області.

 Надруковано: Державний комітет  будівництва,  архітектури  та
       житлової  політики  України.  Збірник  офіційних
       документів  та  роз'яснень  "Ціноутворення  у
       будівництві", N 8, серпень, 2000 р., К.: "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online